דיני משפחה

דיני משפחה הם כלל החוקים והדינים הנוגעים לחיי המשפחה בישראל. מדובר בענף משפטי ייחודי העוסק בכל האספקטים הנוגעים לנושאי נישואין וגירושין, הורות וכן הזכויות והחובות הקיימים לכל אחד מהפרטים במשפחה. מהם דיני משפחה? מה מייחד את דיני המשפחה בישראל? מה בין הדין הדתי לחוק החילוני בישראל? מה תפקידו של עורך דין גירושין בסיוע לצדדים בהליכי גירושין ומשמורת? בשורות הבאות נעסוק בנושא של דיני משפחה בהרחבה ונבהיר את התפקיד הרגיש של עורך דין גירושין בכל הנוגע לטיפול בתא המשפחתי היוצא לדרך חדשה. 

דיני משפחה – מה זה בעצם?

כבר הוזכרה לעיל העובדה שדיני משפחה הם ענף משפטי העוסק בחובות ובזכויות של כל אחד מהפרטים במשפחה. בישראל נושא דיני המשפחה הוא נושא ייחודי, כיוון שהדיון בו מושפע במידה רבה מחוקי הדת ואזרחים ישראלים בני דתות שונות רשאים להישפט בפני שופטים דתיים. זאת, בהתאם לדת שלהם. אזרחים יהודים רשאים לבחור היכן יתנהלו הדיונים בנושאי המשפחה. הבחירה היא בין בית המשפט לענייני משפחה, ובית הדין הרבני.

מהם הנושאים בהם מטפלים דיני משפחה במדינת ישראל?

להלן התחומים השונים שבהם עוסקים דיני המשפחה בישראל:

נישואין

במדינת ישראל הנישואין בין בני זוג מתנהלים על פי הדין הדתי. המשמעות היא שבני כל אחת מהדתות בישראל יתחתנו על פי העקרונות הדתיים המנחים שלהם. עם זאת, במקרים מסוימים קיימת האפשרות לנישואין אזרחיים. בעשורים האחרונים, מכירה המדינה גם בזוגיות של בני זוג מאותו המין, אם כי לא כזוגות נשואים אלא יותר כידועים בציבור.

נישואין ליותר מבת זוג אחת

לרוב, החוק החילוני והחוק הדתי כאחד, אוסרים על ביגמיה, ועל אחת כמה וכמה על פוליגמיה. עם זאת, יש מקרים שבהם עשוי בית המשפט לאפשר לגבר להתחתן עם אישה נוספת. לגבי נשים, אין היתר כזה ולא סביר שיינתן היתר כזה בעתיד הנראה לעין.

גירושין

אם הנישואין מתנהלים על פי עקרונות החוק הדתי, הרי שבהתאם לכך, גם הגירושין בישראל מתנהלים על פי העקרונות הללו. אף על פי כן, יש מצבים שבהם עובד הדיון לבית משפט אזרחי.

דיני משפחה
דיני משפחה

משמורת

דיני גירושין עוסקים בנושא החשוב של הטיפול בילדים והמשמורת. בנושא הזה נדון בהמשך המאמר.

מזונות ומזונות ילדים

חלק מהליך הגירושין מוקדש לקביעת גובה המזונות שגברים גרושים חייבים בהם. בדרך כלל, דמי המזונות נפסקים עבור הילדים. עם זאת, יש מקרים שבהם פוסק בית המשפט מזונות גם לגרושה.

חלוקת הרכוש

חוץ מנושא המשמורת, נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג הוא לרוב הנושא המשמעותי והקשה ביותר בהליך הגירושים כולו.

באילו מצבים יש חשיבות לדיני המשפחה?

דיני המשפחה הם העקרונות המשפטיים המנחים אם ההתדיינות בין שני בני זוג עולה על פסים משפטיים. החשיבות של דיני המשפחה, נובעת מהנושאים הרגישים שבהם עוסקים הדינים הללו. דיני המשפחה חלים כאשר שני בני זוג באים בברית הנישואין, ומבצעים החלטה מודעת להקים משפחה חדשה.

כשמדובר בגירושין, דיני המשפחה חשובים על אחת כמה וכמה. הדינים כאמור עוסקים בחלוקת הרכוש בין בני הזוג, במשמורת על הילדים ובדמי המזונות שבהם יחוייב הבעל. בנוסף, יש נושאים נוספים שדיני המשפחה מטפלים בהם.

חלוקת רכוש בדיני משפחה

כאשר בני זוג מחליטים לפרק את החבילה ולסיים את חיי הנישואין שלהם, אחד הנושאים החשובים שיש לדון בהם הוא חלוקת הרכוש. הנושא הזה מורכב ולמרות החוקים המפורטים והתקדימים הקיימים, עדיין קורה לא אחת שמשפט הגירושין נמשך תקופה ארוכה. עורך דין גירושים אמור לנסות ולתווך בין הצדדים ולהגיע לחלוקה מוסכמת שתקצר את התהליך.

כיצד מטפלים דיני המשפחה בישראל בחלוקת רכוש בהליך גירושין?

להלן אופן חלוקת הרכוש על פי דיני המשפחה בישראל, במסגרת הליכי גירושים, כתלות בסוג הרכוש ומעמדו:

א. רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין

על פי החוק בישראל, רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג, לא יהיה חלק מהרכוש שיחולק בין בני הזוג בתהליך הגירושין. רכוש כזה יישאר בידי הבעלים המקוריים שלו גם בתום התהליך.

ב. רכוש שנוצר במהלך חיי הנישואין

רכוש שנוצר ונצבר במהלך חיי הנישואין, יחולק בין הצדדים. החלוקה יכולה להיות תוצאה של החלטה משותפת או הסכם קדם נישואין, או פסיקה של שופט, במקרה שבני הזוג לא הגיעו להסכמה.

ג. השכלה שצבר אחד מבני הזוג במהלך הנישואין

אם אחד מבני הזוג למד ורכש מקצוע מכניס, הרי יש צורך לשקלל את הערך הכספי של המקצוע. לרוב, כשבן הזוג למד, בן הזוג השני תמך בו ומימן הן את הלימודים והן את חיי השגרה. זאת, במטרה ליהנות בעתיד מהיתרונות הכספיים של המקצוע. לכן, חשוב לעשות איזון אקטוארי שלוקח בחשבון גם את העניין הזה.

ד. רכוש שניתן בירושה

גם רכוש שניתן בירושה לאחד מבני הזוג במהלך תקופת הנישואין, יישאר בחזקתו של המקבל ולא יחולק בין בני הזוג.

למותר לציין כי כשדנים בחלוקת הרכוש, הדיון איננו קשור כלל ועיקר לדיון בנושא המזונות, למרות שרבים נוטים לקשור בין השניים מדובר בנושא שונה לגמרי, שאמות המידה לקבלת ההחלטה בו שונות לגמרי מאמות המידה הנוגעות לחלוקת הרכוש.

משמורת – מה זה ולמה זה חשוב

הדיון בנושא המשמורת הוא למעשה דיון על גורלם של הילדים, ומי יהיה האפוטרופוס שלהם. עד לא מכבר היה נהוג למסור את הילדים למשמורת לידי האם. התפקיד העיקרי של האב היה לספק את מזונותיהם של הילדים.

ואולם בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בהתייחסות, ולא אחת קורה שבית המשפט מצווה על משמורת משותפת. המשמעות היא ששני ההורים אחראים באותה המידה על הילדים, והילדים שוהים אצל כל אחד מההורים באופן שווה. מצד אחד, הדבר אמור לחזק את הקשר בין שני ההורים לבין הילדים.

מצד שני, המשמורת המשותפת שומטת את הקרקע מתחת לבקשה לקבלת דמי מזונות, שי שנהנה מהם בדרך כלל היא האישה.

באיזה בית משפט נדונים ענייני משפחה באמצעות דיני משפחה?

ענייני משפחה נדונים באופן עקרוני, בבית המשפט לענייני משפחה. מדובר בבית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה. עם זאת, בחלק ניכר מהמקרים נדונים ענייני המשפחה בבית הדין הרבני, בחלק מהליך גירושים שיש בו השפעה ניכרת למשפט הדתי. בחלק מהמקרים נדון גם נושא הגירושין והנישואין בבית המשפט הזה, במקרים שבהם בית הדין הרבני אינו יכול להחליט.

מדובר במקרים של זוגות חד מיניים, זוגות מעורבים בין דתיים, או מקרים שבהם בני הזוג פסלו מלכתחילה התערבות דתית.

על הדין הדתי והחוק החילוני בתחום הגירושין

כאמור, כל נושאי הנישואין והגירושים אמורים להיסגר באמצעות בית הדין הרבני. עם זאת, יש מקרים אשר בהם בני הזוג מחליטים שהדיון בגירושים שלהם יתנהל במקום אחר. העברת הדיון בנושאי גירושין לבית משפט לענייני משפחה ולא להשאיר אותו לרבנות, שלרוב נוטה לייצר פסקי דין שמרניים.

הדיון בנושא הגירושין עשוי להתנהל בהתאם להסכם שערכו בני הזוג לפני הנישואין, אם ההסכם אכן תקף. מספר פסקי דין מכוננים מנעו את האפשרות להתנער מהסכמי קדם נישואין, ולרוב שני הצדדים שחתמו עליהם מחויבים להם. עם זאת, אם קיימים נושאים שלא נכללו במסגרת ההסכם, אפשר לדון בהם בבית דין רבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

מהו טוען רבני ומהם התפקידים שלו?

טוען רבני הוא איש מקצוע שיכול לייצג את בני הזוג בהליך גירושין, או רק אחד מהם. המגבלה של טוען רבני, היא שהוא יכול למלא תפקיד דומה לזה של עורך דין גירושין, אך ורק בבית הדין הרבני. לבית הדין הזה מגיעים בני זוג ששניהם או לפחות אחד מהם, מעוניין לנהל את משפט הגירושין בהתאם להלכה היהודית.

מהו תפקידו של עורך דין לענייני גירושין בהקשר של דיני משפחה?

למרות הדימוי הפחות חיובי שיש למשפטי הגירושין, האמת היא שבמרבית המקרים, המשפטים הללו מסתיימים בהסכם גירושין מניח את הדעת ששני הצדדים יכולים לחיות איתו. בחלק מהמקרים, המחלוקת בין בני הזוג מגיעה לערכאות משפטיות, כאשר במקרים כאלה מלווה כל אחד מהצדדים על ידי עורך דין גירושין משלו, המתמחה בדיני משפחה.

גם במקרים הללו, עורכי הדין מנסים ככל שביכולתם, לנסות ולסיים את סכסוך הגירושין בהסכם. לפעמים, בית המשפט מפנה את בני הזוג להליך גישור, שבו הם ינסו להתגבר על מחלוקות ולהגיע לפשרה מניחה את הדעת.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן.
המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

אלימות במשפחה

אחת התופעות המכוערות שהמחוקק נדרש להתמודד איתן היא התופעה של אלימות במשפחה. מדובר בתופעה בעייתית, מקוממת וכזאת הדורשת טיפול יסודי הן במובן האישי והן במובן

אימוץ ילדים

אימוץ ילדים הוא דרך מצוינת להעניק משפחה גם לילדים שלא שפר עליהם גורלם, ומצד שני, להעניק הזדמנות לזוגות חשוכי ילדים להיות הורים. ילדים הנמסרים לאימוץ

ידועים בציבור

הקשר בין בני זוג מוביל בדרך כלל לרצון שלהם לזכות בהכרה של הסביבה בזוגיותם. ההכרה הרשמית בזוגיות מעניקה לבני הזוג יתרונות משמעותיים. היתרונות הללו נוגעים

נישואים אזרחיים

נישואים אזרחיים הם נישואין שאושרו על ידי המדינה אבל אין להם בהכרח אחיזה דתית. בחלק ניכר ממדינות העולם עומדת לבני זוג הזכות להינשא באופן זה.

יישוב סכסוך משפחתי

כשבני זוג מבקשים לפתוח בהליך משפטי המכוון בסיכומו של עניין לסיים את הזוגיות בגירושין ופרידה, החוק מחייב לפנות תחילה ליישוב סכסוך משפחתי. חוק שנכנס לתוקפו

צו הרחקה במשפחה

אחת מזכויות היסוד של כל אזרח במדינת ישראל היא הזכות לביטחון אישי. החוק נותן בידי מערכת האכיפה אמצעי הגנה על מי שנפגע, או עלול להיפגע