צו קיום צוואה – למה הוא נועד

צו קיום צוואה הוא צו שמשתמשים בו כשאדם נפטר ומותיר אחריו בלכתו צוואה שיש לממשה. זהו למעשה המסמך שמאפשר להוציא את צוואת המנוח אל הפועל, והיורשים של הנפטר נדרשים להגיש אותו לרשם לענייני ירושה כדי להתחיל את הליך מימושה.

עם זאת, נשאלת השאלה: מדוע יש צורך בצו קיום צוואה בכלל? למה לא לכבד את רצון המת כפי שהוא משתקף מצוואתו ולהוציאה אל הפועל מבלי לערב את הרשם לעניייני ירושה? במסגרת סקירה זו נרד לעומקו של נושא זה ונסביר אודות הרציונל מאחורי הפעולות הנדרשות בהקשר של צו קיום צוואה.

צו קיום צוואה – למה הוא נועד בעצם?

מסמך הצוואה נועד להסדיר את צורת הטיפול בעזבונו של בעל הצוואה לאחר שילך לעולמו. במסגרת הצוואה נהוג לציין מיהם יורשי של המוריש, ואילו נכסים, כספים ודברי ערך הוא צפוי להוריש לכל אחד מהנהנים בצוואה לאחר לכתו.

במצב שבו המצווה דאג לכתוב את צוואתו בהתאם לדרישות החוק, חתם עליה והחתים עליה שני עדים בגירים שאינם פסולי דין או נוטריון, מסמך הצוואה יחשב כמסמך מוכן למימוש עם מותו של המצווה. יחד עם זאת, על מנת שהצוואה תהיה ברת תוקף חוקי מחייב בכל הנוגע לחלוקת נכסי העיזבון של המנוח, היורשים שהשמות שלהם מנויים בצוואה חייבים להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה.

בהיעדר פעולה זו ההוראות בצוואה לא יוכלו להתמשש והירושה לא תחולק בין היורשים.

 

האם ניתן להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה באמצעות עורך דין?

כפי שציינו, היורשים שמצוינים במסמך הצוואה אחראיים להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה כדי להוציא את הוראותיה אל הפועל, ואמנם, ניתן להגיש בקשה כזו גם בעזרתו של עורך דין מייצג. בהקשר זה חשוב לדעת שאם עורך דינכם הוא הגורם אשר מגיש למענכם את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה, הוא מחוייב לעשות זאת רק באמצעות אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושות.

לעומת זאת, בהגשת הבקשה על ידי היורשים עצמם, ניתן לעשות זאת גם מאתר האינטרנט של הרשם אבל גם בהגשה פיזית של הבקשה במשרדי הרשם, על פי העדפתכם.

 

האם ניתן לבקש צו קיום צוואה במידה והמנוח לא ערך צוואה?

כאשר אדם נמנע מעריכת צוואה בחייו, במותו כל רכושו וממונו יחולק לפי חוק הירושה על פי דין, ולא על פי רצונו והעדפותיו. לכן ככל שלא נמצא מסמך צוואה שהמנוח השאיר אחריו בלכתו, לא תהיה כל משמעות להגשת בקשה למתן צו קיום צוואה.

במצב שכזה היורשים נדרשים להגיש בקשה מסוג אחר הנקראת "בקשה למתן צו ירושה", שמטרתה לאפשר לחלק את עזבונו של הנפטר בצורה חוקית בין היורשים שלו על פי דין, בהתאם להוראות בחוק הירושה כאמור לעיל.

צו קיום צוואה – למה הוא נועד
צו קיום צוואה – למה הוא נועד

מתי צו ירושה יכול להחליף צו קיום צוואה?

בקשה למתן צו ירושה עשויה לשמש כתחליף עבור צו קיום צוואה, במצב שבו המנוח דווקא השאיר אחריו צוואה בלכתו, אך בצוואתו אין פירוט מספק שמתייחס לכל הנכסים שבבעלותו. בתרחיש שכזה ישנה אפשרות להגיש בקשה לקבלת צו ירושה על מנת שהחלק בעיזבון של הנפטר שאינו מנוי בצוואתו, יוכל להתחלק בין יורשיו בדרך חוקית.

 

איך להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה באינטרנט?

