גישור

בשנים האחרונות בעולם המערבי הרחב חלה עלייה דרמטית בהיקף שיעורי הגירושין באוכלוסייה, כאשר ישראל עדיין לא מן המובילות בקרב מדינות העולם המערבי, אך אחוזי הגירושין בה מתקרבים לשל האיחוד האירופי (35%) בעודם חוצים בהתמדה את רף ה- 30%.כמו כן, לאור היותה של מערכת המשפט בישראל בעיקר בענייני דיני משפחה, כזו אשר מערבת לנגד עיניה עקרונות מן המשפט המקובל בדומה לשאר העולם המערבי, בעת ובעונה אחת עם עקרונות מן המשפט העברי אשר שואב השראה מן ההלכה וממנהגי היהדות הקדומים, רבים בוחרים לשים פעמם דווקא לעבר אלטרנטיבה אשר לא מערבת דיון במסגרת ערכאה משפטית – גישור.

לפיכך, לנוכח יתרונותיו הרבים של כלי זה, כמו גם מפאת החשיבות הרבה שקיימת להכרת הליך הגירושין על בוריו, במאמר הקרוב נעסוק בהיבטי הגישור כחלק מהליך גירושין.

מהו גישור?

בהמשך לכך, גישור הוא למעשה אמצעי ושיטה לפתירת מחלוקת או סכסוך, בין אם מקורו בעסקים או שמא בתא המשפחתי, כאשר במסגרת הגישור למעשה בוחרים 2 הצדדים להיעזר בגורם צד ג' אובייקטיבי אשר יוכל לחרוץ ולסייע להם לפתור סוגייה או מחלוקת שקיימת ביניהם, ואשר שניהם מבינים את הצורך הדחוף בפתרונה.

לכן, שכיח לראות אמצעי גישור בעיקר בין עסקים שונים או במסגרת עסק כשלעצמו, כאשר אילו מדובר בעסק שמנוהל משפחתית, לעתים רבות שואפות הנפשות המעורבות להימנע מעירובה של ערכאה משפטית כלשהי, מכיוון שהבחירה בנתיב זה לרוב כרוכה בהוצאות כלכליות גדולות יותר, כמו גם אמוציות ויצרים אשר רבים בני המשפחה שלא מעוניינים בעירובם לאור השלכותיהם.

כיצד מתקיים גישור?

הליך הגישור משתנה במידה רבה בהתאם לסוגייה שלשמה הוא נקרא, כמו גם לאופיים של המעורבים בו. לעומת זאת, מרבית הליכי הגישור מתרחשים כאשר הצדדים המעורבים נפגשים במספר פגישות בהן נעשה שיח משותף בין כלל הגורמים, כאשר המטרה וכלל האצבע הוא שאיפת הגורמים להגעה לעמק השווה, לעומת דיון בבית משפט בו לרוב מנסה כל צד להטות את המאזן לטובתו.

בנוסף לכך, הדמות החשובה ביותר בהליך הגישור היא כמובן המגשר, כאשר מדובר בדמות אשר מוטלת עליה המלאכה לעבוד עם 2 הצדדים בנפרד ויחדיו, כדי להגיע להסכמות והבנות אשר ירצו את כלל המעורבים, בעודם מפלסים את דרכם לעבר הפשרה המיוחלת.

האם המגשר הוא בעל סמכה מטעם החוק?

כמו כן, בנוגע לזהותו וסמכותו של אותו מגשר, ראוי לציין כי אף על פי שמרבית המגשרים עוברים הכשרה בטרם הם משמשים ככאלו, הם אינם בעלי הסמכה או יכולת לכפות או להורות למעורבים בגישור כיצד לפעול.

גישור
גישור

כלומר, כאשר מתבצעת פנייה לידי מגשר, הוא יבחן את המקרה וישאף להביאו לידי פשרה שלמה ככל הניתן, לעומת זאת, לא קיימת לו הסמכות או היכולת לכפות את החלטתו או את המתווה שהוא סבור כי הנכון ביותר עבור הצדדים, כאשר לבסוף הרשות נתונה לצדדים האם לקיים את שקבע או שמא שלא.

בנוסף לכך, מחויב המגשר לעבוד בתום לב מלא וללא הטיה או שיח סודי אל מול מי מבין הצדדים, כאשר כל אשר נאמר במסגרת אותו דיון והליך גישור מוכרח להיוותר חסוי ופרטי, אלא אם כן נדרש אותו מגשר להעיד אודות כך כחלק מהליך משפטי שהגיע לבסוף לידי ערכאה משפטית.

יתרונות המגשר – גמישות ואי פורמליות

זאת ועוד, כי היבט נוסף אשר קיים לטובתו של המגשר, היא היכולת להימנע מדיני ראיות או בירוקרטיה אשר מהווה מנת חלקה הבלתי מבוטל של מערכת המשפט, כך למעשה יכול המגשר לבחון את הדברים בגובה עיניים וללא הצורך לקבוע אשם או זכאי.

זאת ועוד, כי לנוכח העובדה כי הליך הגישור נעשה מרצון מלא, כאשר כל אחד מהמעורבים בו רשאי לסיימו בכל רגע ועת, מאפשר לדיון במסגרתו את היכולת לקיים פתרונות ייחודיים אשר מתבססים על אמון ועל יחסי גומלין של הדדיות, בניגוד לאשר נעשה במסגרת החוק והדיון המשפטי, כאשר למעשה נעשית הפרדה מסוימת בין המתרסים, בשל היותם יריבים משפטיים במודל תובע – נתבע.

גישור כאמצעי זול ויעיל

זאת ועוד, כי בשל העובדה שבמסגרת גישור נעזרים 2 הצדדים למחלוקת בגורם אחד ויחיד שיפתור את בעייתם, ללא עורכי דין וללא אגרות בית משפט, כלל ההליך הוא למעשה זול משמעותית ומאפשר חיסכון עלויות דרמטי.

זאת מכיוון שעלותו היחידה של הליך הגישור, היא הוצאות בעבור פגישות עם המגשר, כאשר גם בעלויות אלו נהוג להתחלק, כאשר מדובר כאמור בהליך שנעשה במהירות, שכן ללא מעטה הפורמליות והבירוקרטיה אשר נלווית לו, כאשר כל צד יכול לעכב או למנוע את מתן הדין בהקדם, הליך הגישור נעשה מתוך כוונה עניינית ותמימה של 2 הצדדים להגיע לפתרון בהקדם האפשרי.

גישור כאמצעי למניעת קרעים

בנוסף לכך, היבט נוסף אשר גורם לרבים לבחור באמצעי הגישור כאמצעי לפתרון בעיות, הוא היותו של אמצעי זה בעל פנים שלוות יותר וכזה אשר מכיל בתוך שיקוליו את שלום הבית כערך עליון.

רוצה לומר, אילו במסגרת בית המשפט שואפת הערכאה המשפטית כי הצדק יעשה בהתאם לאשר מכונן בחוק, במסגרת גישור אחת ממטרותיו של המגשר היא להגיע למצב בו לא רק הצדק נעשה במלואו, אלא גם התא המשפחתי ו/או מערכת היחסים אשר אפפה את המעורבים בגישור, נותרה טובה ושלמה ככל הניתן, או לכל הפחות לא נפגעה כפי שהייתה נפגעת, אילו אלו היו דנים בעניינם באמצעות בית המשפט.

סוגי הגישור

אף על פי כי ניתן לגשר על כל מחלוקת באשר היא, לרוב שירותי גישור נלקחים בעבור 3 ענפים מרכזיים אשר הינם כדלקמן:

  1. משפחתי.
  2. גירושין.
  3. עסקי.

גישור משפחתי

גישור משפחתי הוא כאשר בשל מחלוקות אשר נוגעות לקבלת החלטות דרמטיות בעניינם של בני המשפחה ו/או עסקיהם הפרטיים, קיים צורך בהסתייעות בהגעה להכרעה אשר אילולא היא עלול התא המשפחתי להיכנס לסכסוך עמוק.

לדוגמה, לעתים רבות נעזרים בגישור משפחתי כאשר קיים סכום ירושה גדול אשר בני המשפחה עתידים לרשת, כאשר עלולות לקום תהיות או מחלוקות אודות אופייה של צוואה אשר ניתנה, או לחליפין כאשר אדם מבוגר מקרב המשפחה מגיע כבר לגיל בו הוא אינו צלול וקיים צורך למנות לו אפוטרופוס.

בנוסף לכך, קיימות נקודות השקה אשר עוברות בין גישור עסקי לגישור משפחתי כאשר לאותה משפחה קיים עסק משפחתי אשר הם מנהלים יחדיו, כאשר לעתים קיימות מחלוקות אודות האופן בו יש להמשיך לקיים את העסק, או לחליפין כאשר קיים רצון מצד מי מביניהם להתנתק ממנו ולקבל את חלקו היחסי בו.

גישור גירושין

כמו כן, גישור גירושין הוא ככל הנראה הנפוץ ביותר מבין כלל הסוגים, שכן לאור השוני העמוק והרב שקיים בין האופן שבו בית המשפט לענייני משפחה נוהג לבחון מקרי גירושין, לאופן בו נוהג בית הדין הרבני, זוגות רבים מעדיפים להימנע מן הקרב המשפטי אשר עלול לקבל גוון מכוער ויצרי, ולערוך את עניינם במסגרת גישור.

גישור בטרם התבצעו הגירושין

כמו כן, גישור עבור גירושין יכול להתבצע בטרם נעשו הגירושין, כאשר בני הזוג יישבו יחדיו כדי לגבש את הסכם הגירושין הרוקם עור וגידים, בעודם מנסחים בעצמם את האופן שראוי לדעתם לקיים הסכם מזונות, הסכם משמורת ילדים, הסכם ממון וכן הלאה, כאשר לבסוף עליהם רק להביא את אותו הסכם לאישורה של ערכאה משפטית כדי שזו תנסך לתוכו תוקף.

יתרונם של גירושים אשר מתרחשים במסגרת גישור הוא שבאמצעותם יכולים המעורבים להימנע מחריכת האדמה המשותפת שקיימת לטובתם, כאשר עובדה זו חשובה בעיקר לנוכח העתיד אשר קיים להם מן הרגע שהגירושין יכנסו לתוקף, ויפצח כל אחד מהם בדרך חדשה ועצמאית.

גישור לאחר שהתבצעו הגירושין

מנגד, גם לאחר שנכרת הסכם הגירושין ובני הזוג אינם יחדיו, לעתים עולה הצורך להיעזר בשירותי גישור, כחלק מרצונם של מי מהם לערוך חלק מסוים מהסכם הגירושין שקיימו, או לנוכח מחלוקות שקמו להם אודות אשר עדיין משותף להם – ילדיהם או עסקים שקיימים בחזקתם מאז שהיו נשואים.

נושא אשר מעסיק מגשרים רבים לעתים תכופות הוא מחלוקת אודות שהיית ילדים באירועי מפתח, כדוגמת חגים ומועדים חשובים, כאשר באופן טבעי קיים רצון מצד 2 הצדדים לקבל את הבכורה, כאשר דווקא במקרים כאלו כאשר היצרים והרגשות עלולים לתפוס מקום במקום השכל הישר, שמגשר יכול להושיע ולמנוע מפח נפש גדול מכל המעורבים בפרשה.

גישור עסקי

לבסוף, קיים הגישור העסקי, אשר בניגוד לכל אשר הוזכרו טרם לו עוסק בשותפים עסקיים גרידא. רוצה לומר, לעתים מוקמים עסקים במסגרת שותפות עסקית אשר לאחר שנים עולה על שרטון, כאשר כתוצאה מכך נאלצים השותפים למעשה לחדול מלהיות כאלה.

לפיכך, באמצעות היעזרות בגישור עסקי, יכולים להבטיח כלל המעורבים בעסק, כי זכויותיהם והאופן בו יבצעו את ההפרדה העסקית אשר לעתים קשה לכמת את חלקו של כל אחד מהמעורבים בה מספרית, באופן אשר ירצה את שניהם ויגלם את תרומתם המשותפת וחלקם היחסי במפעל המשותף שקיים להם.

בנוסף, יתרונו הבולט של גישור על פני פנייה לבית משפט בהיבט העסקי, הוא שמדובר בפתרון מהיר בעשרות מונים על פני התחלופה לו, כאשר לנוכח זאת רבים מעדיפים לבחור בו בשל ההבנה שגם אילו זכויותיהם יקופחו במעט, די בזמן וברגשות הקשים שנחסכו מהם, כדי להצדיק את המהלך.

סוגי גישור נוספים

על כל אלה ועוד, כי קיימים גם היבטים מינוריים ונדירים יותר של גישור, אך כאלו אשר ממחישים גם הם את הצורך העז שקיים לטכניקה ייחודית כדוגמת זו. כלומר, ניתן לראות גישור גם בין שכנים אשר הסתכסכו, בין רשויות שונות לאזרח או לקבוצת אזרחים שטוענת כנגדה, בין צרכנים ובתי עסק שונים, כמו גם בין גורמים פליליים ואף אפילו עד כדי גורמים מדיניים.

כאשר המשותף לכל אלו הוא הצורך בגורם נקי מאינטרסים ושהינו אובייקטיבי דיו, כדי להכריע ולהביא לידי פתרון אשר ירצה את כלל המעורבים, ויאפשר להם לשים את המחלוקות בעבר בעודם מביטים קדימה.

לסיכום – גישור כמשא ומתן הכרחי

כפי שניתן ללמוד מן הכתוב לעיל, גישור הוא למעשה משא ומתן אשר מאפשר לכלל המעורבים בו להנמיך את גובה הלהבות בעודם מתרכזים בהבאת הפתרון הטוב ביותר עבורם ועבור כלל המעורבים בפרשה.

כמו כן, גישור לרוב נעשה במסגרת מערכות יחסים בהן ל- 2 הצדדים אכפת וחשוב מרעהו, כאשר לנוכח זאת מתאפשר למגשר לרתום את מלוא הכוונה הטובה של הנפשות הפועלות ולעשות בה שימוש למען הבאת פתרון יעיל צודק ומהיר.

לפיכך, לא מפתיע לגלות כי במגוון צמתים דרמטיים בחיים, כדוגמת פירוק עסק, ניסוח צוואה, ירושת כספי עיזבון וגירושין, בוחרים רבים לעשות שימוש במגשרים על מנת להגיע לעמק השווה וללא דם רע או קלקול מערכות היחסים שלהם.

אחרית דבר

לכן, אילו הנכם נמצאים בפתחו של סכסוך או אי הסכמה עם גורמים אשר בבת עיניכם, מומלץ במידה רבה לפנות למגשר אשר יוכל לסייע לכם לצלוח ולנפץ את סלע המחלוקת, בעודכם עושים זאת באופן אשר יטיב עמכם הן בכיס והן בלב.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

אקטואר גירושין

להליך הגירושין קיימים סופרלטיבים רבים, אשר רובם ככולם נוגעים לעלויות הרגשיות והכספיות אשר נלוות לו, כאשר נאלצים מי שעד לאחרונה חלקו יחדיו בית ומשפחה, לבצע

גירושין בגישור או בהליך משפטי

הצורך להתגרש הפך למנת חלקם של רבים בעת האחרונה, כאשר יותר ויותר זוגות שמים פעמיהם לעבר הרבנות כדי להתיר את קשר הנישואין שאותו גוף קשר

גישור הלכה למעשה

גישור הפך בשנים האחרונות לכלי נפוץ ורווח יותר ויותר בעבור זוגות המתעתדים להתגרש, כאשר לנוכח היתרונות הרבים שקיימים להליך הפכו אותו למועדף לעומת האלטרנטיבה בהיעדרו

עורך דין גישור

גישור בפרט וגירושין בכלל הפכו למנת חלקם של רבים יותר מאשר בעבר בעת האחרונה, כאשר אחוזי הגירושין עולים ומתייצבים על כ- 30% מסך כלל הזוגות,

חיסיון של הליך גישור

הליך הגישור הפך בשנים האחרונות לנפוץ במיוחד, כאשר לנוכח יכולתו להקל על המחלוקת הרבה הקיימת בין בני זוג אשר מתעתדים להתגרש, כמו גם כי הוא

גישור כהליך חסוי

גישור הוא הליך אשר זוגות רבים נוקטים בעודם מבקשים לקיים הסכם גירושין, כאשר באמצעות ההליך הם מבקשים להגיע להבנות והסכמות אשר כריתתן מתאפשרת לנוכח השיח

גישור לפני גירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לנפוצים בהרבה מאשר בימי עבר, כאשר המגמה רחוקה מלהשתנות. סימוכין לכך ניתן לשאוב גם מחוק הגישור אשר כונן במהלך 2017, כאשר

גישור חובה

לנוכח שינויים בחוק אשר כוננו בשנים האחרונות ונכנסו לתוקף ביולי 2016, הוחלט כי מעתה צדדים אשר חפצים לקיים הליך גירושין, כלומר להגיש תביעת גירושין, מוכרחים

איך עובד גישור לקראת גירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לנפוצים יותר ויותר בקרב האוכלוסייה הכללית, כאשר אף על פי שעדיין לא מדובר באחוזונים גבוהים כפי שקיים בקרב שארית החברה המערבית,