צו הרחקה במשפחה

אחת מזכויות היסוד של כל אזרח במדינת ישראל היא הזכות לביטחון אישי. החוק נותן בידי מערכת האכיפה אמצעי הגנה על מי שנפגע, או עלול להיפגע כתוצאה מאלימות במשפחה. צו הרחקה במשפחה הוא אחד האמצעים הללו.

מהו בעצם צו הרחקה? מה אסור ומה מותר במסגרת צו הרחקה? מי יכול לבקש צו הרחקה ובאילו נסיבות? באילו נסיבות מוציא בית המשפט צו הרחקה כזה? מה פירוש המונח "מדור שקט ושלו"? אילו צעדים משלימים יש לנקוט מעבר לצו ההרחקה? מהו שימוש לרעה בצו הרחקה? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא החשוב והכאוב הזה.

מה זה צו הרחקה ומהן המשמעות שלו?

צו הרחקה הינו צו שבית המשפט מוציא במטרה להרחיק אדם אחד או יותר ממקום מסוים או מאדם אחר. זאת במקרים בהם יש חשש סביר לכך שהמורחק עלול להזיק לאדם שממנו בית המשפט מרחיק אותו. ההרחקה היא לתקופה מוגבלת אך ניתן להאריך אותה בהתאם לצורך ובהתאם לנסיבות. המשמעות של צו הרחקה במשפחה היא שאסור למורחק להתקרב לאדם אחר או למקום מסוים. מבחינת הנפגע צו הרחקה הוא אמצעי המאפשר לו לשמור על אורח חיים תקין, מבלי לחשוש שהמורחק יפגע בו.

 

מה אסור ומה מותר במסגרת צו הרחקה?

את המגבלות על הצד המורחק קובע בית המשפט בהתאם לחומרת האיום מצידו מצד אחד והרצון לשמור גם על זכויות המורחק מצד שני. צו ההרחקה אוסר בדרך כלל על הצד המורחק להתקרב לאדם אחר או למקום מסוים למשך תקופה מוגדרת. האיסור נתמך בענישה כנגד המורחק אם וכאשר ייפר את צו ההרחקה.

חומרת האיסורים הכלולים בצו נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ואין סנקציות אוטומטיות הננקטות עם הוצאת צו ההרחקה. המשמעות היא שניתן להוציא צו הרחקה הנתמך גם בצו למניעת הטרדה ולעיתים מזומנות אכן מתעורר הצורך בכך. במקרים כאלה חל איסור על הצד המורחק גם ליצור קשר או להטריד בכל צורה אחרת את הצד הנפגע.

מי יכול לבקש צו הרחקה ובאילו נסיבות?

מי שיכול לבקש הוצאת צו הרחקה כנגד אדם אחד או יותר הוא אדם הזקוק לצו הזה ואשר עלול להיפגע אם חלילה לא יינתן צו ההרחקה כנדרש. למרבה הצער יש מספר גדול של מקרים בהם צו הרחקה במשפחה לא רק שהוא נדרש, אלא שהוא אפילו חיוני לשמירה על הבריאות ואפילו החיים של אדם אחר. הליך הגשת הבקשה הוא פשוט יחסית.

עם זאת ניתן ואפילו מומלץ להסתייע בשירות הסיוע המשפטי בנושא אלימות במשפחה. זאת על מנת לזרז את התהליך ולמנוע עיכוב הצו בגלל תקלות פרוצדוראליות שאינן מחויבות המציאות. נכון למועד כתיבת שורות אלה הורחב שירות הסיוע המשפטי לכל בתי משפט השלום ובתי המשפט למשפחה בלא יוצא מן הכלל בכל רחבי הארץ.

צו הרחקה במשפחה
צו הרחקה במשפחה

על צו הרחקה, צו הגנה ומה שביניהם

צו הרחקה נועד להרחיק אדם ממקום או מאזור או מאדם מסוים. לכאורה, צו הרחקה יכול לחול גם לגבי חלק מסוים מהבית כאשר בחלק אחר ממנו יותר למורחק להשתמש. אמנם צווים מהסוג הזה הם נדירים, אבל בהחלט יכול לקרות שצו כזה יינתן אם המרחב בבית או בדירת המגורים אכן יכול לאפשר קיום צו שניתן בצורה כזאת.

צו הגנה, לעומת זאת, הוא מקיף יותר ואמור למנוע מהצד המורחק את האפשרות לפגוע בבן משפחה אחר. צו הרחקה במשפחה מאפשר להגן על ילדים מההורים שלהם, שניהם או אחד מהם. צו כזה יכול להגן על בן זוג אחד מפני בן זוג אלים או להגן על אח מפני אלימות של אח או בן משפחה אחר.

 

באילו נסיבות מוציא בית המשפט צו הרחקה במשפחה?

בתי המשפט בישראל אינם ממהרים להוציא צו הרחקה במשפחה. הם עושים זאת אך ורק אם בית המשפט השתכנע שהצו אכן חשוב וחיוני לשמירה על הבטיחות והביטחון של מבקש הצו, שהמורחק עלול לפגוע בו. הסיבה לדקדקנות ולקפדנות הזו היא העובדה שצו הרחקה כזה ובכלל גורם בעצם לפגיעה בזכויות של המורחק.

במצב הזה, אם צו ההרחקה איננו מוצדק הרי שהמורחק נפגע וזכויותיו קופחו. ההקפדה של בתי המשפט נובעת מהעובדה שהיו לא מעט מקרים שבהם נעשה שימוש לרעה בעניין צו ההרחקה במטרה לפגוע באדם אחר, למרות שלא עשה שום צעד מאיים ולא אמר שום דבר שיכול להתפרש כאיום. בהמשך נדון במצב הזה בנפרד.

 

מהו מדור שקט ושלו ומהי המשמעות שלו?

המושג "מדור שקט ושלו" פירושו מגורים שקטים ושלווים בלא כל הטרדה או איום. לכל אדם יש זכות לחיות בביתו בשקט ושלווה וללא הפרעות. כאשר יש פגיעה בזכות הבסיסית הזאת, החוק מאפשר להרחיק את הפוגע. אם האיום על השקט והשלווה הוא חלק מאיום משמעותי יותר על אדם אחד או יותר, יכול בית המשפט להורות על צו הרחקה של מי שמאיים על המגורים השלווים של כל שאר הדיירים. הדבר נכון גם אם פירוש הדבר הוא פגיעה בזכות הקניין של המורחק בבית שלו.

 

צעדים משלימים מעבר לצו הרחקה

צו הרחקה במשפחה אמור להיות חלק מסדרת צעדים שנועדו להסיר את האיום מצד התוקף שהורחק על אחד או יותר מבני המשפחה. עם זאת, ברור שצו ההרחקה איננו הפתרון והוא מהווה רק סעד זמני. אם האלימות במשפחה חוזרת על עצמה חשוב לטפל בגורם לאלימות ולנסות לפתור את הבעיה. בצורה יסודית. למרבה הצער, לא תמיד ננקטים צעדים משלימים. כתוצאה, עלולות להיות התפתחויות בעייתיות שעדיף לא לחשוב עליהן.

 

מה תפקידו של עורך דין בהקשת בקשה לקבלת צו הרחקה

כפי שכבר הוזכר לעיל, הוצאת צו הרחקה יש בה פגיעה בזכויות המורחק. לפיכך, בית המשפט לא ייענה באופן אוטומטי לבקשת צו ההרחקה אלא ידון בו בכובד ראש. לא בכדי, צו ההרחקה ניתן לתקופה מוגבלת ויש לחדש אותו מעת לעת. עם זאת, חשוב מאוד שמי שמבקש צו הרחקה במשפחה יוכל לשטוח את הטענות שלו בצורה מסודרת ומשכנעת.

לפיכך יש חשיבות רבה לייצוג משפטי כבר בשלב הזה. עורך הדין המייצג יכול גם לדאוג להצגה נכונה של המציאות, בעיקר במקרים בהם האלימות כלפי בן משפחה אחד או יותר ננקטת בצורה שעלולה להטעות. לדוגמא – אלימות רוחנית ונפשית, אלימות מילולית ואווירה מאיימת בבית.

 

האם ייתכן מצב של שימוש לרעה בצו הרחקה?

למרבה הצער ישנם מקרים שבהם נעשה שימוש לרעה בצו הרחקה. שימוש לרעה הוא כאשר אדם מבקש צו הרחקה כנגד אדם אחר שלא בצדק ועל מנת ליצור את הרושם שהמורחק הוא אלים. בעניין החומרה של הבעיה ומידת הנפוצות שלה יש חילוקי דעות, אבל הדעה הרווחת היא שהמקרים הללו הם מעטים וברוב המקרים צו ההרחקה הוא אכן מוצדק.

צו הרחקה במשפחה ובכלל הוא אמצעי חשוב שיכול להגן על שלומם ושלמותם של בני משפחה מאוימים. מי שמעוניין להוציא צו הרחקה כזה, מוטב שיסתייע בעורך דין מיומן המתמחה בדיני משפחה וגירושין, אשר יוכל להציג את הנסיבות ואת הטענות התומכות בבקשה בצורה משכנעת בפני הערכאות המשפטיות המעורבות.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא