ביטול צו ירושה

צו ירושה מהווה מסמך חזק ובעל תוקף נרחב, כעדות לכבוד אשר יש לקיים כלפי רכושו וממונו של מנוח אשר בין אם מפאת היעדר רצונו לבזר ולחלק את אשר היה לו בטרם הלך לעולמו, או שמא מפאת פטירתו הפתאומית, לא השאיר ירושה עדכנית לעת מותו.

כמו כן, לעתים קיים צורך בלתי נמנע להטיל ערר או תביעה כנגד צו ירושה, מפאת הסיבה שלשמה חשוב כל כך לכבד אותו, מכיוון שמוטל ספק או חשד בנוגע להליך בו הצו נוסח, או שמא ישנו מסמך אחר אשר משנה את מעמדה.

לפיכך, לנוכח הרגישות הרבה שקיימת לנושאים קרדינליים שכאלו, כמו גם ההשלכות מרחיקות הלכת שקיימות להם, במאמר הקרוב נבאר את סוגיית צו הירושה, כאשר ניתן דגש אודות האופן בו ניתן לבטלו.

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא מסמך אשר במסגרתו נתבעת חלוקת ממונו של מנוח, כאשר לאחרון לא הייתה קיימת צוואה בטרם נפטר. כמו כן, צו ירושה גם נוגע למקרים בהם המנוח הכליל את רכושו במסגרת צוואה, אך לא הגדיל לעשות זאת בנוגע לכלל רכושו וההון הקיים לו, כאשר הטעות יכולה לנבוע הן משגיאה והן מכוונת תחילה.

בנוסף לכך, תפקידו ותכליתו של צו הירושה אינם להוות אלטרנטיבה לצוואה בהיבט הפירוט בה, קרי בהיבט מניית הרכוש והיוון כלל הרכוש אשר היה זקוף לטובת אותו מנוח, אלא דווקא להוות מסמך אשר מצהיר מי הם הזכאיים לקבלת הון וממון מרכושו של המנוח, כמו גם מה גודל היחסי והחלקי של כל צד במסגרת ירושה שכזו, כאשר לעתים הערך והשווי הסופי ניתן בעת מאוחרת יותר, לאחר שהתבצעה הערכה מעודכנת לאחר בחינה עדכנית של כלל הנכסים ומצבו הכלכלי של המנוח.

 

מי רשאי להגיש צו ירושה?

כמו כן, שאלה אשר עולה לעתים קרובות היא מי מוגדר כיורש פוטנציאלי אשר זכאי לתבוע או לדרוש חלק מעיזבונו של מנוח. הסיבה לכך היא שבמסגרת תלאות החיים לעתים ניתן לראות ירושות אשר משתנות במידה רבה זו מזו, כאשר לעתים נוהגים אנשים לעת פטירה לכלול את בני משפחתם, כאשר לעתים מדובר אף בצוואה אשר מדירה מי מבינם, כאשר אף ישנו איסור משפטי על החרגת אלמנ/ה במסגרת צוואה שכזו.

לכן, כל אדם אשר יש לו עניין בעיזבון כיורש ו/או כמנהל עיזבון ו/או כנושה של אחד מן היורשים, זכאי להגיש את הבקשה.

 

הליך הגשת בקשה בעבור צו הירושה – מקוונת

בהמשך לכך, את צו הירושה ניתן להגיש הן ידנית והן באמצעים מקוונים, כאשר האפשרות האחרונה נוגעת רק בעבור אלו אשר הינם צאצאיו של המנוח, בן/ת זוגו של המנוח, או כאשר המנוח התיר אחריו בן או בת זוג, אך ללא צאצאים וכאשר הוריו עודם בחיים.

בנוסף לכך, כאשר מוגשת הבקשה באמצעים וירטואליים יש בכך הוזלה של כ- 15% מסך העלויות הנלוות לתשלום האגרה בשל פתיחת בקשה שכזו בקרב הרשם לענייני ירושה.

ביטול צו ירושה
ביטול צו ירושה

הליך הגשת בקשה בעבור צו הירושה –  ידנית

לעומת זאת, קיימת כאמור האפשרות להגיש בקשה בגין צו ירושה באמצעות חתימה פיזית על תצהיר מעומת על ידי גורם משפטי כדוגמת נוטריון, שופט, דיין בבית דין רבני, עורך דין, או גם ראש רשות מקומית.

כמו כן, לתצהיר הנ"ל יש לצרף בקשה של הרשם לענייני ירושה ב- 2 עותקים, אחד ב- PDF והשני ב- Word, כאשר לטובת אותו תצהיר יש למלא גם שוברי תשלום תואמים בעבור פתיחת בקשה.  במסגרת אותה בקשה למעשה המגיש מעיד על הנסיבות והקשר שקיים לו לבין המנוח, כאשר כאמור המסמך מגובה בחתימה ועריכה על ידי גורם משפטי אשר וידא כי כלל הנתונים הרלוונטיים הוצגו לאשורו.

בהיבטי התשלום, עומדים לטובת מגיש הבקשה כלל הערוצים הקבועים במסגרת תשלום אגרות וחובות לטובת גופים ממשלתיים, במסגרת שירות התשלומים הממשלתי, או באמצעות עמדות החיוב האוטומטיות אשר פזורות במגוון לשכות הרשם לענייני ירושה הקרובה לביתכם, כמו גם בסניפי בנק הדואר השונים.

 

מסמכים נלווים לבקשה

בנוסף לכך, פרט להגשת הבקשה על המגיש לצרף גם את מסמכיו של המנוח, כאשר אילו מדובר במנוח זר אזי שיש לצרף את תעודת הפטירה המקורית שלו, בעוד שאילו היה אזרח ישראלי מספיק גם העתק. בנוסף לכך, יש לצרף אישור ואסמכתה על הודעה באמצעות דואר רשום אשר נמסרה לטובת כלל היורשים הפוטנציאלים, כאשר מוטב לצרף לאותה אסמכתה גם את הצהרת היורשים כי הם מודעים לפתיחת ההליך, כלומר להגשת בקשת צו הירושה אשר נעשתה.

כמו כן, אילו מי מבין היורשים החליק לוותר על חלקו בירושה המדוברת, כלומר אינו מעוניין או חפץ בכספי העיזבון, אזי שיש לצרף לכך את הצהרתם הרשמית והמקורית, כאשר אילו מדובר במסמך אשר מוגש בשמם על ידי עורך דין, עליהם לצרף גם את ייפוי כוחו של זה כדי שיוכל לטעון ולהציג דברים בשמם.

 

המשך הטיפול בבקשה

לאחר מילוי כלל ההיבטים הפורמליים והבירוקרטיים של בקשת צו הירושה, לשכת רשם הירושה תעבד את הבקשה ותקיים את ההליך עד כאשר לבסוף תוחזר תשובה בהתאם למסמכים שהוגשו, בין אם היא מאשרת את הבקשה או שמא דורשת את המצאתם של מסמכים נוספים, כאשר לעתים אף נעשית פנייה אישית לידי היורשים המוצהרים כדי לוודא את אישורם והסכמתם לאשר הוגש, כאשר לאחר פקיעת הזמן אשר נקבע להטלת הסתייגויות בנושא, צו הירושה צפוי להינתן.

 

מתי ניתן לבטל צו ירושה?

כעת משסקרנו את האופן בו צו ירושה מונפק, באמצעות ההליכים הפורמליים הנדרשים, יש לתת את הדעת אודות האפשרות לבטלו או לעכבו. כאשר לנוכח זאת עולה השאלה המתבקשת – האם וכיצד ניתן לבטל אותו מלכתחילה?

לכן, התשובה לכך היא שכאשר קיימת הוכחה אודות עובדה או ממצא אשר לא היה ידוע לרשם הירושות מבעוד מועד, כאשר לנוכח ידיעתו היה מקבל האחרון החלטה שונה או אחרת מאשר נקט, יש בכך לכדי הבעת צו הירושה על כלל נגזרותיו לבחינה מחודשת על ידי בית המשפט.

רוצה לומר, אילו מי מבין בעלי העניין או המעורבים במסגרת הירושה יוכיח כי למעשה קיימת בידם הוכחה או ידיעה אודות ממצא חדש כדוגמת קיומה של צוואה, כוונת זדון חלילה מצד מי מבין המעורבים למען המצאת הירושה בהקדם, או כל הליך אשר אינו נעשה בתום לב ומהווה התערבות אסורה בעניין העיזבון, יש בכך עילה להבאת צו הירושה לבחינה מחודשת על ידי בית המשפט לדיני משפחה.

 

חוק ההתיישנות בעניין צו ירושה

בהמשך לכך, לעתים עולות ההוכחות ההכרחיות זמן רב לאחר מתן צו הירושה הנוכחי, כאשר נחשפת בפני מי מבין המעורבים פיסת מידע חדשה אשר די בה כדי לשנות ולעצב מחדש את מאזן הכוחות בין הצדדים המעורבים.

לעומת זאת, נקבע כי ספירת ההתיישנות אודות צו ירושה תינתן החל מתאריך פטירתו של המנוח, כאשר לפיכך קיימת לפחות שנה שלמה מהעת בה הועברו הזכויות ליורשים עד אשר יכול חוק ההתיישנות, כאשר בהקשר זה גם קיימים 2 חידודים הכרחיים.

הראשון נוגע לכאשר קיימת הוכחה לקיומה של הונאה או התנהגות אשר אינה בתום לב, כאשר לנוכח קיומה לא קיימת תקופת התיישנות ויש לשנות את צו הירושה בכל עת ומועד שבה הוכחה והועמדה ההונאה על קיומה.

כמו כן, אילו נפלה טעות מסיבה כלשהי אשר במסגרתה מי מבין היורשים זכה לקבלת כספי עיזבון שלא שלו אך הוא אינו נהג באופן פסול, אילו עשה האחרון שימוש באותם כספים למען תשלום חובות או אילו ביצע התחייבויות כספיות אשר נעשו על סמך אותו צו אשר הוא האמין כי ניתן כדין, הוא לא יידרש להחזרת הקניין אשר ניתן למענו, גם אילו אותו צד יתוקן או יערך לאחר מכן.

 

באילו מקרים בקשת צו ירושה מועברת לבית המשפט לדיני משפחה?

כמו כן, לעתים קיימים תקדימים מסוימים אשר לאורם עצם הגשת הבקשה להנפקת צו ירושה, וקל וחומר בחינתה, מועברת לידי בחינתה של ערכאה משפטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה, כאשר מקרים אלו נוגעים לכאשר מי מבין בעלי העניין של אותם כספי עיזבון מביעים את התנגדותם.

בנוסף לכך, גם אילו המדינה מהווה צד בבקשת צו הירושה, הן אם הינה נושה או בין אם החליט המנוח להוריש את כספיו אליה, כמו גם כאשר מדובר במנוח אשר נכסיו מפוזרים בין מספר מדינות, או כאשר הוא נפטר במדינה זרה אשר היה גם אזרחה, יש להעביר את התיק לבחינה משפטית מורחבת, כמו גם כאשר הרשם לענייני ירושה קבע לנוכח מורכבות מסוימת כי יש לבצע חלוקה במסגרת בית המשפט.

 

ערר אודות צו ירושה כנקודת כשל פוטנציאלית בעלת ערך רב

בנוסף לכך, חשוב לציין ולהבהיר כי מלאכת העיסוק בערר או בביטול צו ירושה יכולה להוות נקודת שבר חסרת תקדים בעבור התא המשפחתי אשר עוסק מלכתחילה באובדן אותו אדם. הסיבה לכך היא שלעתים לנוכח המתח והשבר הרב אשר קיים בקרב אותם בני משפחה, ערבובם של עניינים כמו ממון ומשפחה עלול לעתים לגבות מחיר רב מבני המשפחה, אשר לא ניתן לפצותו או לכמת אותו לכדי רכוש.

כלומר, בטרם ימהרו בני המשפחה למהר ולהטיל ספקות אודות תיקונים או טעויות אשר נפלו בהליך עריכת צו הירושה, קל וחומר אודות כוונות זדון של מי מבין המעורבים בעניין, כאשר לעתים רבות מדובר באנשים אשר היו יקרי ערך למנוח, לעתים עדיף לפתור ולערוך את המחלוקות במסגרת הליך גישור או בחינה חיצונית על ידי אנשי מקצוע אשר יבטיחו כי כלל ההליך יתבצע על הצד הטוב ביותר ובמינימום מעורבות רגשית של בני המשפחה המעורבים.

 

לסיכום – ביטול צו ירושה משימה קשה אך אפשרית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, צו ירושה בפרט וירושה באופן כללי נלקחים ברצינות רבה על ידי המחוקק בישראל ובהתאם גם הרשות השופטת אשר דנה בענייניו, כעדות לכבוד הרב אשר מקיימים לרצון המת או לאופן בו נכון לחלק את עזבונו, כאשר הדבר נכון במיוחד בעבור מדינת ישראל, כמדינת מהגרים אשר נולדה מתוך תופת השואה כמו גם כי קיים בקרבה אחוזון גבוה יחסית של מורישים אשר לא קיימים להם קרובי משפחה.

לפיכך, כדי לבטל צו ירושה אשר הונפק על ידי רשם הירושות ו/או בית המשפט לענייני משפחה, על התובע לבחינתו או לעיכובו קיימת חובת ההוכחה להציג מסמכים וסימוכין רלוונטיים אשר מוכיחים מעל כל צל של ספק כי קיים תקדים ייחודי אשר לאורו נובעת בקשת הבחינה המחודשת, כאשר לרוב מדובר בקיומה של צוואה אשר לא הייתה חשופה לעיני העוסקים במלאכה ו/או כאשר מי מבין בעלי העניין בעיזבון פעלו בחוסר תום לב, ובצורה מחושבת ושנועדה לעשות שימוש תועלתני בכספי המנוח.

כמו כן, אילו יוכח אי סדר שכזה, אזי שהעיזבון יחולק מחדש ובהתאם, כאשר מי אשר עשה שימוש בכספים כדת וכדין ואשר פעל ללא כוונת זדון בעת חלוקת הכספים, בעודו מסתמך על הצו הקדמוני, פטור כמובן מאיזון מחודש של הממון ומנקיטת צעדים כנגדו בהתאם.

 

אחרית דבר

לבסוף, חשוב גם לציין כי העיסוק בסוגיות שכאלו הינו בעל פוטנציאל נפץ רב, אשר נובע מהמתח שקיים בין העיסוק הלא פשוט בלכתו של אדם, כמו גם בעריכת ענייניו הפיננסיים לנוכח אי הסכמות עם מי שעלולים להיות לעתים בשר מבשרנו.

לאור זאת, גדלה משמעותית החשיבות של היעזרות בגורמי מקצוע חיצוניים כדוגמת עורך דין ירושה, כאשר האחרון יוכל להבטיח ולוודא לנוכח ניסיונו הרב בעניינים שכאלו, כי כלל ההליך נעשה על הצד הטוב ביותר ומבלי להותיר בחסר את כלל המעורבים, כאשר מדובר גם בצעד אשר מגביר דרמטית את הסיכוי לשלום בית בין קרובי המשפחה אשר מסתגלים לחיים ללא המנוח.

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא