ביטול חלק מהסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה אשר מהווה את הסמכתו של זוג בנוגע לאופן בו הם סבורים שיש לחלק את ממונם המשותף לעת הצורך לעשות זאת, כאשר כחלק מאותו הסכם מכירים הצדדים בזכויות החלקיות או המשותפות שקיימות לכל צד עבור הממון שכבר קיים בחלקם, כמו גם בזכויות לגבי ממון שעתיד להיצבר לזכותם.

לעומת זאת, לעתים ישנן טענות מצד מי מבין החתומים אודות אותו הסכם, כי הם דורשים לבטלו כליל או לערכו מחדש, לאחר שההסכם אושר וקיים כבר שנים רבות. לכן, לנוכח העלייה במקרי הגירושין אשר עולים עימה מקרים שכאלו כמקשה אחת – במאמר הקרוב נרחיב אודות האפשרות והדרך לבטל חלק מהסכם ממון.

מהו הסכם ממון?

בטרם נוכל לבאר מדוע קיים קושי או עניין משפטי בהקשרו של הסכם ממון, יש לבאר ראשית את הפרטים אודות הסכם ייחודי שכזה. לכן, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג בין אם בעודם ידועים בציבור, או שמא דווקא מתעתדים להינשא או שהינם כבר נשואים למשך זמן רב, כלומר – מדובר בהסכם כלכלי בין בני זוג שמתרכז בשאלה כיצד יש להפריד את ממונם המשותף לעת גירושים או פרידה.

הסכם ממון מקבל מעמד משפטי מחייב, בשל העובדה כי כחלק מכריתתו עובר גורם משפטי אשר משתנה בהתאם לבחירת הזוג ונסיבותיו (החל מנוטריון או רשם נישואין ועד לבית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה) על תנאי ההסכם והשלכותיו, כאשר הוא מוודא כי 2 הצדדים, כלומר בני הזוג חתמו עליו בעודם מודעים להשלכותיו, כמו גם כי הם עושים זאת מהסכמה מלאה.

זאת ועוד, כי הצורך בהסכם ממון נובע מרצונם של רבים להימנע מברירת המחדל השרירותית שקיימת להם בהיעדרו, כאשר הם נאלצים לחלק את ממונם בהתאם לעיקרון איזון המשאבים.

 

עיקרון איזון משאבים

בהמשך לכך, לאחר חיקוקו של חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973, נקבע כי בעת גירושים ממונם המשותף של בני הזוג, קרי הממון שנצבר לזכותם בעודם נשואים או הממון אשר הם נהגו בו בהלכת השיתוף, עתיד להתחלק בין בני הזוג לפי עיקרון איזון המשאבים.

עיקרון זה דוגל כי יש לבצע חלוקה שוויונית ומאוזנת ככל הניתן, כאשר כלל הרכוש והממון המשותף מתחלק שווה בשווה, ללא כל התחשבות בתרומתו הכלכלית של מי מבין הצדדים. זאת ועוד, כי הלכת השיתוף אשר גם היא מונהגת בעקבות החוק, קובעת כי בהינתן ממון או נכס אשר היה שייך למי מבין הצדדים עוד בטרם נישאו, עתיד להתחלק ביניהם בעת גירושים אילו הפגין בעליו הקדמוניים רצון לחלוק אותו עם בן/ת זוגו.

ביטול חלק מהסכם ממון
ביטול חלק מהסכם ממון

התקדים שנוצר בעקבות הלכת השיתוף

כך למעשה נוצר תקדים שאילץ בני זוג בעלי נכסים בטרם הנישואים להגן עליהם מבעוד מועד, מפאת החשש שמא אילו הנישואין יעלו על שרטון, הם עלולים לאבד את זכויותיהם בנכסים שקיימים להם בזכות עצמם ושלבן זוגם אין כל זכות ראשונית אודותם.

לדוגמה, אילו אדם התחתן כאשר בידיו דירה שרכש בטרם הכיר את אשתו הנוכחית, אילו הזוג יתגורר יחדיו במהלך הנישואים, אזי שלפי הלכת השיתוף בעת הגירושים לאישה עלולות להיות זכויות שוויוניות אודות הדירה בדיוק כמו לו, אף על פי כי היא לא רכשה אותה מלכתחילה או השתתפה בעלויותיה.

 

סיכום ביניים

לפיכך, קל להבין מדוע בני זוג רבים נוהרים היום לכרות הסכם ממון, ככלי אשר מאפשר לבני זוג לגדר ולהגן על נכסם מבעוד מועד, בלי לחשוש או להתעסק בשאלות אודות הבעלות עליהם במידה והזוג אכן הגיע לכדי גירושים.

אך אף על פי כי הלוגיקה שבכך ברורה, הסיבות להפיכתו של הסכם ממון לשכיח יותר בשנים האחרונות נובעות בעיקר מתמורות אשר חלו בחברה הישראלית בפרט והמערבית בכלל בשנים האחרונות, כלומר הפיכתו של הלך הרוח החברתי בשנים האחרונות לכזה אשר מחדד את זכויות הפרט וכחלק מהן את הזכות לקניין, בעת ובמקביל להפיכתם של גירושים לנפוצים מעוד, הן הסיבות שהפכו את הכלי המשפטי הזה לנפוץ מאשר בעבר.

 

היבטיו השונים של הסכם ממון

זאת ועוד, הסכם ממון משתנה במידה רבה מאחד למשנהו, כאשר השוני נובע לא רק מהאיזונים הקיימים בין בני הזוג בהיבט חלוקת הממון, כלומר עד כמה ההסכם שוויוני לעומת כמה הוא מוטה ומוגדר כ"הסכם מקפח", אלא גם לסעיפים השונים וההיבטים הכרוכים בו.

היבטים אלו משתנים במידה רבה לפי רצון הזוג, כאשר ניתן לכלול בהסכם ממון עוד היבטים כלכליים או מהותיים בעבור זוג שמעוניין להבטיח כיצד גירושיו יראו לעת הצורך. כלומר, ניתן בהסכם ממון גם לכלול סעיפים אשר נוגעים לגובה דמי המזונות, האופן בו הזוג מבקש להבטיח כי ילדיו יתחנך, סעיפי משמורת ילדים, כמו גם סעיפים אשר נוגעים למעשיהם העתידיים התאורטיים של מי מבין בני הזוג.

רוצה לומר, יכול זוג במסגרת הסכם ממון לבחור להתייחס גם למקרים פחות אופטימיים שאף זוג אינו חסין להם, כפי שעלול לקרות בהינתן התרחשותה של בגידה, התנהגות אלימה מבחינה פיזית ו/או מילולית כלפי מי מבני הזוג, ולבסוף גם סעיף אשר מקטין ומחזק בהתאם את זכויותיו הכלכליות של כל אחד מבני הזוג בהינתן סרבנות גט של אחד מן הצדדים.

הסיבה להכללתם של סעיפים אלו במסגרת הסכם ממון דומה לסיבה שלשמה נוצר ההסכם מלכתחילה, לנוכח היעדר ההתייחסות שקיימת לעתים מצד הערכאות המשפטיות בעבור אותם עניינים.

כך לדוגמה בית המשפט לענייני משפחה לא רואה לנכון להעניש או לפצות מי מבין בני הזוג אשר הגיעו לכדי גירושין על רקע בגידה, כאשר באמצעות כריכתה בהסכם ממון יכול להבטיח הצד הנבגד כי כתוצאה ממעשה כזה יגבה מחיר כלכלי.

 

כיצד נכרת הסכם ממון

זאת ועוד, כי בכדי להבין את הקושי הרב שקיים בביטול חלק מהסכם ממון, קל וחומר שאת ההסכם כולו, יש להתבונן באופן בו הוא נכרת. זאת כאשר לרוב בני זוג נעזרים בעורך דין הסכם ממון חיצוני, אשר מסייע להם לבצע חלוקה הוגנת ולפי ראות עינם, כאשר לבסוף מתגבש ההסכם בכללותו על היבטיו השונים.

לאחר שעורך הדין ובני הזוג יישבו יחדיו את כלל המחלוקות והגיעו לכדי הבנה ותמימות דעים בנוגע לאופן בו יש לחלק את הממון, ניגש כל זוג בהתאם למעמדו ולאשר מחייב החוק בענייניו לאשר ולנסוך בהסכם משמעות ותוקף, כאשר ישנם זוגות אשר מגדילים לעשות ואף מאשררים אותו בבית המשפט לענייני משפחה, שם הוא זוכה למעמד של פסק דין מחייב.

כחלק מאשרור זה, נעשה ווידוא עם בני הזוג כי הם אכן חותמים על מסמך זה מרצונם החופשי, כמו גם מבינים את השלכותיו השונות והיותו מחייב. כאשר עובדה זו מקשה במיוחד על היכולת לבטלו אם בכלל.

 

הקושי בלבטל הסכם ממון

בהמשך לכך, הקושי הרב שקיים בעבור בני זוג שמעוניינים לבטל הסכם ממון נובע מן העובדה כי הוא נעשה בצלילות דעת מוחלטת כאשר הכול ידוע והרשות נתונה, כמו גם כאשר גורם משפטי ווידא עם החתומים את נכונותם והבנתם של הדברים לאשורו, לכן עולה השאלה – כיצד ניתן לבטל הסכם ממון? ומה מהווה עילה מספקת לבחינתו מחדש?

 

 כיצד ניתן לבטל הסכם ממון

אף על פי כי מדובר במלאכה קשה, הסכם ממון הוא בר ביטול, בין אם כולו ובין אם מקצתו. כלומר, למרות שמדובר במסמך משפטי מחייב וחוזה אשר זוכה לעתים למעמד של פסק דין חלוט, אילו מי מבין החתומים עליו יצליח להוכיח כי נפל פגם בהליך החיתום של החוזה, כלומר כאשר מי מבין הגורמים המשפטיים אשר ערכו את החוזה ביצע את תפקידו בצורה אשר אילו הייתה מתרחשת אחרת, כלומר בצורה סדירה ותקנית, לא היה חותם עליו מלכתחילה – אזי שייתכן ויש בכך עילה לביטול או בחינתו מחדש.

זאת ועוד, כי במידה ואחד מן בני הזוג יעתרו בטענה כי בחוזה נפל פגם מתוקף מעשה רמייה, הטעיה או הונאה, כפי שעלול לקרות כאשר אחד מבני הזוג בוחר להסתיר נכסים ממשנהו, מתוך רצון לא לחלוקם או להכלילם בהסדר שכזה, הרי שקמה עילה לבחינה ואולי אף לביטול החוזה.

 

ביטול חלק מהסכם ממון – קשה אך אפשרי

לפיכך, במידה ונפל פגם כלשהו, בין אם ערכי או בין אם טכני בהליך כריתת החוזה, כפי שעלול לקרות לנוכח רשלנות ו/או חוסר תום לב של מי מבין המעורבים בו, יכול הצד הנוסף בחוזה לתבוע ולדרוש את בחינתו המחודשת של ההסכם, או אפילו את ביטולו של חלק ממנו.

כמו כן, אף על פי כי הערכאות המשפטיות השונות לא ממהרות לבטל פסקי דין או חוזים שנכרתו, בוודאי כאשר אלו נעשו תחת ידיהן, במידה ואכן ישנה עילה מסוימת לבחינה שניה, קיים יסוד סביר להניח כי אותו גוף משפטי יפעל למען תיקונו של החוזה, כלומר עריכתו המחודשת, כאשר אילו זו אינה אפשרית בשל פגיעה באיזון כלל מנגנוני החוזה, ייתכן כי האחרון יבוטל כליל, או לכל הפחות יבוטל חלקו אשר נפל בו פגם.

 

אחרית דבר

אי לכך ובהתאם לזאת, עצם האפשרות כי לנוכח פגם בהליך כריתתו עלול חוזה דרמטי כמו הסכם ממון להתבטל, מחזקת ומדגישה את הצורך הרב שקיים לביצועו על ידי גורם מקצועי כדוגמת עורך דין הסכם ממון, אשר בקיא ומודע לכלל ההיבטים והחידודים שהסכם כזה מגלם בתוכו – במיוחד בכדי למנוע את האפשרות שיוטל אודותיו ערר בעתיד.

לפיכך, אילו הנכם מעוניינים לכרות הסכם ממון בכדי להנות מהביטחון הכלכלי וגידור הנכסים שנלווה לו, מומלץ במידה רבה להיעזר בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין הסכם ממון בכדי להבטיח כי כלל ההליך מתבצע לאשורו, כלומר באופן שמבטא את רצונכם השלם, מבלי סייגים או אותיות קטנות.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא