חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת

חלוקת זמני שהות או בשמם המסורתי – "הסדרי ראייה" בין זוגות גרושים היא בין הנושאים היותר מורכבים שיש לתת עליהם את הדעת בעת החתימה על הסכמי גירושים. בסקירה שלהלן נדון באפשרות לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת, מתכונות המקובלות לחלוקת זמני השהייה של הילדים עם כל אחד מהוריהם, והמשמעויות הנגזרות מפתרון זה בהקשר לתשלום דמי מזונות ילדים.

מה בין זמני שהות וקביעת משמורת?

כאשר זוגות בישראל פונים להליך גירושים, ולאחד ההורים (לרוב לאם) ניתנת משמורת מלאה על הילדים, מקובל לאפשר לאבי הילדים לפגוש אותם ולהלין אותם בביתו החדש במסגרת הסדרי ראיה. "זמני שהות" הם המינוח העדכני והמדויק יותר למושג זה, שפירושו הינו חלוקת זמני השהייה של הילדים עם כל אחד מההורים שלהם.

 

מהם זמני שהות?

זמני שהות הם כאמור המושג העדכני המתייחס למה שהיה מכונה עד לא מזמן "הסדרי ראיה". מושג זה פירושו חלוקת ימות השבוע שבהם הילדים שוהים במחיצת ההורה שאינו משמורן (לרוב האב) ולנים בביתו, לאחר פרידתו מאימם.

 

כיצד חלוקת זמני שהות משקפת את עקרון טובת הילד?

אחד העקרונות המרכזיים העומדים לנגד עיניה של מערכת המשפט בישראל, בכל הנוגע לניהול תביעות משמורת, הוא עיקרון טובת הילד. כשזוגות פותחים בהליכי גירושין וישנם ילדים משותפים בתמונה, מצב בו ההורים מגיעים להסכמות משותפות שיאפשרו לשניהם להמשיך ולהיות נוכחים ומעורבים בחיי הילדים, הוא התרחיש הרצוי ביותר.

כאשר לאימם של הילדים ניתנת משמורת בלעדית עליהם, חלוקת זמני השהות היא הדרך של האב לשמור על קשר רצוף ובריא עם ילדיו.

במימוש פתרון זה ניתן מתגייסים שני ההורים הגרושים למיקסום התועלות של ילדיהם המשותפים, מתוך הבנה שניתוק הקשר עם ההורה השני עלולה לגרום לפגיעה חמורה במצבם הנפשי וההתפתחותי של הילדים, ובכללה תחושות של חוסר אמון, חוסר ביטחון, קשיי הסתגלות וחוויה של נטישה.

חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת
חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת

מהי החשיבות של חלוקת זמני שהות בגירושין?

השהות והלינה במחיצת שני ההורים, חשובות מאוד להתפתחותם התקינה והבריאה של ילדים קטינים, ובפרט עבור ילדים בגיל הרך. מפגשים תכופים של הילדים עם שני הוריו מאפשרים לו לבסס מערכת יחסים תקינה ובוטחת עם שניהם, החיונית לבניית בטחונו העצמי כאמור לעיל, והתפתחותו החברתית והרגשית התקינה.

לכן, גם כאשר לאימו של הילד ניתנה משמורת מלאה עליו בבית המשפט, עדיין יש מקום לבחון את האפשרות לכינון הסדרי ראייה (זמני שהות) מול האב.

 

מדוע רצוי להסדיר את חלוקת זמני השהות בשיתוף פעולה בין ההורים?

חלוקת זמני שהות בגירושין, כמו יתר הנושאים הכרוכים בהליכי גירושין, ניתנת להסדרה הן בהסכמה הדדית בין שני ההורים, והן במסגרת הליך משפטי המוכרע בבית הדין לענייני משפחה. למותר לציין כי כאשר חלוקת זמני שהות מתבצעת תוך שיתוף פעולה בין שני ההורים, נחסך מהצדדים הליך משפטי מתמשך, יקר ומורכב, לתועלתם ולתועלת ילדיהם.

 

יישום חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת – אחריות משותפת של שני ההורים

כאשר הורים לילדים מחליטים לכונן הסדרי ראייה או חלוקת זמני שהות לפי העדפתם, כפתרון חלופי לקביעת משמורת בבית המשפט, שניהם נדרשים לעשות מאמץ הדדי על מנת שהסידור יצלח.

שיתוף הפעולה בנושא חלוקת זמני השהות והלינה מחייב גם את האב וגם את האם, לכבד את החלוקה שהוגדרה ולהקפיד מאוד על עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, מתוך הבנה שהסדר זה הוא בראש ובראשונה לטובתם של הילדים.

 

האם חלוקת זמני שהות ניתנת לשינוי?

גם אם חתמתם לא זה מכבר על הסדר משמורת וגם אם נושא המשמורת הוכרע מול בית הדין לענייני משפחה או ברבנות, חשוב לדעת שחלוקת זמני השהות ניתנת לשינוי בכל עת. היה ולאחד ההורים ניתנה משמורת מלאה על הילדים, ישנה אפשרות להקטין או להגדיל את חלוקת זמני השהות מול ההורה השני.

ישנה גם אפשרות להעברה של המשמורת בכללותה בין ההורה המשמורן להורה שאינו משמורן, או להגדרת משמורת משותפת בין ההורים, וההיפך. יחד עם זאת, הליכים מסוג זה יכולים להתבצע בהסכמתם של שני ההורים.

אולם במידה ולא יצליחו להגיע להסכמות ביניהם, יהיה עליהם להביא את העניין לדיון בבית המשפט שאישורו לשינויים יינתן אך ורק במידה וההורים יצליחו להציג תימוכין לכך שהתרחשו שינויים נסיבתיים משמעותיים המצדיקים דיון מחודש בנושא המשמורת וזמני השהות, וזאת לטובת הילדים.

 

כיצד חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת משפיעה על דמי המזונות?

לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת בבית המשפט, יש השפעה על סכום תשלומי המזונות, שנדרש לשלם האב בגין ילדיו. על פי עיקרון השוויון בנטל, עבור ילדים בגילאי שש ומעלה, שני ההורים נדרשים לחלוק ביניהם את נטל דמי המזונות, וזאת על פי חלוקת זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים ובכפוף ליחס בין הכנסות האב והכנסות האם.

כלומר, נכון להיום, נהוג שגובה דמי המזונות נקבע באחוזים ביחס לחלוקת זמני השהות בין ההורים (כך שכל אחד מההורים נושא בנטל תשלום המזונות על פי החלק היחסי מהשבוע שהוא מבלה במחיצת ילדיו).

 

כיצד מתבצעת חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת הלכה למעשה?

כפי שהזכרנו לעיל, במרבית המקרים, קביעת זמני שהות בהסכמה במקום קביעת משמורת בבית משפט היא פתרון עדיף גם עבור ההורים המתגרשים וגם עבור הילדים. חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת בהליך משפטי, ניתנת לביצוע באמצעות חתימה בהסכמה על הסכם גירושין המובא לאישור בלבד בבית המשפט על מנת להקנות לו תוקף משפטי מחייב.

 

אילו נושאים הנוגעים לחלוקת זמני שהות מטופלים בהסכם הגירושין?

עם הנושאים הנוגעים לחלוקת זמני שהות, המטופלים במסגרת הסכמי גירושין, ניתן למנות:

  • מועדי השהייה של הילדים אצל כל אחד מההורים בימות חול
  • חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים בחגים, מועדים וחופשים – במתכונת של רוטציה מדי שנה
  • התייחסות לנושא של מעבר של כל אחד מההורים למקום מגורים אחר
    חלוקת זמני השהות במקרים של נסיעה של אחד ההורים לחו"ל

 

חשוב לציין כי בחתימה על הסכמי גירושין ישנו מקום לפרט ולדייק בפרטים עד כמה שמתאפשר, כדי לצמצם את הפוטנציאל לאי הבנות בין הצדדים ולמחלוקות שעלולות להתעורר כתוצאה מהן בהמשך.

 

מתכונות המקובלות לחלוקת זמני השהייה של הילדים עם כל אחד מהוריהם

חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת, יכולה להתבצע בשתי דרכים מקובלות:

  1. חלוקת זמני שהות רגילה – מתכונת זו של הסדרי ראיה תכלול לרוב 2 מפגשים בין האב לילדיו בימות חול, החל משעות אחר הצהריים עד שעות הערב, ללא לינה. בנוסף, אחת לשבועיים, הילדים ילונו אצל אביהם ביום שישי בערב. חלוקה זו מקובלת על פי רוב כאשר מדובר בפעוטות עד גיל שלוש.
  2. חלוקת זמני שהות מורחבת – כשמדובר בילדים גדולים יותר, הסדרי הראיה מאפשרים לעתים קרובות גם לינה בבית האב גם במפגשים בימות חול באמצע השבוע. יתרה מכך, חלוקת זמני שהות מורחבת מאפשרת גם הרחבה של זמני השהייה עד חלוקה כמעט שווה בין ההורים, הדומה לזו הקיימת בהסדר משמורת משותפת.

 

לסיכום

החתימה על הסכם הגירושין היא כאמור חלופה טובה בהרבה להסדרי משמורת שנקבעים בבית הדין, משום שההסכם מאפשר להורים להגיע להחלטות משותפות בהסכמה הדדית, במקום שההחלטות הנוגעות לזמני השהות ישארו בידי מערכת המשפט. הסכם גירושין מומלץ לערוך בליווי משפטי מקצועי של עורך דין גירושין מוסמך על מנת להבטיח שהוא יתן מענה מלא לכל תרחיש שעשוי להשפיע על הקשר שלכם עם ילדיכם.

קביעת זמני שהות, או בשמם הישן הסדרי ראייה, מייצגים חלוקת זמנים שיוונית ושיתוף פעולה בין שני ההורים. זמני השהות ניתנים להסכמה ללא צורך בדיון בבית המשפט, ומשמעותם, מעבר לזמני השהות אצל כל אחד מההורים, חלוקה בנטל דמי המזונות ותשלומם על – פי פרק זמן השהות.
כאשר משמורת ניתנת לאחד ההורים באופן בלעדי, לרוב כחלק מחזקת הגיל הרך, הקשר עם ההורה השני עלול להתנתק ללא הסדרת זמני שהות. זמני השהות אינם משפיעים על הגדרת המשמורת מלבד תשלומי המזונות, אלא מגדירים את הימים בהם ההורה שלא מוגדר כ'משמורן' רואה את ילדיו.
קביעת זמני השהות נקבעים ומושפעים מכמה היבטים: תחילה, הסכמת ההורים – במקרים רבים, ההורים מצליחים לקבוע בעצמם את זמני השהות לפי יכולותיהם ורצונותיהם. ובמידה ובית המשפט נדרש להכריע, ייקבעו זמני השהות על פי מסוגלות ההורים, שגרת החיים של הילד ומרכז חייו, רצונות הילד ועוד.
הסכם משמורת משותפת הוא הסכם המאפיין חלוקה שווה של שני ההורים בגידול הילדים, בנוסף להסדרי ראייה שווים והשתתפות שווה בהוצאות, ככל הניתן. לעומת חלוקה שווה של זמני השהות, הסכם המשמורת נקבע ונחתם על ידי בית משפט לענייני משפחה, ומכריע גם בעניינים הנלווים להסדרי הראייה, דוגמת התשלומים.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא