עורך דין הסכם ממון

בעת האחרונה ניתן להבחין בעלייה בחשיבותם הרבה של הסכמי ממון, כמו גם שכיחות כריתתם אשר עלתה במידה רבה בתקופה האחרונה, כאשר הסיבות לכך הן עלולות להיות היותם של זוגות אשר עתידים להינשא מבוגרים יותר וככאלה בעלי ממון רב יותר בעת נישואיהם, או שמא דווקא מן החשש הרב אשר מגובה בעובדות ובמציאות חיינו לנוכח ההסתברות לגירושין אשר הפכה לגבוהה מתמיד.

לנוכח אלו, עלתה גם במקשה אחת חשיבות ההיעזרות בגורם משפטי אשר יכול לסייע להליך לעבור על מי מנוחות ותוך כדי התחשבות בצרכיהם של 2 בני הזוג על כלל נסיבותיהם השונות, כאשר גורם זה הוא עורך דין הסכם ממון, קרי עורך דין משפחה.

לפיכך, לאור החשיבות הרבה שהנושא מקבל לאחרונה, במאמר הקרוב נרחיב אודות תפקידיו השונים של עורך דין הסכם ממון.

מהו הסכם ממון?

כמו כן, בטרם נוכל לבאר לחלוטין את תפקידיו השונים של דמות קריטית כדוגמת עורך דין הסכם ממון, ראוי לציין טרם לכן מהו אותו הסכם שלשמו התכנסנו. לכן, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג אשר הינם נשואים או לקראת נישואין או מוגדרים כידועים בציבור, אשר תכליתו היא עיגון והסדרת כלל הזכויות הקנייניות אשר קיימות להם אודות רכושם המשותף או שנצבר בעת שהיו זוג.

כלומר, הסכם ממון הוא מעין חוזה לעת צורך שמכונן זוג עבור עצמו, אשר מטרתו היא להבהיר ולהסדיר בטרם קיים הצורך לבצע את הפרדת הממון, כיצד הזוג מעוניין לחלק את נכסיו בטרם יצא איש לדרכו.

 

מדוע קיים צורך להסכם ממון?

הסיבה להפיכתם של הסכמי ממון לנפוצים ושכיחים במיוחד בעת האחרונה, נובעת הן מהעובדה כי רבים הזוגות אשר מסיימים את דרכם המשותפת במסגרת הסכמי גירושין, כאשר תופעה זו ממשיכה לעלות ולהפוך שכיחה יותר לנוכח השנים, כמו גם כי האלטרנטיבה המוצעת כיום בעבור הזוגות השונים אינה מרצה רבים, שכן היא נוהגת לפי עיקרון שרירותי ואחיד אשר אינו עולה בקנה אחד עם ערכים אינדיבידואליים אשר הינם בגדר הלך רוחם של רבים.

 

עיקרון איזון המשאבים והשלכותיו

כלומר, כיום בהיעדר קיומו של הסכם ממון, אילו זוג נשוי יחליט כי ברצונו להתגרש וכתוצאה מכך לפרק את התא המשפחתי אשר היה קיים להם על כלל המשמעויות השונות הנלוות לכך, חלוקת הממון אשר קיימת לו נעשית על פי עיקרון איזון המשאבים.

עורך דין הסכם ממון
עורך דין הסכם ממון

עיקרון איזון המשאבים דוגל כי כלל הממון אשר זוג צבר בעודו עודנו נשוי, עתיד להתחלק באופן שווה בינם לבין עצמם. המשמעות של כך היא שלעתים עלול אדם אשר לאורך שנים רבות צבר הון רב בזכות עמלו הפרטי ומשלח ידו, לוותר על חלק אינטגרלי מהכנסותיו לטובת גורם המתעתד להתגרש ממנו, כאשר פעמים רבות אותם גירושין נעשים באופן יצרי ואמוציונלי.

 

הסכם ממון כפתרון עבור אלו שאינם חפצים לפעול לאור עקרון איזון משאבים

לפיכך, באמצעות הסכם ממון יכול כל זוג להסדיר מבעוד מועד את טיב ואופי גירושיו בהיבט הכלכלי, בעוד בני הזוג מחליטים מבעוד מועד כיצד יחלקו את ממונם, ועבור אילו נכסים קיימות לכל צד זכויות אישיות, לעומת מה אילו סוג נכסים מעדיף הזוג לבצע חלוקה שווה.

 

הסכם ממון ותנאיו השונים לאור מעשי הזוג

זאת ועוד, כי במסגרת הסכם ממון יכול גם הזוג לתלות את האופן בו הפיצול הכלכלי העתידי שיתרחש אם וכאשר יחליט הזוג להתגרש, כתוצאה ממעשיהם השונים של בני הזוג במרוץ השנים.

כלומר, בניגוד לאשר נהוג היום בבתי משפט לענייני משפחה בהם לא רואים לנכון להעניש או לפצות מי מבין הצדדים לנוכח קיומה של בגידה במערכת היחסים, במסגרת הסכם ממון ניתן לכרוך סעיף זה כתנאי אשר לאורו יאבד הצד הבוגד זכויות אודות הממון המשותף.

 

הסכם ממון – לאור המורכבות הרבה שנלווית להליך

בנוסף לכך, עריכת הסכם ממון היא לא אירוע פשוט עבור זוג, שכן על אף היתרונות הרבים אשר נלווים להסכם, כמו גם שאט נפשם של רבים מעיקרון איזון המשאבים אשר רבים רואים בו כלא הוגן, מדובר במהלך אשר במידה מסוימת יכול להוות הצהרת אי אמון של מי מבין הזוג אודות עתידם המשותף.

לעומת זאת, חשוב לציין כי במסגרת הסכם ממון הזוג כורת בינו לבין עצמו שותפות אשר אינה רק רגשית או משפחתית, אלא גם כלכלית, כאשר בדומה לאשר נעשה בכל עסק או שותפות אחרת, ראוי להסדיר אותה עם חוקים וכללים ברורים וידועים לכל.

זאת ועוד, כי פשוט יותר כמו גם הוגן יותר להתמודד עם הצורך לבצוע ולחלק את הרכוש של הזוג כאשר טרם הגיעו לגשר המיועד, מאשר לעשות זאת כאשר ההחלטות מיושמות במיידי. כלומר, ניתן לראות בהסכם הממון כמעין פוליסת ביטוח מסוימת, כאשר כל עוד לא עלה הצורך להשתמש בה היא אינה מעבר לנייר עליה נחתמה.

 

מדוע קיים צורך בעורך דין בכדי לערוך הסכם ממון

בהמשך לכך, הסיבה לצורך הקרדינלי בהיעזרות בגורם כדוגמת עורך דין, היא שהסכם ממון אינו בגדר מסמך ריק מתוכן והשפעה, אלא חוזה משפטי מחייב עם השלכות מרחיקות לכת בעבור המעורבים בו.

בנוסף לכך, הסכם ממון מובא לכדי אישור על ידי גורם משפטי כדוגמת בית דין רבני או רשם נישואין או נוטריון או לבסוף בית המשפט לענייני משפחה. לכן, בכדי שהגורם המשפטי אשר בוחן את ההסכם יעניק לו את אישורו, קיים צורך כי ההסכם יעשה וינוסח על ידי גורם משפטי כדוגמת עורך דין אשר יכול לסייע להבהיר ולזקק את כוונת הזוג, מבלי לתת לזו להתרוקן מתוכן לנוכח חורים משפטיים אשר הזוג עלול ליצור בעודו עורך הסכם חובבני או כזה שאינו מכסה עצמו אל מול ספקות עתידיות שעלולות לקום כנגדו.

 

חשיבות זהותו של עורך הדין שעורך את הסכם הממון

כמו כן, לאור המורכבות הרבה אשר כרוכה בהכנסת עניינים משפטיים וכלכליים למערכת יחסים זוגית, עולה במידה רבה חשיבות זהותו של עורך הדין אשר עוסק במלאכה, כפי שקורה בכלל העניינים המשפטיים הקשורים בדיני משפחה.

הסיבה לכך היא לנוכח הצורך לבחור במעין מגשר אשר יסייע לזוג להגיע לחלוקה אשר תהיה מצד אחד מוסכמת על שניהם, כמו גם אשר תוודא כי כלל הצדדים המעורבים זכו לקבלת פלח הוגן ממונם המשותף אשר נצבר בעודם יחדיו.

לפיכך, בעת בחירתו של עורך דין אשר יערוך את הסכם הממון, חשוב להקפיד כי מדובר בעורך דין אשר בקיא ומודע לכלל ההבחנות וההגדרות הנלוות להסכם ממון, כמו גם כזה אשר הזוג מסוגל לסמוך עליו, שכן כפי שמיד נדגים, מעת שנכרת הסכם הממון, ביטולו או עריכתו מחדש מהווים אתגר משפטי מורכב.

 

ביטול או ניסוח מחדש של הסכם ממון והקושי הטמון בכך

זאת ועוד, כי לעתים עלולות לקום טענות נגד ההסכם מצד מי מהחתומים עליו, בעודם דורשים לבטלו או לערכו מחדש לנוכח הצורך לקיימו. לפיכך, ראוי להבהיר בשלב מוקדם ככל האפשר כי ביטולו או עריכתו מחדש של הסכם ממון מהווה אתגר משפטי מורכב, לנוכח העובדה כי בעת אישורו של ההסכם, מוודאת הערכאה המשפטית אשר אישרה אותו כי כלל החתומים על אותו הסכם מבינים את השלכותיו של ההסכם, כמו גם היותו חוזה מחייב.

לכן, בעת הצורך לדרוש את ניסוחו או ביטולו כליל של הסכם ממון, יאלץ הזוג להציג עילה שבמהותה הטענה כי בעת חתימת ההסכם נפל פגם בהליך חיתומו, מצד הגוף אשר ערך אותו, או שמא דווקא נעשה בו מעשה הונאה או רמיה, כאשר ממי מבין בני הזוג הועלמו פרטים רלוונטיים, כדוגמת קיומו של ממון בעל ערך שהוסתר מבן/ת זוגם.

 

הסכם ממון כמימוש יכולתו של הזוג לבצע בחירה חופשית

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם ממון מהווה כלי ייחודי אשר מאפשר לכל זוג לערוך את ענייניו הכלכליים לעת פרידה באופן אישי ושמגלם את האופן בו הזוג מוקיר את תרומתו של כל אחד מבני הזוג לממון המשותף שלהם.

כמו כן, לאור היותו של מנגנון זה תחלופה לברירת המחדל אשר מציע החוק להפרדת הממון אשר נעשית בהיעדר הסכם ממון על ידי חלוקה על בסיס שוויוני, לא מפתיע לראות מדוע רבים כל כך בוחרים בהסכם ממון כאפשרות המועדפת עליהם, לנוכח רוח התקופה האינדיבידואלית אשר הפכה נפוצה במיוחד בעולם המערבי בעת האחרונה.

 

לסיכום – החשיבות שבהיעזרות בעורך דין הסכם ממון לנוכח אשר מוטל על הכף

בנוסף לכך, לנוכח המשמעות הכבירה אשר ניתנת להסכם כדוגמת הסכם ממון, ככזה אשר נוגע בנקודות רגישות עבור זוג, כלומר כאלה אשר מתייחסות לקיומו של אירוע אשר בעבור רבים התרחשותו עלולה להתלוות לתחושות אשם או כישלון, גדלה החשיבות הרבה להיעזרות בגוף משפטי מקצועי בעת כינון וכריתת ההסכם.

זאת בכדי שאותו גורם אשר הינו עורך דין משפחה, יוכל לסייע לזוג להגיע לעמק השווה ובעודם שומרים על רוח טובה וחיובית, אשר שואפת לכרות הסכם ממון לא מתוקף ההנחה כי יאלצו להשתמש בו, אלא דווקא בכדי הצורך להסיר את הסוגייה הכלכלית כשיקול במסגרת מערכת היחסים שביניהם.

חשיבות עורך הדין קריטית דווקא בעבור הסכמים שכאלו, שכן בחירה בעורך דין אשר אינו מתאים או אינו רואה את צרכי הזוג כפי שהם, עלולה להתגלם בניסוחו של הסכם אשר 2 בני הזוג אינם מרוצים ממנו, כאשר כריתת הסכם שכזה עלולה להיות מקרה ברור של לשפוך את התינוק עם המים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא