רכב כחלק ממזונות

פרידה של בני זוג והליך גירושין היו בעבר וימשיכו להיות גם בעתיד נושאים טעונים. בחלק ניכר מן המקרים, הוויכוחים והעימותים בין בני הזוג מתגלגלים לפתחם של השופטים בבתי המשפט למשפחה או בבתי הדין הרבניים. הוויכוחים נוגעים כמעט בכל עניין אפשרי הקשור ביחסים בין בני הזוג – יחסים אישיים, הילדים ויחסי ממון.

אחד הנושאים אשר תשומת הלב המוקדשת להם היא נמוכה, הוא מזונות אישה והמרכיבים שלו, כולל רכב כחלק ממזונות האישה. מהם מזונות אישה ועל מה מבוסס צורך זה? אילו מרכיבים, מעבר למרכיב הכספי, עשויים להיכלל במזונות אישה? מה דינו של רכב שהיה ברשות האישה? האם ניתן למנות רכב כחלק ממזונות אישה? כדאי לקרוא – התשובות המעניינות בהמשך המאמר.

הקדמה קצרה – מה זה בעצם מזונות

לפני שנצלול לתוך נושא המאמר, חשוב להבין כי המזונות כפי שכל אחד מכיר, אינם נפסקים לאישה. מלכתחילה, למעט מזונות אישה, הם לא נועדו עבורה. כאשר בית המשפט פוסק מזונות, הרי שהכספים נועדו לטובת הילדים. תילי תילים של ספרים, מאמרים ופרשנויות נכתבו על הנושא.

אבל מכל אלה המסקנה היא אחת: תשלום מזונות נובע מחובתם של שני בני הזוג לשמור על הילדים ולהעניק להם את התנאים הטובים ביותר לגדול ולהתפתח. ההלכה היהודית ובמידה רבה גם החוק במדינת ישראל, שניהם רואים בגבר את המפרנס העיקרי. מכאן שאך טבעי שהגבר הוא אשר נושא בעיקר ההוצאה. אף שבשנים האחרונות ניכרים ניצנים של שינוי, הם עדיין לא הבשילו למצב של שוויונות מוחלטת בין הצדדים.

 

סוגים שונים של מזונות

בהלכה היהודית ובחוק הישראלי קיימים שני סוגים של מזונות, כאשר המהות של כל אחד והמשך שלו היא שונה. הסוג הראשון הוא מזונות אישה, והסוג השני הוא מזונות ילדים, עליהם נפרט להלן:

  1. מזונות ילדים: מזונות ילדים, כשמם כן הם, נועדו לטובת הילדים ולמענם. לפני שבית המשפט קובע את גובה המזונות הוא מבצע חקירת יכולת, בעיקר לגבר אבל גם לאישה. במסגרת חקירת היכולת נבדק המצב הכלכלי של בני הזוג. הבדיקה כוללת את גובה ההכנסה החודשית שלהם, הן מעבודה והן ממקורות אחרים, דוגמת שכר דירה. בנוסף נבדק גם היקף הנכסים העומד לרשות הצדדים, כולל הנכסים שהתקבלו אחרי חלוקת הנכסים המשותפים. רק לאחר מכן נקבעים המזונות. חשוב להדגיש שתשלום המזונות יימשך עד שהילדים יגיעו לגיל 18 לפחות. עוד חשוב להבין שהמזונות שייכים לילדים ומי שקיבל את המשמורת עליהם חייב להשתמש בכספי המזונות לטובתם ולרווחתם בלבד.
  2. מזונות אישה: כאן מדובר בסוג שונה לחלוטין של מזונות, אשר נועדו בראש ובראשונה לשמר את רמת החיים של האישה כל עוד היא נחשבת נשואה לבעלה. בנושא הזה נעסוק בסעיף הבא.
רכב כחלק ממזונות
רכב כחלק ממזונות

מזונות אישה – מה זה ומה הבסיס לקביעת מזונות אישה

בניגוד למזונות ילדים, שהם פיקדון שיש להשתמש בו בזהירות לטובת הילדים, מזונות אישה נועדו במוצהר ובמכוון לשמור על רמת החיים שאליו האישה הורגלה לאורך כל חיי הנישואין. אף שאין מצהירים על כך בריש גלי, מזונות אישה הם גם סוג של נטל שהגבר יכול להקל אותו באמצעות מתן גט במהירות.

למזונות מהסוג הזה יש שני מאפיינים חשובים: בראש ובראשונה – מזונות אישה הם מוגבלים בזמן. תשלום מזונות אישה מסתיים ברגע שהיא מקבלת את הגט והופכת באופן רשמי מאישה נשואה לאישה גרושה. ושנית – מזונות אישה עשויים לכלול כל מרכיב שהוא חלק מרמת החיים של האישה. לפיכך לא נדיר לגלות שבמקרים רבים השופטים כוללים רכב כחלק ממזונות אישה, המבטא את רמת החיים שלה.

 

אילו מרכיבים עשויים להיכלל במזונות אישה

המרכיב הראשי במזונות אישה הוא, כמובן, המרכיב הכספי. כל עוד לא ניתן גט, ובתנאי שלא התעוררו קשיים שעלולים לשלול מהאישה את המזונות הללו, הבעל מחויב להמשיך להעביר לה סכומי כסף שיקבעו על ידי בית המשפט. בנוסף, יש מרכיבים אחרים המחייבים גם הם את הבעל:

  • רכב כחלק ממזונות אישה: אם במהלך חיי הנישואין היה ברשות האישה רכב, ואם אחזקת הרכב הזה והטיפול בו מומנו על ידי הבעל, הרי שלכל אורך התקופה שבה תקבל האישה מזמנות, גם הרכב יכלל בהם. בעידן המודרני מדובר במרכיב חשוב המשפיע באופן ישיר על רמת החיים.
  • מימון לימודים / חוגים: אם במהלך הנישואין התחילה האישה לימודים כל שהם במימון הבעל ו / או אם היא משתתפת בחוגים כאלה ואחרים שההשתתפות בהם כרוכה בתשלום, ימשיך הבעל לשאת בעלות שלהם כל עוד לא הסתיימו הנישואין.

 

מדובר כאן אמנם רק בשתי דוגמאות, אבל הכוונה ברורה: כל עוד האישה לא קיבלה את הגט המיוחל, הגבר מחויב לשמור על רמת החיים שלה. הבסיס ההלכתי למזונות אישה הוא הקביעה שאישה "עולה עמו ואינה יורדת עמו", כלומר שהגבר חייב לספק לאישה את רמת החיים שאליה הורגלה לכל אורך הנישואין.

 

רכב כחלק ממזונות: מה דינו של רכב שהיה ברשות האישה?

באופן עקרוני, מזונות אישה נפסקים או אמורים להיפסק במקרים שבהם אישה הנשואה לגבר איננה עובדת ואין לה הכנסה משל עצמה. אבל לעיתים נפסקים מזונות גם לאישה עובדת, אם אין ביכולתה לממן את רמת החיים הקודמת באמצעות השכר שהיא מרוויחה מעבודה.

על אותו משקל – אם היה רכב ברשות האישה והוא היה בשימושה הבלעדי, גם אז יש מחויבות של הגבר בעניין זה. גם אם הגבר מפסיק בפועל לסייע לאישה בטיפולים ברכב, בית המשפט עשוי לקבוע שהגבר חייב להעניק לאישה את השווי הכספי של הטיפולים. כאמור, מדובר במצב זמני, שמשתנה ברגע שהאישה מקבלת את הגט ומשוחררת מכבלי הנישואין.

 

הסכם גירושין וקביעת מזונות אישה

בני זוג רבים, בעיקר בשנים האחרונות, חותמים על הסכם גירושין עוד בטרם נכנסו אל מתחת לחופה. היתרונות של הסכם מהסוג הזה הם משמעותיים לשני הצדדים. זאת, כמובן, כל עוד הסכם הגירושין הוא הוגן ומייצג את האינטרסים של שני הצדדים. לעיתים, כחלק מהסכם גירושין, מתחייב הבעל להעניק לאשתו סכומי כסף חודשיים כמזונות אישה.

זאת, בלי קשר למזונות ילדים. מזונות מהסוג הזה הם משום הטבה, משום שהן ההלכה היהודית והן החוק, אינם כופים על הגבר להמשיך ולשלם מזונות אישה אחרי הגירושין. עם זאת, אם מדובר בגבר אמיד, שמירה על רמת החיים של הגרושה מקלה עליה לטפל בילדים ולספק להם את התנאים הטובים ביותר לגדול ולהתפתח, שזה בעצם גם האינטרס של האב.

 

כיצד עורך דין גירושין עשוי לסייע בנושא רכב כחלק ממזונות אישה?

עם תחילת הליך הגירושין, הדבר הנכון ביותר שעל שני בני הזוג לעשות הוא להסתייע בשירותיו הטובים של עורך דין גירושין. זאת, גם אם אין בכוונת בני הזוג להתעמת ולנהל הליכים משפטיים ארוכים ומורכבים. עורך הדין יבטיח שהליך הגירושין יסתיים במהירות וששני הצדדים יצאו ממנו נשכרים, תוך הבטחת איכות החיים ורמת החיים של הילדים ופגיעה מינימלית עד כמה שניתן, באישה וברמת החיים שלה בעקבות הגירושין.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא