גישור לפני גירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לנפוצים בהרבה מאשר בימי עבר, כאשר המגמה רחוקה מלהשתנות. סימוכין לכך ניתן לשאוב גם מחוק הגישור אשר כונן במהלך 2017, כאשר לאורו נקבע כי בטרם זוג יוכל להגיש את תביעת הגירושין שלו לידי כל ערכאה משפטית באשר היא, עליו ראשית לגשת לגישור.

לכן, כיום למעשה לנוכח אותו חוק גישור חובה, עלה במידה רבה הצורך בהסתייעות בהליך שכזה, כמו גם בהכרתו על בוריו ולחידודיו השונים. לפיכך, לנוכח תפקידו המשמעותי בהליך הגירושין אשר הינו משמעותי כשלעצמו, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בגישור טרם גירושין.

מהו גישור?

בהמשך לכך, גישור הוא למעשה פנייה מצד גורמים אשר מצויים באי הסכמה לידיו של צד ג' למען הבאתו של פתרון מהיר יעיל וחשוב מכל אובייקטיבי לסיטואציה אשר נקלעו אליה צדדי המחלוקת.

כלומר, באמצעות גישור בהקשר גירושין, פונים בני זוג למגשר, אדם חיצוני שאין להם היכרות מוקדמת עימו, כדי שזה יסייע להם לטוות הסכם גירושין אשר יגלם את רצונם המשותף, ויאפשר להם להתגרש באופן שאינו רק הפשוט ביותר, אלא בר קיימא וללא תחושות קשות או דם רע כנגד מי מבין המעורבים במערכת היחסים.

חשיבות הגישור היא לא רק בפן הטכני שלו, לנוכח היתרונות הרבים אשר קיימים לו, אלא גם בהבנה כי בהגיעו של זוג לידי הצורך להתגרש, לא מדובר בהליך משפטי גרידא בו יש 2 צדדים אשר טוענים בעד ונגד, אלא תא משפחתי שלם אשר עתיד לעבור הליך כירורגי עדין ובעל השלכות רבות, כאשר לעתים רבות הליכים אלו מתבצעים באופן שמעניק תחושה שנשפכו המים עם התינוק, כאשר גישור כאמור שואף למנוע זאת.

 

גישור לנוכח חוק גישור חובה

זאת ועוד, כי בטרם נפרט ונמנה את יתרונותיו הרבים של הליך כדוגמת גישור, והאופן בו הוא יכול לסייע ולתרום לחייהם של רבים בעיקר בעת קיום הליך דרמטי וקרדינלי כדוגמת גירושין, יש לציין את קיומו של חוק גישור חובה, כחוק אשר קם למען הפחתת העומס והנטל המשפטי אשר העסיק את בתי המשפט ביתר שאת.

כלומר, במסגרת החוק נקבע כי לפני שיוכל זוג להגיש את טענותיו לידי בית המשפט, עליו לקיים מספר פגישות התייעצות במסגרתן יחשפו ויתוודעו לכלל האפשרויות והכלים אשר עומדים לרשותם למען פתירת בעיותיהם השונות, כאשר כחלק מאותו סל כלים קיימת גם האפשרות לפנות לבית המשפט למען הגשת תביעת גירושין.

גישור לפני גירושין
גישור לפני גירושין

תוצאותיו בשטח של חוק גישור חובה

כתוצאה מכך, בשנת 2017, כשנה לאחר שנכנס לתוקף אותו חוק שראשיתו עוד ב2014, הוגשו סך הכל 17,000 תביעות גירושין בישראל (כאשר 8,000 הוגשו לבית הדין הרבני לעומת 9,000 לבית המשפט לענייני משפחה), כאשר מדובר ב- 40% מסך התביעות שהוגשו בשנה שלפניה, כאשר הוגשו דאז 47,000 תביעות גירושין.

לפיכך, מדובר בעדות חסרת תקדים וסימוכין משמעותי לעצם היותו של הגישור כלי שלא רק בידו להביא להסכם גירושין נוח יותר, אלא למנוע את קיומם מלכתחילה, בעוד בני הזוג למעשה נעזרים בגורמים חיצוניים למען הבאת שלום בית ושלווה, בין אם מקורם בגירושין שנעשו על פני מי מנוחות, או בבחינת מחודשת של מערכת היחסים שלהם.

 

יתרונותיו השונים של הליך הגישור

בהמשך לכך, עתה משנחשפנו להשפעותיו ויכולותיו של הליך ייחודי כדוגמת הליך הגישור לסייע לזוגות רבים אשר הגיעו לכדי הצורך להתגרש, נמנה ונעסוק ביתרונותיו השונים הממקמים אותו כהליך ייחודי ובעל יתרונות רבים לעומת ברירת המחדל בהיעדרו – פנייה ישירה לבית המשפט למען גירושין.

לכן, ניתן לומר בפה מלא כי הליך הגישור מחזיק ביתרונות הבאים:

  • יעילות.
  • עלות.
  • פרטיות / חשאיות.
  • שלום בית.
  • גוון אישי.

 

יעילות

הליך הגישור יעיל על פי כמה מונים מהאלטרנטיבה בהיעדרו אשר מתקיימת בבית המשפט, זאת כאשר באמצעות הליך זה, יכול הזוג באמצעות מספר בודד של פגישות, אשר לרוב נע במנעד בין 4 – 7, לכרוך את כלל ההבנות וההיבטים השונים בהן הוא מעוניין לקיים את גירושיו כהלכה, ולצאת לדרך חדשה בהקדם האפשרי.

זאת מכיוון שלעומת אשר מתרחש בבית המשפט, כאן לא קיים צורך להתווכח ולהתנצח אודות חידודי לשון ופלפולי חוק, אלא להגיע להבנות המבוססות על כבוד הדדי ורצון לייצר משוואה אשר כלל המעורבים בה מרוצים מהיווצרותה.

בנוסף לכך, משהגיע הזוג להסכמות הרצויות, כאשר כלל הנושאים אשר מעוגנים גם בתביעה בבית המשפט, כדוגמת הסכמי משמורת, הסכמי ממון, דמי מזונות, חינוך ילדים משותפים וכן הלאה, עליו לגשת עם המסמך הסופי למען אישורה של ערכאה משפטית הרצויה עליו (בית הדין הרבני / בית המשפט לענייני משפחה), כאשר לאחר מכן הזוג למעשה גרוש.

לבסוף, עליו לגשת לביצועו השרירותי של טקס הגט במסגרת בית הדין הרבני, כאשר לאחר מכן אותו זוג גרוש הלכה למעשה, בהתאם לדת משה וישראל.

 

עלות

זאת ועוד, כי לנוכח מספר הפגישות המועט שקיים במסגרת גישור, כמו גם כי לא קיים הצורך לשלם ל- 2 עורכי דין שונים, כמו גם לייצוג בדיונים שונים או אגרות משפט משמעותיות, מתאפשר לבני הזוג לקיים גירושין בעלויות מינימליות וללא הצורך "להצדיק את העלות" על חשבון בן/ת זוגם.

כלומר, מכיוון שההליך מתבצע בצורה תמציתית ומהירה, כמו גם ללא ייצוג משפטי כפול עבור בני הזוג, יכולים בני הזוג להגיע להסכם גירושין בעלויות מזעריות לעומת הגשת תביעת גירושין מלאה בבית המשפט, כאשר מדובר בעלויות אשר נעות ממספר בודד של אלפי שקלים עד כדי כ- 30,000 ש"ח, כאשר מדובר כמובן בעלות משותפת ל- 2 בני הזוג.

 

פרטיות וחשאיות

בנוסף לכך, הסכם הגישור הינו חשאי וחסוי לחלוטין, כאשר כלל ההבנות וההסכמים אשר נעשו במהלכו, אינם נתונים לפרסום ולא רשאי אף צד מבין המעורבים בגישור, המגשר ובני הזוג כאחד, לעשות שימוש באותה אינפורמציה באף הליך עתידי.

רוצה לומר, גם אילו בני זוג ישבו יחדיו להליך גישור אשר לא האריך ימים, לא יכול מי מהם לקבוע עובדות בשטח בעודו מסתמך על הבנות קודמות אשר נעשו במסגרת הליך גישור, כאשר בית המשפט למעשה אינו חשוף בכלל לאופן קיומו של אותו הליך וקל וחומר לפרטיו.

לכן, באמצעות גישור מתאפשר לבני הזוג לשאת ולתת בזרועות פתוחות ומתוך כוונה אמיתית וכנה כי כל אשר יסכימו או יגלו רצון לקיים לא ישמש כנגדם בעתיד כראייה או כמנוף לחץ אשר יחייב אותם לפעול בהתאם להסכמותיהם הקודמות.

 

שלום בית

יתרה מכך, בזכות הסכם גישור, כזה אשר מתקבל בהסכמה וברשות 2 הצדדים המעורבים בו, אשר התכנסו יחדיו מלכתחילה כדי לרקום לו עור וגידים, ניתן לשמור על התא המשפחתי פי כמה מונים יותר מאשר עלול לקרות לעתים במסגרת הליך גירושין מכוער אשר מתרחש לעיני כל במסגרת בית המשפט / בית הדין הרבני.

כמו כן, חשיבותו של אותו שלום בית אינה נפסקת משתם ההליך, אלא צפויה להוות בסיס ותשתית אשר אודותיה יתקיימו כלל היחסים המשפחתיים בין בני הזוג וילדיהם המשותפים בעתיד.

רוצה לומר, באמצעות הליך גישור מתאפשר לבני זוג להקטין את הסיכוי שגירושיהם כשלעצמם יהוו טראומה חסרת תקדים אשר תותיר את חותמה על כלל התא המשפחתי לנוכח צלקות הקרב שהתלוו לגירושין במסגרת תביעה, כיוון שאלו עלולים לקבל גוון לוחמני יצרי ואכזרי, כזה אשר נלוות לו גם השלכות רגשיות ונפשיות שמאריכות ימים.

 

גוון אישי

על כל אלו ועוד, כי לטובת הליך הגישור ניתן לזקוף את העובדה כי במסגרתו בוחרים בני הזוג את האופן בו הם עצמם מעוניינים להתגרש לנוכח מידותיהם וסט הערכים שהם עצמם מחזיקים בו.

כלומר, בניגוד לאשר נעשה במסגרת הערכאות המשפטיות, כאשר בית המשפט ו/או בית הדין הרבני נוקטים לנוכח דין וחוק יבש אשר לעתים רבות עומד בעינו על אף העובדה כי עומדים כנגדו בני זוג בעלי מאפיינים ייחודיים, באמצעות הסכם גישור ניתן לנסוך את אופיים של בני הזוג להסכם.

כך לדוגמה יכול לעלות בידם של בני זוג לקיים הסכם הפרדת ממון, או משמורת ילדים ומזונות, אשר מבטאים את האופן בו הם מאמינים שהוגן להגיע לידי הסכמות, או באופן שלדעתם יטיב עם התא המשפחתי, כאשר הכול נעשה כאמור מתוך כוונה טובה ורצון להגיע לעמק השווה.

 

לסיכום – גישור לפני גירושין כהזדמנות להימנע מנקודת כשל מובנית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, גישור בכלל וחוק גישור חובה בפרט, הוא למעשה מעין פריבילגיה אשר בית המשפט העניק לאזרחים לערוך בעצמם ובאופן פרטי את ענייניהם הפרטיים, בטרם תאלץ ערכאה משפטית לחרוץ את דינם.

גישה זו מתחברת להלך הרוח המודרני בעת האחרונה אשר מקדש ומחדד את מקומו של האינדיבידואל כדמות בעלת רצונות וצרכים ייחודים ומיוחדים, אשר מצריכים בהתאם גם פתרונות שהושקעה בהם מחשבת תחילה ולא פעולה שרירותית לנוכח קובץ חוקים.

כמו כן, הליך הגישור מחזיק ביתרונות רבים בנוסף לבחירה החופשית והאישית שבמסגרתו, כאשר הוא מאפשר לזוגות לחסוך ולהקטין את עלויותיו של הליך כדוגמת גירושין, כמו גם להימנע ממנו קליל בשעת הצורך, כפי שקרה לנוכח חיקוקו של חוק גישור חובה.

בנוסף לכך, מכיוון שמדובר בהליך שהינו חשאי וחסוי לחלוטין, כמו גם כזה אשר השימוש בו לא משפיע באף היבט על הבנות והסכמים אשר יושגו במהלך תביעת גירושין אילו כזו יתרחש לבסוף, כמו גם הליך אשר מגדיל במידה רבה את הסיכויים לכינונו של שלום בית מהותי ומשמעותי, נדמה כי לכל זוג אשר שוקל גירושין מומלץ לבחון אותו לחיוב.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו אתם עומדים בפני צומת קבלת החלטות אשר נוגעת לקיומו המיידי של הליך גירושין, ייתכן במידה רבה מאוד כי הליך הגישור יאפשר לכם לגלם את רצונכם ולקיים הסכם גירושין אידיאלי, בעודכם שומרים על כל אשר בבת עיניכם, הן במישור המשפטי, והן במישור המשפחתי.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא