איך עובד גישור לקראת גירושין

גירושין הפכו בשנים האחרונות לנפוצים יותר ויותר בקרב האוכלוסייה הכללית, כאשר אף על פי שעדיין לא מדובר באחוזונים גבוהים כפי שקיים בקרב שארית החברה המערבית, כאלו אשר מתקרבים בצעדי ענק לעבר רף 50%, במדינת ישראל נכון להיום הערכות מדברות על כ- 30% מן הזוגות אשר יסיימו דרכם בטרם עת.

כמו כן, ביחד עם שכיחות הגירושין עלה בכפיפה אחת גם הצורך להיעזר בפתרונות משלימים לגירושין, כדוגמת היעזרות בגישור למען הגעה להסכם גירושין עצמאי וכזה שאינו כרוך בדיונים ארוכים ומייגעים בבית המשפט.

לכן, לנוכח הרלוונטיות הרבה, כמו גם לחוסר המודעות הרב שקיים בקרב מרבית האוכלוסייה אודות תהליכים אלו, במאמר הקרוב נרחיב אודות גישור לקראת גירושין, והאופן שבו הוא מתרחש.

 

מהו גישור?

גישור הוא פנייה עצמאית של קבוצת אנשים (במקרה זה בני זוג) אשר שרויים במחלוקת מסוימת אודות מערכת יחסים שיש להם, בין אם עסקית ובין אם זוגית, לעבר גורם חיצוני אובייקטיבי ובקיא בסוגייה, כדי שהאחרון למעשה יסייע להם להגיע לעמק השווה ולניפוצו של סלע המחלוקת הקיים ביניהם.

כמו כן, נעשה שימוש בגישור במגוון מסגרות ומקומות שונים, כאשר ניתן למצוא אותו במסגרת עסקית בין שותפים שונים אשר יחסיהם עלו על שרטון, בחיי משפחה אשר נאלצת לקבל החלטה דרמטית הנוגעת לכספי עיזבון או החלטה סיעודית אודות חבר משפחה, וכמובן בגירושין בין בני זוג, אשר מבקשים לקיים גירושין מהירים וקלים יותר.

לכן, לא מפתיע לראות בעת האחרונה מספר הולך וגואה של זוגות הפונים לגישור, על מנת שהמגשר, הגורם שעורך את הגישור, יסייע להם לקיים הסכם גירושין ולבצע פרידה נקייה ונוחה עד כמה שניתן, ללא כל היצרים והמריבות אשר עלולות לאפיין את בית המשפט במסגרת משפט גירושין.

 

האלטרנטיבה בהיעדר גישור

זאת ועוד, כי כדי להבין לעומק את הצורך והרצון של רבים להיעזר בגישור, צריך לבחון את האלטרנטיבה הקיימת בהיעדרו של זה, כאשר זוגות נאלצים להתגרש בישראל על פי דין אשר עבור רבים אינו קורץ או מהווה אפשרות מועדפת.

זאת מכיוון שבמסגרת גירושין דרך בית המשפט, בין אם מדובר בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, זוגות נאלצים לעתים להיכנס לקרב משפטי אשר תכליתו הגדלת זכויותיהם בהסכם הגירושין כאשר הם למעשה יריבים. כמו כן, אילו גירושין נערכים במסגרת בית הדין הרבני, דהיינו שהאחרון נוהג לבחון את קיומם של מקרים במשקפיים שונות מאוד ממרבית הציבור בישראל.

איך עובד גישור לקראת גירושין
איך עובד גישור לקראת גירושין

רוצה לומר, לנוכח היותו של בית הדין הרבני ערכאה משפטית דתית, כזו אשר שופטת בעיקר לנוכח תקנות והלכות המשפט העברי בכלל, ובמסכת גיטין בענייני גירושין בפרט, האופן בו אותה ערכאה עלולה לבחון את קיומם של אירועים כדוגמת בגידה או קיום אורח חיים שאינו דתי, לעתים רבות אינו משקף את אורח חייהם של המתגרשים עצמם.

 

גישור – האפשרות להתאמת הגירושין לנוכח רצון בני הזוג

לפיכך, באמצעות גישור יכולים להבטיח בני הזוג כי אופן גירושיהם יתבצע בדרך שמרצה אותם, ונותנת דגש ומעניקה נפח להיבטים אשר מרצים אותם, ולדעתם מגלמים בצורה נכונה יותר את האופן בו יש להתגרש.

זאת ועוד, כי בעת הצורך לבצע חלוקת רכוש, יכולים בני הזוג באמצעות גישור להימנע מעקרונותיה השרירותיים של ערכאות המשפט בישראל, בעודן נוהגות לפסוק (בהיעדרו של הסכם ממון) על איזון משאבים וחלוקת רכוש על פי הלכת השיתוף, כאשר לעתים רבות מדובר בחלוקה שאין לה אחיזה במציאות, ופוגעת ביכולתם של רבים לצאת לדרך חדשה וחיים עצמאיים.

 

גישור כאמצעי למען שלום בית

בנוסף לכך, היבט נוסף אשר קיים לטובת גישור הוא יכולתו למנוע דם רע בין קרובי משפחה, אשר לעתים תכופות ייאלצו עוד לקיים מעתה ואילך מערכת יחסים כזו או אחרת. כלומר, כאשר בני זוג מתגרשים, לעתים רבות מדובר בפיצולו של תא משפחתי אשר מונה גם ילדים, במידה וגירושין יתקיימו במסגרת בית המשפט, עלולים הגירושין לקבל אופי מכוער ויצרי, ובאופן בלתי נמנע גם ישפיעו על מערכת היחסים של כלל הבית וכחלק מכך על ילדיהם המשותפים.

לפיכך, באמצעות היעזרות בגישור יכולים להבטיח ההורים המתגרשים כי הם מקטינים את גובה הלהבות למינימום, בעודם פונים לצד ג' שיערוך ויסייע להם להגיע להסכם אשר מגלם את רצונם כאשר הדרך אינו כרוך בחריכת האדמה המשפחתית והשארת דם רע אשר עלול לפגוע בכלל התא המשפחתי.

 

כיצד מתבצע הליך הגישור

בהמשך לכך, הליך הגישור מתקיים לרוב לאחר שנעשתה פנייה מטעם בני הזוג, בין אם ביוזמתו של אחד מהם או שמא מהחלטתם המשותפת, לקיים פגישה או שיחה עם מגשר. אותה שיחה מהווה שיחת היכרות אשר תכליתה לפרוש את שלבי ההמשך ולבאר אודות ההליך כולו.

לאחר מכן, תפתח סדרת פגישות בין המגשר לבין בני הזוג, כאשר בראשיתן נהוג לחתום ראשית על הסכם גישור, כזה אשר מסמיך ומבאר את מערכת היחסים בין המעורבים בהליך, כמו גם כי ההסכם אשר עתיד להיכרת נעשה ביוזמתם של המעורבים בו ומרצונם החופשי, כמו גם כי הינו חשאי וחסוי לחלוטין.

 

ההליך באופן כללי

לאחר שנחתם הסכם הגישור יתקיימו לרוב בין 4 – 6 פגישות גישור, כאשר חלקן יעשו בפורום מלא, קרי המגשר ו- 2 בני הזוג, כמו גם לעתים בהפרדה מסוימת אשר תכלול את המגשר ואחד מבני הזוג. במסגרת הפגישות השונות נהוג להתייחס לא רק למפרט הטכני של הגירושין, אלא גם לוודא כי ההסכמות וההבנות אשר יושגו יהיו ברות קיימא, כדי לוודא שההבנות מתעלות מן הנייר עליהן יעלו, וימומשו בחיים היום יומיים בהתאם.

 

ראשית הליך הגישור – היכרות וגיבוש הבנות כלליות

זאת ועוד, כי לרוב בראשית הדרך (פגישה 2 – 3) עוסקים בני הזוג בעניינים הסטנדרטים שיש ליישר בעבור זוג אשר מתגרש, כדוגמת הסכם מזונות, הסכם ממון, מגורים, הסכמי ראייה, חלוקת עסקים קיימים בין בני הזוג וכן הלאה.

 

ליבת ההליך הגישור – הגעה להבנות משותפות

לאחר מכן, בפגישות המאוחרות, יעסוק הגישור בעיקר בהגעה לעמק השווה לנוכח הדרישות או הציפיות של בני הזוג, כאשר בהנחיית המגשר יעשה ניסיון לכריתת פשרה אשר תותיר את 2 הצדדים מרוצים ממנה, ובתחושה כי את מסמך ההבנות אשר יצרו יחדיו, כלומר, הסכם הגירושין, ניתן לקיים ולנסוך לתוכו משמעות.

 

סוף ההליך – אישור הסכם הגירושין

לבסוף, משהגיע הזוג לכלל ההבנות ההכרחיות, עליו לקחת את המסמך לאישורה של ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, כדי שאלו יאשררו את ההסכם ויכניסו לתוכו תוקף, מכיוון שאילולא חתימה שכזו תתבצע, הפרת ההסכם אולי תיחשב כהפרת חוזה ובהתאם תזכה את הצד הנפגע בפיצויים כספיים, אך לא יהיה ניתן לחייבו לקיים את ההסכם כמשמעו.

כמו כן, לאחר שערכאה משפטית חתמה על ההסכם ונסכה לתוכו תוקף, אזי שבני הזוג אינם נשואים עוד, כאשר כל שנותר להם הוא לבצע את טקס הגירושין במסגרת הערכאה הדתית, בית הדין הרבני, טקס אשר אמור להתבצע בקלות יתרה מפאת העובדה כי מדובר בזוג אשר הגיע כבר לכלל ההבנות וההסכמות אודות גירושיהם, ובהתאם לכך אבד הסיכוי לשלום בית ואין מניעה לגרשם בהקדם.

 

גישור כאמצעי להוזלת הליך הגירושין

זאת ועוד, כי מפאת העובדה שבמסגרת גישור לא קיים הצורך לשלם שכר טרחה כפול (עבור עו"ד לכל צד), מאפשרת לזוגות רבים לחסוך משמעותית בהוצאות גירושיהם בעודם נעזרים באמצעי כמו גישור. זאת מכיוון שהעלויות במסגרת הליך זה מתחלקות ביניהם, כמו גם כי מדובר בהליך קצר משמעותית מאשר בחינת התיק במסגרת בית משפט.

 

לסיכום – גישור כאמצעי להתאמת הגירושין כחליפה אישית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, באמצעות גישור עולה בידי בני הזוג להגיע להסכם גירושין ייחודי ואישי, באופן שאינו סר למרותה השרירותית של ערכאה משפטית כזו או אחרת. כלומר, כאשר זוג עושה שימוש באמצעי שכזה, הוא למעשה נוסך בעצמו את אופיו והשקפת עולמו לאופן שבו הוא סבור שנכון וצודק לקיים היפרדות שכזו, אשר הופכת בעת האחרונה למנת חלקם של רבים יותר ויותר.

כמו כן, לטובת ההליך ניתן לזקוף עוד מספר יתרונות משמעותיים, כדוגמת היכולת להימנע מסכסוך משפטי ארוך ומסואב, כמו גם השארת תא משפחתי שלם ובריא יותר לאחר הגירושין, כאשר במסגרת הגישור נלקחת בחשבון העובדה כי בני הזוג יאלצו לחיות במחיצת השני, גם אם באופן פחות, למשך שנים רבות גם לאחר שהתגרשו.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו הנכם נמצאים בפתחו של הליך גירושין, כאשר קיימת התלבטות כיצד נכון וראוי לקיים אותם באופן האופטימלי וכזה אשר הינו זול משמעותית לעומת האלטרנטיבה שקיימת בהיעדרו, מומלץ לפנות בהקדם לסיועו של מגשר, כדי שהאחרון יוכל לעזור לכם ליצור הסכם גירושין שמקובל עליכם, ושיאפשר לכם לעבור את תהליך היציאה לדרך חדשה וחיים עצמאיים, על הצד הטוב ביותר.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא