עורך דין גירושין

האינסטינקט הקיומי הראשוני של האנושות לאורך כל ההיסטוריה, הוא יצירת קשרים חדשים עם אנשים אחרים והקמת משפחה. הביטוי המוחשי והחזק ביותר לשאיפה הזאת, הוא מוסד הנישואין, קרי חיבור ממוסד בין גבר לאישה למטרת רבייה.

לכאורה, החיבור בין גבר לאישה במסגרת הנישואין מקודש כמוסד נצחי שיש לשמור עליו מכל משמר. עם זאת, מעת לעת קורה שהחיבור בין בני זוג נכשל. כתוצאה מכך, על בני הזוג לעבור תהליך הפוך לברית הנישואין, שידוע בתור הליך גירושין.

בחלק ניכר מהמקרים, אחד מבני הזוג או שניהם, מסתייעים בשירותיו המקצועיים של עורך דין גירושין אשר אמור לסייע להם לעבור את התהליך המורכב רגשית ולוגיסטית של פירוק התא המשפחתי, בזמן הקצר ביותר ותוך יצירת כמה שפחות בעיות. בשורות להלן נציג את הסוגיות העיקריות בנושא הזה ואת המשמעויות שלהן.

על הסוגיות העיקריות בהליכי גירושין והמשמעויות שלהן

הסוגיות העיקריות בנושא הגירושין הן כלכליות מחד, ומשפחתיות מאידך. עם הסוגיות הכלכליות ניתן למנות את חלוקת הרכוש המשותף לבני הזוג על כל המשמעויות שלו. בהקשר של הסוגיות המשפחתיות, עוסקים לרוב בנושאים של זכויות הוריות וענייני ירושה.

למשל, סוגיית המשמורת על הילדים לצד התמורה שיקבל בן הזוג הזוכה לקבל משמורת על הילדים, וסוגיות שעניינן ההתנהלות של הצדדים במקרה של משמורת משותפת. בכל מקרה, עורך דין גירושין הוא דמות מפתח במרבית תיקי הגירושין, כולל מקרים בהם בני הזוג מסיימים את הנישואין בהסכם פשרה וללא מאבקים משפטיים.

גירושים בין בני זוג והמשמעות שלהן

חתונה בין בני זוג פירושה למעשה איחוד בין שני עולמות שונים. שני אנשים שונים, המגיעים מעולמות שונים וממשפחות שונות, מאחדים כוחות לשם יצירת משפחה חדשה והולדת ילדים. המושג "משפחה" בעצמו, מתאר במילה אחת את החוויה – שני אנשים מסתפחים איש לרעותו (משפחה מלשון סיפוח).

בחלק ניכר מהמקרים השידוך הזה מצליח, ובני הזוג נותרים נשואים למשך שארית חייהם. אולם יש לא מעט מקרים שבהם החיבור לא עולה יפה ושני האנשים מחליטים להיפרד. ככל שהנישואין היו ארוכים יותר, כך ההפרדה בין בני הזוג קשה יותר. הקשיים עלולים להיות נפשיים ופיננסיים כאחר. אולם כאשר לבני הזוג יש ילדים, הדבר מסובך שבעתיים, משום שהם הופכים לגורם חשוב שיש להתחשב בו ולהתייחס אליו.

עורך דין גירושין
עורך דין גירושין

רכוש משותף שנצבר והמשמעויות שלו

לכאורה, הרכוש המשותף שצברו שני בני הזוג לאורך חיי הנישואין, הוא הנושא הפשוט ביותר לפתרון. על פי החוק, הרכוש הזה מחולק שווה בשווה בין שני בני הזוג, ללא משוא פנים. זאת, בלי כל קשר לתשלום מזונות, אשר אמורים להיות משולמים לצד המחזיק בילדים, על ידי בן הזוג השני.

על פי החוק בישראל, החלוקה איננה כוללת רכוש שאחד מבני הזוג הביא איתו לנישואין. החלוקה הזאת יכולה להיות פשוטה למדיי, אם בני הזוג מעוניינים באמת להגיע לפשרה. אולם אם הליך הגירושין כולל משקעים שנצברו בין בני הזוג, כבר בשלב הזה עלולות להיווצר בעיות לא פשוטות. זאת, בנוסף לסוגים שונים של פגיעה כלכלית מכוונת, שבהם עוד נדון בהמשך, בסעיף העוסק בחובות.

מה זה איזון משאבים בין בני זוג בגירושין

איזון משאבים בין בני זוג בהליך גירושין, הוא הדרך שאותה מצא לנכון המחוקק ליישם, במטרה לחלק את הרכוש שצברו בני הזוג במהלך השנים. כאשר מדובר ברכוש פיזי, כל מה שצריך הוא להעריך את השווי שלו בצורה מוסכמת, ולאחר מכן לבצע את החלוקה. אם אי אפשר לחלק את הרכוש הפיזי, אפשר למכור את הרכוש ולחלק את התמורה.

אבל לפעמים קורה שמתפתחת התמודדות על חלק מסוים ברכוש ששני הצדדים מעוניינים בו – התמודדות שהופכת לעימות מתיש ובעיקר יקר. ברור מאליו שהרגשות משחקים תפקיד משמעותי, אבל עדיין יש צורך להגיע לפשרה כלשהי. עורך דין גירושין אמור לנסות לגשר על הפערים ולמצוא פשרה הולמת בין הצדדים. שהרי במאבקים כאלה, שני בני הזוג תמיד יוצאים נפסדים.

איזון משאבים והשכלה

סוג אחר של איזון משאבים, שלא תמיד מופיע בכותרות העיתונים, הוא שקלול של ההשכלה שאותה רכש אחד מבני הזוג במהלך הנישואין. דוגמה טובה לכן הוא רופא, שאת ההשכלה שלו רכש לאחר שהתחתן. זאת, תוך שבת הזוג שלו מממנת את ההוצאות השונות הכרוכות בחיי היום יום, ולעיתים את שכר הדירה ואפילו שכר הלימוד.

היא עושה זאת, כמובן, על מנת ליהנות בעתיד מההכנסה הגבוהה של הבעל, לכשיהיה רופא. אבל כשמשהו משתבש, יוצאים עורכי הדין מנקודת ההנחה שלאישה יש חלק בהשכלה של רופא. ולכן גם בהכנסה העתידית שלו. במקרים כאלה איזון משאבים הוא קצת יותר מסובך, אבל עורך דין גירושין היודע את המלאכה יכול להגיע להסכמה גם במקרים כאלה.

כיצד משפיעים איזון משאבים והשקעה משותפת בנכסים פרטיים על עניין הגירושין?

על פי חוק, חלוקת הרכוש בין בני הזוג איננה כוללת רכוש שהיה בבעלותו של כל אחד מבני הזוג בנפרד לפני הנישואין. עם זאת, לא אחת קורה שבני הזוג השקיעו ביחד כסף להשבחת רכוש שאחד מהם הביא. לכאורה, ההשקעה בוצעה על מנת להגדיל את ההכנסה שניתן לייצר באמצעותו. גם ההשקעה הזאת צריכה להיות כלולה בהליך איזון המשאבים בין בני הזוג.

המצב הרבה יותר פשוט, כמובן, אם שני בני הזוג התחילו את החיים המשותפים שלהם ללא רכוש כלל. במקרה הזה, כל מה שיש יתחלק בין השניים, כולל איזון משאבים בגין רכישת השכלה ומקצוע, כפי שהוזכר לעיל. עורך דין גירושין ישאף לסיים את העיסוק בנושא הזה מוקדם ככל האפשר, על מנת להימנע מהסתבכות במחלוקות שהפתרון שלהם בעייתי.

על איזון משאבים והקמת עסק בהקשר להליכי גירושין

אותו הדין החל על השכלה, חל גם כשמדובר בתהליך הקמה של עסק, שבו אחד מבני הזוג תמך ברעהו. דוגמה טובה לכך היא אדם המקים מפעל, כאשר בשנים הראשונות המפעל איננו רווחי, ובן הזוג האחר תומך כלכלית בבן הזוג שהקים את המפעל, עד שזה מתחיל להניב רווחים.

אם וכאשר מתחילים בני הזוג בהליך גירושין, תהליך איזון המשאבים מתבצע בדיוק באותה השיטה אשר נהוגה באיזון משאבים בנוגע להשכלה. מתבצע חישוב ההכנסה הצפויה של העסק לאורך תקופה מוגדרת מראש, ובהתאם לתוצאה חייב בן הזוג שהעסק שייך לו, לפצות את בן הזוג השני אשר בעקיפין, תרם להקמת העסק וגם להצלחה שלו. מדובר בהליך לא פשוט, שצריך להתבצע ברמה גבוהה של מקצועיות ומיומנות.

כיצד מטופל בהליך הגירושין רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין?

עד לתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת. לא הייתה התייחסות כלל לעניין הזה וכל רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג או שניהם, היה צריך לכאורה להתחלק שווה בשווה ביניהם. כך, גם מי שהגיע לנישואין ללא רכוש, היה עשוי לצאת מהם עם רכוש והון רב.

חוק יחסי ממון בין בני זוג מונע את המצב הזה, ומותיר בידי כל אחד מהם את הרכוש שהיה ברשותו לפני הנישואין. זאת, כמובן, לאחר קיזוז השקעות שבוצעו ברכוש, כפי שהוזכר לעיל. בנוסף, החוק האמור גם מותיר בידי בן זוג כל סכום כסף או כל רכוש אחר אשר הגיע לידיו בירושה. עורך דין גירושין מבצע בדיקה של הרכוש המשותף וכן של הרכוש השייך לכל אחד מבני הזוג, במטרה לבצע חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף.

מהו הסכם ממון בין בני הזוג ומה המשמעות שלו לנושא הגירושין?

חוק יחסי ממון, כולל התיקונים השונים שבוצעו בו במהלך השנים, מאפשר לבני זוג לחתום על הסכם ממון ביניהם עוד לפני תחילת חיי הנישואין או במהלכם. לכאורה, מדובר בצעד שעלול לפגוע מאוד ברגשות של אחד מבני הזוג – אותו אחד שהגיע ללא רכוש או עם רכוש דל, עלול לראות בחתימה על הסכם כזה סוג של פגיעה באמינות שלו, בגאווה שלו ובכנות המלאה של האהבה שלו כלפי בן הזוג האחר.

אולם עם השנים מתברר שחתימה על הסכם כזה משפרת את ההרגשה אצל שני בני הזוג ומשחררת את שני בני הזוג מהמועקה הרגשית המשמעותית ומהרגשת קיפוח שעלולה ללוות את חיי הנישואין.

חתימה על הסכם ממון בנישואין

הסכם ממון הוא הסכם מחייב, אף שבסיכומו של עניין הוא כפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה, או של בית הדין הרבני. לפיכך, גם בני זוג המעוניינים לערוך הסכם כזה, חייבים להתייעץ עם עורך דין איכותי. זאת, במטרה למנוע מצב שבו יכללו בהסכם סעיפים המקפחים את הזכות של אחד מבני הזוג.

האישור של בית המשפט למשפחה או של בית הדין הרבני להסכם, יינתן אך ורק כשהשופטים ייווכחו לדעת שההסכם נחתם מרצונם החופשי של שני הצדדים. לרוב, ביטול הסכם ממון שנוסח ונחתם כהלכה, יהיה בלתי אפשרי, אלא אם ניתן להטיל ספק בתום הלב של אחד הצדדים בחתימה על ההסכם. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני שחותמים על הסכם מהסוג הזה.

חתימה על הסכם ממון לאחר הנישואין

לרוב, נהוג לחשוב שחתימה על הסכם ממון מתבצעת אך ורק לפני הנישואין, ולא כך המצב, חתימה על הסכם ממון עשויה להתבצע גם לאחר הנישואין, אם שני בני הזוג מגיעים למסקנה שההסכם הזה הוא הדבר הנכון לעשות. חתימה על הסכם כזה יכולה להתבצע אם, למשל, אחד מבני הזוג מקים עסק ובן הזוג השני איננו רוצה בו כל חלק ונחלה.

בנוסף, אם מתעוררים חילוקי דעות כלכליים אחרי הנישואין, יש בהחלט מקום לשקול חתימה על הסכם כזה, דווקא על מנת להציל את הנישואין ולא על מנת לפגוע בהם. ועדיין, חשוב להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין, במטרה להוציא את ההסכם הזה לפועל.

חובות וחלוקה שלהם במקרה של גירושין

במהלך חיי הנישואין צוברים בני הזוג לא רק הון ורכוש, אלא גם חובות והתחייבויות. בדרך ככלל, בהליך איזון משאבים כפי שהוא מתואר במאמר הזה, נכללים גם החובות שבני הזוג צברו במשותף.

עם החובות הללו ניתן למנות חובות משכנתא, חובות כתוצאה מרכישות שביצעו בני הזוג כיחידה כלכלית אחת, או חובות שהצטברו כתוצאה מניהול של עסק. על פי החוק, גם אם רק אחד מבני הזוג ניהל את העסק, במקרה של כישלון שני בני הזוג נושאים באחריות לו, כל עוד הם היו נשואים. ההיגיון הוא שגם אם היו רווחים, שני בני הזוג היו נהנים מהם ולכן אין למנוע את שיתוף החובות ביניהם.

עורך דין גירושין וחובות שאינם מחולקים

למרות האמור לעיל, יש מקרים שבהם חובות קיימים לא יוכרו לצורך איזון משאבים.

חובות שנוצרו במכוון: לעיתים, כנקמה על הליך הגירושין, אחד מבני הזוג יוצר חובות פיקטיביים גדולים, על מנת להקטין לכאורה את החלק שלו באיזון המשאבים. חובות כאלה לא יוכרו.

חובות הימורים: גם חובות שיצר אחד מבני הזוג כתוצאה מהימורים, יישארו בחזקתו של אותו בן הזוג, והם אינם מחייבים את בן הזוג השני.

חובות מעיסוקים פליליים: סוג נוסף של חובות שלא יוכר בהליך איזון משאבים בגירושין, הוא חוב שנוצר כתוצאה מעיסוקים פליליים.

חובות שנוצרו אחרי ההחלטה להתגרש: כאן מדובר בווריאציה נוספת של הנקמנות, כפי שהוזכרה בסעיף הראשון. גבר או אישה שהבינו כי בן או בת הזוג שלהם נחושים להתגרש, מתחילים להוציא כספים מחשבונות משותפים, או ליצור חובות שהם לכאורה לגיטימיים. אם בן או בת הזוג מצליחים להוכיח שההוצאות הללו נוצרו אחרי ההחלטה להתגרש, החובות הללו נותרים נחלתו של בן הזוג שיצר אותם בלבד.

ככלל, ניסוח הסכם ממון וחתימה עליו, אם הם נעשו בתום לב, עשויים למנוע את המצבים הללו או, לכל הפחות, להפחית בצורה משמעותית את מגוון האפשרויות העומדות בפני בן או בת זוג נקמנים, לייצר חובות בעייתיים. עורך דין גירושין יכול מנסח מראש הסכם ממון איכותי, ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו ויפעל בעתיד לטובת שניהם.

על צוואות וירושות בהליכי גירושין

לא אחת קורה ששני בני זוג הנמצאים בהליכי גירושין, ערכו בשלב מסוים בחיים שלהם צוואות הנוגעות לרכוש הפרטי שלהם וכן לרכוש המשותף. אמנם על פי החוק, כל אחד מבני הזוג מקבל חזרה את הרכוש שאיתו הוא הגיע לנישואין. אולם אם אחד מבני הזוג או שניהם ערכו צוואות הנוגעות לירושה, כפי שזוגות רבים נוהגים לעשות, הן עלולות לכאורה לשנות את המצב.

במקרים כאלה, חייב כל אחד מבני הזוג לערוך צוואה חדשה, המגדירה מחדש את רצונו באשר לגורל הרכוש שצבר אחרי מותו. בהעדר צוואה חדשה, צוואות קודמות שנחתמו הן תקפות, גם אם בני הזוג הספיקו להתגרש, ואפילו במקרים שבהם הגירושים היו מכוערים למדי.

מהי הורשה בהסכם ממון?

לעיתים קורה שבני זוג חותמים על הסכם ממון, שבו מצוינים גם היורשים העתידיים שלהם. לכאורה, הסכם מהסוג הזה הוא גם סוג של צוואה, העשויה להיות מחייבת אם אחד מבני הזוג הולך לעולמו, בזמן שהסכם הממון עדיין תקף.

למעשה, על פי החוק אך ורק צוואה היא הדרך היחידה להוריש רכוש. לא ניתן להוריש רכוש עתידי, ולא ניתן להוריש רכוש המצוי בחזקתו של אדם אחר, ובוודאי לא כאשר מדובר בהסכם ממון, שהוא מסמך מחייב אך ורק בין שני הצדדים החתומים עליו.

מהו מקומם של הילדים בהליך הגירושין?

לפעמים, החלק העוסק בחלוקת הרכוש בין בני הזוג הוא רק ההקדמה למחלוקות שעלולות להתעורר בכל מה שקשור לילדים. לא אחת קורה ששני בני הזוג מעוניינים לקבל משמורת על הילדים, ואף אחד מבני הזוג איננו מעוניין לוותר. לכאורה, בתי המשפט בישראל מעניקים יתרון לאימהות בקבלת משמורת על הילדים.

ככל שהאם מקבלת את המשמורת עליהם, כך האב ישתתף בגידול שלהם בעיקר באמצעות המימון שלהם, כולל תשלום דמי מזונות. זאת, בנוסף להשתתפות במימון של הוצאות מיוחדות הנוגעות להם ואשר אינם כלולות בדמי המזונות המשולמים כעניין שבשגרה.

מהי משמורת ומה המשמעות שלה

משמורת היא למעשה הזכות של ההורה המקבל אותה, לנהל את החיים של הילד או הילדים המצויים בחזקתו, ולקבל את ההחלטות הנגזרות מן הסטטוס הזה. עד לא מכבר היה נהוג, ,לפחות בישראל, להעניק את המשמורת לאם. זאת, תוך הנחה נכונה ביסודה, הגורסת שהילד או הילדים קשורים יותר לאם, ומבן שני ההורים האם היא לכאורה הדמות שאמורה לכוון את הילד ולהשפיע עליו.

בעולם שבו הגבר היה המפרנס העיקרי והאם היתה עקרת בית, במשרה מלאה או חלקית, ההנחה הזאת היתה נכונה. ועולם בעולם המודרני, ,שבו המצב הוא לעיתים הפוך,חלו גם שינויים משמעותיים בהתייחסות לנושא.

משמורת משותפת – מה זה אומר?

משמורת משותפת על הילדים, משמעותה היא שלכל אחד מההורים יש זכות מלאה להיות מעורב בחיים של הילדים שלו. מצב של משמורת משותפת מאיל, מצד אחד, אחריות על שני ההורים, שחייבים לשתף פעולה ביניהם גם אחרי הגירושין. זאת, כמובן, לטובת הילדים.

מצד שני, המצב הזה מונע בדרך כלל מצב של יציאת ניכור מצד הילדים כלפי אחד ההורים. מצב כזה יכול להיווצר בהשפעת ההורה שהילדים נמצאים בזקתו, או מחמת העובדה שההורה שלא קיבל משמורת, נעדר מהחיים של הילדים ואיננו שותף לחוויות השונות שלהם בתהליך המעבר מילדות לבגרות.

תשלום מזונות כחלק מהליך גירושין

על פי החוק, תשלום מזונות הוא התשלום שאותו חייב בן הזוג שהילדים אינם נמצאים בחזקתו, לשלם לבן הזוג אשר קיבל את המשמורת על הילדים והם נמצאים בחזקתו. תשלום המזונות נועד להבטיח את עתידם הכלכלי של הילדים, ולמנוע מבן הזוג המחזיק בהם קריסה כלכלית.

על פי היהדות, תשלום המזונות יחל תמיד על האב, בעוד שהאם תקבל בדרך כלל את המשמורת על הילדים. עם זאת, במקרים נדירים שבהם מצליח האב להוכיח את אי כשירותה של האם, הוא עשוי לקבל את המשמורת על הילדים.

כיצד משמורת משותפת עשויה לזכות בפטור מתשלום מזונות?

בשנים האחרונות, חל שינוי משמעותי ביחס של בתי המשפט לנושא המשמורת והמזונות. זה התחיל בשינוי תודעתי, כאשר התברר לפתע שיש הרבה מקרים שבהם דווקא האישה היא הדומיננטית בבית מבחינה כלכלית, ולפיכך תשלום מזונות על ידי הגבר הוא סוג של עיוות.

בנוסף, אם לשני בני הזוג יש משמורת משותפת על הילדים, ואם שני בני הזוג מרוויחים משכורות זהות, פחות או יותר, עשוי בית המשפט לבטל לחלוטין את הצורך בתשלום מזונות.. עם זאת, הצורך איננו מבטל את הצורך של כל אחד מההורים לעשות את המיטב למען הילדים, להשקיע בהם ולהעניק להם את קרש הקפיצה הטוב ביותר לעתיד. עורך דין גירושין מסייע לגבש הסכם גירושין, כולל הסכם מזונות, אם וכאשר עולה הצורך בכך.

הליך גירושין דתי או אזרחי?

במדינת ישראל התחיל תהליך חשוב, שבמסגרתו מספר הולך וגדל של זוגות מתחתן בחתונה אזרחית, בין אם במדינת ישראל עצמה ובין אם בחו"ל, בעיקר בקפריסין אבל לא רק. העלייה בנישואין האזרחיים היא תוצאה של עלייה במספר הזוגות המעורבים – קרי יהודים על פי ההלכה עם מי שאינם יהודים על פי ההלכה, או בני דתות אחרות.

לחילופין, מדובר ברצון של רבים לפרוק את העול הדתי של הרבנות ושל מוסדות הדת. עם זאת, זוגות יהודים, בין אם התחתנו בישראל ובין אם התחתנו במקום אחר בעולם, מחויבים במדינת ישראל בהליך גירושין על פי ההלכה. לעיתים, הרבנים עשויים לדון גם בתנאי הגירושין. אולם אם בני הזוג מביאים הסכם ממון חתום, הוא עשוי להיות מאושר כלשונו על ידי הדיינים.

אי הסכמה בין בני הזוג ומשפט גירושין

לפעמים, למרות הרצון הטוב ולמרות שלאף אחד מהצדדים אין לכאורה כוונה כזאת, נגררים בני הזוג למשפט גירושין, שעלול להפוך למכוער. משפט גירושין יכול להתנהל, גם במקרים שבהם בני זוג חתמו על הסכם ממון. הסכם הממון כשלעצמו הוא מחייב, אך ורק אם הוא אושר על ידי המוסדות הרשמיים, ובראשם הרבנות או בית המשפט לענייני משפחה.

אישור ההסכם ניתן רק כשנחה דעתם של מאשרי ההסכם והם אכן מאמינים ששני הצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי, וללא כפיה. לעיתים מזומנות עלול תהליך גירושין להידרדר למקומות רעים מאוד. זאת, הן בגלל העדר הסכמה בין הצדדים והן בגלל הסכם ממון שלא נוסח כהלכה והותיר חלק משמעותי מהרכוש במחלוקת.

משפט גירושין או הליך גישור?

כאמור, משפט גירושים עלול להידרדר לרמות של הטחת רפש ומלחמות, שעלולות לעלות במשאבים כספיים רבים ובעוגמת נפש לא קטנה לכל אחד מהצדדים. במשפטים מהסוג הזה, עורך דין גירושין יכול לייצג את אחד מהצדדים.

עם זאת, עורך דין הדואג לאינטרסים של הלקוח שלו, ייעץ לו בדרך כלל לנסות וליישם הליך גישור עם בן או בת הזוג. הליך הגישור עשוי לפתור חלק משמעותי מהמחלוקות ולאפשר לשני בני הזוג להיחלץ מהמצב העגום שאליו הם נקלעו, בצורה טובה ובהסכמה שתחסוך להם עוגמת נפש, וקרוב לוודאי גם ממון רב.

מה זה הליך גישור גירושין?

הליך גישור גירושין הוא הליך המבוצע על ידי בעל מקצוע מיומן שהוכשר לצורך כך. הליך הגישור הוא מצוין עבור כל הצדדים. עבור בית המשפט – הליך כזה חוסך משפט מורכב, ולעיתים גם ממושך, שעלול להוסיף עוד על העומק הקיים ממילא בבתי המשפט ישראל.

עבור הצדדים המתגרשים – הליך זה חוסך את ההוצאות הכרוכות שהליך המשפטי, כולל ההוצאות השונות הכרוכות בו. בני זוג רבים פונים לתהליך הזה, במטרה לזרז ככל האפשר את הליך הגירושין. כשבני הזוג מגיעים להסכמה, היא מקבלת תוקף של פסק דין בבית המשפט.

מהו תפקידו של עורך דין גירושין?

עורך דין גירושין הוא איש מקצוע המתמחה במשפטים ואשר תחום ההתמחות שלו כולל את דיני הגירושין בישראל. במקרים בהם הליך הגירושין מתקיים בהסכמת כל הצדדים, עורך דין גירושין עשוי לייצג את שני הצדדים, הן מול בית המשפט למשפחה והן מול בית הדין הרבני.

אולם אם מתרחש מצב שבו הגירושין הופכים למשפט, עורך דין גירושין מייצג את אחד מהצדדים במשפט הזה. התפקיד של עורך הדין הוא לייצג בצורה הטובה והנכונה ביותר את האינטרסים של הלקוח שלו. עם זאת, עורך דין גירושין איכותי ישאף לדחוף את הלקוח שלו להסדר ולא למשפט ארוך, ובעיקר כזה שהעלויות שלו גבוהות.

איך בוחרים עורך דין גירושין?

האינדיקציה הטובה ביותר לבחירת עורך דין גירושין היא, כמובן, הניסיון המצטבר המוכח שלו. ככל שעורך הדין מיומן ומנוסה יותר, כך הוא מוכר יותר. וככל שעורך הדין מוכר יותר כך תהיינה, קרוב לוודאי, העלויות שלו גבוהות יותר.

עם זאת, כשבוחנים את ההסתייעות בעורך דין, חשוב מאוד לשים לב גם להתנהלות שלו מול הלקוחות ובמידת האמון שהוא מעורר אצל הלקוחות. משפט גירושין הוא בעייתי בכל מקרה, ובמהלכו עורך הדין עשוי להציע הצעות שונות לניהול המשפט. ככל שהאמון בין הצדדים רב יותר, כך יהיה קל יותר לעורך הדין לנהל את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבור הלקוח שלו.

בשורה התחתונה

אם אתה עומד בפני הליך גירושין ויש לך רצון לסיים את התהליך במהירות האפשרית, במינימום עוגמת נפש ותוך מיצוי מלא של הזכויות שלך, כדאי ליצור קשר בהקדם עם עורך דין גירושין מומחה שיוכל ללוות אותך ולייעץ לך באשר לאסטרטגיית הפעולה הטובה ביותר עבורך – בין אם מדובר בניהול משפט גירושין ובין אם מדובר בהליך גישור ובפרידה מסודרת ושקטה.