כתיבת צוואה בהליך הגירושין

כתיבת צוואה בהליך הגירושין היא פעולה לא נעימה אך מתבקשת עבור כל אחד מבני הזוג. זאת מאחר וחוקי הירושה במדינת ישראל מעניקים אוטומטית את הזכות לרשת 50 אחוז מן הרכוש של אדם שנפטר, לבן או בת זוגו.

מכאן שכתיבת צוואה בהליך הגירושין, מהווה צעד חיוני והכרחי למדי, משום שהפרידה מבני הזוג תמיד מובילה לשינוי בסדרי העדיפויות הקנייניים ובהחלטות הנוגעות לרכוש שהתקבלו לפני הגירושין.

בהעדר צוואה שנכתבה בהתאם למצב הנוכחי, הצוואה שנחתמה טרום המשבר בנישואין תישאר תקפה ועומדת, גם לאחר שבני הזוג התגרשו זה מזו – ומשמעותה הדבר הינה כי במקרה בו המוריש/ה ילכו לעולמם, גרושם / גרושתם עדיין יוכלו ליהנות מזכויות ברכושו.

על הצורך בכתיבת צוואה בהליך הגירושין, אופן הטיפול בחלוקת העיזבון של אדם שנפטר בעיצומו של הליך הגירושין, וכן הדרך המומלצת לכתיבת צוואה בהליך הגירושין, נדון בהרחבה במסגרת המדריך שלפניכם.

כיצד מטופלת חלוקת הרכוש של אדם ללא כתיבת צוואה בהליך הגירושין?

בחוק הירושה הישראלי, מוגדר כי עם פטירתו של אדם, רכושו יחולק בין היורשים שלו על פי דין. סעיף 10 בחוק הירושה מגדיר כי בן / בת הזוג של הנפטר בזמן פטירתו, יהיו היורשים שלו על פי דין. כלומר, חוק זה מקנה לבני הזוג של המוריש עדיפות לעומת יתר היורשים, כולל הילדים של המנוח.

לפיכך, במידה והנפטר לא השאיר אחריו בלכתו צוואה, לפי חוקי הירושה חצי מעיזבונו, יועבר לחזקת בן / בת זוגו בצורה אוטומטית, כולל הרכב המשפחתי ושאר החפצים שצברו בני הזוג ביחד, כשיתרת הרכוש תתחלק בין הילדים של המנוח.

בהקשר הזה יש לציין שמבחינת חוק הירושה, "בני זוג" הם לא בהכרח בעל או אישה להם המוריש היה נשוי במועד לכתו. גם בני זוג הנחשבים כ"ידועים בציבור" או כאלו אשר חלקו משק בית משותף עם הנפטר, כלולים במסגרת הגדרה זו. לאור זאת, הולך ומתבהר הצורך בכתיבת צוואה בהליך הגירושין, כפי שנסביר בהמשך.

 

על הצורך בכתיבת צוואה בהליך הגירושין

הליך הגירושין הוא סאגה ממושכת במקרים רבים, שעלולה להתארך עד מאוד. ישנם מקרים לא מעטים שבהם להליך הגירושין קודמת החלטה על פרידה בלתי פורמלית אשר מתבצעת במסגרת מעבר של הגבר או האישה למקום מגורים נפרד.

במצב שכזה, עשוי להיווצר תרחיש שבמסגרתו אחד מבני הזוג הלך לעולמו לפני שתהליך הגירושין תם באופן רשמי, ולפני שהמנוח הספיק לערוך צוואה עדכנית המסדירה את אופן חלוקת הרכוש שצבר בחייו. בתרחיש כזה, בני הזוג הנותרים, יכולים לרשת באופן אוטומטי את בן זוגם ממנו נפרדו, למרות העובדה שבעת לכתו הם בכלל היו בעיצומו של תהליך גירושין או לקראתו.

העובדה שאתם חשופים לתרחיש של ירושה לפי דין על ידי בני זוגכם, קשור בהנחת היסוד של המחוקק בישראל, שכל עוד לא הושלם רשמית הליך הגירושין, תמיד תיתכן האפשרות שתוכלו להתפייס עם הצד השני בזוגיות ולשקם את היחסים ביניכם.

כתיבת צוואה בהליך הגירושין
כתיבת צוואה בהליך הגירושין

כתיבת צוואה בהליך הגירושין – באיזה שלב?

הפתרון המומלץ ביותר שבאמצעותו ניתן למנוע תרחיש כמו זה שהוצג לעיל, היא באמצעות כתיבת צוואה בהליך הגירושין כבר משלב המשא ומתן לגירושין או עם פתיחת הליך הגירושין בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה.

 

איך כתיבת צוואה בהליך הגירושין מתבצעת בפועל?

כתיבת צוואה בהליך הגירושין רצוי לבצע באופן מקצועי בעזרתו של עורך דין המתמחה בכתיבת צוואות וירושות. במסגרת כתיבת צוואה בהליך הגירושין, תידרשו להגדיר מי היורשים שלכם, לפי ההעדפות שלכם במועד כתיבת הצוואה (הילדים, ההורים שלכם, האחים שלכם, וכן הלאה), ולהסדיר את אופן חלוקת הרכוש שלכם וכספיכם ביניהם.

בנוסף, במסגרת כתיבת צוואה בהליך הגירושין יש גם משמעות להוספת התייחסות מפורשת לכך שבן או בת זוגכם לשעבר (מולם התחלתם הליכי גירושין) ינושלו מחלקם בצוואתכם ולא יהיו זכאים לקבלת שום חלק מירושתכם באם תלכו לעולמכם לפני שהליך הגירושין יבוא על סיומו.

 

מהי הדרך המומלצת לכתיבת צוואה בהליך הגירושין?

בשורות שלהלן נפרט מספר כללי אצבע לכתיבת צוואה בהליך הגירושין, שיחסכו מחלוקות ואי הבנות מיותרות בין היורשים לאחר פטירת המצווה:

  1. לאחר כתיבת צוואה בהליך הגירושין וחתימתה, כדאי למסור עותקים של הצוואה לידיו של גורם אובייקטיבי עליו המצווה סומך, כזה שיוכל להוציא את צוואתו אל הפועל בבוא העת (בין אם מדובר בחבר קרוב, בעורך דין צוואות וירושות, וכדומה). אלטנרטיבה מקובלת לעניין זה, הינה להפקיד את הצוואה שנכתבה בגירושין כמסמך מקור שישמר אצל רשם הירושות.
  2. מומלץ להגן על צוואה שנכתבה בהליך הגירושין באמצעות יצירת אסמכתא רפואית המוכיחה שהצוואה נכתבה ונחתמה כשהמצווה עדיין במצב של כשירות רפואית ושכלית לעריכתה. על המצווה גם להיות בגיל 18 ומעלה ואסור לו להיות במעמד פסול דין.
  3. היות והצוואה האחרונה של הפרט היא זו שתיחשב תקיפה מבחינה חוקית, מן הראוי לוודא כי כתיבת צוואה בהליך הגירושין מתבצעת על פי דרישות החוק, ומנוסחת בבהירות ובאופן מפורט, שלא ישתמע לשתי פנים. ככל שהצוואה שתיכתב בזמן הגירושין תכלול בחובה סתירות לעומת הוראותיה של הצוואה אשר קדמה לה, הוראותיה של הצוואה המקורית יבוטלו ואילו הוראות הצוואה העדכנית תקבלנה תוקף חוקי מחייב לאחר מותו של המצווה.
  4. המצווה נדרש להסדיר את הטיפול בחובותיו ולהודיע על כך ליורשים שלו על פי הצוואה, לפני לכתו. זאת היות והעזבון של המצווה מכיל גם את החובות שצבר בחייו אשר יועברו לאחריותם של היורשים שלו לאחר מותו. פירושו כי היה ולמצווה נותרו חובות פתוחים בעת כתיבת הצוואה בהליך הגירושין, צוואה זו תצטרך לכלול התיחסות גם לנושא של הסדרי תשלומים לכיסוי חובות העיזבון ולחלוקתה של יתרת העיזבון בין היורשים עם פירעון החובות.
  5. במקרה של נכסים שאינם ניתנים לחלוקה כמו דברי ערך, תכשיטים, וכדומה, מן הראוי לפרט בצורה ברורה במסגרת כתיבת צוואה בהליך הגירושין מי יהיה היורש של הנכס. יתר על כן, מוריש המעוניין ליצור צוואה שוויונית והוגנת עבור יורשיו, מוטב שידאג לפצות את יתר היורשים בשווי כספי יחסי עבור הנכס שאינו בר חלוקה. הפתרון האלטנרטיבי הוא כמובן לצוות על מכירת הנכס האמור, וחלוקת התמורה ממכירתו בצורה שווה בין היורשים.
  6. אם המצווה מניח אחריו עסק רווחי ופעיל, אשר ברצונו להסדיר את המשכת הפעילות שלו לאחר לכתו, הוא ידרש לספק בצוואתו הוראות ברורות לגבי המשך ניהול העסק במועד פטירתו, וכן לציין באופן ברור את זהות היורשים שיטלו את מקומו בניהול העסק. במקרה שבו עסקינן במספר יורשים, יש לציין מה יהיה חלקו של כל יורש בעסק ובמניותיו, אם מדובר על תאגיד. במידה והמוריש לא בטוח שליורשיו יש יכולת לנהל את העסק שלו בהצלחה, הוא יוכל לספק במסגרת צוואתו הוראות לגבי מכירת העסק לאחר מותו, ולחלוקתה של התמורה בין יורשיו.

 

למה חשוב לשים לב בעת כתיבת צוואה בהליך הגירושין?

בכתיבת צוואה בהליך הגירושין בדומה לכל תהליך של כתיבת צוואה, חשוב מאוד להקפיד שאיש מבין היורשים המנויים בצוואה לא יהיו מעורבים בשום דרך בכתיבת הצוואה, גם לא בתור עדים הנוכחים במהלך הניסוח שלה. זאת מאחר שיורשים שהיו מעורבים בכל דרך שהיא בכתיבת הצוואה בהליך הגירושין ובכלל, עלולים להיחשד בכך שעשו זאת לטובת הטייתן של הנחיות הצוואה לתועלתם הם.

מכאן שמעורבותם בכתיבת הצוואה עלולה להוביל לפגיעה בתוקף החוקי של הצוואה ולפסילת הצוואה בכללותה. התרחיש היחיד שבו הליך כתיבת צוואה בנוכחות מי מהיורשים לא יחשב פסול מיסודו, הוא מקרה של עריכת צוואה בעל פה, שבו הצוואה תיחשב כצוואה תקפה גם אם היורשים המופיעים בה נכחו במעמד ניסוחה.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא