עורך דין מזונות והתפקיד שלו

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בהליך גירושין הוא קביעת דמי המזונות אשר ישולמו על ידי אחד מבני הזוג לבן הזוג השני ולילדים. עורך דין המתמחה בתחום המזונות בגירושין יכול לסייע לכל אחד מבני הזוג המתגרשים להשיג את היעדים שלו.

מהם היעדים ומהן המטרות של כל אחד מבני הזוג בהליך גירושין? מהם בעצם דמי מזונות ואילו סוגים של מזונות קיימים בחוק? איך נקבעים דמי המזונות שאחד מבני הזוג משלם? מה קורה אם וכאשר משתנה האופי של משמורת הילדים? איך יכול עורך דין מזונות לסייע בהגדלת תשלומי המזונות ושמירה על איכות החיים ורמת החיים של הילדים? המאמר שלפניכם עוסק בנושאים הללו ומבהיר את החשיבות הרבה בהסתייעות בעורך דין מזונות מנוסה ומיומן.

היעדים והמטרות של כל אחד מבני הזוג בהליך הגירושין

בהליך גירושין יכולים להיות לבני הזוג שניים או שלושה יעדים עיקריים. היעד הראשון הוא השתלטות על חלק גדול ככל שניתן מהרכוש המשותף של בני הזוג.  היעד השני הוא קבלת משמורת מלאה או חלקית על הילדים והחלק השלישי הוא הקטנה או ביטול של תשלום המזונות. מנגד, היעד של בן או בת הזוג הוא להגדיל ככל שניתן את תשלום המזונות.

 

על הקשר בין דמי מזונות לבין יתר הסוגיות הכרוכות בהליכי גירושין

להלן הסוגיות העיקריות אשר מטופלות במסגרת הליכי הגירושין והקשר בינן לבין נושא תשלום המזונות:

  1. חלוקת הרכוש המשותף: הרכוש המשותף פירושו כלל הרכוש שבני הזוג צברו במהלך חיי הנישואין שלהם. מדובר בתוכניות חיסכון או כספים, נדל"ן, עסק משותף, רכוש אחר ואפילו קרנות פנסיה והשתלמות, אם אחד מבני הזוג צבר אותם בשכר עבודה שקיבל בתקופת הנישואין. אופן החלוקה יכול להשתנות בין הרבנות לבין בית המשפט למשפחה. עם זאת, באופן עקרוני הנטייה היא לחלק את הרכוש המשותף שווה בשווה בין הצדדים. החלוקה יכולה להשתנות בעקבות נסיבות מיוחדות או הסכם גירושין ששני הצדדים חתמו לפני הנישואין או בשלב כל שהוא אחרי החתונה.
  2. חלוקת המשמורת על הילדים: חלוקת המשמורת היא נושא שהיחס אליו השתנה רק בעשורים האחרונים. לפני כן, הנוהג היה להעניק את המשמורת במלואה לאם. כיום, החשיבה השתנתה והנטייה הכללית היא להעניק משמורת משותפת לשני בני הזוג, כאשר לכל היותר יש עדיפות מסוימת לאם ולעיתים גם זה לא ממש מדויק. חלוקת המשמורת יכולה להשפיע, כמובן, גם על גובה דמי המזונות שהמשמורן יקבל.
  3. קביעת דמי המזונות: נושא המזמנות הוא נושא מהותי, כיוון שיש לו השפעה של ממש הן על איכות החיים של הילדים והן על רמת החיים שלהם. זה המקום להזכיר שאין נוסחה קבועה לחישוב דמי המזונות וגורמים רבים עשויים להשפיע על ההחלטה הסופית בעניין. עורך דין מזונות יכול לסייע בדרך להחלטה הסופית. בסעיפים הבאים נרחיב מעט את היריעה באשר לדרך שבה נקבע גובה תשלום המזונות התקופתי.
עורך דין מזונות והתפקיד שלו
עורך דין מזונות והתפקיד שלו

מה בין משמורת משותפת לבין תשלומי מזונות?

בחלק ניכר מהמקרים, העימות בין בני הזוג נע סביב המשמורת וסביב גובה הפיצויים שיפסוק בית המשפט. הרצון של האם הוא בדרך כלל לקבל משמורת מלאה על הילדים, הן משום הרצון שלה להשפיע על אופן הגידול שלהם והן, כמובן, מפאת ההשפעה שיש לסוג המשמורת על דמי המזונות שבסופו של עניין יפסוק בית המשפט. בדיוק בגלל הסיבות הללו, הגבר יתבע משמורת משותפת וינסה להקטין ככל שניתן את תשלום המזונות לבת הזוג.

 

דמי מזונות, איך הם נקבעים ומהם סוגי המזונות הקיימים

דמי מזונות הם למעשה התשלום החודשי שהגבר משלם, על מנת לסייע לאישה בגידול הילדים ולהעניק להם רמת חיים נאותה. הקביעה הסופית של המזונות מושפעת משקלול ההכנסה של הגבר מול ההכנסה החודשית של האישה. בנוסף יש, כפי שכבר נאמר לעיל, השפעה לסוג המשמורת ולמשך הזמן שכל אחד מבני הזוג מבלה עם הילדים, על גובה המזונות שיתקבלו בסיכומו של עניין.

להלן מכלול הגורמים המשפיעים על שיעור דמי המזונות בהליכי גירושין:

  • סוג המשמורת ודמי מזונות: הדבר העיקרי שמשפיע בסיכומו של עניין על גובה המזונות הוא המשמורת על הילדים. אם מי מהצדדים מקבל משמורת מלאה, הוא אמור לקבל מהצד השני גם מזונות שיסייעו לו בהחזקת הילדים ובהוצאות המרובות הכרוכות בגידול ובחינוך שלהם.
  • גובה ההכנסה: גם לגובה ההכנסה יש חשיבות לא קטנה בקביעת גובה המזונות הרצוי. ככל שהפרשי ההכנסה בין הגבר לאישה גדולים יותר, כך דמי המזונות שמשלם הגבר עשויים לפחות. עם זאת, עדיין לא קורה שנפסקים מזונות שאישה תשלם לגבר, אם הוא קיבל משמורת ואם ההכנסה של האישה גבוהה משלו.
  • גיל הילדים: כשהילדים עד גיל שש, יחויב הגבר במזונות ללא קשר להכנסה או ליכולת שלו לעמוד בתשלומים.
  • הצרכים של הילדים: מטבע הדברים, לילדים שונים יש צרכים אחרים. דמי המזונות משתנים בהתאם לצרכים הללו. למשל – ילד הסובל מבעיה פיזית הדורשת טיפול מיוחד, יפסקו לו מזונות גבוהים יותר.

 

סוגים שונים של דמי מזונות

לרוב, שני הסוגים הראשיים של מזונות הם מזונות ילדים ומזונות אישה. מזונות ילדים משולמים על ידי האב לאם, והם נועדו למימון צרכי הילדים. למען הסר ספק – מדובר בהוצאות שגרתיות בלבד, כאשר הוצאות חריגות ממומנות בנפרד, בחלקם הגדול על ידי הגבר. מזונות אישה משולמים על ידי הדבר לאישה כל עוד לא הסתיימו הנישואין בגט. עם סיום הנישואין מפסיק הגבר לשלם את המזונות הללו.

להלן תתי הסוגים של דמי מזונות לילדים והיקפם:

  1. מזונות ילדים עד גיל שש שנים: עד גיל שש שנים, חובת האב לממן את כל הצרכים של הילדים, ללא יוצא מן הכלל.
  2. מזונות מדין צדקה: מגיל שש שנים ועד גיל 15 שנים משלם האב מזונות ילדיו מדין צדקה. לכאורה ייתכן שסכומי המזונות ישתנו ויפחתו. עם זאת, רק במקרים מועטים אכן חלים שינויים.
  3. מזונות מגיל 15 עד גיל 18 שנים: המזונות הללו עשויים להיות מחולקים שווה בשווה בין הגבר לבין האישה. אם הגבר מוכיח חוסר יכולת לעמוד בתשלומים קיימים, או מנגד אם הוכח שלאישה יש הכנסות גבוהות, עשוי בית המשפט לשנות את גובה התשלום. לחילופין, אם הגבר התחתן ונולדו לו עוד ילדים, גם אז עשוי החישוב להיות שונה. אבל גם כאן, בחלק ניכר מהמקרים תשלומי המזונות לא משתנים.

 

על תפקידו של עורך דין מזונות

בכל אחד מהמקרים שצוינו, למעט מזמנות שנקבעו עבור קטני קטינים, שזה אומר ילדים עד גיל שש שנים, אפשר לנסות ולשנות את גובה הסכום שיועבר לגרושה לטובת הילדים. עורך דין מזונות אשר יצליח להציג בצורה נכונה את הנושא, יוכל לסייע למרשו לשנות את גובה התשלום ולהקטין את הנטל העצום שהמזונות מטילים על ההכנסה החודשית שלו.

עם זאת, חשוב שהבקשות לשינויים יוגשו בזמן וחשוב שיתלוו אליהן המסמכים הנדרשים. חשוב גם שהדברים יוצגו בפני בית המשפט בצורה מקצועית. למעשה אין תחליף להסתייעות בעורך דין מזונות מקצועי, בדרך להפחתת נטל המזונות ושיפור ברמת החיים והיכולת של הגבר למצות את כושר ההשתכרות שלו ולעשות גם למען עצמו מההכנסה שלו.

 

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא