הגשת התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה היא הליך נפוץ למדי שבתי המשפט בישראל מתמודדים עימו על בסיס קבוע. הגשת התנגדות לצוואה אפשרית במסגרת התנגדות למתן צו קיום צוואה, או התנגדות למתן צו ירושה. מדובר בהליך בירוקרטי מורכב שאורך זמן רב ובמסגרתו מגישי ההתנגדות נדרשים להוכיח לערכאה המטפלת כי עילת ההתנגדות לצוואה היא אכן מוצדקת.

במסגרת המדריך הבא, נסביר באילו מצבים עשוי להתעורר הצורך בהגשת התנגדות לצוואה, מהן העילות המשפטיות להגשת התנגדות לצוואה, כיצד ההליך מתבצע, ומהן הדרכים להתמודד עם הגשת התנגדות לצוואה, במידה ואתם בצד שדווקא מעוניין במימוש הצוואה.

באילו מצבים עשוי להתעורר הצורך בהגשת התנגדות לצוואה?

הצורך בהגשת התנגדות לצוואה, עולה בדרך כלל בשלב המימוש של הצוואה. כאשר אדם שערך צוואה נפטר, והאנשים הקרובים אליו מתכנסים לטובת הקראת הצוואה שהניח אחריו, חלים מצבים אשר בהם חלק מהקרובים מופתעים לגלות שאחד מהם או יותר, נושלו לגמרי מהירושה או הופלו לרעה כביכול, לעומת יתר היורשים בצוואה.

במצבים מסוג זה, הצדדים הסבורים שנעשה להם עוול, פעמים רבות תרים אחר פגמים וכשלים בצוואה כדי שיוכלו לשנות את הוראותיה בדרך של הגשת התנגדות לצוואה.

בנוסף לתרחיש שתואר לעיל, חלים גם מצבים אשר בהם הצוואה מכילה הוראות שאינן ברורות דיה, או הוראות שהן כן ברורות אולם ישנו בסיס לטעון כי קיומן של הוראות אלו כרוך באי הוגנות כלפי יורש/ים מסוימ/ים. גם במצבים כאלו, עשויים חלק מהמעורבים לשקול הגשת התנגדות לצוואה.

מדובר על מצב שבהחלט יכול לקרות במקרים של גירושין, שבמסגרתם מתרחש שינוי מהותי בדינמיקה המשפחתית, שכתוצאה ממנו עשוי להתעורר ויכוח בדבר זכויותיהם של אנשים שונים בעזבונו של המצווה.

 

האם הגשת התנגדות לצוואה בעקבות גירושין אפשרית?

כאשר אדם מתגרש מבן או בת זוגו, מטבע הדברים, סדרי העדיפויות שלו משתנים מקצה לקצה. הדבר בא לידי ביטוי לא רק במישור הזוגי, אלא אף בנוגע להעדפותיו בנושא חלוקת הממון, הנכסים והרכוש עם בן הזוג לשעבר.

במצב בו אותו אדם ערך צוואה שלא עלה בידו לעדכן אותה טרום מותו, עלול להתעורר מצב אבסורדי שבמסגרתו, חלק נכבד מרכושו וכספו מוקצה לגרוש/ה שלו, למורת רוחם של יתר קרובי משפחתו (ילדיו, הוריו, אחיו, בני זוג עדכניים וכדומה).

למרבה הצער, בהעדר צוואה מעודכנת, הצוואה שנחתמה לפני הגירושין עדיין תיחשב תקפה וקבילה בעיני החוק, ולכן הגשת התנגדות לצוואה כזו, לא בהכרח תעלה יפה.

הגשת התנגדות לצוואה
הגשת התנגדות לצוואה

מהן העילות המשפטיות להגשת התנגדות לצוואה

בהקשר של הגשת התנגדות לצוואה, ישנן 3 עילות עיקריות לנקיטת פעולה כזו:

התנגדות לצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת:

בסעיף 30-א בחוק הירושה הישראלי, נקבע:
"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

כלומר, הגשת התנגדות לצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת, פירושה בקשה לפסילת הצוואה על רקע חשד למעורבות של בעלי אינטרסים שהפעילו על המצווה מניפולציה, לחץ, איומים ואסטרטגיות של הפחדה, כדי להובילו אותו להכניס לצוואה הוראות שיטיבו עמם או עם מישהו הקשור אליהם.

 

התנגדות לצוואה בעילה של אי כשירות בריאותית:

בסעיף 26 בחוק הירושה הישראלי, נקבע:
"צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

כלומר, הגשת התנגדות לצוואה מחמת אי כשירות בריאותית, פירושה בקשה לפסילת הצוואה על רקע חשד לאי כשירות גופנית ו / או קוגניטיבית של המצווה בזמן עריכתה או חתימתה. ההלכה הפסוקה בהתנגדויות לצוואה המוגשות על בסיס עילה זו, מעידה על מגמה לפיה המתנגדים לצוואה הם אלו שמצופים להוכיח לבית המשפט כי למצווה לא הייתה היכולת להבין את ההשלכות של צוואתו לאור מצבו הרפואי.

מנגד, הצד שירצה להגן על הצוואה, ידרש גם הוא להוכיח שהמצווה היה כשיר מבחינה רפואית במועד עריכתה. בשני המקרים הדבר יעשה באמצעות המצאת אסמכתאות רפואיות רלוונטיות כגון חוות דעת מרופאים מומחים, והצגתן לבית הדין המטפל בבקשת ההתנגדות לצוואה.

 

התנגדות לצוואה בעילה של מעורבות של יורש שסייע בעריכת הצוואה

בסעיף 35 בחוק הירושה נקבע:
"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

כלומר, הגשת התנגדות לצוואה בעילה של מעורבות יורש שסייע בעריכת הצוואה, פירושה בקשה לפסילת הצוואה על רקע חשד למעורבות של מי מהיורשים בהליך עריכתה לטובת קידום תועלתו האישית. התנגדות מסוג זה מטופלת בבית המשפט באחד משני אופנים מקובלים: ביטול הצוואה, או בחינת נסיבות המקרה והכרעה בתיק על פי מידת מעורבותו של היורש המדובר בעריכת הצוואה והמשמעויות הנגזרות ממנה הלכה למעשה.

 

הגשת התנגדות לצוואה – כיצד ההליך מתבצע?

מאחר והגשת התנגדות לצוואה היא לא עניין של מה בכך, מומלץ ככלל, להמנע עד כמה שמתאפשר מהגשת התנגדות לצוואה ללא סיוע משפטי מקצוע. היה ואתם מעוניינים בהגשת התנגדות לצוואה או נאלצים להתמודד עם התנגדות כזו במקרה בו היא הוגשה על ידי אדם אחר שהוא בעל עניין בצוואה האמורה, דעו כי עורך דין המתמחה בדיני משפחה ודיני צוואות וירושות, הוא הגורם המקצועי שראוי לפנות אליו.

עורך דין צוואות וירושות יכול ללוות אתכם ולהדריך אתכם הן בהליכי הגשת התנגדות לצוואה והן כשעולה הצורך להגן על צוואה. כמובן, גם אם אתם חפצים בעריכת צוואה בגירושין – חשוב לפנות לקבלת סיוע מעורך דין כדי להבטיח שהצוואה שלכם תהיה חוקית לחלוטין, בעלת תוקף משפטי מחייב, וחסינה בפני הגשת התנגדויות.

 

הגשת התנגדות לצוואה – באיזה שלב?

הגשת התנגדות לצוואה מתאפשרת בכל עת החל ממועד הקראת הצוואה, ועד מתן הצו לקיום צוואה או צו ירושה. אולם אם מדובר בצוואה שהצו לקיומה כבר ניתן, כדי שניתן יהיה לבטלה תידרשו להגיש בקשה לביטול הצוואה, ולא בקשת התנגדות לצוואה.

יחד עם זאת, כבר אירעו מקרים חריגים אשר בהם בית המשפט הסכים לאשר בקשות להארכת המועד להגשת התנגדות לצוואה, מתוך שאיפה שלא לאפשר לשיקולים בירוקרטיים להערים קשיים בדרך להליך הוגן.

 

מהן הדרכים להתמודד עם הגשת התנגדות לצוואה?

הגשת התנגדות לצוואה מציבה כאמור, מגוון אתגרים – הן בפני הצד המעוניין בביטול הצוואה והן בפני הצדדים המעוניינים בהוצאתה אל הפועל כלשונה. לאור העובדה שההתנגדויות לקיומה של צוואה עולות לאחר פטירת המצווה, מטבע הדברים קשה לדעת "למה התכוון המשורר" ולכן החלטת בתי המשפט בנושא זה תלויות במידה רבה ביכולתם של הצדדים לגבות את טענותיהם בראיות מוצקות.

לשם בניית תיק ראיות מבוסס שיפריך את טיעוניהם של מתנגדים לקיום הצוואה, נדרש סיוע משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה גם בדיני משפחה, גם בדיני ירושה וגם בתיקי גירושין – ככל שהמחלוקת התעוררה על רקע זה. אולם הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הגשת התנגדות לצוואה, היא למנוע אותה מלכתחילה, על ידי עריכת צוואה מוגנת ונטולת פגמים, בהנחיית עורך דין מוסמך.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא