על חשיבותה של כתיבת צוואה בעזרת עורך דין צוואות בגירושין

עריכת צוואה בתחילתו של הליך הגירושין הינה פעולה לא קלה, אך לחלוטין מתבקשת מצד כל אחד מבני הזוג המתגרשים. חשיבותה הרבה של כתיבת צוואה בעזרת עורך דין צוואות בגירושין, נובעת מכך שבמסגרת חוקי הירושה בישראל, בני זוג זכאים באופן אוטומטי לקבל חמישים אחוזים מרכושו של האדם עימו חלקו את חייהם, כאשר הוא נפטר.

מסיבה זו, כתיבת צוואה בגירושין, נועדה למנוע מצב שבו למרות הפרידה הצפויה מבן או בת הזוג, המובילה לשינוי בסדר העדיפויות ובהחלטות הנוגעות לרכוש, אדם ירש את בן זוגו בניגוד לרצונו. גם במצב בו כן קיימת צוואה אך מדובר על צוואה שנחתמה טרום ההחלטה להתגרש, יש למהר ולפנות לעורך דין צוואות בגירושין, משום שללא עריכת צוואה חדשה ומעודכנת, הצוואה הקיימת למעשה תעמוד בעינה, גם לאחר הגירושין.

פירוש הדבר הינו שאם המצווה ילך לעולמו, הגרוש/ה שלו או שלה עדיין יהנו מזכויות בעזבונו.

 

מה יקרה לעזבונו של אדם שלא נעזר בעורך דין צוואות בגירושין לכתיבת צוואה?

בחוק הירושה הישראלי, מוגדר כי עם פטירתו של אדם, רכושו יחולק בין היורשים שלו על פי דין. סעיף 10 בחוק הירושה מגדיר כי בן או בת הזוג של הנפטר בזמן פטירתו, יהיו היורשים שלו על פי דין. כלומר, חוק זה מקנה לבני הזוג של המנוח עדיפות לעומת יתר היורשים, כולל הילדים של המנוח.

לפיכך, במידה והנפטר לא השאיר אחריו בלכתו צוואה, לפי חוקי הירושה חצי מעזבונו, יועבר לידיהם של בן או בת הזוג שלו באופן אוטומטי, כולל המכונית המשפחתית ויתרת החפצים שנצברו על ידי בני הזוג במשותף, כאשר שאר הרכוש יתחלק בין ילדיו של הנפטר.

בעניין זה, ראוי לציין כי מבחינת חוק הירושה הישראלי, "בני זוג" אינם בהכרח בעל או אישה אשר להם המנוח היה נשוי במועד לכתו. גם בני זוג שנחשבים בתור "ידועים בציבור" או כאלו שחלקו משק בית משותף עם המנוח, יכוסו במסגרת ההגדרה הנ"ל. בהתחשב בכך, הולך ומתחוור הצורך בעריכת צוואה בעזרת עורך דין צוואות בגירושין, כפי שנסביר בהמשך.

 

כיצד יתכן מצב של הורשת רכוש בין בני זוג שהחליטו להתגרש?

תהליך הגירושין עשוי להפוך להליך ארוך ומתמשך במקרים מסוימים. כתוצאה מכך, עלול לקרות מצב שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו לפני שניתן הגט בפועל, ומבלי שהונחה צוואה עדכנית שתסדיר את נושא חלוקת הרכוש של המנוח. במצב מעין זה, בן או בת הזוג מהם המנוח עמד להתגרש, יוכלו לרשת אותו באופן אוטומטי בהתאם לחוק הירושה על פי דין, חרף העובדה שבמועד פטירתו הם היו בעיצומם של הליכי גירושין או בדרך אליהם.

על חשיבותה של כתיבת צוואה בעזרת עורך דין צוואות בגירושין
על חשיבותה של כתיבת צוואה בעזרת עורך דין צוואות בגירושין

הסיבה לכך שמצב כזה מתאפשר מלכתחילה, נעוצה בעובדה שמבחינת המחוקק, ישנה שאיפה לעודד זוגות לשקם את יחסיהם במקום לפנות להליכי גירושין כמוצא קל מבעיות בזוגיות. לפיכך, מבחינת החוק בישראל בהחלט יתכן מצב שבו בני זוג ששקלו להתגרש זה מזו, יחליטו לאחד כוחות מחדש בתהליך, הכולל כיום חובת הגעה למפגשי גישור. מכאן שכל עוד לא הושלם תהליך הגירושין באופן רשמי, הזכויות המוקנות על פי חוק לבני זוגכם אינן בטלות.

 

מתי כדאי לפנות לעורך דין צוואות בגירושין?

אם חשוב לכם להימנע מהתרחישים שהצגנו לעיל, מומלץ ביותר להקדים תרופה למכה על ידי פניה להתייעצות מול עורך דין צוואות בגירושין, כבר בשלבים המוקדמים של הליכי הגירושין.

 

האם עורך דין צוואות בגירושין יכול למנוע מצב של ירושה על ידי הגרוש/ה?

במסגרת ההליך של כתיבת צוואה בעזרת עורך דין צוואות בגירושין, המצווה נדרש להגדיר מי הם יורשיו, בהתאם להעדפותיו העדכניות בזמן כתיבת הצוואה. לצורך העניין, ניתן להגדיר כיורשים את הילדים, ההורים, האחים ולמעשה – כל אדם או ארגון הקרוב לליבכם, אשר לו תהיו מעוניינים להוריש את רכושכם וממונכם עם פטירתכם).

בנוסף, במסגרת כתיבת הצוואה בהליך הגירושין ניתן גם להוסיף הוראה ברורה לפיה הגרוש/ה או בן / בת הזוג שמולם נפתחו הליכי הגירושין, לא יהיו זכאים לרשת את המצווה כאשר זה ילך לעולמו.

 

כיצד עורכים צוואה בגירושין? עורך דין צוואות בגירושין מסביר

בעריכת צוואה בגירושין יותר מבכל תרחיש אחר, חשובה ההקפדה על הוראות החוק ומספר כללי מפתח, כדי להימנע מאי הבנות וממחלוקות עתידיות בין היורשים:

  1. לאחר כתיבת הצוואה והחתימה עליה, מומלץ למסור עותקים ממסמך הצוואה שנערך בגירושין, לגורם אובייקטיבי שאתם סומכים עליו כי יוכל להוציא את הצוואה מהכוח אל הפועל בבוא היום (לעניין זה מקובל להסתייע בחבר קרוב ואמין, או בעורך דין צוואות בגירושין). החלופה המקובלת לעניין זה, היא להפקיד את הצוואה כמסמך מקור במשרדי רשם הירושה.
  2. כדאי לבצע מהלך שנקרא "הגנה על צוואה" באמצעות צירוף של אסמכתא רפואית מרופא מומחה, שנועדה להוכיח שהצוואה נכתבה ונחתמה בעודכם כשירים מבחינה גופנית ושכלית לכך.
  3. יש לוודא כי הצוואה בגירושין מנוסחת כדין, ובאופן מפורט וברור עד כמה שניתן, כדי שלא יתעורר קונפליקט בין הוראות שהופיעו בנוסחים קודמים של הצוואה לנוסח העדכני, מבלי שלכך התכוונתם.
  4. היות והעזבון שמועבר לידי היורשים כולל גם את חובותיו של המוריש, חשוב להסדיר את חובותיכם ובמידה והדבר אינו מתאפשר, להביא את דבר קיומם של החובות הללו לידיעת היורשים שלכם מבעוד מועד. היה ונותרו לכם חובות פתוחים במועד עריכתה של הצוואה בגירושין, על מסמך הצוואה להכיל גם הסדר לתשלום חובות העיזבון ולחלוקת יתרת העיזבון בין יורשיכם עם פרעונם.
  5. עבור נכסים שאינם ניתנים לחלוקה כמו תכשיטים, יצירות אמנות, ודברי ערך מסוגים נוספים, כדאי לציין בבירור בצוואה מי יהיה היורש. יתר על כן, נהוג לקבוע מעין "פיצוי" עם שווי כספי יחסי לשוויו של הנכס שאינו בר לחלוקה, לטובת יתר היורשים, כדי שהצוואה תהיה שוויונית והוגנת מבחינת כולם. פתרון חלופי שאנשים רבים מאמצים בהקשר זה, הוא להורות על מכירת הנכס, ולחלק את תמורתו שווה בשווה בין הזכאים בצוואה.
  6. הטיפול בעסקים פעילים במסגרת הצוואה יכול להתבצע בשני אופנים מקובלים: האפשרות הראשונה הינה לכלול בצוואה הוראות לגבי המשך הפעילות העסקית, תוך ציון שמו של האדם שיכנס בנעליכם בכל הנוגע לבעלות על העסק והמשך ניהולו. כאשר עסקינן במספר יורשים, יש להגדיר בבירור מה יהיה החלק של כל יורש ויורש בעסק ו/או במניות שלו, אם מדובר על תאגיד. האפשרות השנייה, היא לכלול בצוואה הוראות למכירת העסק לכל המרבה במחיר, ולחלוקת התמורה בין היורשים שלכם.

 

מדוע מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין צוואות בגירושין?

בבואכם לנסח צוואה בהליך הגירושין, חשוב מאוד לעשות זאת בעזרת איש מקצוע מתאים כדי להימנע מטעויות מצערות. עורך דין צוואות בגירושין הוא עורך דין שהתמחה הן בדיני משפחה והן בתחום של צוואות ודיני ירושה. בהתאם לכך, הוא ידע להנחות אתכם בתהליך כתיבת הצוואה באופן שימנע פגמים צורניים או פגמים מהותיים העלולים ליפול בה ולהעמיד את הוצאתה אל הפועל בסיכון.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך