חיסיון של הליך גישור

הליך הגישור הפך בשנים האחרונות לנפוץ במיוחד, כאשר לנוכח יכולתו להקל על המחלוקת הרבה הקיימת בין בני זוג אשר מתעתדים להתגרש, כמו גם כי הוא מזרז משמעותית את ההליך ומוריד את עלותו הכוללת, לא מפתיע לראות כי רבים בוחרים לקיימו.

זאת ועוד, כי גם המחוקק הגדיל לעשות כאשר קבע בשנת 2014 בהתאם להחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת השעה) תשע"ה-2014, כי כעת כדי להגיש תביעת גירושין מוכרחים בני זוג לעבור סדרת גישור מטעם יחידת עזר משפטית לערכאה המשפטית המקובלת עליהם.

לכן, לנוכח הפיכתו של הליך זה לשכיח במיוחד, כאשר הסיבה לכך היא תולדתם של גירושין רבים אשר מתקיימים יותר מאשר בעבר, עולה השאלה עד כמה מדובר בהליך חסוי, כמו גם כיצד הליך זה מתקיים לאשורו.

לפיכך, בשל החשיבות והרלוונטיות הרבה שקיימת לסוגייה זו, במאמר הקרוב נרחיב אודות חיסיון הליך גישור.

 

מהו הליך גישור?

הליך גישור הוא כאשר פונים צדדים אשר נמצאים בפתחה של מחלוקת או מריבה מסוימת לעזרתו של גורם צד ג' אשר הינו אובייקטיבי לחלוטין לסיטואציה, כדי שזה יסייע להם להגיע לעמק השווה בעודו פועל עימם במספר שיחות משותפות ויחידניות למען הגעה לפתרון בהקדם האפשרי.

גישור הוא אמצעי אשר נעשה בו שימוש בכלל היבטי חיינו השונים, בין אם מדובר בגישור מסחרי, מדיני, חברתי, אשר מגולם ביתר שאת בהקשר הליך גירושין, כאשר עבור האחרון הוא הפך הלכה למעשה לחוק מחייב.

הליך הגישור טומן בחובו יתרונות רבים על פני האלטרנטיבה שקיימת בהיעדרו, כאשר בזכותו מתאפשר לכלל הצדדים לקיים באופן רגוע וקליל את ענייניהם כאשר הם פועלים יחדיו מתוך רצון חופשית וכוונה כנה להגיע להסכמה, להסיר את אבני הנגף אשר קיימים ביניהם, מבלי לכתת רגלם לדיונים משפטיים אשר הינם יקרים קשים וארוכים.

לפיכך, לא מפתיע לגלות כי רבים רואים בגישור אפשרות מועדפת עליהם, כאשר לנוכח חיוב החוק אשר חל ביולי 2017, חלו בשנה זו ירידה של כ- 60% מסך תביעות הגירושין אשר הוגשו בשנה שלפניה, כעדות להיותו של גישור כלי לפתירת בעיות בקלות יתרה, או לכל הפחות עדיף על מקבילו אשר מונהג בחוק.

 

הליך הגישור והחיסיון הטמון בו

זאת ועוד, כי במסגרת כינון הליך הגישור, כאשר בני הזוג בוחרים במגשר אשר מרצה אותם ומאפשר להם לדעתם לקיים הליך הוגן שוויוני ונכון, חותמים המעורבים בהסכם על הסכם גישור, כאשר מדובר במסמך אשר מגדיר את טיב היחסים בין המעורבים בהליך, כלומר מגשר ובני זוג, כמו גם המחייב את כלל המעורבים בהליך לשמור על סודיות מוחלטת במהלכו ואחריו.

חיסיון של הליך גישור
חיסיון של הליך גישור

כלומר, עוד בראשית ההליך המעורבים בו חותמים על מסמך אשר מבטיח כי כל אשר ידובר ויסוכם במהלכו, נועד לעיניהם ובחינתם בלבד, כאשר אף אחת מן ההבנות או הוויתורים אשר כל אחד מן הצדדים יקיים לטובת האחר, לא יוכלו לשמש מי מהם כתשתית עתידית בהינתן הסכמים נוספים או דיונים משפטיים אשר יקומו להם, במסגרת תביעת גירושין עתידית.

חשיבותו של הסכם זה היא עצומה, שכן הוא זה שמאפשר לבני הזוג מלכתחילה לדון ולשאת ולתת בידיים פתוחות ומתוך כוונה אמיתית כי הם פועלים למען האינטרס המשותף להם, הלא הוא השגת הסכם גירושין ו/או פתרון לסכסוכם בהקדם, בעודם נמנעים מדיונים יצרים ומכוערים בבית המשפט, כמו גם בעלויות כלכליות משמעותיות אשר מהוות חלק בלתי נפרד מתביעת גירושין.

 

עיגון הסודיות בחוק

בנוסף לכך, לא די בהסכם הגישור כדי לעגן ולקבע את מעמדם הסודי והחשאי אשר קיים להבנות שהושגו במהלך הגישור, אם כי הוסיף המחוקק וקבע במספר מקומות מבוזרים את היותו של הליך זה חסוי לחלוטין בפני דיונים עתידיים, כפי שמיד נדגים.

 

סודיות כלפי הליכי המשך לאחר הגישור

לדוגמה, נקבע עוד בחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984, כי "דברים שנאמרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי", כאשר כך למעשה יש להחריג את כלל ההבנות וההסכמים אשר בוצעו במסגרת הגישור ולהציב קיר בטון בינם לבין דיונים דומים אשר יעשו אף באותם נושאים בדיוק – במסגרת דיון משפטי עתידי כחלק מתביעת גירושין.

יתרה מכך, כי גם במהלך דין משפטי אשר מתקיים לאחר הליך גישור, כתוצאה מאי שביעות רצונו של מי מבין בני הזוג אודות הסכם הגישור כאשר הוא מחליט לכתת רגליו לעבר הערכאה המשפטית למען הכרעה ויישוב הסכסוך, אזי שלא רשאי מי מבין בני הזוג להשתמש או לציין אלו מבין ההסכמות או הוויתורים אשר הסכים לקיים מי מהם במסגרת הליך הגישור הקדמוני.

כמו כן, במידה ואכן עשה זאת אחד מבני הזוג, בעודו מנסה למעשה לפעול שלא בתום לב למען קביעת עובדות בשטח, אזי שהוא צפוי לעונשין בדמות קנס מטעם בית המשפט, שכן הוא הפר את הסודיות הנלווית להליך ובכך פגע במעמדו.

 

סודיות בתוך הליך הגישור עצמו

בנוסף לכך, בתקנות בית המשפט (גישור) תשנ"ג-1993 נקבע כי "מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות".

אי לכך ובהתאם לזאת, נאמר כי אילו מבקש מלכתחילה אחד מבני הזוג מן המגשר כי אשר הוא עומד לחשוף בפניו יישאר עימו בלבד, האחרון מוכרח לקיים זאת מן הצד הנגדי, כעדות נוספת להיותו של הליך זה חשאי גם בפנוכו וגם כלפי חוץ.

 

הצורך בחיסיון כחלק מהליך הגישור

הסיבה לכך היא החשש שמא אילו דברים אשר נדונו בהם במסגרת הליך הגישור ישמשו כקרקע למשפט עצמו, שבני זוג רבים יראו בגישור כאמתלה לעגן בה את כוונותיהם השונות וכאמצעי לשיפור עמדות לקראת ההליך המרכזי, הלא הוא תביעת הגירושין בבית המשפט.

זאת כאשר מטרת הגישור היא הפוכה לחלוטין, בעודו מבקש להיות הליך אשר מחליף את הצורך בהגשת תביעת גירושין מלכתחילה, כאשר לאחר קיומן של מספר סדרות בהן הזוג ערך ודן בענייניו, הסכם הגירושין אשר כרתו יחדיו עובר לאישורה של ערכאה משפטית למען קבלת תוקף, כאשר מעתה והלאה פרט לקיום טקס הגירושין בבית הדין הרבני הזוג הינו גרוש הלכה למעשה.

 

יתרונות החיסיון כחלק מהליך הגישור

לפיכך, באמצעות החיסיון הרב אשר קיים להליך כדוגמת גישור, יכולים הצדדים המעורבים בו מלכתחילה, אשר בין אם הינם בני זוג לעת גירושין או בין אם מדובר בכל קבוצת אנשים אשר קמה לה מחלוקת, לפנות לגורם חיצוני כדוגמת מגשר, כאשר פירות הגישור יכולים רק להטיב עימם.

כלומר, אין הדבר אומר שכל הליך גישור סופו בשביעות רצונם של המעורבים בו, אך מפאת היותו מסמך הבנות אשר אינו מחייב עד אשר נחתם על ידי ערכאה משפטית, כמו גם כי כדי לבצע חיתום שכזה מוכרחים 2 הצדדים להצהיר אודות רצונם המשותף והמלא לקיימו, יכול כל אדם להשתתף בהליך זה אשר נוגע לנושאים קרדינליים ומהותיים, מבלי החשש שמא כל אשר הוא יאמר או יחשוף יפעל או ישמש כנגדו בעתיד.

זאת בניגוד מוחלט לאשר מתקיים במסגרת דיון אצל ערכאה משפטית, אז לכל הגה וכל אמרה של מי מבין בני הזוג / בעלי הדין יש השלכות מרחיקות לכת וכאלו אשר עלולות להותיר אותו לוקה בחסר אל מול מקבילו.

 

התאמת המגשר – בהתאם לבני הזוג

זאת ועוד, כי כדי שהליך גישור יצלח ויתקיים על הצד הטוב ביותר, עודנה קיימת החשיבות של התאמת המגשר לבני הזוג הרלוונטיים אשר מקיימים את ההליך. כלומר, לא די בהיעזרות בגישור כשלעצמה כדי להבטיח כי מרבית היתרונות אשר קיימים בהליך ייחודי שכזה יעמדו לטובת בני הזוג, אלא כי עליהם להבטיח כי המגשר אותו בחרו משקף ומגלם את רצונם המשותף להתגרש באופן שבו הם מעוניינים לעשות זאת.

 

חיבור ראשוני

לכן, באמצעות בחינה מוקדמת של השקפת עולמו או יכולתו של המגשר לגשר ולתווך בין בני הזוג, ניתן לגבש החלטה מושכלת יותר, בעוד שמנגד, כאשר מגשר מוטה לטובת צד אחד או כאשר אינו מאפשר למי מבני הזוג (או שניהם יחדיו כמובן) להתבטא בצורה גלויה וחופשיה, הוא צפוי להתקשות עד כדי לא להצליח לעמוד במשימתו, הלא היא הבאת פשרה והגעה לעמק השווה בהקדם האפשרי.

כמו כן, מומלץ במידה רבה לקיים פגישת היכרות עם המגשר, בה תוכלו להיחשף לאווירה שהוא משרה, ולבחון אותה בהתאם לצרכיכם האישיים.

 

מיקום גיאוגרפי

בנוסף לכך, כאשר קיים הצורך להיעזר בדמות חיצונית כדוגמת זו למען הגעה לשלום בית, מומלץ במידה רבה לבחון מלכתחילה את מיקומו הגיאוגרפי של אותו מגשר, כאשר סמיכות למקום מגוריכם היא אכן נכס, בשל היכולת והזמינות הרבה שלו להגיע ולסייע לכם בהינתן משבר פתאומי.

 

המלצה לנוכח לקוחות עבר

זאת ועוד, כי מומלץ לפנות ללקוחות עבר אשר יכולים להעיד ולשפוך אור אודות ביצועיו והאופן בו אותו מגשר נוהג לערוך הליכי גישור, כאשר יש לבחון האם הוא מחזיק בהיסטוריה תעסוקתית אשר הולמת את נסיבותיכם האישיות.

כלומר, כיצד הוא טיפל בעבר במקרים בעלי אופי וגוון דומה לשלכם? האם מרבית לקוחותיו סיימו לבסוף בבית משפט במסגרת תביעה משפטית או שמא דווקא הסתפקו בהסכם הגישור אשר הוא יצר? שאלות כדוגמת אלו יצליח לבאר לבני הזוג גם לקראת מה הם ניגשים, כאשר לעתים רבות אי הוודאות בהליך מפחיד הרבה יותר מביצועו וקיומו עצמו.

 

לסיכום – גישור כהליך בעל חיסיון מוגבר

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, באמצעות היעזרות בהליך כדוגמת גישור, יכולים לקבל לידם בני הזוג פלטפורמה ישירה ונוחה משמעותית מאשר המצויה בקרב הערכאות המשפטיות, אשר במסגרתה ניתנת להם הזכות לדון ולערוך את ענייניהם הפרטיים באופן לא מחייב ועל סמך היכרותם ארוכת השנים.

זאת כאשר באמצעות הליך הגישור כל אשר יסכימו ויכוננו בני הזוג ישמר לטובתם עיניהם בלבד, כאשר נבצר הן מהמגשר והן מההליך המשפטי אשר עלול לבוא בעקבות הגישור, לעשות שימוש או לקחת בחשבון הבנות או הסכמים אשר נעשו במסגרת הליך הגישור.

כמו כן, לנוכח יתרון זה, גדלה החשיבות של ניצולו המלא, כאשר הליך הגישור נעשה באמצעות מגשר מוסמך וכזה אשר מהווה דמות מתאימה לעריכת הסכם הגישור המתעתד להירקם, בעוד אותו מגשר פועל באופן שוויוני והוגן כלפי 2 הצדדים, כאשר זו הערובה הטובה ביותר להצלחת ההסכם מלכתחילה.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו הנכם נמצאים בפתחה של מחלוקת גדולה אשר עלולה להבשיל אף כדי גירושין, מומלץ במידה רבה להיעזר בסיועו של מגשר מוסמך כדי שהאחרון יוכל להבטיח שסלע המחלוקת שקיים ביניכם ירוצץ לרסיסים, בעודכם סוללים אודותיהם שבילים חדשים של הבנה והסכמה הדדית.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך