משמורת משותפת

גירושין בין בני זוג אף פעם לא היו וכנראה שלעולם לא יהיו, עניין של מה בכך. הפרידה בין בני זוג נשואים, משפיעה לא רק עליהם אלא על התא המשפחתי בכללותו. הנושא של המשמורת על הילדים בהליכי גירושין וחלוקת הנטל של הטיפול בילדים בין הוריהם, הוא בין הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בהליכי גירושין בישראל ובעולם.

אולם ישנם גם מקרים שבהם ניתן להגיע להסדר של משמורת משותפת שישרת את כל המעורבים באופן מיטבי. במסגרת מדריך זה נסביר מהי משמורת משותפת, ומה תפקידו של עורך דין גירושין בהגעה להסכם משמורת משותפת במסגרת הליכי גירושין.

כיצד הליכי גירושין משפיעים על המצב הכלכלי בבית

הקמה של משפחה, היא תהליך המדמה במידה רבה, הקמה של בית עסק. משפחה הינה יחידה פיננסית וארגונית, שלכל אחד מבני הזוג שייסדו אותה, ישנו תפקיד הנוגע לשמירה ולטיפוח שלה.

ישנן משפחות אשר בהן התרומה הפיננסית של שני בני הזוג הינה ישירה וישנם מקרים שבהם התרומה של אחד מבני הזוג לעניין הכלכלי הינה עקיפה.

דוגמא קלאסית למקרה כזה הוא מצב שבו אחד מבני הזוג הוא עקר/ת בית, למשל, ואינו מייצר הכנסה אך כן יוצר תנאים שמאפשרים לבן זוגו השני לכלכל את התא המשפחתי בתנאים הטובים ביותר.

מבחינה זו הליכי גירושין דומים במהותם להליכי פירוק של חברה על כל הנטל הכלכלי הנלווה להם. הפרידה בין בני הזוג מובילה להגדלת ההוצאות סביב שכר הדירה, תשלומי הארנונה, חשבונות החשמל ותשלומים נלווים, בעקבות הפרדת  המגורים.

 

כיצד גירושין משפיעים על אחריות ההורים לטיפול בילדים

מעבר למשמעות הכלכלית הנלווית להליכי גירושין, יש לגירושין גם משמעות בנושא הטיפול בילדים. ההחלטה על צורת ההתנהלות של ההורים בינם לבין עצמם ומול הילדים בהליכי גירושין, קשורה באחריות ההורית וברצון של כל אחד מהצדדים להמשיך ולהיות מעורב בחיי ילדיו.

קיימים למעשה 2 סוגים של הסכמי הורות הנגזרים מהפרמטרים הללו והם:

הסכם משמורת עבור אחד מבני הזוג
עד לא מכבר, היה נהוג להעניק את האחריות ההורית לאם, כאשר השותפות של האב באחריות היתה פיננסית יותר מאשר מעשית. לכאורה, גם האב אמור במקרים כאלה להיות מעורב בחיי הילדים שלו. למעשה, המעורבות העיקרית שלו בחיי הילדים, היתה כלכלית. האחריות הכלכלית באה לידי ביטוי בצורת תשלום מזונות לאם ומעורבות כזאת או אחרת בהחלטות החשובות בחיי הילדים. ההורה שלא קיבל משמורת, יקבל הסדרי ראייה וימים קבועים לביקור אצל הילדים. רק במספר זעום של מקרים, קיבל האב את המשמורת. לרוב, בית המשפט פטר את האם מחובת מזונות.

הסכם משמורת משותפת
משמורת משותפת, פירושה המעשי הוא חלוקת האחריות ההורית על הילדים בין שני ההורים במידה שווה. משמעות הדבר היא ששני ההורים ימשיכו להיות מעורבים בחיי הילדים. כמו כן, הילדים יגורו אצל שני ההורים, תוך חלוקת זמן שווה ומעבר ביניהם באופן שיאפשר לשני ההורים לשהות בחברת הילדים תקופת זמן זהה. במקרים האלה אין הסדרי ראייה, ושני ההורים חולקים ביניהם את הזמן עם הילדים.

משמורת משותפת
משמורת משותפת

המאבק על נושא המשמורת והמשמעויות הנגזרות ממנו

עד לא מכבר היתה המשמורת על הילדים ניתנת לרוב לאם שקיבלה את מרבית האחריות על גידול הילדים. בתמורה להפחתת אחריותו ההורית, היה האב מחויב בתשלום דמי מזונות ילדים, בסכום שנקבע בידי בית המשפט.

דמי המזונות אמורים לתת מענה פיננסי לצרכים של הילדים. אבל אם שני ההורים מקבלים משמורת משותפת, המשמעות היא שלא ישולמו דמי מזונות לאישה עבור הילדים וכל אחד מההורים יעניק כפי יכולתו לילדים.

במקרים רבים, המאבק על המשמורת הוא גם מאבק פיננסי, בעיקר אם האם היתה כל חייה עקרת בית והיא איננה יכולה לעמוד בהוצאות הכלכליות שכרוכות בחלקה בגידול ילדיה. מאבקים רבים התנהלו בנושא המשמורת, כאשר ברקע ניצבה למעשה מחלוקת פיננסית.

 

מה זה משמורת משותפת?

משמורת משותפת או בשמה העדכני – "אחריות הורית משותפת" הינה הסדר אשר במסגרתו הורים גרושים ממשיכים ליטול חלק משמעותי בחיי היום יום של הילדים שלהם.

במסגרת הסדר משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת, גם התקציב הקשור בילדים מתנהל כל כולו בצורה משותפת, כאשר כל אחד מן ההורים במשמורת המשותפת תורם את החלק שלו לתקציב הזה, על פי יכולתו.

מובן מאליו כי את ההחלטה הסופית בנושא המשמורת המשותפת, מי שמקבל הוא בית המשפט. במילים אחרות – למרות שההורים נמצאים במעמד של גרושים, הם עדיין ממשיכים לקחת חלק בחיי היום יום של הילדים המשותפים להם, ולא הופכים לדמויות מרוחקות כשם שקרה לא אחת בעבר.

מבחינת גברים רבים, משמורת משותפת משפרת את המצב הפיננסי שלהם. זאת, פשוט משום שלעיתים קרובות תשלום דמי המזונות שנקבע היה גבוה והשאיר בידי הגבר רק חלק מזערי מההכנסה החודשית שלו.

 

באילו מקרים ניתן לבקש משמורת משותפת?

ככלל, כל אחד מן ההורים רשאי לבקש ליישם הסכם משמורת משותפת על הילדים. הסייג היחיד בנושא הזה הוא חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך מתייחסת לילדים עד גיל 6 שבכל מקרה נשארים עם האם כאשר בעל מתבקש לשלם עבורם דמי מזונות.

מעבר לכך, משמורת משותפת היא בהחלט בקשה לגיטימית. עם זאת, חשוב לדעת כי בית המשפט שוקל כל מקרה לגופו. היה ויש חשש לכך שהבקשה למשמורת משותפת נגועה באינטרסים שאינם לטובת הילדים, בית הדין למשפחה רשאי להחליט שלא לאשרה.

 

מה החידוש בנושא המשמורת המשותפת?

ניתן לומר במידה רבה של ביטחון כי החידוש במשמורת משותפת טמון בכך שדמי המזונות שהורה אחד יקבל מההורה השני מוחלפים באחריות משותפת. מבחינתו של ההורה שעד כה נהג לשלם דמי מזונות, יש במשמורת ההמשותפת בבחינת חיסכון בעלויות.

זאת היות ודמי המזונות בהכרח מהווים נטל פיננסי משמעותי. מעבר לזאת, אין בכך חידוש מהותי, היות ובכל מקרה שני ההורים נדרשים לקבל החלטות הקשורות בילדים במשותף.

 

מה התפקיד של עורך דין גירושין בגיבוש הסדר משמורת משותפת?

המחשבה מאחורי משמורת משותפת היא שלמרות שבדרך כלל קיימים משקעים בין ההורים שהתגרשו, לפחות כשמדובר על טובת הילדים אמורה להיות ביניהם מידה מסוימת של הסכמה. תפקידו של עורך דין גירושין הינו להשיג את הסכם המשמורת הטוב ביותר שניתן, שייטיב באופן אופטימלי עם הילדים.

עורך דין גירושים מנוסה ידע כיצד ליצור דינמיקה חיובית בין שני ההורים על מנת לבסס שיתוף פעולה מוצלח בעניין הטיפול בילדים. למותר לציין כי התפקיד של עורך דין גירושין הוא רחב יותר, אולם עניין הסכם המשמורת הוא מטבע הדברים הנושא המורכב ביותר.

 

האם משמורת משותפת מתאפשרת בכל המקרים?

התשובה לשאלה זו היא מטבע הדברים מורכבת. אולם ככלל, בית המשפט לענייני משפחה מעדיף תמיד לאפשר כשניתן, לשני ההורים להיות מעורבים באופן שווה בטיפול בילדיהם.

יחד עם זאת, היה והשופטים בבית המשפט מתרשמים כי קיימים פתרונות טובים יותר עבור הילדים בגירושין, הם לא מהססים ליישמם. פתרון כזה עשוי להיות העברת המשמורת על הילדים לאמם, תוך חיוב האב בתשלום מזונות.

פתרון נוסף שמיושם רק לעיתים רחוקות יחסית, הוא העברת המשמורת על הילדים לאב, במידה והאם נמצאת בלתי כשירה לשמש כאם משמורנית או לקבל משמורת משותפת על הילדים. בסיכומו של דבר, משמורת משותפת צריכה להיות מטרה, ולא אמצעי בו אחד ההורים נוקט לשם השגת יתרון כלכלי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא