גישור הלכה למעשה

גישור הפך בשנים האחרונות לכלי נפוץ ורווח יותר ויותר בעבור זוגות המתעתדים להתגרש, כאשר לנוכח היתרונות הרבים שקיימים להליך הפכו אותו למועדף לעומת האלטרנטיבה בהיעדרו – דיון ממושך יצרי ויקר במסגרת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסיבה לכך היא יכולתו של גישור להטיב עם בני הזוג בעודו מסייע להם להגיע לפשרה באמצעות שיח ישיר, בעודם שומרים על שלמות מסוימת של התא המשפחתי, שלמות אשר קשה מאוד לקיים כאשר בני זוג הלכה למעשה תובעים זה את זה.

לפיכך, לנוכח היותו של הליך הגירושין נפוץ במיוחד ובעל חידודים הכרחיים במיוחד בהיבטים המערבים גישור, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק אודות האופן בו מתבצע גישור, כמו גם מאפייניו הכללים.

מהו גישור?

גישור הוא פנייתם של צדדים המעורבים במחלוקת או אי הסכמה סביב סוגייה מסוימת להנחיה ותיווך מצד גורם צד ג' אשר הינו אובייקטיבי וניטרלי לסוגייה, כדי שיוכל לסייע להם להגיע לעמק השווה ולנפץ את סלע המחלוקת.

גישור מתקיים במספר תחומים שונים אשר נעים מעסקים במגזר הפרטי, עד ליחסים מדיניים בהיבטים דיפלומטיים וכאמור ביתר שאת בענייני דיני משפחה, כאשר בין אם מדובר בעסק משפחתי שקמה בו אי הסכמה חריפה, ובין אם מדובר בבני זוג המתכוונים להתגרש.

הסיבה לשימושו הרב של כלי כדוגמת גישור דווקא בהיבטים המערבים תא משפחתי, היא שהגישור הוא אמצעי אשר מקדש ומחדד את הצורך בהגעה להסכמות הדדיות, קרי כאלו אשר שומרות על התא המשפחתי ועל שלום בית כתנאי מפתח להגעה לפתרון.

רוצה לומר, בניגוד להליך המשפטי בו הוכחת צדקת וזכות בעל הדין היא ערך עליון ולעתים נדמה שבלעדי, בגישור שמים דגש על השלם ולא על חלקיו, כמו גם מערכות היחסים הסובבות ועוטפות את ההליך, מתוקף ההכרה כי גם לאחר שההליך יושלם יאלצו הנפשות המעורבות בו לחיות ברמה כזו או אחרת יחדיו, ולפיכך רצוי להגיע לפתרון אשר נותן מתחשב בכך בהתאם.

גישור לעומת האלטרנטיבה

כמו כן, ניתן להבחין בייחודו של הגישור דווקא לנוכח בחינה מהירה של האלטרנטיבה בהיעדרו. כלומר, אילולא מתקיים גישור, נאלצים בני הזוג לקיים את עניינם במוסדות המשפט השונים, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

במסגרת הדיונים ועריכת משפטם דווקא במוסדות אלו, יאלץ כל אחד מבני הזוג להיעזר בעורך דין ולקיים דיונים ארוכים וממושכים, אשר פרט להוצאות הכספיות הבלתי מבוטלות והיקרות שבעתיים אשר נלוות להליך שכזה, הוא מקבל גם גוון לוחמני יותר אשר לעתים רבות נדמה כי מפאת החשש באובדן זכויות אודות ממון או משמורת ילדים, נכנסים אליו גם אלמנטים רבים של יצריות ורגשות שנחסכים מהמעורבים בו במסגרת גישור.

זאת מכיוון שגישור נעשה באמצעות שיח ישיר, בין בני זוג עצמם בסיועו של המגשר, אשר מקיים שיחות עם שניהם יחדיו כמו גם עם כל אחד מהם לבדו, בעודו מאפיין ומבין את הצורך והקושי אשר קיים לכל אחד מהם במסגרת ההליך המתעתד להתקיים, מה בבת עינו של כל אחד מהם כמו גם מה עלול להוות קו אדום, כאשר כך למעשה ניתן ליצור הסכם גירושין מתחשב ובר קיימא, כזה אשר בני המשפחה יכולים לצמוח ולחיות בצידו ולא למרות קיומו.

גישור הלכה למעשה
גישור הלכה למעשה

חוק גישור חובה

בנוסף לכך, לנוכח יתרונותיו הרבים של הליך הגישור, בעודו מסייע לבני זוג רבים לגבש את עמדתם כמו גם למצוא פתרונות אחרים אשר קורצים להם לעומת הליך משפטי ארוך ויקר הן נפשית והן רגשית, לא מפתיע לראות כי בעת האחרונה הפך הגישור לעובדה קיימת בעבור כל זוג המבקש להתגרש.

כלומר, לנוכח חוק החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת השעה) תשע"ה-2014, אשר נכנס לתוקף מחייב החל מיולי 2016, נקבע כי כל זוג אשר יבקש להגיש את תביעת גירושיו יהיה מוכרח לעבור מספר פגישות מהו"ת (מידע הערכה ותיאום), במהלכן יוסבר לו על ידי היחידה המשפטית של אותה ערכאה שבה הוגשה תביעת גירושיהם, כיצד ואיך הליך הגירושין מתקיים, כמו גם מה האלטרנטיבות הקיימות בעבורו.

 

האם קיימת חובה לקיים את פגישות המהו"ת?

בהמשך לכך, על אף כי פגישות המהות מהוות הוראה מחייבת מטעם בית המשפט, אילו מי מבין בני הזוג אינו חפץ לקיים את הליך הגישור, אשר כפי שציינו טרם לכן מצריך מהמעורבים בו רצון הדדי על מנת שיצליח לרקום עור וגידים, הוא יוכל להגיע לפגישת המהו"ת הראשונה ובה לחתום על מעין טופס בו הוא מצהיר כי אינו חפץ לקיים את פגישות המהות, קרי הליך הגישור.

כתוצאה מכך, כאשר השופט אשר שלח מלכתחילה את בני הזוג לקיום הפגישות יקבל את אותו טופס חתום, הוא צפוי לאפשר לאותו זוג לקיים את הליך הגירושין.

 

תוצאות החוק בשטח

זאת ועוד, כי עדות וסימוכין להיותו של גישור כלי יעיל אשר מסייע לרבים למצוא פתרון עדיף וטוב יותר מאשר עריכת גירושיהם במסגרת בית המשפט, ניתן לשאוב מנתוני תביעות הגירושין אשר התקיימו לאחר החלת חוק גישור חובה.

זאת כאשר בשנה שטרם לחוק הוגשו כ- 47,000 תביעות גירושין בישראל, לעומת כ- 17,000 בלבד בשנה שלאחר כינון החוק, כאשר הצניחה הפתאומית בשיעור התביעות לא נובעת מפרץ אהבה ששטף את מדינת ישראל, כמו שהיא נובעת מהתאמת פתרונות כדוגמת גישור אשר סייעו לרבים להגיע להסכם גירושין יעיל ופרטי, בעודם נהנים מכלל היתרונות הקיימים לגישור, כפי שמייד נמנה.

 

גישור כהליך יעיל ומהיר

לדוגמה, יתרון מהותי ובסיסי בהליך הגישור הוא היותו של הליך זה קצר ותכליתי במיוחד לעומת הליך משפטי בבית משפט. כלומר, גישור לרוב מתקיים למשך מספר פגישות בודדות, כאשר אילו מדובר בזוג אשר לא קיים בינו קרע גדול, ניתן לכרוך את כלל הסוגיות ב- 5 פגישות בלבד.

במהלך אותן פגישות נפגשים בני הזוג עם המגשר אשר מקיים עימם שיח משותף ופרטני אודות כלל ההיבטים השונים במסגרת הגירושין, כדוגמת הסכם ממון, הסכם משמורת ילדים וכמובן הסכם מזונות.

לאחר שסוכמו כלל ההבנות, על בני הזוג להביא את ההסכם לאישור על ידי ערכאה משפטית כלשהי, כאשר לבסוף כל אשר נותר להם לעשות הוא לקיים את הטקס ההלכתי במסגרת בית הדין הרבני, כדי לנסוך תוקף סופי לטובת גירושיהם.

כך למעשה עולה בידם של בני זוג להתגרש בצורה מהירה ותכליתית בהרבה מאשר הכרוכה במסגרת משפט גירושין, אז עליהם להגיע למספר רב של דיונים, כאשר אילו מי מבין הצדדים אינו מרוצה מן ההסכמות או מפרטי ההסכם, יכולים הגירושין להימשך הרבה מעבר לפרק הזמן הרצוי על ידי 2 בני הזוג.

 

גירושין באמצעות גישור כאמצעי זול משמעותית

בנוסף לכך, מפאת היעדר הצורך לממן שכר טרחה בעבור 2 עורכי דין, כמו גם לשלם אגרות בית משפט או לערער בעת הצורך, הליך הגישור הינו זול משמעותית לעומת מקבילו. כך למעשה ניתן לקיים הליך גישור בעלות אשר נעה בין 5,000 ש"ח עד כדי 30,000 ש"ח, כאשר כמובן המחיר משתנה בהתאם לנסיבותיהם האישיות של בני הזוג, ומספר הפגישות שהיו זקוקים להן כדי להגיע להכרעה ולהסכמות.

 

חשאיות ופרטיות במסגרת הסכם גישור

על כל אלה ועוד, הליך הגישור מאפשר בניגוד להליך המשפטי, לערוך את ענייניו של בני הזוג בפרטיות מרבית, כאשר הפרטיות לא נובעת רק מהיותו של ההליך כזה אשר כרוכה בו חתימה על מסמכי סודיות ועיגון חשאיות פרטיו בחוק, אלא גם מתוקף התרחשותו לרוב במתכונת מצומצמת המערבת רק 4 – 6 עיניים.

כלומר, כמות הגורמים המעורבים בעריכתו קטנה משמעותית, כאשר לעתים כאשר הנישואין מסתיימים באקורד צורם לנוכח קיומה של טרגדיה כלשהי, מדובר בהקלה משמעותית עבור בני הזוג אשר לעתים חשיפת מערומיהם בציבור עלולה להוות טראומה ממשית אשר קשה להתרומם ממנה.

בנוסף לכך, כלל ההבנות והוויתורים אשר נעשים במסגרת הליך הגישור לא יכולים לשמש כראייה או כשתשתית וויתורים עתידית עבור מי מבין בני הזוג אשר ביקשו לערוך את גירושיהם במסגרת תביעת גירושין בערכאה משפטית לנוכח כשלונו של הגישור.

 

הליך הגישור כחליפה אישית

בנוסף לכך, יתרון גדול אשר קיים להליך הגישור הוא יכולתו להכיל ולכרוך בתוכו הבנות אישיות אשר עוגנו על ידי בני הזוג בעצמם ושאינן קיימות בחוק.

כלומר, בעודם נמנעים מהגדרות שרירותיות כדוגמת עקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף אשר קיימים בעבור בני זוג אשר נאלצים לבצע חלוקת ממון בהיעדר הסכם ממון, או לחליפין כאשר לנוכח קיומה של עילת גירושין כלשהי אשר בני הזוג אינם שלמים עימה אידיאולוגית, כאשר בית הדין הרבני יורה להם לקיים גירושין באופן שונה, מתאפשר לבני הזוג לערוך את גירושיהם באופן אשר משקף את דעתם האישית ואופיים האינדיבידואלי.

 

גישור כאמצעי לשמירת שלום בית

כמו כן, יתרון משמעותי אשר קיים לטובת הליך הגישור, הוא שבהינתן קיומו הופכים בני הזוג מיריבים משפטיים, לשותפים לעיצוב וכריתת הסכם. כלומר, אילו במסגרת ההליך כל הגדלת הסמכויות והזכויות אשר תינתן לצד מי מהם תעשה על חשבון מקבילו, כאשר האחרון מקבל את השינוי כעובדה גמורה ולעתים רבות למורת רוחו, באמצעות גישור יכולים בני הזוג לקיים את ההבנות יחדיו ומתוך רצון לעצב על פי לדעתם את האופן הנכון לקיים פרידה אשר הינה בלתי נמנעת.

בנוסף לכך, יתרון הגישור בהיבט שלום הבית לא מסתכם רק בכריתת ההסכם גרידא, אלא גם בהיותו קרקע פורייה ונוחה יותר עבור התא המשפחתי כולו משתם ההסכם, כלומר לאחר ובני הזוג כבר גרושים.

זאת מכיוון שבאמצעותו ניתן למעשה לצאת לדרך חדשה אשר עוצבה יחדיו ללא משקעי עבר או ללא האשמות של מי מהם, או כעס כלפי התנהגותו במהלך ההליך המשפטי, כאשר כפי שציינו במרבית המקרים ככולם מתקיימת על חשבון מקבילו, בהתאם להליך משפטי המערב תביעות שכאלו.

 

לסיכום – גישור כהליך פשוט ובעל יתרונות רבים

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, באמצעות גישור יכולים בני זוג לחסוך מעצמם היבטים שליליים רבים אשר שימשו במהלך השנים כחוט השני בהליך הגירושין כשלעצמו. כאשר הסיבה לכך היא יכולתו של הגישור להבטיח כי כלל הצדדים מגבשים את ההסכם ביחד ולא על חשבון מקבילם.

זאת ועוד, כי היותו של הליך זה מהיר, יעיל, זול, חשאי לחלוטין, כמו גם בעת האחרונה חובה מתוקף הוראת בית המשפט, מהווים מכפילי כוח משמעותיים אשר מהווים במידה רבה צבר תנאים אשר קורץ לזוגות רבים אשר הגיעו לכדי הצורך להתגרש.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו הנכם בפתחו של הליך גירושין ואתם מעוניינים להבטיח או לחתור לקיומו באופן שיאפשר את קיומו העתידי של התא המשפחתי על אף ההיפרדות וכלל השלכותיה, ייתכן במידה רבה כי באמצעות הליך גישור תוכלו ליצור משוואה אשר תותיר את כלל הגורמים בה מרוצים, כמו גם כי ערכה גדול מסך חלקיה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא