גישור חובה

לנוכח שינויים בחוק אשר כוננו בשנים האחרונות ונכנסו לתוקף ביולי 2016, הוחלט כי מעתה צדדים אשר חפצים לקיים הליך גירושין, כלומר להגיש תביעת גירושין, מוכרחים לעבור הליכי גישור כתנאי מקדים להגשת תביעה.

כלומר, אילו בעבר היה די ברצונם של בני זוג להתגרש מספיק למען פציחה בהליך גירושין, רצון אשר הופעל ביתר שאת בשנים האחרונות כאשר שיעורי הגירושין שברו שיאים חדשות לבקרים, אזי שכיום קיים צורך מוקדם בקיום הליך גישור למען יוכלו אותם גירושין להתקיים.

לפיכך, לנוכח היותו של הליך הגישור הלכה למעשה אבן דרך בכל הליך גירושין, במאמר הקרוב נרחיב אודות משמעותיו השונות של הליך גישור חובה, כמו גם היבטיו השונים של הליך זה כאשר נעשה טרם גירושין.

ההיבטים השונים של חוק גישור חובה

בהמשך לכך, חוק גישור חובה הגיח לראשונה למען ייעול הליכי הגירושין השונים והקטנת מקרי הגירושין בכלל, כאשר הוא חוקק כ- החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת השעה) תשע"ה-2014, כאשר הוא נכנס לתוקף מחייב החל מיולי 2016.

 

חוק גישור חובה – מניעת בחירה חופשית

לחוק קמו תהיות רבות ומגוונות, אשר גרסו כי אין זה נכון כי בית המשפט או המדינה ימנעו מבני זוג לקיים הליך גירושין כרצונם החופשי, שכן מדובר בהליך וולונטרי וכזה אשר נובע מאי שביעות רצונם של בני זוג להיות נתונים תחת כותרת הנישואין וכל הנלווה לה, כאשר המדינה למעשה שמה לכך סייגים ומכשולים.

 

חוק גישור חובה – מקל על מערכת המשפט ומסייע למתגרשים

מנגד, לזכות החוק ניתן לזקוף את העובדה כי הוא הקטין דרמטית את מספר תביעות הגירושים, כאשר רק בשנה שלאחר כינונו הראשוני צנח מספר תביעות הגירושין מ- 47 אלף בשנת 2016 ל- 17 אלף בשנה שאחריה.

בנוסף לכך, באמצעות התניית הגשת תביעת גירושין בביצוע גישור, נחסך זמן וממון רב מטעם כל המעורבים בגירושין, כאשר לבית המשפט מגיע זוג אשר קיים התדיינות ראשונית אודות הצורך או הרצון המשותף שלהם להתגרש, כמו גם כי אותן הבנות נעשו באמצעות הליך זול ויעיל משמעותית מאשר מקבילו אשר נערך בבית המשפט, כאשר זה יכול להתקיים למשך חודשים ארוכים.

גישור חובה
גישור חובה

מטרת חוק גישור חובה

זאת ועוד, כי מטרתו הקדמונית של חוק גישור חובה נגזרת מתוך ההבנה כי גירושין יש לקיים ולהשיג באמצעות הגעה להבנות ועמק השווה, ולא באמצעות כפיית דין משפטי וקביעה עבור בני הזוג, מתוך ההבנה כי לנוכח השוני הרב אשר קיים בין כל זוג למשנהו, עתידות ליפול טעויות רבות אשר לא יגלמו את הצדק במיטבו, כאשר מי מבין הצדדים ילקה בחסר לנוכח פסיקות שרירותיות אשר נובעות מהעיסוק הרב והבלתי נלאה שקיים במקרי גירושין שכאלו.

לפיכך, באמצעות חוק שכזה, אשר מערב ומגדיל את חלקם של בני הזוג בעיצוב הסכם הגירושין ולא מתנה את ההישגים השונים אשר קיימים בו כתלות בביצועי עורכי דינם, אשר לא בוחלים באמצעים למען השגת מטרה זו, יכולים בני הזוג להגיע להסכם גירושין (אם בכלל) אשר יגלם את רצונם במידה רבה יותר, כמו גם אשר קל יהיה יותר להם ולכלל התא המשפחתי בו הם חברים לחיות לאורו, לנוכח היותו פרי ידם ועוצב לנוכח סט הערכים והאמונות שקיים בקרבם.

בנוסף לכך, באמצעות החוק עולה בידם של בני הזוג לחסוך זמן עלויות ויצרים רבים, כאשר גירושיהם מתרחשים (אם בכלל) באמצעים שלווים יותר ובסביבה פחות דרמטית או מלחיצה מאשר מסדרונותיה של ערכאה משפטית.

 

מהו חוק גישור חובה בפועל?

זאת ועוד, כי מעתה שסקרנו את היבטיו השונים של חוק גישור חובה, יש לדון באופן בו אותו חוק מתקיים הלכה למעשה. לפיכך, כחלק מאותו חוק, נקבע כי בני זג לא יוכלו להגיש תביעה לבית משפט עבור גירושיהן, בטרם יגישו בקשה ליישוב סכסוך הקיים ביניהם.

כלומר, לאחר שתוגש בקשה ראשונית בעבור יישוב הסכסוך, יישלח הזוג לסדרה קצרה של פגישות (4) אצל יחידת הסיוע של הערכאה המשפטית בה הוגשה תביעת היישוב מלכתחילה, כלומר או בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, כאשר בהתאם לכל ערכאה שכזו קיימת יחידה מטעמה שעוסקת בכך.

כמו כן, רשאי הזוג לפנות להמשך גישור בקרב מגשר פרטי אשר שניהם שלמים עימו וסומכים על יכולתו לגשר ביניהם בעניין דרמטי כדוגמת הסכם גירושין.

 

האם מוכרחים בני הזוג לקיים את גישור החובה?

כמו כן, שאלה אשר עולה לעתים קרובות היא האם בני הזוג למעשה מחויבים לציית להוראות החוק ולגשת לגישור בטרם יגישו את תביעתם בפועל, התשובה לכך היא חיובית אך לא סופית.

כלומר, אילולא יפנה הזוג למסגרת מגשרת כלשהי, אשר יכולה להיות הן יחידת הסיוע המשפטית של הערכאה אליה פנו והן מגשר פרטי מטעמם, יאלץ מי מהם שבוחר לסרב אודות אותו גישור להתייצב לפגישה הראשונה ולחתום על טופס ויתור בו הוא אינו מעוניין לקיים את ההליך, כאשר אותו טופס יועבר לאחר מכן לידי שופט אשר סביר לאפשר לאותו אדם להמשיך בתביעת גירושיו.

 

מה קורה במהלך סדרת פגישות מהו"ת?

במהלך סדרת הפגישות, אשר מכונות פגישות מהו"ת (מידע הערכה ותיאום) ייחשפו בני הזוג לכלל ההשלכות וההיבטים השונים של הליך הגירושין אשר הם מבקשם לקיים, כאשר יוצגו בפניהם גם אלטרנטיבות שונות הנוגעות לפתרונות הסכסוך ביניהם, כדוגמת טיפול זוגי, גישור כאמצעי לכריתת הסכם גירושין, וכאמור גם הגשת תביעת גירושין בקרב ערכאה משפטית.

המסר המרכזי אשר עובר באותן פגישות הוא כי הגעתם של בני הזוג לקרב משפטי במסגרת בית המשפט צריכה להיות מוצא אחרון מתוקף העובדה כי מדובר בהליך אשר יביא את בני הזוג להפסדים משמעותיים של זמן, כסף, ונזק חסר תקדים לתא המשפחתי אשר יגרם כתוצאה מאותו הליך ועלול במידה רבה להפוך למחלוקת שלא ניתן ליישב מעתה ועד עולם.

לכן, באמצעות אותן פגישות יכולים בני הזוג להבטיח כי אף על פי שהם מפסיקים להיות בני זוג, הם יוכלו להמשיך להיות הורים משותפים כאשר השלם גדול מסך חלקיו.

 

הקפאת הליכים משפטיים במהלך פגישות מהו"ת

בנוסף לכך, במהלך אותן פגישות, בני הזוג אינם רשאים להגיש את תביעותיהם השונות אשר נוגעות להליכים ביניהם, כאשר לנוכח זאת למעשה הליך הגירושין מוקפא לתקופת בחינה מחודשת, אשר בסיומה יוכלו להמשיך ולקיים אותו.

לעומת זאת, ניתן להגיש במהלך אותה תקופה בקשות לסיוע הכרחי ומיידי, כמו גם להטלת צווי עיכוב יציאה מן הארץ אודות רכוש או אודות מי מבין בני הזוג, כדי למנוע מצב בו אחד מהם נמלט לחו"ל ביחד עם ממון אשר עלול לשמש למען חלוקה עתידית כחלק מן הסכם הגירושין.

כמו כן, משתמו סדרת הפגישות ו/או הליך הגישור אשר הזוג בחר בו, שמורה זכות הבכורה לגורם אשר הגיש את מלכתחילה את הבקשה ליישוב הסכסוך לבחור במידת הצורך את זהות הערכאה המשפטית בה הוא מבקש לקיים למרות הליך הגישור שעבר, את תביעת גירושיו של הזוג.

 

חוק גישור כמחדד פערים בין בני הזוג

לעומת זאת, לעתים חוק הגישור דווקא חוטא לתפקידו, שכן בהינתן בני זוג אשר אינם שווים באופיים או במעמדם או ביכולותיהם, עליהם להתעמת או להתיישב יחדיו לשולחן המשא ומתן למען הגעה להסכמות, מבלי היכולת להיוועץ או להסתייע בעורך דין אשר יוכל לייצגם ולשאת דברים בעבורם, כאשר חוסר האיזון הזה עלול להוליד אי צדק.

כך למעשה חוק הגישור מותיר לעתים בני זוג חשופים לחלוטין, כאשר באופן טבעי ישנם כאלו בינינו אשר אינם מסוגלים, בין אם נפשית ורגשית או בין אם כלכלית ומחשבתית, לנהל משא ומתן שכזה או הליך כה קרדינלי, מבלי היכולת להיעזר בעורך דין אשר ייצגם ויישא דברים למענם.

 

אם כך כיצד לנהוג לנוכח פערים שכאלו?

לפיכך, בהינתן מקרים שכאלו, מומלץ במידה רבה להפסיק את מפגשי הגישור ולקיימם באמצעות עורך דין מגשר / מגשר חיצוני.

כלומר, גישור עצמאי הוא כלי אופטימלי בהינתן יכולתם של 2 בני הזוג לקיימו באופן שוויוני ובגובה עיניים, לעומת זאת, אילו אחד מן הצדדים לוקה בחסר לנוכח אגרסיביות או ידע רב אשר קיים לטובת משנהו, עדיף לו להיעזר בסיועו של עורך דין אשר יסייע לו להגיע להסכם גירושין הוגן, בין אם זה נכרת במסגרת ערכאה משפטית או כפירותיו של גישור שנעשה בין בני הזוג לנוכח איזונו החיצוני של גורם אובייקטיבי.

 

איך בוחרים עורך דין לטובת גישור?

בהמשך לכך, לא פחות חשוב מהבנת הצורך בסיוע משפטי חיצוני כדוגמת היעזרות בעורך דין, היא ההבנה כיצד יש לבחור את אותו עורך דין, הסיבה לכך היא שבדומה לאופיו הייחודי של הנעזר, כך אופיו של אותו עורך דין מוכרח להיות תואם וכזה אשר יאפשר למתגרש לקיים מערכת יחסים פתוחה והדדית עם אותו עורך דין.

לפיכך, מומלץ לבחור בעורך דין אשר בני הזוג חשים כי הם יכולים להיות פתוחים עימו, כלומר לשתפו באופן גלוי ופתוח אודות רחשי ליבם, חששותיהם, בין אם אלו קשורות להליך עצמו או לתוצאותיו ארוכות השנים ועוד.

כמו כן, יש לוודא כי מדובר בעורך דין אשר מסוגל לשמור על ניטרליות ולא יפעל מטעם תחושות אישיות לטובת מי מבין המעורבים בגישור, כאשר גם אילו מדובר בהטיה אשר נעשית לטובתכם, מדובר למעשה באליה וקוץ בה, כיוון שלבסוף תוצאותיה של הטיה זו יתגלמו מוקדם או מאוחר בפרצות ובחורים הקיימים בהסכם הגירושין, כאשר תבוא העת והשעה לקיים את ההבנות אשר נוסחו טרם לכן.

 

לסיכום – חוק גישור חובה ויתרונותיו הרבים בעבור הכלל

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, באמצעות חוק גישור חובה נחסכת מאזרחים רבים המלאכה הקשה והיקרה הכרוכה בלקיחת ענייניהם הפרטיים והכמוסים לדיון פומבי וקשה במסגרת ערכאה משפטית, בעודם מצליחים לאגוד ולדון באשר פרטי ונכון עבורם, במסגרת מצומצמת ואישית יותר, כאשר התוצאות מדברות בעד עצמן.

בנוסף לכך, חשוב לציין כי הליך הגישור הינו הליך חשאי לחלוטין, וכזה אשר אינו מקטין או פוגע כלל ביכולת של מי מבין בני הזוג לקיים לאחר מכן תביעת גירושין רגילה, כעדות נוספת להיותו בעל יתרונות רבים בעבור מרבית הזוגות, כיוון שהוא מאפשר להם לבצע הפרדת כוחות יעילה זולה ועל פני מי מנוחות.

לעומת זאת, לעתים בשל פערים אשר הינם בלתי נמנעים מתוקף השוני הרב שקיים בינינו כחברה, עלולים לשבת לשולחן המשא ומתן בני זוג אשר אינם בעלי אותה השכלה וידע או יכולת מיקוח ופשרה כדוגמת אלו שממוקמים כנגדם, כאשר משמעות הדבר היא לרוב הגעה להסכם מוטה ושאינו הוגן, כאשר לנוכח זאת הגישור למעשה חוטא לתפקידו.

לפיכך, בהינתן מקרים שכאלו, בהם ניתן להבחין בצורה גסה ושאינה מתפרשת ל- 2 פנים כי קיים הבדל מהותי בין בני הזוג, מומלץ לקיים ולערוך את הגישור והגירושין כאחד, תחת חסותו של מגשר אובייקטיבי אשר יוכל להבטיח כי ההסכם יגלם את מאזני הכוחות הנכונים בין בני הזוג, כאשר שוב יש לציין כי לעתים השגת ההסכם הטוב ביותר עבורכם בפן החומרי או ההישגי, עלולה להיות משולה לניצחון בקרב במחיר של אובדן במלחמה, מלחמה אשר יש לכנותה המלחמה על שלום הבית.

 

אחרית דבר

לכן, אילו הנכם בפתחו של הליך גירושין ומתלבטים כיצד לפעול לנוכח חיובו של החוק לקיום הליכי גישור, מומלץ במידה רבה להשקיע מחשבה יתרה כיצד לנוכח נסיבותיכם האישיות ראוי ונכון לדון בעניינים אלו, כאשר התאמת הפתרון לעתים מהווה מרבית הדרך להשגתו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא