ירידה ברמת החיים עקב גירושין 

הליך גירושין גורם לפגיעה משמעותית בשני בני הזוג. אחת הפגיעות היותר משמעותיות היא ירידה ברמת החיים בעקבות הגירושין. הירידה נובעת מסיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות כאחת, אבל כל אחד מבני הזוג מרגיש אותה היטב. מרגע שהליך הגירושין מסתיים, על כל אחד מבני הזוג חלה האחריות לכלכל את עצמו באופן עצמאי.

מהם הגורמים לירידה ברמת החיים של בני הזוג בגירושין? מהם מזונות משקמים ומתי אין חובה על הגבר לשלם אותם? איך יכול בית המשפט לוודא שרמת החיים ואיכות החיים של הילדים לא תיפגע? מה בין איזון משאבים ולמיתון הפגיעה ברמת החיים בעקבות הגירושין? איך יכול עורך דין גירושין לסייע לבני הזוג למתן את הירידה ברמת החיים בגירושין? בשורות הבאות נעסוק בהיבט המעשי של הגירושין – ירידה ברמת החיים ואיך למנוע אותה.

מה גורם לירידה ברמת החיים אחרי הגירושין

הירידה ברמת החיים אחרי הגירושין עלולה להתרחש בגלל מספר גורמים. חלק מהגורמים הללו הם אובייקטיביים וחלק הם סובייקטיביים, כפי שכבר הוזכר לעיל. להלן רשימה של גורמים שעלולים לפגוע ברמת החיים של אחד מבני הזוג או שניהם:

 

  1. הכפלת ההוצאות השוטפות: כאשר בני זוג חיים ביחד, ההוצאות השוטפות הן באופן טבעי קטנות יותר. עם ההוצאות הללו ניתן למנות את ההוצאות בגין שכר דירה או משכנתא, אשר משולמת רק על דירת מגורים אחת שבה מתגוררים ביחד בני הזוג ויתר בני המשפחה. כשהם מתגרשים, ההוצאות הללו מוכפלות. כעת צריך לשלם שכר דירה עבור שתי דירות, חשמל, מים, ארנונה ועד בית עבור שני בתים ועוד. המשמעות היא תוספת של אלפי שקלים להוצאות השוטפות של כל אחד מבני הזוג.
  2. קיטון בהכנסות: במקביל לגידול בהוצאות עד כדי הכפלה שלהן, חווים שני בני הזוג קיטון בהכנסות. הדבר נכון בין אם בני הזוג שניהם שכירים ובין אם אחד מהם או שניהם עצמאיים. פתאום ההוצאות נחתכות ולא רק שאין אפשרות לחסוך, לפחות בשלבים הראשונים ההוצאות עלולות להיות גבוהות מההכנסות.
  3. עלייה בהוצאות העקיפות: הליך גירושין, גם אם הוא מנוהל בצורה סולידית, עלול להוסיף עלויות משמעותיות. הכסף הזה לא תמיד נמצא ברשות בני הזוג וההוצאות עלולות להעמיס עוד יותר על התקציב המדולל.
  4. הגדלת ההוצאות על הילדים: אם לבני זוג שיש להם שני ילדים היו שני חדרי שינה שאחד מהם שייך לילדים, הרי שכעת כל אחד מבני הזוג צריך להחזיק לפחות שני חדרי שינה – אחד עבורו ואחד עבור הילדים. המשמעות היא בדרך כלל הרבה יותר מאשר הכפלה של ההוצאות בגין שכר דירה.
  5. הגדלת ההוצאות בגין תחבורה ונסיעות: גם אם ההורים הגרושים גרים בקרבת מקום איש לרעהו או לרעותו הרי שעדיין הדאגה לילדים הופכת למבצע לוגיסטי לא פשוט, שהעלויות שלו משמעותיות. בנוסף, במשפחה שהיה בה רכב אחד, יש צורך כעת בשני רכבים וזה גם כן עלול להוסיף על ההוצאות.

 

בשורות לעיל צוינו רק חלק מהסיבות תוך דגש על הנפוצות ביותר שגורמות להגדלת ההוצאות וירידה ברמת החיים אחרי הגירושין. בנוסף אפשר וכדאי לציין מקרים מיוחדים, כדוגמת ילד נכה חלילה, ששני בני הזוג צריכים ליצור עבורו התאמות מיוחדות שהעלויות שלהן גבוהות והוצאות בלתי צפויות אחרות.

ירידה ברמת החיים עקב גירושין
ירידה ברמת החיים עקב גירושין

מהם מזונות משקמים ומה המשמעות שלהם בהקשרנו?

אחת ההוצאות הבלתי צפויות שעלולה לגרום לבעיה כלכלית של ממש לגבר כל עוד הליך הגירושין נמשך היא הנושא של מזונות משקמים. המזונות המשקמים כהגדרתם הם סכומי כסף שהגבר אמור להעביר מדי חודש או בכל תקופה שנקבעה לאשתו.

הסכומים האלה מועברים אליה במטרה לאפשר לה לשמר את רמת החיים שאליה היתה רגילה בתקופת הנישואין. מבחינת הגבר, מדובר בהוצאה בלתי צפויה בעליל שעלולה לדרדר בצורה ממשית את רמת החיים שלו. עבור האישה, מדובר בסכומי כסף שיכולים להחזיק אותה מעל פני המים בתקופה שלפני קבלת הגט.

תשלום מזונות משקמים נמשך עד לקבלת הגט. למען הסר ספק, בית משפט עשוי לקבוע מזונות שיקומיים גם לידועה בציבור.

 

על חלוקת רכוש ואיזון משאבים כדרך לשמור על רמת החיים בגירושין

אחד הנושאים המרכזיים בכל הליך גירושין הוא חלוקת הרכוש שבני הזוג צברו ביחד בתקופת הנישואין. אף שיש שוני בהתייחסות בין בית המשפט למשפחה לבין בתי הדין הרבניים, מדובר באופן עקרוני החלוקה שהיא במידה רבה הוגנת. עם זאת, יש מקרים שבהם מבצע בית המשפט איזון משאבים בין הצדדים.

 

מהו איזון משאבים וכיצד הוא מסייע לשמירה על רמת החיים לאחר הגירושין?

איזון משאבים הוא נטילת כל הנכסים שבני הזוג צברו, הערכה שלהם וחלוקתם בין הצדדים. יש מקרים שבהם איזון משאבים כולל הערכה אקטוארית של הכנסות עתידיות של הבעל או האישה, ממקצוע שאותו רכשו בתקופת הנישואין.

להלן שתי דרכים לביצוע איזון משאבים:

  • איסוף כל הרכוש של בני הזוג וחלוקה שלו ביניהם: בשיטה הזאת, כל הרכוש של בני הזוג נמכר והסכום שהצטבר מחולקת בין הצדדים על פי מפתח שנקבע בבית המשפט, או על ידי בני הזוג מראש בהסכם גירושין.
  • הערכת הרכוש הקיים וחלוקה שלו בין בני הזוג: בן הזוג שקיבל רכוש בערך גדול יותר יחזיר לבן הזוג האחר את ההפרשים במזומן.

 

בשתי הדרכים, הרכוש שעובר לידי כל אחד מבני הזוג מאפשר להם לשמר, לכל הפחות השלבים הראשונים אחרי הגירוש. את רמת החיים הקודמת שלהם.

 

מהי הערכה אקטוארית ומה המשמעות שלה בהקשר לגירושין?

לפעמים קורה שאחד מבני הזוג רכש מקצוע בתקופת הנישואין. למשל – רופא שמרבית תקופת הלימודים וההתמחות שלו התרחשו כשהוא היה כבר נשוי. במצב הזה, במשך תקופה ארוכה האישה הייתה המפרנסת העיקרית. ואכן, החוק מכיר במחצית התעודה המקצועית של הרופא כרכוש האישה.

עורכי הדין מזמינים במקרים כאלה הערכה אקטוארית של ההכנסות הצפויות של הרופא מעבודתו המקצועית בתקופה שהוגדרה מראש. את הסכום המצטבר הם מחלקים לשנים. בהמשך, או שהרופא מתחייב לשלם לגרושה מחצית מההכנסות שלו מדי חודש או שהוא מעביר לאישה פיצויים בסכום אחד גדול. הסכום הזה יכול לשמש את האישה לשמור על רמת החיים הקיימת שלה גם אחרי הגירושין.

 

כיצד עורך דין גירושין מסייע לשמירה על רמת החיים של לקוחותיו לאחר הגירושין?

אחד התפקידים של עורך דין גירושין הוא לנסות ולהביא את הצדדים לפשרה. על פי החוק בישראל, לפני שהליך גירושין מתחיל חייב להתבצע הליך גישור בין הצדדים. ככל שההליך מסתיים בהצלחה, כך פוחתות הוצאות המשפט של שני בני הזוג ונחסכות מהם ההוצאות עבור עורכי דין שינהלו בשם בני הזוג מלחמות נצחיות ויקרות.

ככל שעורך הדין מיומן יותר, כך התוצאות של ההתנהלות שלו עבור בני הזוג הן טובות יותר. סכומי הכסף שנחסכים עשויים להיות משמעותיים מאוד ולמנוע ירידה ברמת החיים עקב גירושין. גם אם הירידה ברמת החיים לא תימנע במלואה, היא ללא ספק תהיה מתונה יותר מזאת המצפה לבני זוג שנכנסו למלחמות גירושין מיותרות, מעיקות ובעיקר יקרות.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא