פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין גירושין 

עורכי דין מלווים את הלקוחות שלהם גם כשמדובר בגירושין. עורך הדין שאת שירותיו המקצועיים שוכר כל אחד מהצדדים הופך לבעל תפקיד משמעותי בתהליך. לא אחת קורה שעורך הדין נסחף תוך כדי התהליך ומוצא את עצמו מסובך בבעיות לא פשוטות.

איך קורה שעורך דין גירושין עלול למצוא את עצמו נסחף ומסתבך בפעילות שלא רק שנוגדת את האתיקה המקצועית, אלא יש לה פוטנציאל להסתבכות פלילית? מהן אמות המידה הבסיסיות שחייבות להנחות את עורך הדין בעת ניהול משפט הגירושין? מהם הדברים שאסור לעורך הדין לעשות בשום מקרה?  כיצד אפשר להימנע מראש מסיכונים מיותרים? בשורות להלן נעסוק בדרכים המאפשרות לעורך דין גירושין להימנע מהסתבכות מיותרת.

על מהות הקשר בין עורך דין והלקוח שלו

עורך דין גירושין מלווה את הלקוח שלו לאורך כל הדרך עד להשלמת הגירושין. במסגרת מילוי תפקידו, עורך הדין נחשף לכל מיני מצבים מסובכים. אלה כוללים בעיות ואינטריגות המתקיימות בין בני הזוג, בני משפחה אחרים ועורכי דין אחרים, שמלווים את בן או בת הזוג באותו הליך עצמו.

ככלל, הליכי פרידה וגירושין בין בני זוג מתנהלים כסדרם. עם זאת, לא אחת קורה שבני זוג הנמצאים בהליך גירושין פועלים בצורות שונות כנגד בני הזוג לשעבר, שכעת הפכו ליריבים מרים. בחלק מהמקרים, שיטות הפעולה שהם בוחרים הן בעייתיות ואפילו בלתי חוקיות בעליל.

לא אחת נדרשים עורכי הדין לקחת חלק במעשים הלא חוקיים. זה בדיוק המצב שבו עורך הדין צריך לקחת צעד אחורה ולשקול היטב לאן הוא ממשיך מכאן.

 

איך קורה שעורך דין גירושין עלול להסתבך?

אחת התובנות שהיא נחלתו של כל מי שעוסק בחוק ומשפט היא שבמרבית המקרים, גם הסתבכות משמעותית איננה תולדה של החלטה או כוונה תחילה. בדרך כלל ההסתבכויות מתחילות במשהו קטן שהולך וגדל. הסיבה לכך היא שאין אפשרות לסגת מהסתבכות קטנה שכבר אירעה מצד אחד, ומהצד השני – יש תקווה שההסתבכות הנוכחית היא האחרונה.

דוגמה טובה לכך היא הסתבכות של עורכי דין שעשו כל שביכולתם במטרה לסייע ללקוח שלהם להוכיח בגידה של בן או בת הזוג. אמנם יש דרכים חוקיות להשיג הוכחות לבגידה. אולם אם החשודים שומרים על דיסקרטיות, השגת הוכחות עלולה להיות בעייתית.

 

מצבים שעלולים להוביל להסתבכות של עורכי דין גירושין

לפעמים עורך דין עלול להתפתות ולסייע למרשו בהשגת הוכחות לבגידה באמצעים בלתי חוקיים כדלקמן:

  1. ייעוץ והכוונה: עורך הדין ייעץ, גם אם לא באופן רשמי, לעשות שימוש באמצעים לא חוקיים במטרה להשיג את המידע הדרוש בתיק הגירושין שהוא מנהל.
  2. סיוע פעיל: הכוונה היא לנסות לגרום לבן או בת הזוג החשודים לבצע עבירה באמצעות שליח שידיח אותו או באמצעים אחרים.
פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין גירושין
פוטנציאל ההסתבכות של עורכי דין גירושין

אמות המידה הבסיסיות שאמורות להנחות את עורך הדין בניהול משפט גירושין

אמות המידה הבסיסיות שאמורות להנחות את עורך הדין בזמן שהוא מעניק סיוע משפטי וליווי ללקוחות שלו, הן כדלקמן:

 

  • הימנעות ממעורבות אישית: אמת המידה הראשונה והחשובה ביותר היא להימנע ככל האפשר ממעורבות אישית בתיק. גם אם עורך הדין רוחש אמפתיה ללקוח וגם אם הוא מאמין באמת ובתמים בצדקתו, אסור בתכלית לעורך הדין להיות מעורב בתיק ולא לקחת חלק באירועים. הדבר הטוב ביותר שעורך דין יכול לעשות עבור הלקוח שלו הוא דווקא שמירה על ריחוק ועל קשרים מקצועיים גרידא עם מרשו ולא יותר.
  • הכוונת הלקוח אך ורק לאפיקים חוקיים: אסור לעורך הדין להסכים, ולו גם בעקיפין, לפעילות בלתי חוקית של מרשו. גם אם מדובר באמצעי שנוי במחלוקת, חשוב להימנע מלתמוך בשימוש בו אפילו בהסכמה שבשתיקה.
  • שימוש באמצעים בלתי חוקיים: בנוסף לאמור לעיל, אסור לעורך הדין לנקוט בעצמו בכל אמצעי שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. שימוש בשיטה או באמצעי בלתי חוקי להשגת התקדמות בתיק שהוא מנהל, עלול לחשוף את עורך הדין לסנקציות, עד כדי שלילת רישיון והעמדה לדין.
  • שמירה על אתיקה מקצועית: אחד המרכיבים המשמעותיים המסייעים בשמירה על מעמדו של עורך דין הוא שמעבר לשמירה על החוק, אסור לעורך הדין לפעול באופן הנוגד את האתיקה המקצועית. גם במקרה כזה, אף שאין בו לכאורה פגיעה בחוק, עלול עורך הדין להיות נתון לסנקציות מצד לשכת עורכי הדין.

 

על השגת ראיות שלא כדין והמשמעות החוקית שלה

שיטת המשפט בישראל שוללת בדרך כלל את השימוש בראיה שהושגה שלא כדין. עם זאת יש מצבים שלמרות הביקורת שעשוי בית המשפט למתוח על שיטת הפעולה ששימשה להשגת הראיה, היא עשויה להיכלל בתוך מסכת הראיון התומכות באשמתו של הנאשם או שוללות אותה. יש שלושה תנאים שיסייעו לראייה להפוך לקבילה:

 

הראיה התגלתה בחלקה תוך שימוש במקור חוקי

לדוגמה – עסקת סמים בין שני סוחרים שכבר היו במעקב והמהות שלה ידועה, ומהות עסקת הסמים אושרה תוך חקירה של אדם אחר, אשר בוצעה שלא על פי הנהלים.

 

הראיה היתה מתגלה בכל מקרה

לדוגמא – מנהל חשבונות הודה במעילה אחרי חקירה ממושכת בניגוד לנהלים – ללא עורך דין ותוך הפעלת לחץ בלתי סביר. הראיות כתוצאה מהחקירה תהיינה קבילות, כיוון שההנחה היא שהמעילה הייתה מתגלה בכל מקרה אחרי שהיה מתברר שחסר כסף בחשבונות העסק והייתה מתבצעת חקירה ובדיקה של מסמכים חשבונאיים שונים. ניתוח נכון של המסמכים הללו היה מביא ממילא לגילוי המעילה.

 

הקשר הסיבתי בין הפעולה הבלתי חוקית לבין הראיה שהושגה קלוש

לדוגמה – פריצה לא חוקית לטלפון הסלולארי של חשוד בעבירה גילתה קשר עקיף ובלתי צפוי כאחד לאדם אחר שחשוד בעבירה אחרת וכשהטלפון נפרץ לא היתה לחוקרים כוונה להתחקות אחרי אותו אדם מלכתחילה. עם זאת, הראיה היא קצה חוט שמוביל לפעולה כנגד אותו אדם.

הוויכוח באשר לקבילות של ראיות שהושגו באמצעים בלתי חוקיים נמשך מזה שנים רבות ויש לו פנים לכאן ולכאן. ועדיין – אם וכאשר מתברר שעורך הדין המסייע ללקוח שלו במשפט גירושין פעל להשגת הוכחות כנגד הגרושה בשיטות בלתי חוקיות, הוא עלול להסתבך. חשוב לציין שגם פגיעה באתיקה המקצועית עלולה להיות עילה לנקיטת אמצעים כנגד עורך הדין מצד לשכת עורכי הדין.

 

כיצד יכול עורך דין להימנע מתסבוכת פלילית בתיק הגירושין?

הדרך להימנע מהסתבכויות פליליות של עורך הדין היא להימנע משימוש בשיטות שהחוקיות שלהן מוטלת בספק והן נמצאות בשטח האפור שבין הלבן – שזה השיטות המותרות – לבין השחור, המסמל את מה שאסור לעשות. הניסיון מלמד שבדרך כלל גם ראיות שהושגו באמצעים בלתי חוקיים הן אפשריות להשגה גם באמצעים חוקיים.

הדבר דורש אולי יותר סבלנות אבל מפחית את החשיפה של עורך הדין והלקוח כאחד להסתבכות שבמקרה הטוב תהיה הסתבכות אתית בלבד ובמקרה הפחות טוב עלולות להיות לה השלכות משפטיות קשות, עד כדי הגשת תביעה פלילית כנגד עורך הדין עצמו.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא