חלוקת ירושה לאחר גירושין

ירושה היא מונח כללי המייצג את מכלול הנכסים שאותם אדם מייעד עבור יורשיו לאחר פטירתו. החוק בישראל שמטפל בנושא של חלוקת הירושה הוא "חוק הירושה, התשכ"ה 1965" ובמסגרתו מופיעות הוראות לחלוקה של הממון והנכסים שהותיר אחריו המנוח בין יורשיו החוקיים לפי כללי הירושה על פי דין או באמצעות צוואה, ככל שנכתבה כזו. במסגרת המדריך הבא נסביר על חשיבותה של עריכת צוואה לעניין חלוקת ירושה תקינה לאחר גירושין, והאופן בו עורך דין יכול לסייע בנושא זה.

חלוקת ירושה לאחר גירושין: איך לא חשבנו על זה?

זוגות רבים שנקלעים להליכי גירושין, מגיעים להליך לאחר שניסחו זה מכבר צוואה שנועדה להסדיר את חלוקת הירושה במועד פטירתם. הבעייתיות במצב כזה הינה שבהעדר צוואה עדכנית, במידה והמצווה ילך לעולמו, עלולים הגרוש/ה להיות זכאים לקבל חלק נכבד מרכושו של בן הזוג לשעבר, על פי הוראות הצוואה שנכתבה כשעוד היו נשואים אלו לאלו וביחסים תקינים.

 

חלוקת ירושה לאחר גירושין – מהן הזכויות של בני הזוג המצויים בהליכי גירושין מול מוריש שנפטר?

חשיבותה של עריכת צוואה חדשה בגירושין מתחדדת אף יותר במקרים בהם לא נוסחה צוואה כלל, או אז במידה ואחד מבני הזוג ילך לעולמו טרום מתן הגט, חוק הירושה הקיים בישראל יקנה באופן אוטומטי מחצית מן הירושה שהשאיר אחריו לפרוד/ה שלו.

אולם במידה וכבר ניתן גט רשמי, חוק הירושה על פי דין מגדיר שחלוקת הירושה לאחר הגירושין מתבצעת בין יורשי המנוח שהם קרובי משפחתו שעודם בין החיים במועד לכתו, או בני משפחה אשר נולדו בטווח של 300 ימים ממועד פטירתו של המוריש.

 

חלוקת ירושה לאחר גירושין לפי חוק הירושה על פי דין

בחוק הירושה על פי דין מוגדר סדר היורשים בחלוקת הירושה, על פי ההיררכיה שלהלן:

  1. בני זוג (כולל זוגות ידועים בציבור כשמתקיימים תנאים מסוימים)
  2. ילדי המנוח וצאצאיהם (כולל ילדים שאומצו על ידי המנוח באופן חוקי)
  3. הורי המנוח וצאצאיהם
  4. הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם

אולם כאמור, לאחר מתן הגט בני הזוג הגרושים כבר אינם מכוסים תחת ההגדרה לעיל.

חלוקת ירושה לאחר גירושין
חלוקת ירושה לאחר גירושין

חלוקת ירושה לאחר גירושין במקרה של עבירות פליליות חמורות

כשאדם מורשע בביצוע רצח בכוונה תחילה או בניסיון לביצוע רצח של בן זוגו – הן במהלך הנישואין והן במהלך הגירושין, וכן כשאדם מורשע בהעלמה, הסתרה או השמדה של מסמך הצוואה של המנוח, בניסיון לזיוף של הצוואה או הגשת תביעה לפי צוואה מזויפת – זכותו לחלקו המיועד בירושה תישלל מאליה בהליך חלוקת הירושה לאחר הגירושין.

 

על החשיבות של ניסוח צוואה בגירושין לעניין חלוקת הירושה לאחר הגירושין

ניסוח של צוואה מעודכנת בגירושין, היא כפי שוודאי הבנתם, צעד חשוב ביותר ואף הכרחי לשני הצדדים המעורבים בהליך. זאת לאור העובדה שהפרידה נוטה לשנות את סדר העדיפויות של בני הזוג כשהדבר מתבטא גם במה שנוגע לתכנון חלוקת עיזבונם.

ללא צוואה עדכנית עם הוראות שנמסרו לאחר הגירושין, הצוואה שנחתמה לפני המשבר בחיי הנישואין תיוותר קבילה גם לאחר הליך הגירושין. כתוצאה מכך, כאשר המצווה ילך לעולמו, הגרוש/ה שלו בסבירות גבוהה יהיו בעלי חלק בירושתו.

 

כיצד מתבצעת חלוקת ירושה לאחר גירושין של אדם שלא ערך צוואה?

חוק הירושה בישראל קובע שכאשר אדם נפטר, רכושו מחולק בין היורשים שלו על פי דין. סעיף 10 בחוק הירושה קובע גם כי בני הזוג של המנוח יהיו יורשיו לפי דין. חוק זה מעניק לבני הזוג של הנפטר עדיפות ביחס לשאר היורשים, ואף על פני ילדיו של המנוח.

משמעות הדבר היא כי במידה והנפטר לא דאג לערוך צוואה טרום לכתו, חוק הירושה יאפשר לגרוש/ה שלו לקבל מחצית מן הרכוש והממון שהותיר אחריו, וזאת באופן אוטומטי. גם הרכב המשפחתי וכלל החפצים שצברו בני הזוג במשותף, תועבר לגרוש/ה בנסיבות אלו, כאשר יתר הרכוש יחולק בין ילדי הנפטר.

בהקשר זה חשוב לציין שמבחינת חוק הירושה, "בן הזוג" הוא לא בהכרח הבעל או האישה שהיו נשואים למנוח כדת וכדין במועד לכתו. גם זוגות במעמד של ידועים בציבור ומי שחלקו יחדיו משק בית משותף, מכוסים תחת ההגדרה הזו. לכן הצורך בכתיבת צוואה בגירושים הוא אקוטי.

 

חלוקת ירושה של צד שלישי לאחר גירושין

ישראלים רבים תוהים האם לגרושיהם יש זכויות ברכוש ובכספים שהועברו לחזקתם בירושה מבני משפחה, חברים וקרובים מסוגים אחרים. נשאלת אם כן השאלה: האם במסגרת תביעת גירושין, החוק מחייב אדם לחלוק בנכסיו שקיבל בירושה עם בן או בת זוגו לשעבר? האם כספי הירושה מהווים רכוש משותף לאחר הגירושין?

אף שבמצבים כאלו הדבר הנכון הוא להתייעץ עם עורך דין ירושות כדי לבחון כל מקרה לגופו, ככלל ניתן לומר שלפי החוק בישראל, כספים שניתנו לאדם בירושה שייכים לו ולו בלבד.

גם כשמתבצעת חלוקת ירושה במהלך הנישואין, הרכוש והממון שהורשו לאדם הם בגדר רכושו הבלעדי. כלומר, בן או בת הזוג שלהם לא ניתנה הירושה ישירות, אינם בעלי זכויות בה. אולם למרות האמור לעיל, חשוב לציין שישנם מצבים חריגים שבהם חלוקת ירושה לאחר גירושין היא מורכבת יותר.

למשל כאשר מי מבני הזוג יורש כסף מקרוב משפחה שלו, ובוחר לבצע עם בן זוגו השקעה באמצעות אותו הסכום. במקרים כאלו, עלולה להתקבל בבית המשפט הכרעה לפיה הנכס שבו הושקעו הכספים במשותף מהווה רכוש משותף ולו באופן חלקי.

 

איך מונעים בעיות בחלוקת ירושה לאחר גירושין?

אין ספק כי להליכי גירושים יש נטיה להתארך מעבר למתוכנן. יתר על כן, במקרים שונים הליכי הגירושין מגיעים רק בהמשך לפרידה בלתי רשמית אשר מתבצעת הלכה למעשה במסגרת מעבר של בני זוג למגורים נפרדים.

במצבים מסוג זה עלול להתרחש מצב שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו לפני שהליכי הגירושין נשלמים באופן הרשמי, ולפני שאותו אדם הספיק לערוך צוואה שתגדיר את אופן חלוקת הירושה לאחר הגירושין.

במצב מסוג זה, בני הזוג שנותרו, עתידים לרשת את בן הזוג שממנו נפרדו באופן אוטומטי, למרות העובדה שבזמן פטירתו הם כבר לא היו זוג.

הנחת המוצא עליה נשענת החקיקה בישראל היא שכל עוד לא תם הליכי הגירושין, תמיד תיתכן אפשרות למצב של שלום בית בין בני הזוג. לכן הזכות של בני זוג שנפרדו לקבל חלק בירושה לאחר גירושין, על בסיס חוק הירושה לפי דין, אינה מתבטלת עד שהגט ניתן בפועל.

 

חשיבות הסיוע המשפטי בנושא חלוקת ירושה לאחר גירושין

עריכת צוואה בגירושין היא הליך שמבוצע באופן הטוב ביותר בעזרתו של עורך דין אשר מתמחה בענייני ירושה וגירושין. במסגרת עריכת צוואה בגירושים, יש לקבוע את הזהות המדויקת של היורשים של המצווה, על פי העדפותיו הנוכחיות, וכן להסדיר את הדרך בה הירושה תחולק בין היורשים הללו.

כמו כן, בעריכת צוואה בגירושין נהוג להוסיף התייחסות ברורה לכך שבני הזוג לשעבר ינושלו מהירושה ולא יהיו רשאים לקבל כל חלק בה גם אם המצווה ילך לעולמו טרום השלמת הליך הגירושין במלואו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא