תביעה להפחתת מזונות

הליכי גירושין מסתיימים תמיד בחלוקת הרכוש שבני הזוג צברו. בנוסף, יש עוד שני נושאים חשובים שבית המשפט צריך לתת עליהם את הדעת – המשמורת על הילדים והסדרי הראייה שלהם וכן עניין המזונות, שבו מתרכז מאמר זה. גובה המזונות הוא תוצאה של שילוב פרמטרים רבים שאותם לוקח בית המשפט בחשבון כשהוא קובע את גובה המזונות.

אולם דווקא המורכבות הזאת מביאה במקרים רבים להגשת תביעה להפחתת מזונות. מהן אמות המידה העיקריות המשפיעות על גובה המזונות? איך קורה שבנושא כה חשוב אין אמות מידה מוחלטות? באילו מקרים מוגשת תביעה להפחתת מזונות? איך יכול עורך דין גירושין לסייע בהפחתת גובה המזונות שמרשו משלם? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך.

אמות המידה העיקריות לקביעת גובה המזונות

נושא המזונות שמעביר אבי הילדים לאימם הוא, כאמור לעיל, מורכב מאד. המורכבות נובעת מעצם העובדה שאין אמות מידה מוחלטות לקביעת מזונות ואין סרגל הנחיות כל שהוא שיוכל להתוות לשופטים או לדיינים את הדרך לקביעה סטנדרטית של המזונות. למרות הכל, השתרש עם השנים הנוהג להתייחס לגורמים הבאים כתנאי הכרחי לקביעות גובה המזונות:

  1. גובה ההכנסות של בני הזוג: גובה ההכנסה הינו פרמטר חשוב מאוד שיש להתחשב בו כאשר מתנהל הדיון בגובה דמי מזונות. ככל שההכנסות הן גבוהות יותר וככל שלרשות כל אחד מבני הזוג יש רכוש רב יותר, כך המזונות שיפסוק בית המשפט בסיכומו של עניין יהיו גבוהים יותר.
  2. הפרשי ההכנסות בין בני הזוג: בית המשפט אמנם לוקח בחשבון את ההכנסה הכוללת, אבל מתייחס במלוא הרצינות גם להפרשי ההכנסה בין בני הזוג. גובה ההכנסות מצביע על מה שההורים יכולים לתת לילד או לילדים מבחינה חומרית. עם זאת, אם יש הפרשי הכנסות ברורים, בית המשפט עשוי להטיל על בן הזוג שהשכר שלו גבוה יותר או ההכנסות שלו בכלל גבוהות מאלה של בת הזוג את עיקר נטל המזונות.
  3. חלוקת המשמורת וזמן השהייה: עד לפני כמה שנים, אמת המידה היחידה לקביעת המזונות, בכל מה שקשור לחלוקת זמן השהייה עם הילדים, היתה המשמורת – משותפת או יחידנית. ואולם מזה כמה שנים יש התייחסות גם לזמן השהייה בפועל, בדרך לחישוב נכון וריאלי של המזונות. תביעה להפחתת מזונות אשר מתבססת על חלוקת זמן בפועל, עשויה לפיכך להתקבל גם אם לכאורה רק לאחד מההורים היתה משמורת על הילדים.
  4. ילדים נוספים של האב: בדרך כלל, אם לאב יש ילדים נוספים מאישה שנייה, כי אז יכולים השופטים לקחת את הדבר הזה בחשבון ולהפחית את דמי המזונות.

 

למה אין אמות מידה מוחלטות לקביעת המזונות

כאמור לעיל, גובה המזונות עשוי להשתנות ואכן הוא שונה ממקרה אחד למשנהו. דמי המזונות הם יחסיים, וזה אומר שהם יכולים להשתנות ככל שהתנאים הפיזיים משתנים וככל שגובה ההכנסה משתנה. באופן כללי, המגמה של השופטים בבית המשפט למשפחה, או של הדיינים בבית הדין הרבני, היא להתאים את דמי המזונות לאפשרויות של ההורים מצד אחד ולרמת החיים ותנאי החיים שהילדים מכירים מצד שני.

תביעה להפחתת מזונות
תביעה להפחתת מזונות

המצב שבו דמי המזונות יהיו תמיד דומים הוא רק מצב שבו ההכנסה של ההורים נמוכה מאוד, מה שיביא את השופטים לקבוע דמי מזונות ממש מינימאליים כשאין אפשרות ריאלית לקבוע מזונות נמוכים יותר.

 

באילו מקרים אי אפשר להגיש תביעה להפחתת מזונות

כדי לדון בנושא בקשות להפחתת דמי מזונות, חשוב תחילה לדעת באילו מקרים אין אפשרות להגיש תביעה להקטנת מזונות. דווקא בנושא הזה יש קביעה ברורה של המחוקק מצד אחד, שעדיין אף בית משפט לא פסק בכל הנוגע לה פסיקה אחרת. מדובר במה שהחוק מכנה "מזונות קטני קטנים" או בלשון ברורה יותר – מזונות ילדים עד גיל שש שנים. אם לבני הזוג שמתגרשים יש ילדים שהם מתחת לגיל שש שנים, יש שני דברים שהם ודאיים ובית המשפט יתייחס אליהם:

  • הילדים תמיד בחזקת האם: ילדים שהם בני פחות משש שנים יועברו תמיד לחזקת האם. זאת, כמובן, למעט מקרים חריגים שבהם ידוע שהאם איננה יכולה למלא את תפקיד המשמורן של הילדים. אין שום דרך לשנות את המצב הזה, ובמקרים שונים קבע בית המשפט פעם אחר פעם שהשהות אצל האם בגילאים הללו היא מה שטובת הילד דורשת.
  • מזונות עבור ילדים מתחת לגיל 6 משולמים אך ורק על ידי האב: גם בית הדין הרבני וגם בית המשפט למשפחה חזרו וקבעו שהמזונות עבור הילדים בגילאים הללו משולמים אך ורק על ידי האב. הסיבה לכך היא שבגילאים הללו, כל הוצאה הקשורה אליהם היא הוצאה חיונית ואמורה, לפיכך, להיות ממומנת על ידי האב באופן בלעדי.
  • תשלום המזונות נתבע גם במקרים בהם האב אינו יכול לעמוד בהם: גם בנושא העדר היכולת של האב לעמוד בתשלומים, בתי המשפט אינם סלחניים ורואים במזונות הללו חובה שאין להפר בשום מקרה ובשום מצב. גברים רבים, למרבה הצער בדרך כלל בעלי הכנסות נמוכות, אבן מסתבכים בשלב הזה וסובלים מרדיפה עיקשת של בתי המשפט, הוצאה לפועל ועיקולים על חשבונות בנק, משכורות וכספים אחרים.

 

באילו מקרים ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות

כאשר הגיל של הילדים הוא מעל שש שנים אבל מתחת לגיל 15 שנה, עשוי הגבר לקבל הזדמנות להפחית את דמי המזונות שלו. בגילאים הללו, דמי המזונות מתחלקים לשני חלקים: חלק אחד הוא הצרכים של הילד, שאותם בכל מקרה האב צריך לממן. חלק נוסף הוא מה שנקרא מזונות מן הצדק.

מדובר בצרכים הנגזרים בעיקר מרמת החיים וגובה ההכנסה. אבל הפעם, להבדיל מהמצב שתואר לעיל, נלקחת בחשבון גם ההכנסה של האם. בנוסף, השופטים לוקחים בחשבון את ההכנסה הפנויה של האב וגם את העובדה שיש לו ילדים מאישה נוספת. זאת ועוד – אם חל קיטון של ממש בהכנסה של הגבר ואם הקיטון איננו זמני כדוגמת מצב של אבטלה, יש אפשרות להגיש בקשה להפחתת מזונות.

 

עורך דין גירושין וסיוע בהגשת בקשה להפחתת מזונות

בדרך כלל, דיונים בנושא המזונות הם דיונים רגישים. זאת, משום שהם נוגעים לעתידם של הילדים ולרמת החיים שלהם. לפיכך, כדי שבית המשפט ידון בבקשה בכובד ראש וכדי שהסיכויים לכך שהתוצאות תהיינה חיוביות, חשוב להגיש את הבקשה בצורה מסודרת, תוך צירוף כלל המסמכים התומכים בבקשה.

בנוסף, חשוב להציג את הבקשה באופן שילכוד את תשומת הלב של השופטים ויגביר את הנטייה שלהם לשקול את הבקשה בחיוב. חשוב להבין כי אין הזדמנויות חוזרות, ודחיית בקשה בערכאה אחת גורמת, במרבית המקרים, גם דחייה שלה בערכאה הבאה, ואת זה חשוב למנוע מלכתחילה. ניסיון להגיש את הבקשה באופן עצמאי, עלול רק להחמיר את המצב.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך