עורך דין משמורת משותפת

עורך דין משמורת משותפת הוא איש מקצוע בתחום המשפט שמתמחה בדיני משפחה וטיפול בתיקי גירושין בהם נדרשת הסדרת האחריות של ההורים להמשך הטיפול בילדיהם המשותפים.

עורך דין משמורת משותפת שצבר ניסיון רב בתחומו, מבין את המשמעויות הנגזרות מכינון הסכם משמורת משותפת בגירושין, לעניין האחריות ההורית המשותפת בכל היבטי גידול הילדים.

לכן זהו איש המקצוע אליו תרצו לפנות כדי להסדיר את הנושא באופן שייטיב גם עימכם וגם עם ילדיכם. במדריך זה נסביר על חשיבותה של משמורת משותפת, ועל תפקידו של עורך דין משמורת משותפת להשגת ההסכם הטוב ביותר לכל המעורבים בהליך הגירושין.

רגע, מהי משמורת משותפת?

משמורת משותפת הינה הסדר אשר במסגרתו הורים גרושים ממשיכים ליטול חלק משמעותי בחיי היום יום של הילדים שלהם. במסגרת הסדר משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת, גם התקציב הקשור בילדים מתנהל כל כולו בצורה משותפת, כאשר כל אחד מן ההורים במשמורת המשותפת תורם את החלק שלו לתקציב הזה, על פי יכולתו.

מובן מאליו כי את ההחלטה הסופית בנושא המשמורת המשותפת, מי שמקבל הוא בית המשפט. במילים אחרות – למרות שההורים נמצאים במעמד של גרושים, הם עדיין ממשיכים לקחת חלק בחיי היום יום של הילדים המשותפים להם, ולא הופכים לדמויות מרוחקות כשם שקרה לא אחת בעבר.

מבחינת גברים רבים, משמורת משותפת משפרת את המצב הפיננסי שלהם. זאת, פשוט משום שלעיתים קרובות תשלום דמי המזונות שנקבע היה גבוה והשאיר בידי הגבר רק חלק מזערי מההכנסה החודשית שלו.

 

אילו תחומי אחריות נגזרים מקבלת משמורת על הילדים?

כאשר הורה מקבל משמורת על הילדים בהליך הגירושין נגזרת מכך אחריות של ההורה לניהול שגרת יומם של ילדיו בשוטף, לרבות דאגה להזנתם, להלבשתם, להשכלתם, לפיתוח האישי של הילדים במסגרת פעילויות העשרה, מסגרות וחוגים, מעורבות במסגרות החינוכיות כדוגמת נוכחות באסיפות הורים, שמירה על בריאותם של הילדים, טיפול בילדים כאשר הם חולים, וכן הלאה.

 

עורך דין משמורת משותפת – גורם אובייקטיבי להסדרת האחריות ההורית בהליכי גירושין

גירושין אף פעם לא היו וכנראה גם לעולם לא יהיו, תהליך קל. פרידתם של בני זוג נשואים, משפיעה לא רק עליהם בלבד אלא גם על ילדיהם  המשותפים. למעשה, נושא המשמורת על הילדים בהליך הגירושין וחלוקת נטל הטיפול בילדים בין שני ההורים, מאז ומתמיד היה סלע מחלוקת בהליכי גירושין.

עורך דין משמורת משותפת
עורך דין משמורת משותפת

עם זאת, קיימים גם מקרים אשר בהם מחליטים ההורים לבסס הסכם משמורת משותפת ביניהם, לטובתם של כל המעורבים. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא בעזרת עורך דין משמורת משותפת, שאינו מהווה צד בסכסוך בין בני הזוג שהוביל לגירושין, ויכול לפעול למצוי טובת הילדים וההורים במסגרת ההסכם, מנקודת מבט אובייקטיבית והוגנת.

 

אילו הסכמי משמורת ניתן לערוך באמצעות עורך דין משמורת משותפת?

מעבר למשמעות הכלכלית שנגזרת מהליכי גירושין, לגירושין יש  כאמור גם משמעות הנוגעת לחלוקת האחריות לטיפול בילדים בפועל. ההחלטה על אופן ההתנהלות של ההורים בינם לבין עצמם ומול ילדיהם בהליך הגירושין, תלויה ברצונו של כל אחד מן ההורים להמשיך להיות מעורב בחיי ילדיו.

על סמך זאת, ישנם שני סוגי הסכמי משמורת שניתן לערוך באמצעות עורך דין משמורת משותפת, והם:

משמורת להורה אחד פעם נהוג היה להעביר את המשמורת על הילדים באופן אוטומטי לאימם, כשתרומתו של האב לעניין גידול הילדים הייתה בעיקר במישור הכלכלי, ובאה לידי ביטוי בעיקר באמצעות חובת תשלום דמי המזונות לאם הילדים ומעורבות כזאת או אחרת בהחלטות החשובות בחיי הילדים. מצב כזה ידוע בתור משמורת להורה אחד, כאשר במסגרתו אותו הורה שלא קיבל משמורת על הילדים, זכה לראותם במסגרת הסדרי ראייה שבהם התאפשר לו לבקר את הילדים. אולם היום הסכם משמורת משותפת שמושג באמצעות עורך דין משמורת משותפת, הופך לעניין שכיח ומקובל יותר.
משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת משמורת משותפת, פירושה שמתקיימת חלוקת אחריות הורית שווה בין שני ההורים. משמעות הדבר הינה כי שני ההורים ממשיכים להיות מעורבים בחיי הילדים. כמו כן, הילדים יגורו אצל שני ההורים, תוך חלוקת זמן שווה ומעבר ביניהם באופן שיאפשר לשני ההורים לשהות בחברת הילדים תקופת זמן זהה. במקרים האלה אין הסדרי ראייה, ושני ההורים חולקים ביניהם את הזמן עם הילדים.

 

עורך דין משמורת משותפת מסייע להורים להגיע להסכמות לטובת הילדים

עד לא מזמן היתה המשמורת על הילדים ניתנת לרוב לאם שקיבלה את מרבית האחריות על גידול הילדים. בתמורה להפחתת אחריותו ההורית, היה האב מחויב בתשלום דמי מזונות ילדים, בסכום שנקבע בידי בית המשפט.

דמי המזונות אמורים לתת מענה פיננסי לצרכים של הילדים. אבל אם שני ההורים מקבלים משמורת משותפת, המשמעות היא שלא ישולמו דמי מזונות לאישה עבור הילדים וכל אחד מההורים יעניק כפי יכולתו לילדים.

במקרים רבים, המאבק על המשמורת הוא גם מאבק פיננסי, בעיקר אם האם היתה כל חייה עקרת בית והיא איננה יכולה לעמוד בהוצאות הכלכליות שכרוכות בחלקה בגידול ילדיה. מאבקים רבים התנהלו בנושא המשמורת, כאשר ברקע ניצבה למעשה מחלוקת פיננסית.

 

באילו מקרים ניתן להפעיל עורך דין משמורת משותפת?

באופן עקרוני, כל אחד מההורים יכול לבקש ליישם הסכם משמורת משותפת על ילדיו בגירושין באמצעות עורך דין משמורת משותפת. הסייג היחיד בנושא הזה הוא חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך מתייחסת לילדים עד גיל 6 שבכל מקרה נשארים עם האם כאשר בעל מתבקש לשלם עבורם דמי מזונות.

מעבר לכך, משמורת משותפת היא בהחלט בקשה לגיטימית. עם זאת, חשוב לדעת כי בית המשפט שוקל כל מקרה לגופו. היה ויש חשש לכך שהבקשה למשמורת משותפת נגועה באינטרסים שאינם לטובת הילדים, בית הדין למשפחה רשאי להחליט שלא לאשרה.

 

מהו החידוש במשמורת המשותפת? עורך דין משמורת משותפת מסביר

החידוש במשמורת משותפת נעוץ בעובדה שתשלומי המזונות שהורה אחד היה מקבל בעבר מההורה השני מוחלפים במסגרת הסכם זה באחריות הורית משותפת. מבחינתו של ההורה שעד כה נהג לשלם דמי מזונות, יש במשמורת ההמשותפת בבחינת חיסכון בעלויות.

זאת היות ודמי המזונות בהכרח מהווים נטל פיננסי משמעותי. מעבר לזאת, אין בכך חידוש מהותי, היות ובכל מקרה שני ההורים נדרשים לקבל החלטות הקשורות בילדים במשותף.

 

מה תפקידו של עורך דין משמורת משותפת בגיבוש הסכם אחריות הורית משותפת?

המחשבה מאחורי משמורת משותפת היא שלמרות שבדרך כלל קיימים משקעים בין ההורים שהתגרשו, לפחות כשמדובר על טובת הילדים אמורה להיות ביניהם מידה מסוימת של הסכמה.

תפקידו של עורך דין גירושין הינו להשיג את הסכם המשמורת הטוב ביותר שניתן, שייטיב באופן אופטימלי עם הילדים. עורך דין משמורת משותפת בעל ניסיון ענף, יודע כיצד ניתן ליצור דינאמיקה חיובית ושיתופית בין שני ההורים, וזאת על מנת לבסס ביניהם שיתוף פעולה פורה לעניין הטיפול בילדים המשותפים שלהם.

מן הראוי לציין בהקשר זה כי הסמכתו של עורך דין משמורת משותפת היא גם לטיפול בהיבטים נוספים בהליכי גירושין, אולם עניין הסכמי המשמורת הוא באופן טבעי בין הנושאים המורכבים יותר שבהם הוא מספק שירות.

הסכמה על משמורת משותפת תתקבל, לרוב, בבית המשפט לענייני משפחה. ההחלטה תגיע לאחר בחינת הקשר בין שני ההורים ואפשרות קיום המשמורת המשותפת, שכן היא דורשת מההורים יחסים טובים וקבלת החלטות משותפות בכל הנוגע לגידול הילד, יחד עם מסוגלות פיננסית להשתתפות בתקציב גידול הילד.
עורך דין משמורת משותפת הוא איש מקצוע המתמחה בדיני משפחה ובהליכי גירושין, בפרט כאלו הנדרשת בהם הסדרת האחריות ההורית והגעה להסכם על משמורת ותחומים נוספים הנוגעים לגירושים. המקצועיות של עורך הדין בתחום נובעת מניסיונו ומיכולתו לראות את ההסכם מכלל ההיבטים הנגזרים ממנו.
עורך דין משמורת משותפת הוא בעל תרומה רבה להליך המשפטי המלווה גירושים, בפרט זה הנוגע להסדרת המשמורת על הילד. תחילה, עורך הדין מהווה גורם אובייקטיבי אשר טובת הילד, ההורים והתהליך בראשו. שנית, עורך הדין בקיא בהיבטים הנלווים להסכמי המשמורת ומהווה יועץ לתהליך.
עורך דין משמורת משותפת, מלבד היותו הגורם המקצועי המלווה את התהליך ומוודא את טובת הילד בסופו, מכיר את ההליכים ויודע ללוות את שני ההורים באופן בו הדינאמיקה תישאר חיובית ויתאפשר שיתוף פעולה אמיתי. כך, ייווצר הבסיס הנדרש למשמורת המשותפת, וההסכם יצא לפועל.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך