ירושה

במקרים רבים זוגות המצויים בהליכי גירושין, מגיעים אליהם אחרי שכבר ניסחו צוואה שמסדירה הן את חלוקת רכוש הפרטי של כל אחד מבני הזוג, והן את חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג, במסגרת הירושה. אף שהחוק בארץ קובע שכל אחד מבני הזוג יקבל בגירושין את הרכוש שעימו הגיע לנישואים, היה ואחד מבני הזוג כתב צוואה שמסדירה את הורשת הרכוש שלו לאחר מותו, יש בכוחה של צוואה זו כדי לשנות את מהלך העניינים.

כדי שנושא הירושה לא יהפוך בסיס לסכסוכים משפחתיים נוספים לאחר הגירושין, ישנה חשיבות לעריכת צוואה חדשה במסגרת הגירושין עבור שני הצדדים בנפרד. כמו כן, חשיבותה של כתיבת צוואה עדכנית בגירושין גדלה לאור העובדה, שאם אחד מבני הזוג לא ערך צוואה עדכנית ונפטר בזמן הליכי הגירושין או לאחריהם, חוק הירושה בישראל יעניק אוטומטית 50 אחוזים מהירושה שהותיר אחריו לבן זוגו שממנו רצה להתגרש.

במאמר זה נסביר כיצד מתנהל כל נושא הירושה באופן כללי ובהקשר של הליכי גירושין באופן ספציפי, ולמה חשוב לשים לב כדי להבטיח חלוקה נאותה של הירושה לאחר הגירושין.

מהי ירושה ואיזה חוק מסדיר את הטיפול בנושא?

ירושה היא מושג כללי שמייצג את כלל הנכסים אשר אדם מתכנן להוריד ליורשיו לאחר שיילך לעולם שכולו טוב. דבר החקיקה שנועד להסדיר את הטיפול בנושא הירושה נקרא "חוק הירושה, תשכ"ה 1965" ובמסגרתו מוגדרות הוראות לחלוקת הירושה בין יורשי המנוח.

כיצד מתנהלת חלוקת הירושה בין יורשי המנוח?

בכדי להסדיר את דרך החלוקה של רכושו הנפטר, היורשים שלו נדרשים להגיש בקשה לצו ירושה למשרדי הרשם לענייני ירושות באזור מגוריו של הנפטר. הבקשה לצו ירושה מתבצעת באמצעות מילוי טופס רלוונטי במשרד הרשם, במשלוח בדואר רשום או באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

מה זה ירושה לפי דין?

במקרה שבו הנפטר לא הותיר אחריו צוואה כלל, חוק הירושה יהיה החוק אשר יגדיר את סדר היורשים לפי דין. בהתאם לחוק הזה, היורשים של המנוח יהיו בדרך כלל קרובי המשפחה הנותרים אחריו. בחוק הירושה מוגדרים היורשים בתור בני המשפחה שהיו בין החיים במועד פטירתו של המוריש, או מי שנולדו בתוך 300 יום ממועד מותו של המנוח.

מהו סדר היורשים לפי חוק הירושה?

בחוק הירושה מוגדר סדר העדיפויות בחלוקת הירושה, לפי ההיררכיה להלן:

  1. בני הזוג (לרבות ידועים בציבור כאשר מתקיימים תנאים מסוימים)
  2. ילדיו של המנוח וצאצאיהם
  3. הורי המנוח וצאצאיהם
  4. הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם

חשוב לציין שבהקשר הזה גם ילדים מאומצים אשר עברו הליכי אימוץ חוקיים (ובהמשך גם צאצאיהם), זכאים לחלק בירושה של המנוח אשר שימש בתור ההורה המאמץ שלהם. מעמדם לעניין הירושה יהיה זהה לזכויות הירושה של ילדיו הביולוגיים של המנוח, בראי החוק. יתרה מזאת, המאומץ וצאצאיו יהנו גם מהזכות לירושת קרובי משפחתו הביולוגיים של ההורה המאמץ.

ירושה
ירושה

האם זכות הירושה ניתנת לשלילה במסגרת הגירושין ובכלל?

אדם שהורשע ברצח בכוונה תחילה או בניסיון לרצח של בן זוגו – הן במסגרת הנישואין והן במסגרת הגירושין, וכן אדם שהורשע בהעלמת, הסתרת או השמדת צוואתו של המנוח, בניסיון לזייף את מסמך הצוואה או בהגשת תביעה על פי צוואה מזויפת – תישלל זכותו בירושה והוא לא יהיה זכאי לחלק ברכוש שהותיר אחריו המנוח.

האם ניתן לוותר על ירושה בגירושין ובכלל?

בהינתן נסיבות מסוימות, כמו בגירושין למשל, יורשים עשויים לבחור לוותר על חלקם בירושה. חוק הירושה בישראל מכיר בזכותו של אדם לפעול כך, ובהתאם לזאת מאפשר ליורש להגיש הצהרה עם בקשה לויתור על חלקם בירושה. הצהרה זו נקראת "הסתלקות מירושה", והיא מבוצעת באמצעות תצהיר החתום בנוכחות עורך דין, על ידי היורש שמעוניין לוותר על ירושתו.

לאחר ההסתלקות מהירושה, החלק בירושה של היורש שהסתלק, מתווסף לחלקם של שאר היורשים החוקיים של הנפטר. האפשרות השנייה הזמינה ליורש בהקשר זה, הינה לבצע הסתלקות מהירושה ולהעביר את החלק שלו בירושה לבן או בת הזוג של הנפטר, לילדיו, או לאחיו של הנפטר. היורש רשאי גם לשעבד או להעביר את החלק שלו בירושה.

על החשיבות הרבה של כתיבת צוואה בהליכי גירושין

עריכת צוואה חדשה בהליכי גירושין, היא כאמור צעד חיוני מאוד ואפילו הכרחי. זאת משום שהפרידה מבני הזוג מטבע הדברים נוטה לשנות את סדרי העדיפויות שלהם והדבר מתבטא גם בכל האמור לטיפול בבעלות על רכוש וממון.

בהעדר מסמך צוואה עדכני, אותה צוואה שנחתמה טרום המשבר בנישואים למעשה תיוותר תקפה גם לאחר הליכי הגירושין. פירוש הדבר הוא שהיה ובעל הצוואה ילך לעולמו, גרושו או גרושתו עשויים עדיין להיות בעלי זכויות בירושה שיותיר אחריו.

כיצד מטופלת חלוקת הירושה של אדם שנפטר ולא ערך צוואה בגירושין?

חוק הירושה בישראל קובע שכאשר אדם נפטר, רכושו מחולק בין היורשים שלו על פי דין. סעיף 10 בחוק הירושה קובע גם כי בני הזוג של המנוח יהיו יורשיו לפי דין. חוק זה מעניק לבני הזוג של הנפטר עדיפות ביחס לשאר היורשים, ואף על פני ילדיו של המנוח.

משמעות הדבר היא כי במידה והנפטר לא דאג לערוך צוואה טרום לכתו, חוק הירושה יאפשר לגרוש/ה שלו לקבל מחצית מן הרכוש והממון שהותיר אחריו, וזאת באופן אוטומטי. גם הרכב המשפחתי וכלל החפצים שצברו בני הזוג במשותף, תועבר לגרוש/ה בנסיבות אלו, כאשר יתר הרכוש יחולק בין ילדי הנפטר.

בהקשר זה חשוב לציין שמבחינת חוק הירושה, "בן הזוג" הוא לא בהכרח הבעל או האישה שהיו נשואים למנוח כדת וכדין במועד לכתו. גם זוגות במעמד של ידועים בציבור ומי שחלקו יחדיו משק בית משותף, מכוסים תחת ההגדרה הזו. לכן הצורך בכתיבת צוואה בגירושים הוא אקוטי.

מדוע לא כדאי לדחות את הטיפול בנושא הירושה עד תום הליך הגירושין?

אין עוררין על כך שלהליכי גירושין יש נטיה להתארך. יתרה מכך, במקרים שונים הליכי גירושין מגיעים רק בהמשך לפרידה בלתי פורמלית שמתבצעת בפועל במסגרת מעבר של בני זוג למגורים בנפרד.

במצבים כאלו עשוי להתרחש מצב בו מי מבני הזוג נפטר לפני שהליכי הגירושין באים אל סיומם הרשמי, ולפני שנערכה צוואה שמסדירה את נושא הירושה בצורה ברורה. במצב שכזה, בני הזוג הנותרים, ירשו את בן הזוג ממנו נפרדו כברירת מחדל, חרף העובדה שבמועד לכתו הם לא היו ביחד.

הנחת היסוד של המחוקק במדינת ישראל הינה שכי כל עוד הליכי הגירושין לא תמו ונשלמו, תמיד תיתכן אפשרות ל"סולחה" ומצב של שלום בית. לכן זכותם של בני זוג פרודים לירושה על פי דין נותרת על כנה עד להסדרה מלאה של הגירושין.

עריכת צוואה בגירושין להסדרת הטיפול בירושה – אימתי?

לאור האמור לעיל, מומלץ להקדים את המאוחר על ידי עריכת צוואה במסגרת הליך הגירושין כבר משלב המשא ומתן בגירושין או עם פתיחת הליכי הגירושין ברבנות או בית המשפט למשפחה.

עקרונות מנחים לטיפול בנושא הירושה והצוואה בהליכי גירושין

בשורות שלהלן נסקור כמה עקרונות מנחים לטיפול בנושא הירושה והצוואה במסגרת הליכי גירושין:

  1. לאחר עריכת הצוואה והחתימה עליה, מומלץ למסור העתקים מהצוואה לגורם אובייקטיבי שהמוריש סומך עליו כי יוכל לממש את הצוואה בבוא היום . אלטרנטיבה מקובלת בהקשר זה, היא הפקדה של מסמך המקור של הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה.
  2. כדאי לבצע מהלך שנקרא "הגנה על צוואה" על ידי עריכה של אסמכתא רפואית שתוכיח שהצוואה נכתבה ונחתמה בעוד המצווה במצב גופני ומנטלי תקין. המוריש צריך להיות גם בן / בת 18 ומעלה ואסור שיהיה פסול דין.
  3. מאחר והצוואה האחרונה של המצווה היא זו שנותרת תקפה מבחינת החוק בישראל, יש לוודא כי הצוואה בגירושין מנוסחת כדין, ובצורה נהירה ומפורטת, שאינה משתמעת לשתי פנים. היה והצוואה העדכנית שהמוריש ערך מכילה בתוכה נוסח הסותר את ההוראות בצוואה שקדמה לה, ההוראות בצוואה הקודמת יחשבו בטלות ואילו ההוראות בצוואה העדכנית תקבלנה תוקף חוקי מחייב עם פטירת המוריש.
  4. ראוי שהמוריש ידאג מבעוד מועד להסדרת החובות שלו ויידע את יורשיו בעניינם. זאת משום שעזבונו של המצווה מכיל גם את החובות שצבר אשר יועברו לאחריותם של היורשים שלו במועד מותו. היה ולמצווה נותרים חובות במעמד עריכת צוואה בגירושין, הצוואה צריכה לכלול הסדר תשלום לפירעון של חובות העיזבון וחלוקת יתרת הירושה בין היורשים לאחר הסדרת החובות.
  5. בהקשר של נכסים בירושה שלא ניתנים לחלוקה כמו תכשיט, חפץ יקר ערך ועוד, מוטב לפרט בצוואה בצורה ברורה מי יהיה היורש שלהם. בנוסף, מוריש שחפץ ביצירת צוואה שוויונית כלפי כל יורשיו, ראוי שידאג לפצות אותם בתשלום בשווי כספי יחסי ביחס לנכס שאינו בר חלוקה. הפתרון החלופי הוא כמובן לצוות על המכירה של אותו נכס, ולחלק את תמורתו שווה בשווה בין היורשים.
  6. היה והמצווה משאיר אחריו עסק רווחי ופעיל, כדאי שיפרט בצוואתו מהן ההנחיות להמשך ניהול העסק לאחר לכתו, ומהי זהותם של היורשים בעסק. כאשר מדובר על כמה יורשים, כדאי לפרט מהו החלק של כל אחד מהם בעסק ובמניותיו, אם מדובר על תאגיד. אם המוריד לא סבור שיורשיו יוכלו להמשיך בניהול העסק שלו באופן שישמור על רווחיותו, הוא יכול לספק בצוואה שלו הנחיות למכירת העסק לאחר פטירתו, וחלוקת הכספים שנתקבלו כירושה בין היורשים שלו.

ממה כדאי להיזהר כשמטפלים בנושא של צוואות וירושה בגירושין?

כשמטפלים בנושא של צוואות וירושה בגירושין בדומה לכל הליך הנוגע לניסוח צוואות, אסור ליורשים ששמם מופיע בצוואה להיות מעורבים בעריכת הצוואה בכל דרך שהיא, ואף לא להיות נוכחים בתור עדים במעמד ניסוחה.

יורשים שהיו מעורבים בכל דרך בעריכת הצוואה עלולים להיחשד בניסיון להטיית הצוואה לטובתם והדבר תקף ביתר שאת בהקשר לצוואות בגירושין. מצב כזה עשוי אף להוביל לביטול הצוואה בכללותה. יוצא הדופן לעניין זה הוא המקרה של צוואה בעל-פה, שעדיין תהיה תקפה גם במידה ונערכה בנוכחותם של היורשים שמנויים בה.

על חשיבות הסיוע המשפטי מעורך דין המתמחה בדיני משפחה בנושא גירושין וירושה

עריכת צוואה בגירושין היא הליך שמבוצע באופן הטוב ביותר בעזרתו של עורך דין אשר מתמחה בענייני ירושה וגירושין. במסגרת עריכת צוואה בגירושים, יש לקבוע את הזהות המדויקת של היורשים של המצווה, על פי העדפותיו הנוכחיות, וכן להסדיר את הדרך בה הירושה תחולק בין היורשים הללו.

כמו כן, בעריכת צוואה בגירושין נהוג להוסיף התייחסות ברורה לכך שבני הזוג לשעבר ינושלו מהירושה ולא יהיו רשאים לקבל כל חלק בה גם אם המצווה ילך לעולמו טרום השלמת הליך הגירושין במלואו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

הסתלקות מירושה

מטרתה של צוואה הינה לקבוע באופן חד משמעי ובלתי ניתן לערעור, מי הם היורשים המוטבים של אדם במועד בו ילך לעולמו, ומהי הדרך בה הוא

חלוקת ירושה לאחר גירושין

ירושה היא מונח כללי המייצג את מכלול הנכסים שאותם אדם מייעד עבור יורשיו לאחר פטירתו. החוק בישראל שמטפל בנושא של חלוקת הירושה הוא "חוק הירושה,

עורך דין ירושה

המשימה של ניסוח צוואה במסגרת הליכי גירושין היא פעולה לא פשוטה מטבע הדברים, אולם מדובר על משימה מתבקשת וחשובה מאוד שהכרחי שכל אחד מהצדדים בגירושין

ביטול צו ירושה

צו ירושה מהווה מסמך חזק ובעל תוקף נרחב, כעדות לכבוד אשר יש לקיים כלפי רכושו וממונו של מנוח אשר בין אם מפאת היעדר רצונו לבזר