צוואה בגירושין

פעמים רבות בני זוג שנמצאים בהליך גירושין, מגיעים להליך לאחר שערכו צוואה הנוגעת הן לרכוש הפרטי שבבעלותם והן לרכוש המשותף להם ולבני זוגם. למרות שלפי החוק בישראל, כל אחד מבני הזוג צפוי לקבל לידיו את הרכוש עימו הגיע לנישואין, במידה ומי מבני הזוג ערך צוואה המסדירה את אופן חלוקת רכושו לאחר פטירתו, הצוואה עלולה לשנות את פני הדברים. לכן, עריכת צוואה חדשה בגירושין היא כורח המציאות עבור כל אחד מהצדדים המעורבים. עריכת צוואה בגירושין הופכת לצעד אקוטי אף יותר, במצב שבו לא עלה בידיו של מי מבני הזוג לנסח צוואה טרום לכתו. זאת משום שבתרחיש כזה – חוקי הירושה בישראל מקנים באופן אוטומטי לבן הזוג השני חזקה על מחצית מעזבונו.

במדריך שלפניכם נפרט אודות חשיבותה של עריכת צוואה בגירושין, ההשלכות של הליך הגירושין על חלוקת הרכוש בין בני הזוג, והדרך הנכונה והמומלצת לעריכת צוואה חדשה בגירושין.

חשיבותה של עריכת צוואה בגירושין

ניסוח צוואה מחודשת במסגרת הליך הגירושין, היא צעד חיוני ואף הכרחי, היות והפרידה מבן או בת הזוג כרוכה בשינוי סדרי העדיפויות הקנייניים וההחלטות הנוגעות לרכוש שנתקבלו טרום הגירושין.

ללא צוואה חדשה, הצוואה שנחתמה לפני המשבר בנישואין תשאר בתוקף, גם לאחר הגירושין – מה שאומר שבמקרה שהמצווה ילך לעולמו, הגרוש / ה שלו עדיין עשויים להיות בעלי זכויות ברכושו.

ההשלכות של הליך הגירושין על חלוקת הרכוש בין בני הזוג

הליך הגירושין הפך זה מכבר לתופעה רווחת בחברה הישראלית ובכל חברה מודרנית. כיום, בני זוג נשואים בכל העולם שחשים כי מערכת היחסים שלהם "עלתה על שרטון" בוחרים להתיר את קשרי הנישואין שקשרו ביניהם ולפתוח דף חדש בחייהם כיחידים. הדרך הרווחת לעשות זאת, היא כאמור באמצעות הליך גירושין.

במרבית המקרים, הליכי גירושין מסתיימים בחתימה על הסכם גירושין בהסכמת שני בני הזוג. הסכם זה מכסה מגוון סוגיות הנוגעות לפירוק התא המשפחתי, ובכללן: חלוקת ממון ורכוש משותף, תשלום דמי מזונות לאישה ולילדים, הסדרי משמורת, או הסדרי ראיה עבור בן הזוג שאינו במעמד הורה משמורן.

כיצד תנוהל חלוקת עזבונו של אדם בהעדר צוואה בגירושין?

במסגרת חוק הירושה הישראלי שנחקק בשנת 65', נקבע שעם פטירתו של פלוני, קניינו מחולק בין יורשיו על פי דין. בסעיף 10 לחוק הירושה אף נקבע שבן או בת זוגו של המנוח במועד פטירתו, יהיה יורשו על פי דין.

צוואה בגירושין
צוואה בגירושין

החוק מקנה לבן זוגו של המוריש קדימות על פני שאר היורשים, לרבות ילדיו של המוריש). פירוש הדבר הינו שבמידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה בלכתו, על פי חוק הירושה מחצית מהעיזבון שהותיר אחריו, יועבר לחזקתו של בן זוגו באופן אוטומטי, לרבות הרכב המשפחתי וכל המיטלטלין שנצברו במשותף, כאשר יתרת הרכוש תחולק בין צאצאיו של הנפטר.

לעניין זה חשוב לציין כי מבחינת חוק הירושה, "בן זוג" הוא לאו דווקא בעל או אישה שהיו נשואים למוריש כדת וכדין במועד פטירתו. גם בני זוג במעמד ידועים בציבור ומי שחלקו עימו משק בית משותף, יכנסו תחת הגדרה זו. מכאן מתחדד הצורך בעריכת צוואה בגירושין, כפי שיוסבר בהרחבה בהמשך.

על הדחיפות בעריכת צוואה בגירושין

למרבה הצער, הליך הגירושין עלול להתארך ולהיגרר אף לאורך שנים. פעמים רבות, להליכי גירושין קודמת ההחלטה על פרידה שאינה פורמלית המתבצעת על ידי מעבר של בני הזוג למגורים נפרדים.

במצבים מסוג זה, עלול להתרחש מצב שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו לפני שהליך הגירושין בא אל סיומו הרשמי, ולפני שהספיק לערוך צוואה שתסדיר את אופן חלוקת רכושו עם לכתו. בתרחיש כזה, בן או בת הזוג הנותרים, צפויים לרשת את בן זוגם הפרוד מהם כברירת מחדל, אף שבעת מותו הם היו בעיצומו של הליך גירושין או בדרך אליו.

עצם היותכם חשופים למצב של ירושה על פי דין מצד בני זוגכם, נובע מהנחת היסוד של המחוקק, כי כל עוד לא השלמתם את הליכי הגירושין, תמיד קיימת האפשרות לכך שתוכלו להתפייס ולהגיע למצב של שלום בית.

באיזה שלב מומלץ לערוך צוואה בגירושין?

הפתרון המקובל והמומלץ ביותר למניעת התרחיש שהוצג לעיל, היא על ידי ניסוח צוואה בגירושין כבר בשלב המשא ומתן סביב הגירושין או עם פתיחתו של הליך הגירושין ברבנות או בבית המשפט לענייני משפחה.

איך עורכים צוואה בגירושין?

צוואה בגירושין רצוי לערוך באופן מקצועי בעזרת עורך דין המתמחה בצוואות וירושות.
במסגרת צוואה בגירושין, תידרשו להגדיר מי הם היורשים שלכם, על פי העדפותיכם בהווה (ילדיכם, הוריכם, אחיכם וכן הלאה), ולהסדיר את אופן חלוקת רכושכם וממונכם בינם.

בנוסף, במסגרת צוואה בגירושין ישנה משמעות להוספת התייחסות מפורשת לכך שבני זוגכם לשעבר (עימם פתחתם בהליכי גירושין) מנושלים מן הצוואה ולא יהיו זכאים לקבל שום חלק בירושתכם במידה ותלכו לעולמכם לפני שהליכי הגירושין יבואו על סיומם.

האם הסכם גירושין יכול להחליף צוואה בגירושין?

הסכמי גירושין אינם כוללים הנחיות הנוגעות לניהול מחלוקות בין בני הזוג לאחר פטירתו של אחד מהם, והם בתוקף רק כל עוד שני בני הזוג חיים. הוראות שנועדו למילוי במקרה פטירה יכולות לבוא לידי ביטוי אך ורק דרך צוואה שבני הזוג מנסחים בעודם בין החיים מתוך ראיית הנולד.

הדרך הנכונה והמומלצת לעריכת צוואה בגירושין

בשורות הבאות נמנה מספר עקרונות מנחים לעריכת צוואה בגירושין שתחסוך אי הבנות ומחלוקות מיותרות בין היורשים לאחר פטירתו של המצווה:

1. בתום עריכת הצוואה וחתימתה, רצוי למסור העתקים של הצוואה בגירושין לאדם אובייקטיבי שהמצווה סומך עליו שיוכל להוציא את הצוואה מן הכוח אל הפועל בבוא העת (חבר קרוב, עורך דין צוואות וירושות, וכן הלאה). חלופה מקובלת בנושא זה, היא להפקיד את מסמך המקור של הצוואה בגירושין אצל רשם הירושות.

2. מומלץ להגן על הצוואה באמצעות עריכת אסמכתא רפואית שמוכיחה כי הצוואה נערכה ונחתמה כאשר המצווה היה במצב של כשירות גופנית ומנטלית לעריכתה. המצווה נדרש גם להיות בן 18 ויותר ואסור לו להיות פסול דין.

3. היות וצוואתו האחרונה של אדם היא זו שתהיה תקפה מבחינה משפטית, חשוב לוודא שהצוואה בגירושין נערכת כדין, ומנוסחת באופן נהיר ומפורט, שאינו משתמע לשתי פנים. ככל שהצוואה העדכנית שערך המוריש תכיל בתוכה סתירות אל מול הוראות הצוואה שקדמה לה, הוראות הצוואה הקודמת יבוטלו וההוראות שניתנו בצוואה החדשה הן אלו שתקבלנה תוקף משפטי מחייב לאחר לכתו של המצווה.

4. על המצווה להסדיר את חובותיו וליידע בהם את יורשיו על פי הצוואה, לפני לכתו. זאת מאחר ועזבונו של המוריש כולל גם את חובותיו שיועברו תחת אחריותם של יורשיו עם מותו. ככל שלמצווה נותרו חובות פתוחים ועומדים בעת עריכת הצוואה בגירושין, על הצוואה לכלול הסדר לתשלום חובות העיזבון ולחלוקה של יתרת העיזבון בין יורשיו לאחר פירעון החובות.

5. עבור נכסים שאינם ברי חלוקה כדוגמת תכשיטים, חפצים יקרי ערך ועוד, מומלץ לפרט במסגרת הצוואה באופן חד משמעי מי ירש אותם. כמו כן, מצווה שמעוניין ליצור צוואה הוגנת ושוויונית כלפי יורשיו, מוטב לו שידאג ל"פיצוי" בשווי כספי יחסי כנגד הנכס שלא ניתן לחלוקה, עבור יתר היורשים. החלופה היא כמובן להורות על מכירתו של אותו הנכס, ולחלק את התמורה שנתקבלה כנגדו באופן שווה בין היורשים.

6. ככל שהמצווה מותיר אחריו עסק פעיל ורווחי, שברצונו להסדיר את המשך פעילותו לאחר פטירתו, עליו לפרט הנחיות ברורות באשר להמשך ניהול העסק עם לכתו, וכמובן לציין במדויק את זהותם של היורש או היורשים שיכנסו בנעליו ויטלו לידיהם את האחריות להמשך הפעילות העסקית.

במידה ומדובר בכמה יורשים, חשוב לציין מהו חלקו של כל אחד מהם בעסק ו / או במניותיו, ככל ומדובר בתאגיד. היה והמצווה אינו סבור כי יורשיו יוכלו להיות אמונים על ניהול העסק שהפעיל בחייו ולשמור על רווחיותו, באפשרותו לספק בצוואתו הנחיות למכירתו של העסק לכל המרבה במחיר לאחר מותו, ולחלוקת התמורה שנתקבלה מעסקת המכירה, בין יורשיו.

ממה חשוב להיזהר בעריכת צוואה בגירושין?

בעריכת צוואה בגירושין כמו בכל הליך של ניסוח צוואה, אסור למי מהיורשים המפורטים בצוואה להיות מעורבים בכל צורה בעריכתה, וגם לא להיות נוכחים כעדים בעת ניסוחה. יורש שהיה מעורב בכל צורה שהיא לשם הטיית הוראות הצוואה בגירושין לתועלתו, יהיה אחראי לביטולה של הצוואה! החריג לעניין זה הינו צוואה בעל פה, שעודנה תקפה גם אם נערכה בנוכחות היורשים הנזכרים בה.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

הגשת התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה היא הליך נפוץ למדי שבתי המשפט בישראל מתמודדים עימו על בסיס קבוע. הגשת התנגדות לצוואה אפשרית במסגרת התנגדות למתן צו קיום צוואה,

צו קיום צוואה – למה הוא נועד

צו קיום צוואה הוא צו שמשתמשים בו כשאדם נפטר ומותיר אחריו בלכתו צוואה שיש לממשה. זהו למעשה המסמך שמאפשר להוציא את צוואת המנוח אל הפועל,

עדי קיום לצוואה

"צוואה בעדים" היא סוג הצוואה השכיח ביותר וכשמה כן היא – צוואה שחתימתה מחייבת עדי קיום לצוואה, כפי שמגדיר סעיף 20 בחוק הירושה. על מנת

תיקון טעויות בצוואה

כתיבת צוואה עדכנית במסגרת הליכי גירושין, היא צעד הכרחי וחיוני ביותר, מאחר ומטבע הדברים – פרידה מבני הזוג הקבועים משנה את סדרי העדיפויות של אדם

כתיבת צוואה בהליך הגירושין

כתיבת צוואה בהליך הגירושין היא פעולה לא נעימה אך מתבקשת עבור כל אחד מבני הזוג. זאת מאחר וחוקי הירושה במדינת ישראל מעניקים אוטומטית את הזכות