עורך דין ירושה

המשימה של ניסוח צוואה במסגרת הליכי גירושין היא פעולה לא פשוטה מטבע הדברים, אולם מדובר על משימה מתבקשת וחשובה מאוד שהכרחי שכל אחד מהצדדים בגירושין ידאג להשלימה –  ורצוי כבר בתחילתם של ההליכים. החשיבות של עריכת הצוואה והסדרת נושא הירושה בגירושין היא מכרעת. על כן יש לטפל בנושאים הללו באמצעות עורך דין ירושה, המתמחה בכך, כפי שנסביר במאמר הבא.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין ירושה?

המורכבות של נושא הירושה בהקשר להליכי גירושין נגזרת מן העובדה שחוק הירושה על פי דין בישראל, קובע כי בני זוג רשאים לקבל 50 אחוז מהירושה שמותיר אחריו האדם שעימו חלקו את חייהם, באופן אוטומטי עם לכתו.

אי לכך, עריכת צוואה בהליך הגירושין, היא הדרך הבטוחה ביותר למניעת תרחיש בו חרף פרידתם של בני זוג, והשינוי בטבעי בסדרי העדיפויות וההחלטות הממוניות שלהם, אדם יוכל לרשת את בן זוגו למרות רצונו.

גם כאשר כן נכתבה צוואה מבעוד מועד, אך הצוואה נחתמה לפני ההחלטה להתגרש, חשוב להקפיד לפנות בהקדם לעורך דין ירושה, על מנת לוודא שהצוואה הקיימת לא תוביל למצב של ירושה על ידי הגרוש/ה לאחר שיסתיים הליך הגירושין.

 

מה יקרה לרכושו של אדם שלא נעזר בעורך דין ירושה לכתיבת צוואה?

חוק הירושה בארץ קובע שעם פטירתו של פלוני, הרכוש שלו יחולק בין יורשיו על פי דין. בסעיף 10 בחוק הירושה מוגדר שבן / בת הזוג של אדם שנפטר נמנים למעשה עם יורשיו החוקיים. היינו, חוק הירושה על פי דין מעניק לבני זוגו של המנוח קדימות מול יתר היורשים, ואף על ילדיו של המנוח.

בהתאם לכך, במצב בו אדם שנפטר לא דאג להשאיר אחריו מסמך צוואה, על פי חוק הירושה מחצית מעזבונו תועבר לידי בן או בת הזוג שלו אוטומטית, לרבות הרכב המשפחתי וכל החפצים אשר נצברו בידי הזוג במשותף. זאת בעוד ששאר הרכוש יחולק בין ילדי הנפטר.

לעניין זה, חשוב להזכיר שבראי חוקי הירושה בישראל, "בני זוג" הם לאו דווקא זוגות במעמד של בעל ואישה שהיו נשואים בעת פטירתו של המנוח.

גם בני זוג שהיו במעמד של "ידועים בציבור" או בני זוג אשר חלקו משק בית משותף לצד הנפטר, נכנסים תחת הגדרה זו בחוק. לאור זאת, הולך ומתברר הצורך לערוך צוואה עדכני בגירושין בעזרתו של עורך דין ירושה, כפי שנפרט בהמשך.

עורך דין ירושה
עורך דין ירושה

כיצד תיתכן הורשת רכוש בין בני זוג בגירושין? עורך דין ירושה מסביר

הליך הגירושין במקרים רבים הופך למורת רוחם של בני הזוג המצויים בו, להליך מתמשך. אחד מתוצרי הלוואי של מצב זה, עלול להיות מצב בו מי מבני הזוג נפטר טרום מתן הגט בפועל, מבלי שנוסחה צוואה מעודכנת להסדרת נושא הירושה של המנוח.

במצב כזה, בני הזוג שמהם המנוח ניסה להתגרש, יכולים לרשת אותו כברירת מחדל, לפי חוק הירושה על-פי דין. זאת למרות העובדה שבזמן פטירתו הם היו מעורבים בהליכי גירושין או בדרכם אליהם.

מצב כזה ייתכן מלכתחילה, היות ושאיפתו של המחוקק בישראל, היא לדרבן זוגות ששוקלים להתגרש לחתור לשלום בית. כך קורה שמבחינת החוק בארת אפשרי בהחלט תרחיש בו בני הזוג ששקלו להתגרש בוחרים לבסוף לחזור לחיות ביחד. לכן כל עוד לא נשלמו הליכי הגירושין, הזכויות שהחוק מקנה לבני זוגכם בעינן עומדות.

 

באיזה שלב מומלץ לפנות לעורך דין ירושה?

במידה וחשוב לכם להמנע מן התרחישים שהוצגו לעיל, רצוי מאוד להקדים תרופה למכה ולפנות בהקדם להתייעצות עם עורך דין ירושה, וזאת החל מהשלבים ההתחלתיים בהליך הגירושין שלכם.

 

האם לעורך דין ירושה יש דרך למנוע ירושה על ידי הגרוש או הגרושה?

כחלק מהליך עריכת צוואה בעזרתו של עורך דין ירושה, המוריש מתבקש לקבוע מי יהיו היורשים שלו, על פי העדפותיו האישיות במועד עריכת המסמך. לטובת העניין, באפשרות המצווה לקבוע שמי שירשו אותו יהיו ילדיו, הוריו, אחיו ולמעשה – כל אדם פרטי או ארגון שקרוב לליבו שלו המצווה מעוניין להוריש את נכסיו וממונו במועד פטירתו.

יתרה מכך, במעמד כתיבת הצוואה בגירושין אפשרי גם לבקש מעורך דין ירושה שיוסיף הוראה חד משמעית אשר תמנע מן הגרוש או הגרושה של המצווה את היכולת לרשת אותו במועד פטירתו.

 

הכללים לעריכת צוואה בגירושין מול עורך דין ירושה

כאשר עורכים צוואה בגירושין ובכלל, ישנם כמה כללי בסיס שעורך דין ירושה מנוסה ישאף תמיד להקפיד עליהם, כדי להימנע מאפשרות של סכסוך עתידי בין היורשים:

 

  • לאחר החתימה על הצוואה כדאי למסור העתקים ממנה לגורם אובייקטיבי שהמצווה סומך עליו שיוכל להוציא את צוואתו אל הפועל ביום מן הימים. פתרון נוסף לעניין זה, היא הפקדת הצוואה בתור מסמך מקור במשרד הרשם לענייני ירושה.
  • מומלץ גם לבצע מהלך שידוע בתור "הגנה על הצוואה" דרך עורך דין ירושה. מהלך זה מבוצע באמצעות צירוף אסמכתא רפואית מטעם רופא מומחה, שבאה להוכיח כי הצוואה נערכה בעוד המצווה במצב כשיר בפן הגופני והשכלי.
  • חשוב לוודא שצוואה בגירושין מנוסחת באופן חוקי וקביל משפטית, וכן בצורה מפורטת וברורה דיה, על מנת למנוע מראש אפשרות לקונפליקטים בין הוראות בנוסחים ישנים של הצוואה לנוסח החדש.
  • היות והעיזבון שהמצווה יעביר ליורשים בלכתו יכלול גם את החובות שלו, מוטב לטפל בכל החובות מראש או לכל הפחות להודיע ליורשים על דבר קיומם מבעוד מועד. ככל שנותרו חובות פתוחים ועומדים כאשר עורכים את הצוואה בגירושין, יש להקפיד לכלול במסמך הצוואה גם הסדרי תשלום לכיסוי חובות העיזבון וחלוקה של שארית העזבון בין היורשים.
  • לנכסים שאינם ברי חלוקה כגון תכשיטים, דברי אמנות, וחפצי ערך משלל סוגים, מוטב לציין בצוואה מי ירש אותם. יתרה מזאת, מקובל לקבוע "פיצוי" מוסכם בעל ערך כספי יחסי לשווי הנכס שאיננו ניתן לחלוקה, לטובתם של שאר היורשים הנהנים בצוואה, וזאת בכדי שהצוואה תהיה הוגנת עבור כולם. הפתרון החלופי במצב זה הוא להורות על מכירתו של אותו נכס, ולחלק את התמורה מן המכירה בין המוטבים בצוואה.
  • הטיפול בחברות ועסקים פעילים בצוואה בגירושין עשוי להתבצע באחד משתי דרכים מקובלות – האפשרות הראשונה היא לכלול במסמך הצוואה הנחיות להמשך הפעילות בעסק, בציון השם של היורש שברצון המצווה להכניס בנעליו לעניין הבעלות על החברה שלו והמשכת פעילותה. היה ועסקינן ביותר מיורש יחיד, חשוב להגדיר באופן ברור מהו החלק של כל אחד מהם החברה או מניותיה, ככל שאכן מדובר בחברה. הדרך השנייה, הינה לציין בצוואה הוראות למכירתה של החברה ולחלוקה של התמורה מעסקת המכר בין יורשי המצווה.

 

מדוע מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין ירושה?

כאשר אדם ניגש לנסח צוואה במסגרת הליכי הגירושין שלו, אין תחליף לליווי משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה ודיני ירושה. המעורבות של איש מקצוע כזה תבטיח שתוכלו להימנע מביצוע טעויות שעלולות להיות להן השלכות מרחיקות לכת בטווח הארוך. עורך דין ירושה מכיר את דרישות החוק בכל הנוגע לעריכת צוואות בעלות תוקף משפטי וידע לכוון אתכם באופן שימנע מפגמים שונים ליפול בצוואה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך