גישור כהליך חסוי

גישור הוא הליך אשר זוגות רבים נוקטים בעודם מבקשים לקיים הסכם גירושין, כאשר באמצעות ההליך הם מבקשים להגיע להבנות והסכמות אשר כריתתן מתאפשרת לנוכח השיח הייחודי והאקלים אשר נלווה לשיחות גישור.

כמו כן, שאלה אשר מעסיקה רבים היא שאלת החשאיות והחיסיון אשר קיים לשיחות אלה, כאשר לעתים בשל חשש מדליפת הדברים ושימוש אוחר בהם על ידי הצד הנגדי ועורכי דינו, רבים בוחרים להחזיק את קלפיהם קרוב לחזה במסגרת הסכם גישור, כאשר מדובר במעשה שמחליש ומקטין את הסיכויים של אותו הסכם לשאת פירות, כמו גם חסר רציונל לנוכח החיסיון הרב שקיים להליך זה.

לפיכך, לנוכח שכיחותם הרבה של הסכמי גירושין בעת האחרונה, כמו גם כי הליך הגישור הפך לנפוץ ופופולארי במיוחד בעת האחרונה, במאמר הקרוב נבחן את מאפייניו של גישור כהליך חסוי.

 

מהו גישור?

גישור הוא פנייתם של קבוצת אנשים אשר שרויה בסכסוך או מחלוקת משמעותית אודות מערכת יחסים שקיימת ביניהם, כאשר הם מבקשים למעשה להיוועץ ולקבל הכוונה מטעם גורם צד ג' אשר הינו נקי ואובייקטיבי מהסוגייה לחלוטין.

כך למעשה ניתן לראות שימושים בגישור במסגרת חיים עסקיים, משפחתיים, זוגיים ואף מדיניים, בין כל 2 ישויות אשר מבקשות להסדיר ולהגיע לעמק השווה עם גורם נוסף שעימו הם מצויים בקשר כלשהו. כמו כן, בהיבטם של הליכי גישור שנעשים טרם הסכמי גירושין, גישור מאפשר ל- 2 הצדדים להנות מפריבילגיות רבות אשר לא קיימות במסגרת פנייה עצמאית לבית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני, כפי שמיד נדגים ונמחיש.

 

גישור כאמצעי להתאמה אישית

זאת ועוד, כי יתרונו הגדול של גישור על פני המקביל לו – עריכת תביעת גירושין בקרב בית המשפט, הוא שבאמצעות גישור יכולים בני הזוג להבטיח כי האופן בו יתגרשו, כלומר הדרך בה ינוסח הסכם הגירושין שלהם, יגלם בתוכו אך ורק את המאפיינים והערכים אשר הם כבני זוג ובני אדם מאמינים בהם.

 

התאמה אישית בהיבט הכלכלי – אל מול בית המשפט לענייני משפחה

רוצה לומר, אילו זוג היה נאלץ לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי להכריע בעניין גירושיו, סביר להניח כי בנושאי ממון לדוגמה בית המשפט היה נוהג באופן שמגלם את עקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף, כמובן בהנחה ולא קיים הסכם ממון קודם עבור אותו זוג.

גישור כהליך חסוי
גישור כהליך חסוי

מנגד, כאשר אותו זוג בדיוק ניגש לערוך את הסכם גירושיו בעצמו, הוא יכול להחליט לבד כיצד הוא סבור כי נכון לחלק את ממונם המשותף אשר צברו, בעודם מכלילים או מחריגים זכויות והון אשר לדעתם ראוי להחריג או להכליל, מבלי לקחת בחשבון את ברירת המחדל שהרשות השופטת פועלת לפיה.

 

התאמה אישית בהיבט ההלכתי – אל מול בית הדין הרבני

זאת ועוד, כי גם כאשר זוג נאלץ להיפרד מנסיבות שאינן אופטימליות, כפי שקורה כאשר אחד מן הצדדים מעל באמונו של משנהו, אילו אותו זוג יקיים את הסכם גירושיו במסגרת ערכאה משפטית דתית כדוגמת בית הדין הרבני, אזי שלבגידה שכזו יש חשיבות רבה, כאשר מוכרח הזוג להתגרש לאלתר, כמו גם כי הצד הבוגד צפוי לשאת בעלויות כלכליות חמורות ומרחיקות לכת, בעודו נאלץ לשלם כתובה במלואה, או לחליפין כאשר תימנע ממנה כתובתה לחלוטין.

 

גישור מתוקף ההבנה כי קיים עתיד לאחר הגירושין

לפיכך, גישור מאפשר ל- 2 הצדדים ולזוג כישות אחת לקבוע באמצעות שיח והגעה לעמק השווה את האופן בו הם מעוניינים להפריד כוחות, כאשר הערך שמנחה אותם לאורכו של כלל הליך הגישור ועובר בו כחוט השני, הוא השאיפה לשלום בית וההבנה כי גם לאחר הגירושין יאלצו בני הזוג לחיות במחיצת משנהו במידה כזו או אחרת, במיוחד אילו קיימים להם ילדים משותפים.

 

הליך הגישור

בהמשך לכך, הליך הגישור עצמו מקבל גוון ידידותי יותר למשתמש לעומת מקבילו בבית המשפט, כאשר לזכות אותו הליך ניתן לזקוף פרט להתאמה אישית גם את היותו מהיר, מסביר פנים, וזול משמעותית, ממקביליו אשר נעשים במסדרונות הצדק.

זאת מכיוון שהליך גישור נעשה באופן פרטי, כלומר לאור פניית מי מבין בני הזוג (או שניהם יחדיו) לידי מגשר אשר אותו זוג מצא כגורם מתאים לערוך את הסכם גירושיהם ולסייע להם להתגרש כהלכה.

 

ראשית הליך הגישור – חתימה על הסכם גישור ווידוא רצון חופשי מטעם בני הזוג

לאחר פנייה ראשונית זו, צפוי אותו מגשר להחתים את בני הזוג על הסכם גישור, הסכם אשר למעשה מסדיר את מעמדו כמגשר ואת מעמדם של בני הזוג כמגושרים אשר פנו אליו למען סיוע בהגעה להכרעה, כמו גם כי שניהם נוכחים באותו הליך מרצונם החופשי והמלא, ולא לנוכח לחצים פסולים או מטעם תחושת ויתור.

 

המשך הליך הגישור – דיונים אודות היבטי ליבת הגירושין

בנוסף לכך, לאחר שנחתם אותו הסכם, יפצח הזוג במספר פגישות אשר חלקן נעשות בנפרד, בעוד שחלקן נעשות במשותף, אשר במהלכן ידונו בני הזוג והמגשר באופן בו ניתן ליצור הסכם גירושין אשר הינו מצד אחד הוגן ושוויוני, ומצד שני מאפשר לבני הזוג לקיימו ולחיות במחיצתו ללא עכבות וללא משקעים אשר עלולים להקשות על חיי כלל התא המשפחתי והקרובים לו בעתיד.

 

סוף הליך הגישור – אשרור ההסכם ונסיכת תוקף לתוכו

לבסוף, משהגיע הזוג לכלל ההבנות ההכרחיות כדי להתגרש, בעודו מתייחס לאופן חלוקת הממון, הסכמי הראייה אודות ילדיהם המשותפים, דמי המזונות הקבועים, כמו גם לעתים סעיפים נוספים כדוגמת אופן חינוך הילדים וכן הלאה, עליהם להביא את ההסכם לאישורה של ערכאה משפטית.

כאשר לאחר מכן כאשר יושלם הטקס מסירת הגט ההלכתי שמתרחש בבית הדין הרבני, הזוג למעשה גרוש לחלוטין. לעומת זאת, ראוי לבאר ולפרט אודות אשר קורה אילו הליך הגישור דווקא אינו צולח, כאשר הזוג נאלץ דווקא לאחר שפתח בהליך גישור לפנות לבית המשפט בעודו מקיים למעשה תביעת גירושין כשלעצמה.

 

גישור כמסמך חסוי ובלעדי

בהמשך לכך, יש לציין כי הסכם גישור או כלל הליך הגישור כשלעצמו הינם חשאיים וחסויים לחלוטין, עד כדי כי לא ניתן להשתמש בהם במסגרת משפט הגירושין עצמו. כלומר, לא יכול מי מבין בני הזוג אשר פנה למגשר וקיים מקצתו או כולו של הליך גישור, להיעזר בהבנות ובהסכמות אשר התקיימו במסגרת אותן שיחות, כראייה או טענה במסגרת משפט גירושיהם.

כמו כן, במסגרת חוק בתי המשפט התשמ"ד נקבע כי :"דברים שנאמרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי", כלומר, מדובר בתהליך חסוי וסודי לחלוטין, כאשר כל אשר נאמר או הובהר במהלך ההליך עצמו לא יכול לשמש כנגד מי מבין המעורבים בגירושין, כאשר הסיבה לכך היא גם הרצון לאפשר לבני זוג לדבר ולדון באופן חופשי וגלוי במהלך הגישור, וללא חשש שמא ההבנות התאורטיות אותן הם רוקמים כעת עלולות לבוא בעוכרם בעתיד.

 

חיסיון שמרחיק לכת עד המגשר ובני הזוג עצמם

זאת ועוד, כי כחלק מאותו רצון לאפשר לבני זוג לומר את אשר על ליבם, גם על המגשר קיים איסור מוחלט לחשוף את פרטי ההבנות אשר הגיע אליהן הזוג במהלך שיחות הגישור, כאשר הדבר מעוגן כמובן במסגרת הסכם הגישור אשר עליו חותם הזוג עוד בטרם החלו כלל השיחות.

יתרה מכך, אילו מי מבין בני הזוג יבחר בכל זאת שלחשוף נתונים או הבנות אשר הזוג התעתד לכרות במהלך שיחות הגישור, בעודו מנסה לקבוע עובדות בשטח ולהציב רף מסוים אשר לאורו נכון לפעול, כפי שעלול לקרות לדוגמה כאשר אחד מן הצדדים חושף את גובה דמי המזונות אשר משנהו הסכים לתת / לקבל, נוהג בית המשפט להעניש ולדרוש דין מאותו גורם שהפר את החיסיון.

 

לסיכום – גישור כהליך המבטיח את סודיות המשתתפים בו

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, גישור מהווה אמצעי סודי ויעיל במיוחד עבור בני זוג אשר מבקשים לקיים הבנות והסכמים בדרך של אמון וכבוד לנוכח ההיסטוריה המשותפת שלהם. רוצה לומר, במסגרת הליך שכזה, יכול להבטיח כל צד המשתתף בו כי יש לו רק מה להרוויח מקיום השיחות בגילוי לב ומתוך נכונות אמיתית להגיע להסכמה ולעמק השווה.

זאת מכיוון שגם אילו יקרסו כלל השיחות והליך הגירושין יגדע באיבו, כלל ההבנות וההסכמים אשר נערכו במהלכו לא ישמשו כבסיס או כתשתית עתידית אשר עליה יסתמך בית המשפט, כיוון שהאחרון אינו חשוף כלל להתקדמות זו, כמו גם כי מנועים כלל המעורבים בהליך הגישור, הן המגשר והן בני הזוג, מלחשוף אותן במהלך המשפט עצמו, כאשר אילו יעשו זאת הם צפויים לשאת בקנסות בגין התנהגות שלא בתום לב.

לפיכך, הליך הגישור שומר על מעמדו כאמצעי יעיל, זול, ומהיר להבאתו של הסכם גירושין אשר מגלם בתוכו את ההבנות וההסכמים הייחודיים אשר הביא ויצר הזוג בעצמו, כמו גם כזה אשר שומר על חשאיות מרבית אשר תחילתה בחיתום הסכם הגישור שמבטיח את הסודיות, וסופה עד חיתום הסכם הגירושין עצמו בידיה של ערכאה משפטית.

 

אחרית דבר

לכן, אילו הנכם נמצאים בפתחו של הליך גירושין ומתלבטים כיצד לקיים הסכם זה בעודכם שומרים על המשכיותו של התא המשפחתי כמקשה אחת עד כמה שניתן, מבלי לתת לגירושין להוות אירוע טראומתי אשר משפיע על כלל חברי המשפחה באופן בלתי הפיך, גישור מהווה אפשרות אידיאלית, או לכל הפחות כזו אשר מומלץ במידה רבה לנסות.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא