נישואים אזרחיים

נישואים אזרחיים הם נישואין שאושרו על ידי המדינה אבל אין להם בהכרח אחיזה דתית. בחלק ניכר ממדינות העולם עומדת לבני זוג הזכות להינשא באופן זה. מדובר בעיקר במדינות מערביות שבהן זכויות האזרח מקבלות קדימות לזכויות דתיות וקיימת בהן הפרדה בין דת למדינה. במדינת ישראל יכולים להינשא בנישואין אזרחיים אך ורק זוגות שאינם בני דת אחת.

מהם בעצם נישואים אזרחיים? אילו זוגות רשאים להתחתן בנישואים אזרחיים? מה דינם של זוגות שנישאו בחו"ל בנישואים כאלה? מה קורה אם וכאשר זוגות אלו מחליטים להתגרש? מה התפקיד של עורך דין בהסדרת נישואים אזרחיים וגירושים בישראל? בשורות הבאות נעסוק בנושא שיש לו חשיבות רבה, שרק הולכת וגדלה במדינת ישראל.

 

מה זה נישואים אזרחיים ולמה זה חשוב?

נישואים אזרחיים הם למעשה נישואין לכל דבר ועניין. עם זאת, בשונה מנישואים על פי הדת וההלכה, הגורם הקובע את האפשרות להינשא הוא אך ורק הרצון וההחלטה של שני צדדים לבוא בברית הנישואין. אין מגבלה על הדת של מי שמתחתן ועל סוג הנישואין. בנוסף, במדינות שבהן הנישואין האזרחיים אפשריים, מסמך הנישואין שניתן על ידי רשויות המדינה הוא הקובע והוא המחייב.

זוגות המעוניינים בכך יכולים לקיים גם טקס דתי אבל הוא לא משפיע על הסטטוס של הזוגות המתחתנים מבחינת רשויות החוק והמדינה. במדינת ישראל לא ניתן להינשא בנישואין אזרחיים, למעט במקרים חריגים שיוזכרו בהמשך. נישואין בין בני אותה הדת ייערכו אך ורק על ידי רב ליהודים, קאדי למוסלמים או כומר לנוצרים.

 

על המגבלות של נישואים על פי הדת

בניגוד לנישואים אזרחיים שאינם מטילים כל הגבלה על הדת, המוצא, הלאום או האזרחות של שני בני הזוג, נישואין דתיים כרוכים במגבלות שונות. להלן חלק מהמגבלות הללו:

נישואין ביהדות:

  • איסור על נישואים בין כהן לגרושה: ההלכה אוסרת נישואין מהסוג הזה והם אינם מאושרים אפילו בזרמים הרפורמיים.
  • איסור על נישואין בין יהודי לבין מי שאינו יהודי: אין אפשרות ליהודי להינשא כהלכה למי שאיננו יהודי. עם זאת, הילדים של אישה יהודיה יחשבו תמיד ליהודים.
  • איסור על נישואין בתקופות מסוימות בשנה: ספירת העומר ותקופת בין המצרים הן שתי תקופות שבהן לא נערכים טקסי נישואין ביהדות.
  • איסור על נישואין בתקופת נידה של האישה: נידה נחשבת לתקופה של בערך שבועיים אחרי התחלת המחזור החודשי אצל הכלה.
  • איסור מותנה על נישואין שלא לפי ההלכה (למעט קידושין באמצעות מגע מיני בין בני זוג): כל צורה של נישואין שלא קודשו כהלכה על ידי רב מוכר ומוסמך הם בטלים מיסודם.
נישואים אזרחיים
נישואים אזרחיים

נישואין על פי הנצרות והאסלאם

בפועל, נישואין כאלה פירושם המעשי הוא גם המרת הדת של מי שאיננו בן הדת שלפיה מתבצעים הנישואין. כשיהודיה נישאת לנוצרי, היא ממירה בפועל את דתה לנצרות. כשהיא נישאת למוסלם, היא בפועל מתאסלמת. מאפיין נוסף – אין מקרים של נישואין בין גבר יהודי לאישה לא יהודיה למעט מקרים שבהם האישה התגיירה.

 

מה דינם של זוגות שהתחתנו בחו"ל בנישואים אזרחיים?

מבחינת החוק בישראל, זוגות שהתחתנו בחו"ל בנישואין אזרחיים נחשבים זוגות נשואים לכל דבר ועניין. מדינת ישראל מכירה בנישואין כאלה בין אם מדובר בנישואים בין בני אותה הדת ובין אם מדובר בנישואים בין דתיים. אם מדובר בנישואים בין שני יהודים שאחד מהם איננו אזרח ישראל יהיה קל יחסית להסדיר את המעמד של בן הזוג שהוא אזרח זר.

לעומת זאת בנישואים בין דתיים, כאשר אחד מבני הזוג איננו אזרח ישראלי המדינה עלולה להערים קשיים. האזרחות לבן הזוג שאיננו יהודי ואיננו ישראלי עלולה להתעכב מאד ולקחת שנים. אבל ברגע שהמדינה הכירה בנישואים הללו, בני הזוג נהנים מכל הזכויות האזרחיות.

 

אילו זוגות רשאים להתחתן בנישואים אזרחיים בישראל

למרות האמור לעיל ולמרות שרשויות הדת שולטות בעצם בהליך הנישואים בישראל, החוק עדיין מאפשר נישואים אזרחיים. מי שיכולים להתחתן בנישואין כאלה הם זוגות שאינם בני אותה הדת – יהודיה ונוצרי ולהיפך, יהודיה ומוסלמי ולהפך וכל מי שמוכרים בישראל ורשומים כחסרי דת – בין אם במורה מכוונת ובין אם משום שלא ניתן להוכיח את היהדות או את הקשר שלהם לאחת מהדתות הנהוגות ומוכרות בישראל.

 

מה יעשה זוג שהתחתן בנישואין אזרחיים ומחליט להתגרש?

זוגות שהתחתנו בנישואין אזרחיים ומחליטים להתגרש, יכולים לעשות את זה אך ורק לפי חוקי הדת שלהם. זאת, כמובן, אם מדובר בבני זוג שהם בני אותה הדת. שני יהודים שהתחתנו בקנדה או בכל מקום אחר בנישואין אזרחיים ומעוניינים להתגרש בישראל, חייבים לעשות את זה ברבנות או בבית המשפט למשפחה, כשהגירושים כפופים במידה רבה לחוקי הדת.

שני נוצרים אזרחי ישראל חייבים לפנות למוסדות הדת הנוצריים והמוסלמים חייבים לפנות למוסדות הדת המוסלמים. עם זאת, בני זוג שיש להם אזרחות של מדינה המאפשרת גירושין אזרחיים, יכולים להתגרש שם ולרשום את עצמם גרושים בישראל.

 

כך יפעלו זוגות בני דתות שונות או בני אותו מין שמחליטים להתגרש

זוגות בני דתות שונות או זוגות חד מיניים המחליטים להתגרש, יעברו את השלבים הבאים:

  1. הגשת בקשה לגירושין לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתרת נישואין.
  2. בית המשפט לענייני משפחה יפנה לראשי העדות של שני בני הזוג שיקבעו אם יש צורך בהתרת הנישואין לפי חוקי הדת.
  3. אם נקבע שאין צורך בגירושין על פי הדת, יעבור העניין לטיפול בית המשפט לענייני משפחה. אחרת יופנו בני הזוג לגירושין בהליך דתי.
  4. זוגות חד מיניים שנישאו במדינה אחרת המאפשרת נישואין חד מיניים, יעברו את הליך הגירושים בבית המשפט לענייני משפחה. ידועים בציבור אינם צריכים לעבור הליך גירושים.

 

מה תרומתו של עורך דין דיני משפחה לעניין נישואין אזרחיים בישראל?

נושא הנישואין והגירושין הוא נושא טעון. בחלק ניכר מהמקרים הגירושין מגיעים לבית המשפט ונידונים בו, במטרה לאפשר לכל אחד מבני הזוג למצות את הזכויות שלו. כאשר מדובר בנישואים אזרחיים או בגירושים הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לפנות לעורך דין מיומן. עורך הדין ייתן חוות דעת בנושא, אחרי שבדק את כל הפרטים הידועים. בנוסף, עורך הדין ילווה את הלקוח שלו לכל אורך התהליך עד לסיום ולהשלמת הליך הגירושין בצורה תקינה.

 

איך בוחרים עורך דין לענייני משפחה לסיוע בנושא נישואים אזרחיים?

הבחירה של עורך הדין המתאים צריכה להתבצע אחרי בדיקה ושקלול של היתרונות שלו. בדרך כלל, עדיף לקבל המלצה מחבר. אבל גם בהעדר המלצה אפשר לבדוק ולמצוא פרטים על עורך דין משפחה מומלץ ברשת האינטרנט. עם זאת, מה שחשוב באמת היא מידת האמון שנוצרת בין הצדדים. חשוב שעורך הדין שנבחר יזכה לאמון של הלקוח הן ביכולות שלו והן באופן הפעולה שהוא ינקוט, במטרה להפיק את המיטב מההליך המשפטי לטובת מיוצגיו.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא