משמורת

משמורת הינה הקביעה של מקום מגוריו וסידורי השינה העתידיים של ילד, בדרך כלל לאחר גירושין או פרידה. את תביעת המשמורת יכול להגיש אחד ההורים, או אדם אחר הקרוב לילד, בבקשה לטפל ולהיות אחראי להחזקת הילדים הקטינים.לרוב, ילדים קטינים, עד גיל 6, נמצאים במשמורת אצל האם מכוח חזקת הגיל הרך, אלא אם ישנה סיבה אחרת המצדיקה מתן משמורת בגילאים אלה לאב, או לקרוב משפחה אחר. בית המשפט, בבואו לדון במשמורת, שומע את דעתו ורצונו של הילד, ומנסה להתחשב בה עד כמה שאפשר. פרידה או גירושין הינם תהליכים מורכבים וקשים, הן להורים המתגרשים והן לילדים, המוצאים עצמם נפרדים מהורה אחד וצריכים להימצא בין שני בתים.

כדי למנוע מריבות נוספות ולהעניק לילדים בסיס בטוח ויציב, על ההורים הפרודים להגיע להסכמה לגבי המשמורת על הילדים. כאשר קשה ומורכב להגיע להסכמות הדדיות, יש להתייעץ ולדון בכך עם עורך דין גירושין, אשר מנוסה בתביעות מעין אלו ובנושאים הקרובים לכך.

מהם סוגי המשמורת הקיימים?

משמורת הינה מושג משפטי, אשר עוסק ביחסים בין הורה וילדיו, במובן של אחריות הגידול, קבלת החלטות ומענה לצרכים, הן פיזית והן רגשית. ישנם שני סוגי משמורת עיקריים, אשר יש להחליט עליהם. האחת, היא משמורת מלאה, כאשר לאחד מההורים יש את האחריות המלאה על החזקת הילדים, הן מבחינת מקום מגוריהם והן מבחינת סידורי הלינה, וההורה השני רשאי לבקרם במועדים אשר נקבעים מראש.

סוג משמורת שני הוא משמורת משותפת, כאשר שני ההורים מנסים לגדל את הילדים ולחלוק בכך באופן שווה, או כמעט שווה. סוג זה של משמורת מחייב את ההורים להמשיך להיות קרובים זה לזה, ולו רק כדי לחלוק בנושאים הפרקטיים והספציפיים הקשורים לילדים. ההורים יכולים להחליט באופן עצמאי על סוג המשמורת שהם רוצים בה.

סביר להניח שאם הסכמה זו מקובלת על שני הצדדים, בית המשפט יקבל אותה ויכשיר אותה. לא תמיד ההסכמה בין ההורים הנפרדים היא כה קלה, ולמעשה נושא המשמורת מתווסף על פרטים רבים אשר יש להסכים עליהם. במקרה ואין הסכמה, יידרשו ההורים לקחת לעצמם ייצוג של עורך דין גירושין על מנת שיוכל להגיש תביעה למשמורת ולנהל את ענייני הגירושין לשביעות רצונם ובקשתם.

מה פירוש משמורת משותפת?

משמורת משותפת מטילה את מלוא האחריות על החזקת הילדים על שני ההורים. פעמים רבות, מוצא בית המשפט כי זוהי המשמורת האופטימלית אשר תבטיח את טובתם של הילדים. כמו כן, מחקרים רבים כיום מצדדים גם הם בסוג משמורת זו, אשר מספקת לשני ההורים את ההזדמנות להיות משמעותיים בחייהם של הילדים.

מחקרים אלה מבטאים את העובדה שכאשר האב נוכח ונמצא מעורב בחיי הילדים, הם יוכלו לעבור את הליך הגירושין או הפרידה ביתר קלות עם פחות פגיעה נפשית. אולם, כדי שמשמורת כזו תוכל להתבצע, ואף תצליח, צריכים להתקיים מספר תנאים מקדימים. על ההורים לקיים ביניהם יחסים טובים, כך שיוכלו לשוחח האחד עם השנייה ולהגיע להחלטות משותפות בענייני הילדים.

משמורת
משמורת

בין היתר, יחסים טובים משמעותם היא שאף הורה אינו מסית כנגד האחר ושניהם מבינים את חשיבות השיתוף ביניהם ואת חשיבות הקשר עם ההורה האחר וחייו החדשים על כל המשתמע  מכך. מעבר לכך, עליהם לגור בסמיכות אחד לשני, ועל הילדים להסכים לכך במובן של מעבר בין בתים באופן תדיר.

משמורת מלאה והסדרי ראייה

כאשר לא מושגת משמורת משותפת, צד אחד, ייקח את אחריות ההחזקה בילד, והצד השני יקבל מועדים מיוחדים להיות עם הילד באופן זמני. בדרך כלל יישאר הילד עם אמו, כאשר פעם עד פעמיים בשבוע הוא יוכל לבלות עם אביו, וכל סופ"ש שני, או כל קונסטלציה אחרת שנקבעת.

כמובן, שבמקרים אלה יש להסדיר גם את כל הימים המיוחדים כמו חופשות בית הספר, חגים, נסיעות לחו"ל וכו'. החיסרון הגדול במשמורת מסוג זה היא שהאב אינו שותף מלא בחייו של הילד, והסדרי הראייה אשר מקנים לו מספר שעות במחיצת הילד, לא יכולים לפצות על כל אותן שעות אשר הוא אינו נמצא עם הילד. עם זאת, פעמים רבות, הסדרי המשמורת נקבעים על פי היחסים השוררים בין ההורים, וגורמים נוספים אשר טובתו של הילד דורשת.

הזמנים והשעות של מועדי הפגישות נקבעים, לרוב, על פי גילם של הילדים, אך עלולה להיווצר בעיה כאשר הילדים גדולים יותר או נמצאים בגיל ההתבגרות לנוכח התנגשות בין מועדים אלה לבין פעילויות אחרות שיש להם. מעבר לכך, במקרה של הורה מסית, עלולה להיווצר רתיעה של הילדים מביקורי האב ואף סירוב להשתתף במפגשים אלה.

חוסר עידוד של הילדים להיפגש עם הצד השני עלול לפגוע בכל המשפחה ולהשפיע על חיי הילדים בבגרותם. מעבר לכך, שפעמים רבות, האב אינו יוצר נשכר מסוג משמורת זו, אלא אם רצה בכך, יש לזכור שהוא אף חייב בתשלום דמי מזונות עבור הילדים, מכיוון שהוא נשאר האפוטרופוס החוקי על הילדים ועליו לדאוג לצורכיהם.

כאשר בית המשפט מחליט על גובה תשלום דמי המזונות, הוא יקח בחשבון את מהות הסדר המשמורת. גם אם האם נחשבת להורה העיקרי, אולם על פי מספר המפגשים עם האב, המשכם ותדירותם נראה כי המשמורת היא משותפת, הוא יקח זאת בחשבון, ולפעמים יוריד את גובה הסכום הנדרש.

איך מגישים תביעה בענייני משמורת?

סוגיית המשמורת נדונה, בדרך כלל, בבית משפט לענייני משפחה. אולם, ברמת העיקרון היא יכולה להיות נדונה בבית הדין אשר בו החלו בתביעת הגירושין, קרי בבית הדין הרבני, השרעי וכו'. בית המשפט הראשון אליו מוגשת תביעת המשמורת, הוא יהיה זה שיעסוק בכך.

אולם בני זוג שאינם נשואים, או ידועים בציבור או נשואים שאינם בני דת אחת יגישו את תביעת המשמורת לבית דין למשפחה. יש לציין בתביעה כי בית המשפט יידרש לדון גם בסוגיה זו. כאשר התביעה מגיעה לבית המשפט, על שני ההורים, הן הצד הנתבע והן הצד התובע, להגיש את דיווחיהם ובקשותיהם.

בית המשפט ינסה להחליט על מי להטיל את המשמורת, או כיצד לחלק את הטיפול בילדים הקטינים על פי חוות דעת חיצוניות, כמו למשל תסקיר סעד. תסקיר זה, הנעשה על ידי עובד סוציאלי, ינסה לתת לבית המשפט חוות דעת אובייקטיבית על החיים שכל אחד מההורים חי, התנאים שהוא יכול לספק לילדיו, מבחינה פיזית ורגשית, מצבו הנפשי והמשפחתי ועוד.

הנחיצות של חוות דעת פסיכולוגית בקביעת משמורת

במקרה הצורך יוכל בית המשפט גם להיעזר בחוות דעת פסיכולוגית על אחד ההורים. כמו כן, לפעמים ישאל בית המשפט את הילד לרצונותיו, אם הוא השתכנע שיש בכך צורך. מעורבות של הילדים בהחלטות אלו, והדרישה לבחור באחד מההורים, אינה כה מיטיבה עם הילד, ולכן, על פי רוב, לא ייעשה ניסיון לתשאול שכזה, רק במידה ואין ברירה אחרת. בכל מקרה עורך דין גירושין ילווה את כל התהליך, ויוכל לייעץ וללוות עד לתוצאה הרצויה מצד המיוצג.

ערעורים ושינויים בתנאי המשמורת

בדומה למשפטים אחרים, גם במשפט משמורת ניתן לערער על החלטת השופט, בבית המשפט המחוזי הקרוב, בתוך 45 ימים. כמו כן, יש לציין כי תנאי המשמורת וסיווגה יכול להשתנות בכל רגע נתון, בין אם עקב פנייה של אחד ההורים ובין אם בעקבות שינוי כלשהו במצבו של אחד מההורים. למשל, אם חל שינוי במצבו הפיזי, הכלכלי או הנפשי של האם או האב, יוכל בית המשפט לדון מחדש על הסכמי המשמורת ולהחליט החלטה חדשה בכפוף לתנאים החדשים שנוצרו.

יש לציין כי המשמורת, מכל סוג שהיא, היא האחריות להחזקת הילדים מבחינה פיזית, אולם על שני ההורים לדאוג ולהיות אחראים על צרכיהם, כאפוטרופוסים שלהם. גם בעניין זה של אפוטרופסות, עלול להיות שינוי במהלך השנים, כאשר מתרחש שינוי משמעותי מבחינה פיזית או אחרת לאחד מההורים, כך שהוא דורש כי האפוטרופסות תהיה רק על צד אחד. כדי להגיש את הערעור או הבקשה לשינויים הדרושים בנושאי המשמורת, יש צורך בייצוג של עורך דין גירושין, ורצוי אותו עורך דין אשר ליווה את התהליך מתחילתו.

איך בית המשפט מחליט בנושאי משמורת?

ההחלטה בנושא משמורת מהווה אתגר ולפעמים מורכבת וקשה עבור השופט במשפט. העיקרון אשר ינחה את בית המשפט בקביעתו הסופית תהיה טובת הילד. על כל צד הדורש את המשמורת להוכיח לבית המשפט כי הוא יהיה הטוב ביותר עבור צורכי הילד, הן מבחינה פיזית והן מבחינה רגשית.

אלא אם ישנה סיבה אחרת, ילד עד גיל 6 יהיה במשמורת של אימו, מכוח חזקת הגיל הרך. מכיוון שישנה ביקורת רבה על חוק זה ועל חוסר השוויוניות בו, לפעמים טובת הילד דווקא תוביל למסקנה שעל הילד להישאר עם שני הוריו במשמורת משותפת גם אם הוא מתחת לגיל 6. עבור ילדים בוגרים יותר, יידרש בית המשפט לקחת בחשבון עוד מספר פרמטרים ובלבד שיעמדו בעקרון טובת הילד.

עקרון זה הינו רחב וצריך להילקח על פי הפרטים הרלוונטיים למקרה. כאמור, יידרשו ההורים להציג חוות דעת שונות, אשר יוכלו להעיד על מצבם הנפשי, הפיזי, הכלכלי ויכולתם לספק את צרכי הילד. במקרים מסוימים, ישאל בית המשפט את הילד לרצונו, ובלבד שלא יפגע מעדות זו. ככל שהילד יהיה בוגר יותר, כך יוכל בית המשפט להתחשב יותר בדבריו.

לסיכום

גירושין או פרידה של הורים היא מורכבת וקשה תמיד, וכאשר ישנם ילדים בתמונה, היא אף קשה שבעתיים. על ההורים להחליט ביחד או בעזרת עורך דין גירושין על סוג המשמורת המועדפת עליהם, אשר תשפיע, קרוב לוודאי, באופן משמעותי על המשך חייהם. משמורת משותפת, הנחשבת בימינו כמשמורת האופטימלית אשר מספקת את טובת הילד וצרכיו, היא משמורת אשר שני ההורים לוקחים חלק בטיפול בילד והדאגה לו מבחינה רגשית ופיזית, באופן שווה או כמעט שווה.

בכדי שמשמורת משותפת תצליח חייבים ההורים לשמור על יחסים טובים ביניהם, ללא הסתה של צד אחד כנגד השני ולפעול למען הילד ויחסו עם ההורה האחר, גם אם הדבר פוגע או קשה עבורו. כמו כן, על ההורים לגור בסמיכות זה לזו, כך שהם יוכלו ביחד לשלב כוחות ולדאוג לנוחיותו של הילד. בהיעדר הסכמה על סוג משמורת זו, יכולה להיקבע משמורת מלאה של הורה אחד, והסדרי ראיה עבור ההורה השני.

כך או כך, בכל החלטה על משמורת או בשינוי תנאים מסוימים עבור אחד ההורים, ישנה זכות ערעור לבית הדין המחוזי. על ההורים להיות מיוצגים על ידי עורך דין גירושין, ועדיף עורך דין המכיר את התיק ומלווה אותו מתחילתו. ליווי צמוד של עורך דין יכול להקל על תהליך קבלת ההחלטות, ולהאיר נקודות או נושאים מסוימים אשר לא היו ידועים למיוצג.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

משמורת של זוגות חד מיניים

אף שסוגיית הסכמי המשמורת והסדרי הראייה נדונה בדרך כלל בהקשר של הליכי גירושין בין זוגות נשואים, גם זוגות חד מיניים המגדלים ילדים יחדיו נדרשים לסוגיה

משמורת קטינה המתגוררת דרך קבע בחו"ל

תביעות משמורת שונות שהגיעו לבתי הדין לענייני משפחה בארץ במרוצת השנים, הציפו לא אחת את הסוגיה האם למערכת המשפט בישראל ישנה סמכות לפסוק במחלוקות הנוגעות

העברת משמורת מאב לאם

עד לא מזמן במקרים רבים, אימם של הילדים הייתה זו שהוענקה לה משמורת בלעדית על הילדים. אולם כיום ישנם מקרים לא מעטים שבהם בעל המשמורת

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למשמורת

במסגרת החלטה שנתקבלה לאחרונה בתביעת משמורת בבית הדין לענייני משפחה, נקבע בבירור שגם במקרים שבהן לא קיים בין הורים גרושים הסכם של אחריות הורית משותפת,

משמורת משותפת ללא הסכמת האם

משמורת משותפת או בשמה הנוסף – "אחריות הורית משותפת", היא פתרון אשר במסגרתו מתאפשר לשני בני זוג שהתגרשו, להמשיך ולהיות מעורבים בחיי הילדים המשותפים שלהם

משמורת ואחזקת ילדים

המושג 'משמורת' מתייחס לאחזקת ילדים קטינים בידי הוריהם והאחריות לגידולם ולמילוי כל צרכיהם הפיסיים, הנפשיים והחינוכיים. כשזוג שיש לו ילדים משותפים בוחר להתגרש ולא מצליח

העברת משמורת מאם לאב

יצירת סביבה חמה ואוהבת לילדים היא חשובה מאוד, ויש לה חשיבות יתר כאשר מדובר בהורים גרושים. כאשר ההורים מתגרשים ההשפעה הגדולה ביותר היא על הילד,

מדוע משמורת משותפת עדיפה לילדים

האתגרים העומדים בפני ילדים שהוריהם התגרשו הם פשוט עצומים. יש צורך לבצע החלטות הרות גורל, ולעיתים אף להעתיק את מקום המגורים ואת החיים למקום אחר,

משמורת משותפת

גירושין בין בני זוג אף פעם לא היו וכנראה שלעולם לא יהיו, עניין של מה בכך. הפרידה בין בני זוג נשואים, משפיעה לא רק עליהם

עורך דין משמורת משותפת

עורך דין משמורת משותפת הוא איש מקצוע בתחום המשפט שמתמחה בדיני משפחה וטיפול בתיקי גירושין בהם נדרשת הסדרת האחריות של ההורים להמשך הטיפול בילדיהם המשותפים.