על מנת להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה דרך אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה, ראשית יש לוודא כי לפחות אחד מהתנאים המנויים מטה מתממש:

 1. מגישי הבקשה מחזיקים באמתחתם את מסמך הצוואה המקורי.
 2. הצוואה המקורית נמצאת אצל הרשם לענייני ירושה.
 3. למגישי הבקשה יש העתק של מסמך הצוואה המקורי וכן מסמך ובו אישור מבית המשפט למשפחה להוכחת הצוואה באמצעות מסמך העת.

לאחר שמגישי הבקשה לקבלת צו קיום צוואה וידאו שאחד מהתנאים שנמנו לעיל תקף לגביהם, עליהם להגיש את הבקשה באינטרנט, לצד מסמכים נוספים כפי שנפרט בשורות הבאות.

 

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה למתן צו קיום צוואה?

אל טופס הבקשה למתן צו קיום צוואה, המוגש אונליין, יש לצרף את האסמכתאות שלהלן:

 • העתק של תעודת הפטירה של המנוח.
 • העתק של הצוואה המקורית, או מסמך שמכיל אישור מבית המשפט למשפחה להוכחת הצוואה באמצעות מסמך העתק, או מסמך שמאשר שהצוואה הופקדה במשרדי הרשם לענייני ירושה.
 • תצהיר הסתלקות מקורי – נדרש במצב שבו יורש או יורשים הצהירו על בקשתם להסתלק מחלקם ברכושו של המנוח. עם זאת מדובר בדרישה רלוונטית רק במקרים של הסתלקות ספציפית.
 • תעודות פטירה של היורשים (אם יש כאלו) – ככל שמי מהיורשים נפטר גם הוא, יש לצרף את תעודות הפטירה שלהם אל הבקשה לקבלת צו קיום צוואה.
 • תצהיר מטעמו של מגיש הבקשה אשר מעיד על מסירת הודעה אישית ליתר היורשים, או העתק מן ההודעה שנמסרה.
 • ייפוי כוח עם חתימה – היה ועורך דין הגיש את הבקשה למתן צו לקיום צוואה במקומכם, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח לעו"ד שהיורשים (אתם) חתומים עליו.

 

האם הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה כרוכה בתשלום?

הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה אכן כרוכה בתשלום של שתי אגרות, אותן אפשר לשלם באמצעות שובר תשלום דרך הדואר או דרך שרת התשלומים דיגיטלי. חשוב לדעת שהגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה באינטרנט מעניקה 15 אחוזי הנחה על סכום האגרה הרגיל. לאחר שהתשלום בוצע, תוכלו לשלוח את מסמכי הבקשה. יש לציין כי תשלום האגרות רלוונטי גם להגשת הבקשה לצו קיום צוואה באופן ידני.

 

כיצד מגישים בקשה לקבלת צו קיום צוואה באופן ידני?

כדי להגיש באופן ידני בקשה לקבלת צו קיום צוואה, תידרשו להכין מבעוד מועד שני העתקים מכל אחד מהמסמכים שלהלן:

 • טופס הבקשה לקבלת צו קיום צוואה בצירוף חתימות היורשים מגישי הבקשה.
 • שובר תשלום המעיד על תשלום האגרה דרך אתר האינטרנט או בנק הדואר.
 • תעודת פטירה מקורית של המוריש, או העתק ממנה עם חותמת "נאמן למקור".
 • תעודות פטירה של היורשים (אם יש כאלו) – ככל שמי מהיורשים נפטר גם הוא, יש לצרף את תעודות הפטירה שלהם אל הבקשה הידנית לקבלת צו קיום צוואה.
 • מסמך הצוואה המקורית.
 • תצהיר הסתלקות מקורי – נדרש במצב שבו יורש או יורשים הצהירו על בקשתם להסתלק מחלקם ברכושו של המנוח.
 • תצהיר מטעמו של מגיש הבקשה אשר מעיד על מסירת הודעה אישית ליתר היורשים, או העתק מן ההודעה שנמסרה.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע לכם בנושא של צו קיום צוואה?

במסגרת סקירה זו עסקנו בנושא זה צו קיום צוואה, ודנו בצורך בצו זה ובאופן הגשת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה. לאור המורכבות הרבה של נושא הצוואות והירושה, ובפרט במקרה של גירושין, כאשר ניגשים להסדיר את הטיפול בצו קיום צוואה, רצוי מאוד להיוועץ מבעוד מועד עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה, תיקי גירושין וטיפול בצוואות וירושות.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא