התנהגות שלא כדין ישראל כעילה לגירושין

ספק אם האדם הפשוט מן היישוב מעלה בדעתו עד כמה מורכבים הגירושים בישראל, כאשר מדובר בהליך היברידי שמערב בתוכו פסיקות הלכתיות ישנות במיוחד, לצד פסיקות מודרניות יותר אשר מקורן בהתפתחויות שחלו בחברה בעת המודרנית.

כמו כן, מדובר בהליך חשוב עד מאוד, בשל העובדה כי הוא הופך למנת חלקם של רבים יותר ככל שהזמן חולף, כמו גם כי השלכותיו דרמטיות ומשפיעות במידה רבה על יכולתו של כל אדם לפתוח בפרק חדש בחייו, כאשר לעתים הגירושין עלולים להוות מעמסה כלכלית ונפשית בלתי מבוטלת.

לפיכך, לאור המשקל הרב שקיים לסוגייה, כמו גם לחידודיה הרבים והייחודיים, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בעילת גירושין שמקורה התנהגות שלא כדין, על שלל משמעותיה השונות.

כיצד ניתן לקיים הליך גירושין בישראל?

בהמשך לכך, בטרם נוכל לעסוק בעילה זו נקודתית, חשוב לבאר ולהסביר מלכתחילה כיצד בנוי הליך הגירושין בישראל.

ובכן, בישראל גירושין הם חלק מ- 4 התחומים (כחלק מדיני משפחה) אשר קיימת אודותם זכות וטו מוחלטת למוסדות הדת ובאי כוחה, כלומר בתי הדין הרבניים. כחלק מכך, נקבע עוד בימי קום המדינה, כחלק מהסכם הסטטוס קוו שנכרת דאז עם מנהיגיו הדתיים של היישוב העברי בארץ ישראל אל מול מנהיגיו המדיניים, כי כדי להבטיח כי למדינת ישראל יישמר ויתבטא צביון דתי ויהודי, כי דיני משפחה יעשו על פי ההלכה ועל פי המשפט העברי.

 

השלכות הסטטוס קוו דה פקטו

כתוצאה מכך, כיום ניתן להתחתן בתחומי מדינת ישראל רק לנוכח אישורה של הערכאה הדתית אשר בני הזוג משויכים אליה, כאשר רק יהודים יכולים להינשא ליהודים, והדבר נכון גם עבור בני דתות אחרות. כמו כן, כתוצאה מאותו הסכם, נקבע כי גם הסכמי גירושין יערכו ויאושררו תחת ידו של בית הדין הרבני, כאשר זה נוהג לבצע את כלל הליך הגירושין בהתאם לאשר נקבע במשפט העברי שמקורו עוד בימי בית 2, כאשר הוא המוסד היחידי בישראל אשר רשאי לאשר ולקיים הסכמי גירושין ו/או נישואין.

כלומר, אף על פי כי ניתן לערוך את פרטיו של הסכם גירושין המתעתד להיכרת במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, גירושין ונישואין לא יקבלו תוקף ומעמד עד אשר יאושרו תחת ידו של בית הדין הרבני.

 

הצורך שקיים בעילת גירושין לנוכח שלבי הליך הגירושין

זאת ועוד, כי מתוך הכבוד הרב שהדת היהודית חולקת למוסד המשפחתי ולתא המשפחתי, עובדה אשר מגולמת בהלכה ביתר שאת, נהוג כי במסגרת הגירושין על הבעל להעניק לאשתו גט אשר מגרש אותה למעשה ומתיר אותה לכל אדם, כאשר על כלל הצדדים לקיים את ההליך מרצון חופשי ומכוונת אמת. כמו כן, במידה ואחד מהם יעשה זאת מטעמי לחץ או אינוס, אזי שהגט ייחשב לגט מעושה, כאשר המשמעות של כך היא שהוא בטל ונטול תוקף.

התנהגות שלא כדין ישראל כעילה לגירושין
התנהגות שלא כדין ישראל כעילה לגירושין

לעומת זאת, במידה ואחד מן הצדדים אינו חפץ להתגרש, בעודו מעוניין להמשיך ולקיים שלום בית למען המשך קיומו של התא המשפחתי שנוצר, כדי שבית הדין הרבני יאפשר ויורה לזוג להתגרש, קיים צורך בקיומה של עילת גירושין, מעין תקדים או תרחיש אשר לאור קיומו נוהג בית הדין הרבני לאפשר לזוג להתגרש מכיוון שהוא רואה בקיומו של אותו תרחיש כהפרת חוזה בהסכם הנישואין, אשר לאור לה ראוי לאפשר למי מבין ה- 2 לפצוח בדרך חדשה וחיים עצמאיים.

 

סוגי עילות גירושין וסיווגן

בהמשך לכך, עילות גירושין משתנות זו מזו במידה רבה ולנוכח מספר היבטים. ראשית, נהוג לחלקן לעילות סובייקטיביות אל מול עילות אובייקטיביות, כאשר ההבדל נובע מההסכמה אשר קיימת אודות אותה עילה.

רוצה לומר, קיימות עילות אשר על קיומן אין עוררין, כאשר אילו מדובר בקיומם של מומים או עקרות, הרי שמדובר בעובדה אשר ניתן להוכיח בקלות ובאמצעות הסתייעות רפואית מינימלית, בעוד שמנגד קיימות עילות אשר עלולה לקום אודותן מחלוקת, כאשר מדובר לעתים בעילה כדוגמת זו אשר נעסוק בה מיד – התנהגות שלא כדין, כאשר בעוד שצד אחד עלול להעליל על משנהו כי נהג כך, יכול האחרון להכחיש ולהביא את העניין לבחינת בית הדין הרבני.

יתרה מכך, עילות הגירושין משתנות גם מבחינת בעל העילה אשר אותו היא יכולה לשמש. כלומר, ישנן עילות אשר מיועדות אך ורק לנשים, כדוגמת עילת בעל שאינו מזין, בעוד שמנגד קיימות עילות לטובת הצד הגברי בלבד, כדוגמת עילת בגידה או עוברת על דת משה. כמו כן, קיימות עילות אשר זהות לחלוטין עבור 2 בני הזוג, כדוגמת עילת עקרות, מומים, מורד/ת.

 

עילת התנהגות שלא כדין ישראל כעילת גירושין

בנוסף לכך, בעניינה של העילה בה נעסוק מיד – עילת גירושין שלא כדין ישראל, מדובר בעילה אשר לנוכח הוכחתה בהחלט ניתן לקבל פסק דין חיוב גט מטעם בית הדין, כאשר העילה הנוגעת להתייחסות שאינה הולמת בני זוג, בעוד אחד מן הצדדים מתעמר ומתייחס למקבילו באופן מבטל ושאינו מצופה מבעל ואישה.

 

דוגמאות לקיומה של עילת גירושין בשל התנהגות שלא כדין ישראל

לדוגמה, כחלק מאותה עילה ניתן לכלול את אלימות מילולית, אלימות פיזית, פריצות מינית מופגנת על אף מורת רוחו של בן/ת הזוג, כאשר לכלל ההתנהגויות הללו נהוג להתייחס כהתנהגות שלא כדין ישראל. בנוסף לכך, גם כאשר האישה נוהגת באופן שאינו צנוע, עד כדי כי לנוכח התנהגותה קמים לה מחזרים אשר מקשים ומציבים את הבעל בנקודה בה הוא מרגיש חשש למעמדו, עלולה האישה להיות מוגדרת ככזו אשר עברה על דין ישראל, כאשר ההשלכות של כך חמורות.

זאת ועוד, כי גם אילו מי מבין בני הזוג לא מפגין כבוד בפני רעהו אל מול הוריו, או פוגע בקשר המשפחתי האישי של אותו בן זוג עם התא המשפחתי הביולוגי שלו, נוהגת הערכאה המשפטית הרלוונטית, קרי בית הדין הרבני, לראות בכך עבירה על דין ישראל, כאשר הדבר תקף גם עבור בני זוג אשר מי מהם הוגדר כעוסק בפלילים, בין אם הורשע ובין אם שלא.

זאת ועוד, כי אילו בעלה של אישה נוהג לקיים מערכות יחסים מחוץ לנישואיהם, בעודו לן ודר עם אחרות, אזי שיש בכך גם כן הפרה של דין ישראל, כאשר בדומה לאשר קיים לאשה, גם כאן כנגד העובר על דין ישראל קיימות סנקציות והשלכות חמורות.

 

השלכותיה של עילת גירושין

בהמשך לכך, שאלה חשובה ורבת משקל היא כיצד מתבטא בפועל קיומה של עילת גירושין, כאשר כפי שציינו טרם לכן מדובר במעשה כבד משקל ורב השלכות, אשר עלולות לעצב במידה רבה את יכולתו של מי מבין בני הזוג לפצוח בחיים חדשים.

הסיבה לכך היא שבהינתן קיומה של עילת גירושין, בן הזוג אשר כנגדו היא קמה עלול לאבד זכויות כלכליות רבות במסגרת גירושיהן, כאשר אילו מדובר בגבר אזי שהוא צפוי להיות מחויב בתשלום כתובה במלואה, בעוד שמנגד אילו מדובר באישה, היא עלולה לאבד כליל את זכותה לכתובה, כתוצאה ממעשיהם אשר הביאו מלכתחילה לגירושין הללו.

הסיבה לכך היא שבעיני בית הדין הרבני (בניגוד מוחלט לתפיסת בית המשפט לענייני משפחה) כאשר קיימת עילת גירושין מוצדקת, אזי שהצד שכנגדו קמה העילה הוא האשם והגורם לכך שבני הזוג נאלצו להתגרש, כמו גם כי תא משפחתי בישראל נאלץ להיקרע, כאשר לדעתו של בית הדין מדובר במעשה חמור כמו גם בטרגדיה, אשר מצריכה גביית מחיר מן הגורם לה.

 

סרבנות גט לנוכח עילות גירושין

זאת ועוד, כי לעתים בין אם מפאת היעדר רצון להתגרש מלכתחילה או שמא מפאת היעדר שביעות רצון מפרטי הסכם הגירושין (במיוחד לנוכח קיומה של עילת גירושין אשר מקטינה את זכויותיו של מי מבין בני הזוג אודות רכוש), עלול להתנגד אחד הצדדים לקיום תפקידו בהליך הגירושין, קרי קבלת או מתן הגט בהתאם, כאשר כפי שצוין טרם לכן מדובר בשיתוף פעולה קרדינלי על מנת לאפשר את קיומם של אותם גירושין.

לכן, בעת סירובו של אדם לבצע את ההליך לאשורו, עלול בן/ת זוגו אשר עד לא מזמן חלק עימו תא משפחתי, למצוא עצמו כעת עגון, כלומר לא רשאי להינשא לאף אדם אחר, כיוון שהוא טרם השלים את גירושיו לבן/ת זוגה/ו הנוכחי.

לפיכך, לנוכח קיום סירובו של מי מבין בני הזוג, כחלק מתופעה רחבה יותר אשר נהוג לכנות סרבנות גט, נוהג בית הדין הרבני כמו גם כלל מוסדות מדינת ישראל ביד תקיפה ורמה כנגד כך, בעוד על הסרבן מוטלות סנקציות במגוון היבטים ואספקטים של חייו.

 

סנקציות לנוכח קיומה של סרבנות גט

בהמשך לכך, אדם אשר יוגדר כסרבן גט עתיד להתמודד עם עיכובים והגבלות במגוון תחומים, כאשר ראשית כל עד אשר יימלך בדעתו מלעגן את הצד לו נישא, הוא צפוי לעתים לשלם לאותו צד דמי מזונות חודשיים, תישלל ממנו הגישה לחשבון בנק, הוא לא יוכל לחדש רישיון נהיגה, דרכון, רישיון תעסוקתי (רופאים, עו"ד, רו"ח, פסיכולוגים), יוטל עליו צו איסור יציאה מן הארץ, כמו גם תימנע ממנו האפשרות לעבוד במסגרת חברות ממשלתיות או ציבוריות.

הסיבה למנגנון הלחץ האדיר הזה שמופעל על אותו סרבן, היא רצונה של הערכאה המשפטית והמדינה כאחד, למנוע שימוש בפרצה הלכתית זו שמאפשרת למעשה לכל אדם למנוע ולשלול את רצונו ובחירתו החופשית של בן/ת זוגה/ו, כאשר לאור החיוב במתן גט מרצון ובאופן שאינו נכפה על אף צד, לא ניתן למעשה לחייבו בפועל לקיים את צידו בהליך.

זאת ועוד, כי במקרים חריגים אך קיימים, עשוי בית הדין הרבני אף להורות על מאסר בפועל כלפי אותו סרבן, כאשר מיותר לציין שסרבנים מאבדים את זכויותיהם בכל הנוגע לתשלום כתובה / הצורך לשלמה במלואה.

 

לסיכום עילות גירושין והליך הגירושין בישראל

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, עילות גירושין בפרט והליך הגירושין בישראל בכלל מהווים הליכים מורכבים מתוקף העובדה כי הם מערבים תפיסות משפט שונות אשר חלקן עוד בימי קדם בעוד שחלקן מן העת האחרונה.

לפיכך, ניתן לעתים לראות תקדימים ומצבים אשר מערבים את ייעוצו וסיועו המשפטי של גורם מוסמך כדוגמת עורך דין גירושין, כדי לבחון ולאפיין את המקרה הייחודי שלכם בטרם עת, כדי להבטיח כי כלל הזכויות והעילות אשר קיימות לטובתכם ומעוגנות בשל כך בחוק, יוכלו לסייע לכם בעת הצורך לקיים הליך גירושין נקי מהיר ויעיל, במיוחד אל מול אדם אשר מסרב לאפשר לכם זאת.

מנגד, מעודד לראות כי קיימת התייחסות מצד בית הדין הרבני, אשר הינו האפשרות היחידה עבור זוגות נשואים כיוון שהינו מהווה מונופול גירושין, למקרים בהם מי מבין בני הזוג נוהג באופן שאינו מכבד והולם את מעמד הנישואין, כמו גם כי לנוכח התנהגות שכזו ייגבה ממנו מחיר בדוגמת הענקת גט מיידית וחיוב כתובה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא