תיקון טעויות בצוואה

כתיבת צוואה עדכנית במסגרת הליכי גירושין, היא צעד הכרחי וחיוני ביותר, מאחר ומטבע הדברים – פרידה מבני הזוג הקבועים משנה את סדרי העדיפויות של אדם בכל הנוגע לרכושו. בסקירה שלפניכם נסביר מדוע אי עריכת צוואה בגירושין היא טעות קשה, אילו טעויות עלולות להופיע בצוואה שנערכה סביב הגירושין, והאם יש מה לעשות כשמתגלות טעויות כאלו, או דרך למנוע אותן מראש. חשוב לקרוא ולהכיר.

לא דאגתם לערוך צוואה בגירושין? אתם עושים טעות חמורה

אחת הטעויות הפטאליות שישראלים רבים עושים בהליך הגירושין שלהם, הוא עצם ההימנעות מעריכת צוואה חדשה בתחילת התהליך. מדובר בטעות חמורה משום שבהעדר צוואה מעודכנת, אם ישנה צוואה שנחתמה טרום משבר הנישואין, היא תישאר תקפה גם אחרי הגירושין, ומשמעו של דבר הוא שבעת פטירתו של בעליה, הגרוש/ה שלו עדיין יהנו מזכויות ברכושו, כפי שהוגדרו בהוראות הצוואה הקיימת.

מנגד, גם אם לא נערכה צוואה קודמת, ללא צוואה כלל – חוק הירושה יאפשר לבן או בת הזוג של הנפטר ליהנות מ – 50 אחוז מרכושו, במידה והליך הגירושין עדיין היה בעיצומו במועד פטירתו. אמירה זו תקפה גם במקרה של זוגות שהתחתנו בנישואין אזרחיים וגם לזוגות במעמד ידועים בציבור, שנקלעו להליכי גירושין.

 

למה שיפלו טעויות בצוואה?

כתיבת צוואה בתחילת הליך הגירושין, שהוא רווי יצרים מטבעו, היא פעולה לא קלה ועם זאת מתבקשת עבור כל אחד מהצדדים, מהסיבות אותן מנינו לעיל. למרבה הצער, אנשים רבים ממהרים לנסח צוואה חדשה בסמוך לגירושיהם או במהלכם, וכתוצאה מפיזור הנפש בו הם נתונים במועד עריכת הצוואה, הם אינם שמים לב לטעויות קריטיות שנפלו בצורתה, בלשונה או בתהליך כתיבתה.

בהקשר זה עולה השאלה: האם יש דרך לערוך צוואה תקינה וברת תוקף חוקי מחייב, ולהימנע מטעויות בצוואה? כדי שנוכל לענות על השאלה הזו, נדרש קודם לסוגיה: אילו פגמים נחשבים כטעויות בצוואה מבחינת החוק, והאם יש מה לעשות לגבי הטעויות הללו במידה והן נתגלו לאחר שהצוואה כבר נחתמה או בעת הוצאתה אל הפועל.

 

מהן טעויות בצוואה?

טעויות בצוואה הינן ליקויים שנפלו במסמך הצוואה בזמן עריכתו ולפעמים אף במסגרת ההיערכות המוקדמת להליך כתיבת הצוואה. טעויות בצוואה עשויות לגרום לכך שמסמך הצוואה לא יהיה קביל כמסמך בעל תוקף משפטי מחייב, וייתכן שיהיו אף מי שינסו לבקש את פסילתו המוחלטת.

תיקון טעויות בצוואה
תיקון טעויות בצוואה

אילו סוגים של טעויות עלולים להתגלות בצוואה?

טעויות בצוואה יכולות לבוא לכלל ביטוי בתור מחסור בפרטים שונים שהחוק מחייב את הופעתם על גבי מסמך צוואה חוקי וקביל, ובכללם: תאריך עריכת הצוואה וחתימת המצווה או העדים.
לעתים מדובר על פרטים שאינם מופיעים בצוואה כלל, או שמופיעים אך בצורה לא תקינה.

במקרים אחרים, טעות בצוואה עלולה לבוא לידי ביטוי בכך שמסמך הצוואה נכתב בידי גורם שאינו מוסמך לבצע זאת, או שנוספו לה הוראות המזכות את האדם שנטל חלק בעריכתה. גם עריכת צוואה תחת איומים, לחצים או מעשי מרמה, היא טעות כשלעצמה, היות ונסיבות אלו הופכות את הצוואה לפסולה במהותה.

 

טעויות בצוואה – איך הן מתגלות, בעצם?

חשיפת טעויות בצוואה מתבצעת על פי רוב בשלב מימוש הצוואה. כאשר המצווה הולך לעולמו, וקרוביו מתכנסים להקראת צוואתו, ישנם מצבים שבהם למגינת ליבם של חלק מהקרובים, מתגלה כי אחד מהם או מקצתם נושלו כליל מהירושה או הופלו לכאורה לרעה בהשוואה ליתר היורשים החוקיים.

במצבים כאלו, פעמים רבות הצדדים הסבורים כי נעשה להם עוול, נוטים לתור אחר טעויות בצוואה על מנת שניתן יהיה להביא לביטולה. מנגד, ישנם מצבים שבהם קיימות בצוואה הוראות שאינן ברורות כל צורכן, או כאלו שהן דווקא ברורות אך קיימת סיבה לטעון שיש בהן משום אי הוגנות כלפי מי מהיורשים. גם במצב כזה, עשוי להיות מי שיקום ויגיש התנגדות לקיום הצוואה כלשונה.

תרחיש כזה הופך רלוונטי במיוחד במקרים של גירושין, שבהם חל שינוי ממשי בדינמיקה המשפחתית, אשר בעקבותיו עלול להתעורר ויכוח באשר לזכויותיהם של מי מהצדדים ברכושו של המצווה.

 

תיקון טעויות בצוואה – האם זה אפשרי בכלל?

ישנם שני סוגים של טעויות שעלולות ליפול בצוואות, והם פגמים צורניים ופגמים מהותיים:

  1. פגמים צורניים בצוואה – אלו הן טעויות בצוואה הנוגעות כאמור לפרטים חסרים או בלתי תקינים בה, כמו תאריך חסר או חתימות חסרות או משובשות. פגמים צורניים בצוואה לרוב אינם נחשבים כטעויות בצוואה שיצדיקו את פסילתה לחלוטין, ובמצבים כאלו ניתן לבקש כי יתבצע תיקון טעויות בצוואה כדי לאפשר את קיומה. זאת בהתאם לתיקון 11 בחוק הירושה. הודות לתיקון זה שנכנס לתוקפו החל משנת 2004, במצב שבו הופיע פגם צורני פשוט יחסית בצוואה, בית המשפט רשאי להתיר את הוצאת הצוואה אל הפועל. זאת, כמובן במידה והשופטים בטוחים בכך שלמרות הטעות שנפלה בצורתה של הצוואה, תוכנה אכן משקף במהותו את רצון המנוח באופן כנה ואמין.
  2. פגמים מהותיים בצוואה – אלו הן טעויות בצוואה הנוגעות לתוכן הוראותיה ולכן הן אינן ברות תיקון. מדובר על טעויות שעצם חשיפתן מעורר ספק עקרוני בנוגע לכך שהצוואה אכן משקפת את רצון המת לאשורו. במצב כזה, בית המשפט רשאי להורות על פסילת הצוואה  במלואה. דוגמאות לפגמים מהותיים בצוואה, הן  צוואה שנכתבה בידי אדם שמצבו הפיזי או הנפשי לא אפשר לו להיות מודע או להבין כהלכה את תוכנה ומשמעותה, צוואה שנכתבה בנוכחות עדים מתחת לגיל 18 או עד פסול דין, או צוואה שנכתבה כשהמצווה מאוים, נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד גורם אחר או בנסיבות של מרמה והטעיה. גם צוואה שמי מהיורשים הנזכרים בה, היה עד לעריכתה, תיחשב פגומה באופן מהותי ועל כן תיפסל בהתאם לסעיף 35 בחוק הירושה.

 

מדוע חשוב לפנות לעורך דין לטובת תיקון טעויות בצוואה?

במצב שבו עולה הצורך להגיש התנגדות לקיומה של צוואה של אדם שהלך לעולמו בעקבות טעויות שונות שנתגלו בצוואה, וכן במצב בו נתגלו פגמים צורניים בצוואה שניתן לתקנם, ישנה משמעות רבה לקבלת סיוע משפטי מקצועי של עורך דין מתחום דיני המשפחה המתמחה גם בדיני צוואות וירושות.

התועלת הראשונה בפניה לשירותיו של עורך דין כאמור לעיל, טמונה בעובדה שיש לו הידע הדרוש לבניית תיק ראיות שיתמוך בצורה הרמטית בבקשתכם – בין אם מדובר על בקשה לפסילת הצוואה ובין אם מדובר על בקשה לתיקון טעויות בצוואה, שיש להוכיח כי אינן פוגמות במהותה כצוואה המשקפת את רצון המנוח.

בנוסף לכך, בכוחו של עורך דין מנוסה לפתור מחלוקות הנוגעות להוראות הצוואה, גם מבלי שהמקרה יגיע לערכאות משפטיות. בסופו של יום, ניהול סכסוכי ירושה בבתי המשפט הוא תהליך מורכב, מתמשך ויקר ומוטב להימנע ממנו עד כמה שאפשר.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא