צוואה נוטריונית בהליכי גירושין

עם הזכויות הבסיסיות ביותר של כל אדם ניתן למנות את הזכות לערוך צוואה שבה יצוין מי הם היורשים שיקבלו את עזבונו של המצווה לאחר מותו. במדינת ישראל, ניתן לערוך צוואה באחד מארבעה אופנים: צוואה בעל-פה, צוואה בכתב, צוואה בעדים, או צוואה בפני רשות.

בידיו של כל אדם נתונה הרשות להחליט מהי הדרך בה ירצה לנסח את צוואתו, אם כי הזכות לעריכת צוואה בעל- פה שמורה אך ורק עבור מי שחייהם נמצאים בסכנה מסיבה כלשהי. צוואה נוטריונית, משתייכת לקטגוריה של של צוואה בפני רשות, וזהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במסגרת הסקירה שלהלן.

מה הקשר בין צוואה נוטריונית לבין הליכי גירושין?

פעמים רבות, הליכי גירושין אורכים זמן רב מהמתוכנן, ולמרבה הצער, בחלק מהמקרים, אחד מבני הזוג הולך לעולמו עוד לפני שההליך מספיק לבוא על סיומו. במצב כזה, אם המנוח טרם הספיק לכתוב צוואה מעודכנת שמסדירה את חלוקת רכושו, האדם ממנו הוא רצה להתגרש, עדיין יוכל לרשת אותו.

כאשר קיימת צוואה קודמת שנכתבה טרום עידן הגירושין מבן / בת הזוג, אך טבעי שהיא תכלול הוראה הנוגעת להורשת חלק מעזבונו של המצווה לאדם זה. לכן ישנה חשיבות לניסוח צוואה חדשה כבר בתחילתם של הליכי הגירושין.

מנגד, אם אדם ניגש להליך הגירושין מבלי שהספיק לנסח צוואה מעולם, במקרה בו ילך לעולמו לפני שההליך יושלם, חוק הירושה על פי דין, יאפשר לבן או בת הזוג לקבל חמישים אחוז מרכושו, מאחר ובראי החוק – כל עוד לא ניתן גט רשמי, הנישואים אינם בטלים, וכך גם זכויותיהם של בני הזוג בקניין של האדם לו נישאו. אחד הפתרונות המועילים יותר למניעת תרחיש מהסוג שנזכר לעיל, הוא עריכת צוואה נוטריונית, כפי שנסביר להלן.

 

צוואה נוטריונית – מהי בעצם?

כאשר מדובר בצוואה נוטריונית, הכוונה הינה לסוג של צוואה בפני רשות, הנכתבת בעזרת נוטריון, בהתאם להוראותיו של בעל הצוואה. נוטריון הוא למעשה עורך דין אשר הוסמך מטעם משרד המשפטים, לבצע אימות, אשרור ועריכה של רשומות משפטיות מסוגים ספציפיים המחייבים שירותי תיקוף נוטריוניים כחוק.

 

כיצד עורכים צוואה נוטריונית בפועל?

במסגרת כתיבת צוואה נוטריונית, המצווה מפרט באוזניו של הנוטריון את רצונותיו הנוגעים לטיפול בקניינו ובגופו עם לכתו, והנוטריון בתורו – מעלה את דבריו של זה על הכתב. בשלב הבא, הנוטריון עורך את הוראותיו של המצווה כמסמך צוואה חוקי, אליו הוא מוסיף חותמת רשמית.

צוואה נוטריונית בהליכי גירושין
צוואה נוטריונית בהליכי גירושין

עריכת צוואה נוטריונית מחייבת את הנוטריון בעמידה בשלל הוראות הקבועות במסגרת דיני הצוואות והירושות בישראל, שעצם העמידה בהן היא למעשה מה שמקנה תוקף משפטי מחייב לצוואה הנוטריונית. דוגמא להוראה מסוג זה, עשויה להיות החובה לצרף לנוסח הצוואה חוות דעת רפואית מרופא מומחה במצבים בהם המצווה סובל ממגבלה גופנית כלשהי.

זאת על מנת להגן על הצוואה כמסמך שנערך מרצונו החופשי של המצווה ובהיותו כשיר וצלול דעת.

 

הוראות מחייבות לעניין עריכת צוואה נוטריונית

חוק הירושה מגדיר כמה כללי יסוד מחייבים הרלוונטיים לעניין עריכת צוואה ברשות ותקפים גם למקרה של צוואה נוטריונית, וביניהם:

  1. על דברי המצווה להימסר בעל פה או בכתב לנוטריון מוסמך.
  2. כל שדברי המצווה נמסרו בעל פה, על הנוטריון להעלות את דבריו על הכתב.  לאחר כתיבת דברי המצווה, הנוטריון מחויב להקריא את אשר כתב.
  3. במצווה נדר להצהיר בנוכחות הנוטריון על כך שהצוואה אשר הוקראה לו היא אכן צוואתו.
  4. נוטריון נדרש לאשר בכתב כי הדרישות לעיל נתקיימו, כחלק מנוסח הצוואה.

 

למה חשוב לשים לב כשעורכים צוואה נוטריונית?

ישנם כמה מאפיינים יחודיים לצוואות נוטריוניות המבדילות אותן מצוואות מסוגים אחרים, ובכללם:

  1. פרטיות – בעריכת צוואה נוטריונית אין צורך להחתים עדים נוספים מלבד הנוטריון עצמו, מה שמאפשר למצווה לשמור על פרטיותו.
  2. קריאות – צוואה נוטריונית, לעומת צוואות מסוגים אחרים, אינה נכתבת בכתב היד של המצווה, אלא מודפסת, מה שהופך אותה לברורה וקריאה יותר מטבע הדברים.
  3. משקל ראייתי – על צוואה נוטריונית פשוט יותר להגן, משום שהיא נערכת בנוכחותו של עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות, מוסמך כנוטריון ומודע לכל הפגמים שעלולים ליפול בצוואה באופן שמאפשר למנוע אותם מראש בסבירות גבוהה יותר מאשר כשלים בצוואה שנערכת בכתב יד או בעל פה.

 

צוואה נוטריונית היא הדרך לנסח צוואה חוקית וברת תוקף משפטי מחייב

לאור העובדה שהחוק קובע כללים ברורים וסדורים לעריכת צוואה חוקית, אדם שמעוניין לנסח צוואה שתעמד במבחן הזמן ולא תעורר התנגדויות, מוטב לו שיסתייע בשירותיו של נוטריון מוסמך, הבקיא בדרישות החוק, לשם כתיבתה.

 

האם צוואה נוטריונית עדיפה בכל מקרה מצוואות מסוגים אחרים?

עריכת צוואה נוטריונית מציעה למצווה יתרונות ברורים, אותם מנינו לעיל, ואין עוררין על כך שבמועד הוצאתה של הצוואה אל הפועל – צוואה נוטריונית מביאה לידי ביטוי את רצון המצווה באופן שקשה לערער עליו. יחד עם זאת, מאחר ויש לבחון כל מקרה לגופו, לא ניתן לטעון בצורה גורפת כי צוואה נוטריונית היא בהכרח פתרון עדיף בכל המקרים.

 

אילו פרטים יש לכלול במסגרת צוואה נוטריונית?

חוק הירושה מתווה את החוקים לעריכת צוואות מסוגים שונים ובכללן, עריכת צוואה נוטריונית. להלן דרישות הסף שצוואה נוטריונית נדרשת לעמוד בהן על מנת שתיחשב קבילה בבית המשפט:

  • הצוואה הנוטריוניות תכיל הנחיות ברורות וחד משמעיות, לגבי דרך חלוקת העזבון של המצווה ובתוכו נכסיו, רכושו וכספו.
  • הצוואה נוטריונית תגדיר בצורה ברורה מי הם היורשים שלו.
  • הצוואה הנוטריונית תפרט מה יהיה חלקו של כל אחד מהיורשים המנויים בה מתוך עזבונו של המצווה.

 

צוואה נוטריונית – מה קורה אם המצווה אינו דובר עברית?

אנשים רבים בישראל מבינים את כוחה של צוואה נוטריונית, אך נתקלים במחסום השפה בבואם לערוך צוואה כזו. בתרחיש כזה, אם הנוטריון מקבל מלקוח צוואה שכתב בשפה שאינה עברית והנוטריון אינו בקיא בשפה הזרה, החוק מחייב אותו להסתייע בשירותיו של מתורגמן מקצועי וזאת כדי שניתן יהיה לעמוד בדרישת החוק להקראת הוראות הצוואה שהועלו על הכתב.

יתר על כן, אם המצווה יעדיף זאת, שמורה לו הזכות לקרוא את כתב הצוואה או תרגומו באופן עצמאי, ללא סיועם של הנוטריון או המתרגם.

 

מדוע חשוב לערוך צוואה נוטריונית בגירושין רק בעזרת נוטריון מוסמך

כפי שהסברנו במסגרת סקירה זו, חוק הירושה מגדיר תנאים רבים שבהם חובה לעמוד בעת עריכת צוואה נוטריוניות ובכלל, על מנת להקנות לה תוקף משפטי מחייב. מסיבה זו, תמיד מומלץ שלהליך עריכת הצוואה יתלווה נוטריון מוסמך הבקיא בדרישות החוק העדכניות ביותר ויודע למנות טעויות בצוואה.

הדבר תקף ביתר שאת בעריכת צוואה בגירושין, שם להקפדה על ניסוח הצוואה וחוקיותה, יש משמעות גדולה אף יותר בהקשר של הוצאת רצון המצווה אל הפועל.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא