פריסת חוב מזונות – מתי זה אפשרי ואיך עושים את זה

הליך גירושין בין בני זוג כולל, במרבית המקרים, גם הסדרי ראייה לילדים וגם קביעת דמי מזונות שהאב יעביר לאם. אם בני הזוג לא חתמו על הסכם גירושין שקובע את דמי המזונות ואת אופן החישוב שלהם, מי שיקבע הוא בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני. כאשר האב איננו עומד בהסדרים הכספיים שנקבעו הוא עלול להיות נתון לסנקציות, כולל עיקולים של כספים, רכוש ואפילו כליאה, במצב קיצוני.

מהם בעצם הסדרי מזונות ואיך הם נקבעים? מה קורה כאשר אבי הילדים צובר חובות? איך יכול האב שחייב כספי מזונות לפעול על מנת להקל את הנטל ולשפר את המצב? איך מתבצע הליך פריסת חוב מזונות ומה המשמעויות שלו? המאמר עוסק בתשלום ובהסדר פריסת חובות כפתרון ריאלי לחוב מזונות מצטבר.

הסדר מזונות – איך הוא נקבע ומתי

כאמור, אחד המרכיבים החשובים בהליך גירושין נוגע לתשלומי המזונות שאבי הילדים אמור להעביר לידי האם מעת לעת. תשלומי המזונות יכולים להיקבע בדרכים כדלקמן:

  • הסכמה בין בני הזוג בתוקף הסכם גירושין: הדרך הנכונה והטובה ביותר לקביעת המזונות שיעברו מאבי הילדים לאם היא הסכמה בין בני הזוג. זוגות שמשכילים לחתום על הסכם גירושין בשלב כלשהו לפני הנישואין או לאחריהן, כוללים בו גם הסדר מזונות. ההסגר הזה צריך אמנם לעמוד באמות מידה חוקיות ואמור להיות מאושר על ידי גורם משפטי שיעניק לו תוקף של פסק דין.
  • הסכמה בין בני הזוג בהליך גישור: יש מקרים שבהם גם בני זוג שלא חתמו מראש על הסכם גירושין, מגיעים להסכמה על גובה המזונות באמצעות הליך גישור  ביניהם. הליך הגישור הוא הליך המתחייב על פי חוק, וכל זוג המגיש בקשה לגירושין חייב קודם כל לעבור הליך כזה. הצלחת התהליך מונעת הליך משפטי ארוך ויקר.
  • החלטה של בית משפט למשפחה: אם בני הזוג אינם מגיעים להסכמה, מי שיכול להחליט בעניין המזונות הוא בית המשפט למשפחה. המזונות נקבעים תוך התחשבות בהכנסה של בני הזוג וברכוש העומד לרשות כל אחד מהם.
  • החלטה של בית דין דתי: אם בני הזוג חפצים בכך, הם יכולים להעביר את ההחלטה בנושא המזונות להכרעת הדיינים בבית הדין הרבני. אלה יקבעו את המזונות תוך התייחסות לעקרונות הדת ולהלכה.

 

מה קורה כאשר האב איננו עומד בהסדרי המזונות שנקבעו

אחת הבעיות הנפוצות בהקשר של מזונות היא אי עמידה של החייבים בתשלומים התקופתיים. מצד אחד, מי שאמורות לקבל את המזונות חייבות לקבל סעד כלשהו, שיאפשר להן לנהל אורח חיים תקין ולהעניק לילדים שלהם את כל צרכיהם. את הסכום הרצוי, גם אם מינימלי, ניתן לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי.

פריסת חוב מזונות – מתי זה אפשרי ואיך עושים את זה
פריסת חוב מזונות – מתי זה אפשרי ואיך עושים את זה

אמנם מדובר רק בסכומים קטנים יחסית, אבל הם עשויים לאפשר לאם לשמור על איזון בחשבון הבנק. מצד שני, יש צורך לפעול לגביית המזונות. מי שאחראי על הגבייה הוא רשם ההוצאה לפועל, אשר נוקט בכל האמצעים לגביית החובות.

 

מי מגיש את התביעה בגין חוב מזונות להוצאה לפועל?

מי שאמור להגיש תביעה בגין אי תשלום דמי מזונות היא האישה, באמצעות עורך דין המכיר את הנושא ופועל על פי דרישות החוק. הבקשה צריכה להיות מוגשת בצורה נכונה ובצירוף כל המסמכים המוכיחים את קיומו של חוב מזונות.

 

כיצד פועל הרשם בהוצאה לפועל לגבי תביעה בגין חוב מזונות?

מרגע הגשת התביעה כנגד האב בהוצאה לפועל, פועל הרשם בהוצאה לפועל לגביית החוב, בדיוק כפי שהוא פועל בכל מקרה אחר שבו חייב לא פורע את החובות שלו. בתחילה החייב מקבל אזהרה ופרק זמן קצוב לפירעון החובות שלו. אם החייב לא הגיש התנגדות ומנגד לא פרע את החובות שלו, יתחילו להינקט נגדו אמצעי אכיפה הדרגתיים: עיקול על חשבונות הבנק, עיקול על הכנסות עתידיות – כלומר משכורת ועיקול נכסים הנמצאים ברשותו.

 

איך יכול החייב לשנות את המצב ולשלם את החובות

למעשה, הדרך הכמעט יחידה העומדת לרשות החייב בהוצאה לפועל לפרוע את החובות שלו, הוא פנייה לרשם בהוצאה לפועל בבקשה לפרוס את החובות שלו. הרשם בהוצאה לפועל, בהתאם לנתונים הנמצאים לפניו, יכול להיענות לבקשה או לדחות אותה. לפני ההחלטה הרשם יכול לערוך חקירת יכולת, במטרה לעמוד על היכולת האמיתית של החייב לפרוע חובותיו. להלן השלבים בפנייה של החייב להוצאה לפועל לפריסת חובות:

  1. הגשת בקשה לחקירת יכולת: הדבר הראשון שהחייב צריך לעשות הוא להראות רצון לפתור את הבעיה ולשלם את החובות שלו. בדרך לפירעון החוב, הדבר הראשון שהחייב צריך לעשות הוא להגיש בקשה לביצוע חקירת יכולת בהוצאה לפועל.
  2. ביצוע חקירת יכולת: חקירת היכולת כוללת חדירה לפרטיות וחקירה יסודית של היכולת ושל האמצעים הפיננסיים העומדים לרשות החייב. במסגרת החקירה, החייב חותם על טפסי ויתור סודיות, המאפשרים לחוקרים של ההוצאה לפועל להגיע לכל מקום – החל מחשבונות הבנק של החייב, עבור דרך קרנות פנסיה והשתלמות וכלה כרכוש השייך לו ועשוי לשמש לפתרון הבעיה. התנאי הבסיסי הנדרש מהחייב הוא תום לב. כל ניסיון להעלים רכוש או כספים, עלול רק להחמיר את המצב.
  3. עמידה על מצבו האמיתי של החייב: בתום חקירת היכולת ובהתאם לתוצאות שלה, יחליט הרשם בהוצאה לפועל אם הנסיבות אכן מאפשרות פריסת החובות של החייב. חשוב לציין שפריסת חובות תתאפשר אך ורק אם יתברר שתשלום החוב הקיים במלואו יותיר את החייב ללא אמצעים למחייתו. זהו הגבול שאותו לא ניתן לעבור, ורק אם מתברר שהמצב הוא אכן כך, תתבצע פריסת חובות.
  4. עמידה בתשלומים שנפסקו: אחרי פריסת החוב, החייב לא יוכל להימנע מהעברת התשלומים. כאן אין פשרות, ואי עמידה בפירעון התשלומים עלולה להביא לנקיטת אמצעים כנגד החייב, שימנעו ממנו למעשה מלנהל חיים כלכליים נאותים.

 

עורך דין גירושין וסיוע בפניה להוצאה לפועל

ההוצאה לפועל, למרות הדמוניזציה הבלתי מוצדקת שלו, הוא גוף קשוח מצד אחד אבל הוגן מאוד מצד שני. פנייה אשר תתבצע באמצעות עורך דין המכיר את הנושא, עשויה לשאת פרי ולהקל על החייב את נטל החובות הרובץ עליו. חשוב לציין שחובות של מזונות אינם נמחקים, אפילו אם החייב הוכרז פושט רגל.

לפיכך כדאי לטפל בהם במהירות ולמנוע ככל האפשר צבירת חובות. עורך דין המכיר את הנושא יסייע לחייב במילוי השאלונים ובצירוף כלל המסמכים הנדרשים. בהמשך, הוא גם ילווה את החייב לכל אורך הדיונים בבקשה שלו. חייב שהוא נקי כפיים ומגיע בתום לב לתהליך, עשוי בסיכומו של עניין לקבל אפשרות לפריסת חובות הוגנת.

חשוב להדגיש בהקשר הזה שההוצאה לפועל אחראית לאכיפת הגבייה. אי אפשר להגיש לרשם בהוצאה לפועל בקשה להקטנת מזונות או לשינויים כל שהם. בקשות כאלה אפשר להגיש אך ורק במקומות הנכונים – בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא