ערעור על גובה המזונות

אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בכל הליך גירושין הוא גובה המזונות. דמי המזונות הם סכומי הכסף שמעביר האב לאם עבור הילדים. זאת, במטרה לאפשר לה להעניק להם את התנאים הטובים ביותר האפשריים כאשר הילדים בחזקתה. אבל לא אחת קורה שבין ההורים הגרושים או הפרודים מתעוררת מחלוקת באשר לגובה המזונות שנפסקו.

איך נקבע הסכום שאותו חייב האב להעביר לאם עבור הילדים? מהן נקודות המחלוקת העיקריות בין ההורים בהקשר למזונות? איך מתנהל הליך ההגשה של ערעור על גובה המזונות? למה חשוב להסתייע בעורך דין גירושין המכיר את הנושא ומתמצא בו? במאמר שלפניכם נרד לרזולוציות הקטנות ביותר במאבקים המתחוללים בין בני זוג שנפרדו בקשר למזונות.

איך נקבע סכום המזונות בגירושין?

קביעת סכום המזונות שיעביר אבי הילדים לאם היא נושא לא פשוט. למרות שיש לכאורה הנחיות ויש גם הרבה תקדימים משפטיים, עדיין נדון כל אחד ממקרי הגירושין לגופו. באופן עקרוני, בית המשפט או הדיינים בבית הדין הרבני לוקחים בחשבון כמה מרכיבים אשר השילוב ביניהם מאפשר להם לקבוע את גובה דמי המזונות. להלן רשימה של המרכיבים העיקריים הנלקחים בחשבון:

  • גובה ההכנסות של בני הזוג: ההכנסה של שני בני הזוג מהווה מרכיב חשוב בדרך לקביעת דמי המזונות שהאב יעביר לאם עבור הילדים. ההתייחסות של בית המשפט היא גם לגובה ההכנסות עצמן וגם להפרשי ההכנסה בין האם לבין האב. ככל שההכנסות גבוהות יותר, כך יהיו גם דמי המזונות גבוהים יותר. ככל שהפרשי ההכנסות בין האב לבין האם יהיה גדול יותר, כך גם החלוקה של דמי המזונות בין בני הזוג תהיה שונה.
  • הצרכים של הילדים: למעשה, אפשר לומר שהצרכים של הילדים כפי שהם מתוארים בפני השופטים הם תולדה של גובה ההכנסה של שני בני הזוג. מטבע הדברים, הצרכים של ילדים המתגוררים בשכונות יוקרה שונים מאלה של ילדים באזורים אחרים. ככל שהדבר מצער, אין הגדרה ברורה של צרכי הילדים.
  • גיל הילדים: עד גיל שש שנים, האב הוא האחראי הבלעדי לספק את כל צרכי הילדים. בנוסף, האחריות של האב איננה תלויה בהכנסה שלו או ביכולות הפיננסיות שלו, והאב מחויב בצרכי הילדים גם אם בפועל הוא לא יכול לעמוד במשימה.
  • זמני השהות עם הילדים: בשנים האחרונות יש נטייה גוברת והולכת של השופטים להתחשב בזמני השהייה של הילדים אצל כל אחד מההורים. זאת, גם אם לכאורה אין הסכמה על משמורת משותפת וחלוקה רשמית של השהות בין ההורים.

 

לאחר שכל הגורמים שצוינו לעיל ביחד עם גורמים אפשריים נוספים נלקחים בחשבון, קובעים השופטים או הדיינים את דמי המזונות הנחוצים לילדים. הם גם קובעים את חלוקת הנטל בין בני הזוג, שממנה נגזרים דמי המזונות שהאב אמור להעביר לאם לטובת הילדים.

 

נקודות מחלוקת עיקריות בין בני זוג בקשר לגובה המזונות

כפי שכבר הוזכר לעיל, כמספר מקרי הגירושין כך מגוון המחלוקות בהקשר למזונות. עם זאת, אפשר למנות נקודות מחלוקת שחוזרות על עצמן לעיתים קרובות:

ערעור על גובה המזונות
ערעור על גובה המזונות
  • גובה המזונות ביחס להכנסה: אחת הבעיות בהקשר לקביעת המזונות היא הנטייה של בני זוג רבים לנסות ולהסתיר הכנסות. זאת, במטרה להקטין את ההיקף המוצהר שלהן, המשמש כאבן בוחן לקביעת סכום המזונות. לחילופין, יש נטייה נגדית להגדיל את ההוצאות בגין החזקת הילדים, כדי שבית המשפט ישתכנע להגדיל את סכום המזונות. התוצאה היא שלפעמים דמי המזונות גבוהים בצורה שאינה פרופורציונלית לגובה ההכנסה של הגבר.
  • גובה המזונות ביחס לזמני השהייה: בשנים האחרונות התחילו בתי המשפט לענייני משפחה להתייחס לזמני השהייה של הילדים אצל ההורים כמרכיב חשוב בחישוב גובה המזונות. לא אחת התקיים מצב אבסורדי שבו המזונות נקבעו על סמך הנחה שהילדים נמצאים בחזקת האם בלבד, בעוד שבפועל הם נמצאים אצל האב כמעט מחצית מהזמן. ערעורים מהסוג הזה מתקבלים לעיתים קרובות. עם זאת, בתי הדין הרבניים נוטים עדיין לפסוק מזונות בלי קשר לזמני השהייה של הילדים אצל ההורים.
  • הקטנת מזונות: יש מקרים שבהם השופטים בבית המשפט המחוזי מקטינים את סכום המזונות שהאב מחויב בהם מסיבות שונות. חלק מהסיבות הן לגיטימיות, ואיתם ניתן למנות למשל הולדת ילד נוסף לאב מאשתו החדשה. ואולם לפעמים הבקשה להקטנת המזונות מסתמכת על טיעונים שבית המשפט לא מקבל אותם.

 

חשוב לציין שוב שאין דרך מוחלטת ופשוטה לקבוע את גובה המזונות, כך שסביר להניח שערעורים על גובה המזונות שנפסקו ימשיכו להתקבל לעיתים קרובות.

 

איך מתנהלת הגשת ערעור על גובה המזונות

הערעור על גובה המזונות מוגש, כמובן, לערכאה גבוהה מזאת שבה נדונו המזונות במקור. כך, אם הם נדונו בבית המשפט למשפחה, הרי שהערעור יוגש לבית המשפט המחוזי. אם המזונות נדונו בבית דין דתי, הרי שהערעור יכול להיות מוגש לבית הדין הרבני הגדול, שהוא הפוסק האחרון במקרים בהם בני הזוג בחרו להתדיין בפני ערכאות דתיות.

הגשת הערעור מתבצעת באמצעות עורך דין המתמחה בנושאי משפחה וגירושין. זאת, אחרי שהבקשה נבחנה ואחרי שנבדקו הסיכויים לכך שהערעור אכן יתקבל. לא אחת קורה שהערעור הוא תקדימי, מה שיסייע במקרים עתידיים דומים.

 

מהם שלבי הערעור על גובה המזונות?

להלן שלבי הליך הגשת ערעור על גובה המזונות:

  1. הגשת הערעור: הערעור מוגש לבית המשפט בליווי כל המסמכים התומכים בו.
  2. הדיון: מתנהל דיון בערעור, שבו ניתנת הזדמנות לצד השני לשטוח את הטענות שלו.
  3. פסק הדין: בתום התהליך, השופטים יכולים לקבל את הערעור או לדחות אותו. לעיתים, הערעור מתקבל באופן חלקי ואז השופטים מציינים את הקביעה הסופית שלהם.

 

הסכם גירושין והמשמעות שלו

אחת הדרכים למנוע תסבוכות מיותרות בדרך לקביעת דמי המזונות היא חתימה על הסכם גירושין. מדובר על הסכם שבדרך כלל נחתם לפני הנישואין או זמן מה אחריהם. בהסכם הזה מפרטים בני הזוג, בין השאר, את תנאי הגירושין אם יתרחשו.

עם התנאים ניתן למנות גם את המזונות, המרכיבים שלהם ואופי המשמורת על הילדים. אבל אפילו כאשר יש הסכמים חתומים, ייתכנו ערעורים על גובה המזונות. ערעורים כאלה מוגשים אם אחד מבני הזוג לא עומד בתנאי ההסכם שנחתם.

 

למה חשוב להסתייע בעורך דין גירושין בערעור על גובה המזונות

בשורות לעיל הוסברה המורכבות של קביעת דמי המזונות. ואם קביעת המזונות היא כל כך מורכבת, הרי שערעור עליה יכול להיות מורכב לא פחות. בדרך כלל הנטייה של בתי המשפט היא לדחות ערעורים, אלא אם המערער מכניס גורם חדש למשוואה או מוכיח בהחלטה על גובה המזונות הסתמכה על נתונים שגויים.

על מנת להגדיל את הסיכויים לקבלת הערעור, חשוב להגיש אותו כשהוא מלווה בכל המסמכים הנדרשים. בנוסף, חשוב גם להציג את הערעור בפני השופטים בצורה מקצועית וסדורה. עורך דין מיומן המכיר את הנושא יוכל להציג אותו בצורה נאותה וברורה, מה שיגדיל את הסיכויים לכך שהערעור יתקבל בסיכומו של עניין.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא