מזונות אלמנה והדרך להבטיח לילדיה יציבות ואיכות חיים

במקרים בהם האב הולך לעולמו אחרי הגירושין וכאשר הילדים עדיין קטינים, עומדת בפני האם האפשרות להגיש תביעת מזונות מחודשת. מדובר בתביעה המוגשת כנגד העיזבון של האב ומטרתה להמשיך ולקבל את דמי המזונות.

מהם בדיוק מזונות אלמנה ועל מה הם נסמכים? אילו אפשרויות נוספות עומדות בפני האם? מה ההבדל בין מזונות אלמנה לפי הדין הדתי וההלכתי לבין מזונות אלמנה על פי הדין האזרחי? כיצד ניתן לטפל מראש בתרחיש שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו? איך יכול עורך דין המתמחה בנושא לסייע למי נדרשת לנושא לתבוע מזונות אלמנה ולהצליח בתביעה?

בשורות הבאות נסקור נושא שלמרות הבעייתיות שבו, הן ההלכה היהודית והן הדין האזרחי מכסים אותו בצורה טובה ויעילה.

אב גרוש לילדים קטינים שהולך לעולמו

כשמתנהל הליך גירושין ויחד איתו תביעת מזונות, נקודת המוצא היא ששני ההורים יישארו בחיים לאורך התקופה שבה הילדים נחשבים קטינים. בגילאים הללו הם עדיין לא עצמאים ואינם יכולים להרוויח כסף בעצמם ולכסות את הוצאות המחיה והמגורים.

האם אמורה לקחת על עצמה מטלות שונות הקשורות בחינוך ובגידול הילדים. האב אמור לספק לילדים שלו את המעטפת הכספית ואת האמצעים הפיננסיים שיתמכו באם. ברגע שהאב הולך לעולמו בטרם הגיעו הילדים לגיל בגרות, הדבר עלול להשאיר את האם ללא אמצעים כספיים שיספיקו לה למלא את החובות שלה לילדים. מזונות אלמנה עשויים לסייע לאם להתגבר על הקשיים ולעיתים, אם הזוג טרם הוכר כגרוש. גם לשמירה על רמת החיים שלה עצמה.

 

מזונות אלמנה – מה זה בעצם

מזונות אלמנה הם דמי מזונות אשר משולמים לגרושת הנפטר, אם לבני הזוג היו ילדים קטינים עת הלך הבעל לעולמו. אם את דמי המזונות עבור הילדים הקטינים יש לתבוע מהאב, הרי שאת מזונות האלמנה יש לתבוע מהעיזבון של האב.

נקודת המוצא לתביעה הזאת היא שהמחויבות של האב לילדים בעודם קטינים איננה מסתיימת גם במקרה שהוא הולך לעולמו בטרם עת ומותיר ילדים קטינים. תביעת המזונות מחייבת בעצם את העיזבון להמשיך ולהעניק לילדים את דמי המזונות ולאפשר לאם להמשיך ולספק להם את תנאי המחיה הטובים ביותר.

 

על מה נסמכים בעצם מזונות אלמנה ומה בין החוק הדתי והדין האזרחי

האפשרות להגשת תביעת מזונות אלמנה נסמכת הן על החוק הדתי ביהדות והן על הדין האזרחי. למעשה, אלמנה יהודיה יכולה לבחור על פי איזה מהשנים להגיש את התביעה. הן לחוק הדתי והן לדין האזרחי יש יתרונות. לפיכך על האישה לבחור את היתרונות המתאימים לה ולנהוג בהתאם.

מזונות אלמנה והדרך להבטיח לילדיה יציבות ואיכות חיים
מזונות אלמנה והדרך להבטיח לילדיה יציבות ואיכות חיים

מזונות אלמנה על פי החוק הדתי וההלכה

עם פטירת הבעל, ועל מנת שהאישה תוכל להמשיך ולכלכל את הילדים שלה ולשמור על רמת החיים שלהם, היא צריכה להגיש תביעת מזונות כנגד העיזבון של הבעל. הגשת התביעה כנגד העיזבון היא אפשרית, כל עוד לא תבעה האלמנה את כתובתה מהעיזבון.

תביעה כזאת עשויה לגרום לכך שיעבור לרשותה סכום כסף גדול בבת אחת. עם זאת, תביעת הכתובה מבטלת את זכותה של האלמנה לתבוע מזונות מהעיזבון. חשוב לציין בהקשר הזה שאם האלמנה היתה נשואה לנפטר בעת שהלך לעולמו, היא יכולה לתבוע מהעיזבון סכומי כסף משמעותיים, כולל כספים שנדרשים לטיפולים רפואיים ואחרים עבור עצמה ולא רק עבור הילדים.

 

מזונות אלמנה על פי הדין האזרחי

גם הדין האזרחי מאפשר לאם הילדים להגיש נגד העיזבון של הבעל תביעת מזונות עבור הילדים הקטינים של הבעל שעדיין נמצאים בחזקתה. המחוקק בישראל רואה את הזכות למזונות מהעיזבון כזכות סוציאלית העומדת לילדיו של הנפטר כל עוד הם קטינים.

חשוב להדגיש שהדבר נכון גם אם בצוואתו לא טרח אבי הילדים להוריש להם דבר. התנאי היחיד שנדרש להגשת תביעה כזאת היא שהאם תוכל להוכיח שהילדים נצרכים, שזה אומר שלאם אין אפשרות למלא את הצרכים שלהם מההכנסות ומהרכוש שלה. אם הילדים אינם נצרכים, כי אז אין בסיס לתביעת מזונות מהעיזבון.

 

המורכבות של מזונות אלמנה ותביעת מזונות מהעיזבון

הנושא של מזונות אלמנה הוא מורכב, למרות הניסיון שלנו כאן להסביר אותו במילים פשוטות ובמושגים קלים להבנה. המורכבות של הנושא נובעת מההבדלים במצב בכל אחד מהמקרים. בין השאר – האם הזוג היה נשוי או גרוש בעת פטירתו של הבעל? מה גילם של הילדים? האם היתה לגבר כוונה להוריש לאישה חלק מהעיזבון? האם היה בכוונתו להוריש לילדים שלה חלק ממנו? אלה רק חלק מהשאלות שיכולות להשפיע בהמשך.

אבל בכל מצב, אם לאלמנה יש ילדים קטינים ואם הם נזקקים מבחינה כלכלית, אזי העיזבון צריך לממן את מזונות הילדים עד הגיעם לגיל בגרות.

 

מה זה בעצם עיזבון ומה בינו לבין ירושה

למעשה, העיזבון של הבעל הוא גם הירושה שלו. העיזבון כולל ממון, רכוש, נדל"ן, עסקים וכן קניין רוחני, אם ישנו. גם אתר אינטרנט פעיל ורווחי הוא רכוש שנמנה עם העיזבון של הבעל. עם זאת, אם לבעל יש אנשים שהוא היה חייב להם כספים בחייו, הן מתוקף פעילות עסקית והן מתוקף הלוואות שנטל או כל סיבה אחרת, כי אז ישולמו החובות של הנפטר מהרכוש, קרי העיזבון שלו.

בין השאר, העיזבון ישלם גם מזונות ילדים, אם יש בכך צורך. אם האם חיה עם הילדים שלה בדירת מגורים השייכת לעיזבון, יהיה קשה מאד ליורשים להוציא אותה משם. הדבר נכון שבעתיים אם בחזקת האלמנה יש ילדים אשר נחשבים קטינים.

 

דרכים נוספות לטפל במזונות אחרי מות הבעל או הגרוש

אף שהמוות של בן הזוג הוא בגדר הפתעה, אפשר לטפל מראש בהשלכות של מקרה מוות על האם ועל הילדים. דרך אחת היא לחתום על הסכם גירושין, המפרט מראש את הדרכים להבטיח את העתיד של הילדים במקרה גירושין. בהסכם כזה אפשר, ואפילו צריך, לקחת בחשבון אפשרות של פטרת הבעל או האישה בטרם עת. ההסכם יתווה את דרכי הפעולה במקרה כזה.

מאחר שהסכם מזונות מקבל תוקף של פסק דין, הרי שהוא מחייב והכתוב בו איננו יכול להשתנות, גם אם הבעל כתב צוואה אחרי חתימת ההסכם. דרך נוספת היא להגיע להסכמה בזמן הגירושין ותוך כדי הליך הגישור. גם כאן, התוצאה של הגישור מקבלת תוקף של פסק דין שהוא, ורק הוא, יקבע את ההתנהלות לאחר מותו של הגבר.

 

כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע בנושא של הבטחת מזונות אלמנה

הנושא של מזונות אלמה עשוי להיות מורכב. לפיכך, ההמלצה החד משמעית היא להימנע מלנסות להתמודד אילו באופן עצמאי. הסתייעות בעורך דין המכיר את הנושא עשויה לשפר מאד את הסיכויים לקבלת מזונות אלמנה או מזונות ילדים שימומנו באמצעות העיזבון.

חשוב להזכיר בהזדמנות הזאת שכל עיכוב בהגשת בקשת מזונות אלמנה, עלול להביא למצב שב הבקשה, לכשתוגש, לא תאושר. לכן חשוב להגיש את הבקשה בצורה מסודרת ותוך פרק זמן סביר אחרי מות הבעל.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך