עדי קיום לצוואה

"צוואה בעדים" היא סוג הצוואה השכיח ביותר וכשמה כן היא – צוואה שחתימתה מחייבת עדי קיום לצוואה, כפי שמגדיר סעיף 20 בחוק הירושה. על מנת שצוואה מסוג זה תהיה ברת תוקף משפטי מחייב, על עדי הקיום לצוואה לעמוד במספר קריטריונים שהחוק קובע, אותם נסקור בפרוטרוט במסגרת המדריך החשוב שלפניכם.

מהם עדי קיום לצוואה ומה חשיבותם על פי סעיף 20 בחוק הירושה

סעיף 20 בחוק הירושה מתייחס לצורך בנוכחותם של 2 עדי קיום לצוואה במועד החתימה עליה, כתנאי להקניית תוקף משפטי מחייב למסמך הצוואה.

להלן לשון החוק:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

למרות שעל פניו, ניתן להניח כי תפקידם של עדי קיום לצוואה במסגרת חתימתה, אינו מורכב,
ישנם מספר נושאים שיש לשים אליהם לב כדי להימנע מטעויות שעלולות להוביל לפסילת הצוואה בהמשך.

 

מה תפקידם של עדי קיום לצוואה בעצם?

עריכת צוואה בעדים מחייבת כאמור, את נוכחותם של 2 עדים במעמד ההצהרה והחתימה על המסמך. עדים אלו נדרשים גם להוסיף את חתימתם שלהם למסמך הצוואה. תפקידם של עדי הקיום לצוואה הוא, אם כן, להעניק לצוואה תוקף חוקי ורשמי, כמסמך בעל תוכן מחייב ברמה המשפטית. יתר על כן, נוכחותם של עדי קיום לצוואה במעמד החתימה על הצוואה באה להבטיח שהצוואה נחתמה מרצונו החופשי ובהסכמה מלא של המצווה.

 

מה עדי קיום לצוואה נדרשים לעשות בעצם במעמד החתימה עליה?

עדי קיום לצוואה נדרשים לשמוע את הצהרת המצווה על כך שהמסמך המדובר הוא אכן הצוואה שלו, ולהיות נוכחים בחדר בעת שהמצווה חותם על המסמך. לאחר שהמצווה מצהיר וחותם על מסמך הצוואה שניסח, מגיע השלב בו עדי הקיום לצוואה חותמים על המסמך בעצמם בכתב ידם.

עדי קיום לצוואה
עדי קיום לצוואה

האם יש צורך בעורך דין במקרה שיש עדי קיום לצוואה?

ככלל, ניתן לערוך צוואה בעדים וכן צוואה בכתב-יד ללא נוכחותו של עורך דין במעמד. כל עוד מעמד החתימה על הצוואה מגובה בשני עדי קיום לצוואה, החוק פוטר את המצווה מהשימוש בשירותיו של עורך דין או נוטריון בהליך. יחד עם זאת, למעורבותו של עורך דין בתהליך כתיבת הצוואה יתרונות מספר, בהשוואה לעריכת צוואה בנוכחות עדים בלבד, כפי שנסביר בהמשך.

בהקשר זה יש לתת את הדעת על כך שעדי קיום לצוואה לא נדרשים על פי חוק להכיר את הוראות הצוואה או לדעת מה היה מצבו המנטלי של המצווה בזמן עריכת הצוואה.

 

על מה חשוב להקפיד בנוכחותם של עדי קיום לצוואה?

להלן מספר הנחיות שחשוב לשים אליהן לב כאשר עורכים צוואה בנוכחות עדי קיום לצוואה:

  1. מומלץ שהמצווה יחתום ויחתים את עדי הקיום לצוואה על כל דפיו של מסמך הצוואה כולם, ולא רק על גבי הדף הראשון או האחרון של המסמך.
  2. היה ובוצעו תיקונים כלשהם במסמך הצוואה, חשוב להוסיף בסמוך אליהם חתימה נוספת של המצווה ועדי הקיום לצוואה.

 

המלצות אלו מומלצות ליישום כאשר עורכים צוואה בעדים, אם ברצונכם להבטיח שצוואתכם תזכה לתוקף משפטי מחייב ולא תעורר התנגדויות שעלולות להוביל לפסילתה. יתר על כן, את הפעולות שמנינו לעיל יש להקפיד ולבצע באותו מעמד, ולא במועדים נפרדים. זאת על מנת למנוע אפשרות לחשד במעורבות בלתי הוגנת של בעלי אינטרסים בהליך כתיבת הצוואה, מה שיכול לגרום לפסילת הצוואה בבוא היום.

 

באילו קריטריונים נדרשים עדי קיום לצוואה לעמוד על מנת שתהא תקפה?

בעת עריכת צוואה בעדים, נדרשת כאמור נוכחותם של 2 עדי קיום לצוואה במעמד ההצהרה והחתימה עליה. שני העדים הללו נדרשים להיות נוכחים יחדיו במעמד זה, אולם לא די בכך שמדובר יהיה בשני עדים, אלא שעל מנת שהצוואה תתקבל כמסמך שהינו קביל בפן המשפטי, על עדי הקיום לצוואה להיות בגירים בעיני החוק (קרי, בני 18 ויותר)  שניהם, ואסור להם להיות פסולי דין.

 

האם צוואה שנערכה בנוכחותם של עדי קיום לצוואה יכולה להיפסל?

למרבה הצער, מאחר וכאמור לעיל, עדי קיום לצוואה אינם נדרשים להכיר את תוכנה או את מצבו השכלי והגופני של המצווה במעמד ניסוח הצוואה, לא די בחתימתם של עדים אלו על הצוואה כדי להבטיח שלא יקומו התנגדויות לקיומה בבוא העת.

צוואה שנחתמה בנוכחות עדי קיום לצוואה, עדיין יכולה לעורר התנגדויות לקיומה על סמך פגמים צורניים כדוגמת חתימות חסרות או לא ברורות דיה, תאריך חסר או שגוי, או פגמים מהותיים שנתגלו בה. עם הפגמים המהותיים שעלולים להוביל לפסילתה של הצוואה כליל, ניתן למנות: אי כשירות פיזית או מנטלית של המצווה בעת עריכת הצוואה, מעורבות בלתי הוגנת של גורמים שונים בעריכת הצוואה, וכן הלאה.

 

האם ניתן לטעון כי חתימתם של עדי קיום לצוואה זויפה?

במסגרת סכסוכי ירושה שנדונו בבתי המשפט בישראל, כבר נרשמו מקרים אשר בהם עלתה הטענה כי עדי קיום לצוואה שחתימתם לכאורה הופיעה בתור גושפנקא רשמית על מסמך הצוואה של פלוני, למעשה לא נכחו הלכה למעשה במעמד החתימה על הצוואה.

במקרים מסוימים, עדי הקיום נפטרו לפני מועד לכתו של המצווה, ולכן לא היה מי שיעיד בפני בית המשפט כי אכן שימש כעד במעמד החתימה על הצוואה המדוברת. במצב כזה נשאלת השאלה: האם ניתן יהיה לקיים צוואה בעדים במצב בו העדים אינם יכולים לאמת את נוכחותם במעמד החתימה עליה?

הפסיקה שנתקבלה במקרים מסוג זה, מעידה על כך שבהעדר 2 עדים ואף אחד מן העדים שיוכלו לאמת בבית המשפט את דבר נוכחותם במעמד החתימה על הצוואה, לא ניתן יהיה להוציא את הצוואה אל הפועל והיא תיחשב פסולה.

 

מדוע לא די בעריכת צוואה בנוכחות עדי קיום לצוואה

כפי שראינו לעיל, ישנם כמה וכמה כללי אצבע חשובים שקריטי לעמוד בהם בעת עריכת צוואה בעדים. מעבר לכך, גם במצב בו עריכת הצוואה בנוכחות עדי קיום לצוואה נתבצעה תוך הקפדה יתרה על דרישות החוק, עדיין קיים סיכון לכך שיהיה מי שינסה לערער על תקפותה עקב פגמים מהותיים בתוכנה של הצוואה.

לכן לא מומלץ לערוך צוואה בעדים ללא מעורבות של עורך דין מוסמך, אם רוצים להבטיח כי לצוואה יהיה תוקף משפטי ממשי. פניה לעזרתו של עורך דין דיני משפחה המתמחה בעריכת צוואות, תאפשר לכם להבטיח כי הצוואה תהיה נטולת פגמים צורניים ומהותיים, ותעמוד במבחן הזמן.

בנוסף, ניתן להסתייע בשירותיו של עורך דין כאמור לעיל, על מנת לבצע מהלך של הגנה על הצוואה, על ידי תיעוד מעמד החתימה עליה באופן מוסרט וגיבוי המסמך באישורים רפואיים שיעידו על כשירותו של המצווה.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך