אחריות הורית משותפת ומה משמעותה עבור הילדים

גירושין או פרידה בין בני זוג מעולם לא היתה וככל הנראה לעולם גם לא תהיה עניין פשוט. ההפרדה בין בני הזוג משפיעה על כל אחד מהם הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית. אולם במובנים רבים הבעיה היותר משמעותית שבני הזוג חייבים לטפל בה, היא הנושא של האחריות ההורית. או במילים אחרות – המשמורת על הילדים וחלוקת נטל הטיפול בהם בין ההורים. מהן המשמעויות השונות של פרידה בין בני זוג? מהי אחריות הורית משותפת וכיצד היא נוגעת לנושא המשמורת? מה התפקיד של עורך דין גירושין בהשגת הסכם אחריות הורית משותפת בין בני הזוג? בכל הסוגיות הללו ועוד נעסוק בשורות הבאות.

מהן המשמעויות השונות של פרידה בין בני זוג?

הקמת משפחה חדשה דומה, במידה רבה, להקמה של עסק. המשפחה היא יחידה כלכלית, כאשר לכל אחד מבני הזוג יש תפקיד בשמירה ובטיפוח של היחידה הכלכלית הזאת. יש משפחות שבהן התרומה הכלכלית של שני בני הזוג היא ישירה ויש מקרים שהתרומה של אחד מבני הזוג היא עקיפה. מקרה כזה הוא זוג שבו אחד מבני הזוג הוא עקר או עקרת בית, שאינם מייצרים הכנסה אבל מייצרים תנאים המאפשרים לבן הזוג שמייצר את ההכנסה, לעשות זאת בתנאים הטובים ביותר. גירושין, לפיכך, זהים לפירוק של עסק עם כל הנטל הפיננסי הנופל על צווארו של כל אחד מבני הזוג. פרידה פירושה הגדלת ההוצאה על שכר דירה, הכפלת תשלומי הארנונה, החשמל ותשלומים נוספים, כתוצאה ממגורים נפרדים.

 

משמעויות הגירושין בכל הנוגע לטיפול בילדים

מעבר למשמעות הפיננסית של הגירושין, יש להם גם משמעות בכל מה שקשור בילדים. ההחלטה על אופן ההתנהלות בין ההורים לבין עצמם ובינם לבין הילדים, נוגעת לאחריות ההורית ולרצון של כל אחד מהם להיות מעורב בחיי הילדים שלו. ישנם למעשה שני סוגים של אחריות הורית:

 

משמורת לאחד מבני הזוג

עד לא מכבר, היה נהוג להעניק את האחריות ההורית לאם, כאשר השותפות של האב באחריות היתה פיננסית יותר מאשר מעשית. לכאורה, גם האב אמור במקרים כאלה להיות מעורב בחיי הילדים שלו. למעשה, המעורבות העיקרית שלו בחיי הילדים, היתה כלכלית. האחריות הכלכלית באה לידי ביטוי בצורת תשלום מזונות לאם ומעורבות כזאת או אחרת בהחלטות החשובות בחיי הילדים. ההורה שלא קיבל משמורת, יקבל הסדרי ראייה וימים קבועים לביקור אצל הילדים. רק במספר זעום של מקרים, קיבל האב את המשמורת. לרוב, בית המשפט פטר את האם מחובת מזונות.

אחריות הורית משותפת ומה משמעותה עבור הילדים
אחריות הורית משותפת ומה משמעותה עבור הילדים

משמורת משותפת

משמורת משותפת, פירושה המעשי הוא חלוקת האחריות ההורית על הילדים בין שני ההורים במידה שווה. משמעות הדבר היא ששני ההורים ימשיכו להיות מעורבים בחיי הילדים. כמו כן, הילדים יגורו אצל שני ההורים, תוך חלוקת זמן שווה ומעבר ביניהם באופן שיאפשר לשני ההורים לשהות בחברת הילדים תקופת זמן זהה. במקרים האלה אין הסדרי ראייה, ושני ההורים חולקים ביניהם את הזמן עם הילדים.

 

מאבק על משמורת והמשמעויות שלו

כאמור, עד לא מכבר היתה המשמורת על הילדים שייכת בדרך כלל לאם והיא קבלה את מרבית האחריות. בתמורה להפחתת האחריות היה האב מחויב להעניק לאם דמי מזונות, בסכומים שנקבעו על ידי בית המשפט. דמי המזונות אמורים לתת מענה פיננסי לצרכים של הילדים. אבל אם שני ההורים מקבלים משמורת משותפת, המשמעות היא שלא ישולמו דמי מזונות לאישה עבור הילדים וכל אחד מההורים יעניק כפי יכולתו לילדים. במקרים רבים, המאבק על המשמורת הוא גם מאבק פיננסי, בעיקר אם האם היתה כל חייה עקרת בית והיא אינה יכולה לעמוד בהוצאות הכספיות הכרוכות בחלק שלה בגידול הילדים. לא מעט מאבקים התנהלו על המשמורת, כשברקע ניצבת למעשה מחלוקת כלכלית ופיננסית.

 

אחריות הורית משותפת – מה זה אומר

אחריות הורית משותפת היא מצב שבו הורים גרושים ממשיכים לקחת חלק משמעותי בחיי היום יום של הילדים. גם התקציב הקשור בילדים מתנהל כל כולו בצורה משותפת, כאשר כל אחד מההורים תורם את חלקו לתקציב הזה ככל יכולתו. מאליו מובן שאת ההחלטה הסופית מקבל בית המשפט. האחריות ההורית פירושה למעשה משמורת משותפת. במילים אחרות – למרות שההורים גרושים הם ממשיכים לקחת חלק בחיי היום יום של הילדים ולא הופכים לדמויות ערטילאיות ומרוחקות כפי שקרה לא אחת בעבר. מבחינת גברים רבים, הורות משותפת משפרת את המצב הפיננסי שלהם. זאת, פשוט משום שלעיתים קרובות תשלום דמי המזונות שנקבע היה גבוה והשאיר בידי הגבר רק חלק מזערי מההכנסה החודשית שלו.

 

מתי אפשר לבקש אחריות הורית משותפת?

למעשה, כל אחד מההורים יכול לבקש ליישם אחריות הורות משותפת על הילדים. הסייג היחיד לעניין זה הוא חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך נוגעת לילדים עד גיל שש, שבכל מקרה יישארו עם האם כאשר הבעל מתבקש לשלם לה דמי מזונות. מעבר לכך, הורות משותפת היא בהחלט בקשה מקובלת. למרות זאת, חשוב לדעת שבית המשפט שוקל כל מקרה לגופו. אם יש חשש שהבקשה להורות משותפת נגועה באינטרסים זרים, הוא יכול לפסוק, כמובן, נגד הבקשה הזאת.

 

מהו החידוש באחריות ההורית המשותפת?

אפשר לומר במידה רבה של צדק שהחידוש בהורות המשותפת טמון בעובדה שדמי המזונות שהורה אחד מקבל מההורה שני מתחלפים באחריות משותפת. מבחינת ההורה שעד עתה שילם דמי מזונות, שזה ברוב המכריע של המקרים הגבר, יש בהורות המשותפת משום חיסכון. זאת, כיוון שדמי המזונות אכן מהווים נטל משמעותי עבורו. מעבר לכך, אין בה לכאורה חידוש, כיוון שבכל מקרה שני ההורים צריכים לקבל כל החלטה הקשורה בילדים בצורה משותפת. בכל מקרה, הורה שירצה לחמוק מאחריות יוכל לעשות את זה.

 

מה התפקיד של עורך דין גירושים בגיבוש ההסכם בין ההורים?

המחשבה מאחורי הורות משותפת היא שלמרות שבין ההורים קיימים משקעים רבים מהעבר, לפחות כשמדובר בילדים תהיה ביניהם מידה מסוימת של הסכמה. התפקיד של עורך דין גירושים הוא להשיג את ההסכם הטוב ביותר האפשרי בין בני הזוג, שייטיב ככל האפשר עם הילדים. עורך דין גירושין מיומן ינסה ליצור דינמיקה חיובית בין ההורים שתוביל לשיתוף פעולה פורה בעניין הילדים. כמובן שהתפקיד של עורך הדין הוא כוללני יותר, אבל המשמורת היא הנושא המורכב ביותר.

 

האם אפשר בכל מקרה לקבל משמורת משותפת?

התשובה לשאלה הזאת היא מורכבת. באופן עקרוני, בית המשפט למשפחה יעדיף תמיד מצב שבו יתאפשר לשני ההורים להיות מעורבים במידה שווה בכל מה שקשור לילדים. עם זאת, אם השופטים בבית המשפט מרגישים שיש פתרונות אחרים שהם טובים יותר הם לא יהססו ליישם אותם. פתרון אחד יכול להיות העברת המשמורת לאם, תוך חיוב האב במזונות. פתרון אחר, שלעיתים רחוקות הוא מיושם, הינו העברת המשמורת לאב, אם האם נמצאה בלתי מתאימה לקבל את המשמורת. אחריות משותפת צריכה להיות מטרה, ולא אמצעי שאחד ההורים נוקט בו להשגת יתרון פיננסי.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא