הפרה של הבטחת נישואין ומה משמעותה הכספית?

בכל התרבויות בעולם, נישואין הם אחד האירועים החשובים ביותר בחייו של אדם ואפשר לומר שהם בגדר אירוע מכונן. לא בכדי הפכו הנישואין למושא השאיפות של נשים רבות, אבל גם של גברים. אולם מעבר להילה הרומנטית ומעבר לרצון לחוות חיי משפחה וחיי אהבה מספקים, הנישואים הם למעשה עסקה בין שני אנשים, הטומנת בחובה הטבות כלכליות.

גם מבחינת החוק, נחשב חוזה נישואין לחוזה שיש לו אספקטים פיננסים לא מעטים. לפיכך, הפרה של הבטחת נישואין יכולה להתפרש כהפרה של הבטחה עסקית, עם כל הנזק הכספי המשתמע ממנה. מה הופך את הנישואין מנדר של אהבה לעסקה כלכלית? מהי בעצם הבטחת נישואין? מתי יכולה הפרה של הבטחת נישואים להפך לעילה לתביעה משפטית? על כך במאמר הבא. 

 

נישואין – נדר של אהבה או עסקה כלכלית?

לכל אורך ההיסטוריה, היו הנישואין סוג של עסקה בין שתי משפחות. בחברה הגבוהה באירופה התחתנו מלכים עם נסיכות וההפך, על בסיס מעמדי וכלכלי. מלכים רבים וגם סוחרים ראו בבנות שלהן, שהיו נסיכות או בנות טובים, נכס של ממש וכלי לחיזוק המעמד והקשרים שלהם.

גם היום נחשבים הנישואין, בחברות רבות, לעסקה בין משפחות לכל דבר ועניין. עם זאת, לאורך כל השנים היתה גם האהבה נושא חשוב ומוכר, ובעיקר אהבות נכזבות או אהבות שלא מומשו בגלל אינטרסים מעמדיים או משפחתיים. מכאן שאפשר להגדיר את הנישואין במידה רבה של ודאות כעסקה כלכלית ופיננסית שנעטפה בשכבות של רומנטיקה ואהבה. השכבות האלה מחפות ומסתירות את המשמעות האמיתית של חיי הנישואין.

 

מהי הבטחת נישואין ומהן המשמעויות הכלכליות שלה?

הבטחת נישואין שנותנים בני זוג איש לרעותו או לרעהו, ניתנת במקרים רבים בפני קהל רב ובאופן שמחצין את הכוונות של שני הצדדים. לכאורה, מדובר בעוד טקס ובעוד הזדמנות של חברים ובני משפחה לחגוג, לשמוח וליהנות. למעשה, מדובר בהבטחה שיש לה משמעויות פיננסיות ומשפטיות כאחת.

המשמעויות הללו בולטות יותר לעין אם יש פער בין מצבם הפיננסי של שני המועמדים לנישואין. אבל גם כשמדובר בהבטחת נישואין בין שני אנשים שווים מבחינת היכולות הכספיות והפיננסיות שלהם, עדיין מדובר בעסקה שיכול להיות לה תוקף משפטי. במקרה הראשון, צד אחד מעוניין לשפר את המצב הכספי שלו. במקרה השני, הנישואים נועדו למנוע זליגה של הון וכספים אל מחוץ למעגל מעמדי קיים.

 

מהי הפרה של הבטחת נישואין?

הפרת הבטחת נישואין היא הימנעות ממימוש נישואין למרות הבטחה מפורשת. אם להשוות את הנישואין לרכישת נדל"ן, הרי שהבטחת הנישואין יכולה להיות הצהרת כוונות, בדיוק כמו שבעסקת נדל"ן חותמים על הסכם עקרוני ורק אחר כך מסכמים את העסקה בחתימה על הסכם סופי.

הפרה של הבטחת נישואין ומה משמעותה הכספית
הפרה של הבטחת נישואין ומה משמעותה הכספית

במהלך החתימה על הסכם העקרונות מעביר הקונה למוכר סכום כסף בתור "דמי רצינות". הבטחת נישואין מלווה בדרך כלל בסוג של מתנה יקרה, שגם היא סוג של "דמי רצינות". לפעמים מדובר בטבעת אירוסין יקרה ולפעמים במתנה אחרת, יקרה אפילו יותר. אבל גם בהעדר מתנה, הכרזת אירוסין הינה סוג של הסכם עקרוני בין הצדדים. מכאן שהפרה שלו יכולה להתפרש לכאורה כהפרת הסכם המחייבת תשלום פיצויים לצד הנפגע.

 

מתי יכולה הפרה של הבטחת נישואין להפוך לתביעה משפטית?

הפרה של הבטחת נישואין יכולה להפוך לתביעה משפטית, אם מתקיימים שני תנאים חשובים:

 

הוכחת קיומה של הבטחה לנישואין

אם הצד התובע מצליח להוכיח מעל לכל ספק שהבטחת נישואין אכן התקיימה, רק אז יוכל בית המשפט לאשר שקיימת עילה לתביעת פיצויים. עצם ההוכחה של הבטחת הנישואין הוא החלק הראשון בדרך לתביעה הכספית. מי שערך טקס אירוסין חשוף, לפיכך, לתביעות יותר ממי שהבטיח נישואין בצורה דיסקרטית וללא כל מעורבות של עדים.

 

הוכחת קיומו של נזק כספי

ההוכחה של הפרת הבטחה לנישואין היא רק השלב הראשון בדרך לתביעת פיצויים. בשלב הבא, על התובע להוכיח שהפרת ההבטחה גרמה לו נזק כספי משמעותי. למשל – אם גבר שאישה הבטיחה לו להתחתן איתו אבל הפרה את ההבטחה, יכול לתבוע אותה רק אם בעקבות הבטחתה להינשא הוא הוציא כספים או יצר התחייבויות כספיות שונות.

רכישת בגדים לחתונה, פנייה לאולם חתונות ותשלום מקדמה על חשבון ערב הכלולות והתחייבות לשלם את שאר הסכום. באותה המידה, אישה יכולה לתבוע גבר אם על סמך הבטחת הנישואין היא רכשה ביגוד או מוצרים שונים.

 

עוגמת נפש כעילה לתביעה בגין הפרה של הבטחת נישואין

כאמור, תביעה בגין הפרה של הבטחת נישואין, יכולה להיות עילה לתביעה אך ורק אם ההבטחה גרמה לצד שלו הובטחו הנישואין נזק כספי או כלכלי משמעותי. בנוסף לנזק, קיימת גם עוגמת הנפש. אבל במקרה הזה, מעבר לבושה ולאי הנוחות שבן הזוג שנזנח עלול לחוות, הפרה של הבטחת נישואין אינה יכולה לשמש עילה לתביעה כספית.

תביעה שיש לה מניעים אמוציונאליים בלבד היא תביעה שהמחוקק לא מתייחס אליה כעילה לתביעה. אם אין נזק כספי – אין תביעה. זאת, למרות שלביטול הנישואין יכולות להיות השפעות לא פשוטות ופגיעה במעמד החברתי של בן הזוג שנזנח.

 

תביעה נגד צד שלישי שגרם להפרת הבטחת הנישואין

אם הפרת הבטחת הנישואין היא תוצאה של קשר שנרקם בין בן הזוג שהפר את ההבטחה לבין אדם אחר, נשאלת השאלה האם יש עילה לתביעה נגד האדם שגרם להפרת ההבטחה. במקרים כאלה, דעת המחוקק היא שאין עילה לתביעה כנגד מי שגרם במעשיו להפרת הבטחת הנישואין.

סעיף 62(ב) לפקודת הנזיקין גורס כי יחסי נישואין אינם חוזה במובן המקובל של המילה. לכן, הפרת ההבטחה כשלעצמה איננה הפרת חוזה שמאפשרת תביעה בין אם נגרם נזק כספי כתוצאה ממנה ובין אם לאו. יותר מפעם אחת נדחו תביעות מהסוג הזה, שמקורן ככל הנראה אמוציונאלי יותר מאשר פיננסי.

 

הפר של הבטחת נישואין ומניעת קשר נישואין גרוע

מבחינת האינטרס הכללי, שמירה על נישואין יציבים היא ערך המסמך על אמונות דתיות. מהבחינה הזאת, הפרה של הבטחת נישואין עדיפה על פני נישואים בעייתיים ולא יציבים, שנערכו על סמך הבטחת רופפת לקיום קשר עתידי. מי שמפר הבטחה היה עלול לגרום לעוגמת נפש ולנזקים רבים הרבה יותר, אם היה מממש את הבטחת הנישואין ואחר כך גורם לעוגמת נפש. לכן, עדיף מבחינה חוקית לצאת מהקשר לפני שמומש ולא להפר אותו לאחר מכן, מה שמהווה פגיעה במוסד הנישואין ובקדושה שלו.

 

כיצד עורך דין עשוי לסייע במקרה של תביעה בגין הפרה של הבטחת נישואין?

למרות האמור לעיל, אם יש עילה לתביעה בגין הפרה של הבטחת נישואין, כדאי וצריך להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום. עורך דין המתמחה בדיני משפחה, נישואין וגירושין, יכול לבחון כל מקרה לגופו ולזהות מקרים בהם מתקיימת עילה לתביעה. חשוב להדגיש לצורך העניין שהתביעה יכולה להיות מוגשת רק בגין נזקים שנגרמו בפועל, ולא בגין הבטחה שבישרה על תועלת כספית עתידית שלא יצאה אל הפועל בסיכומו של עניין.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא