סעד בגירושין

מספר רב של החלטות חייבות להילקח בתהליך הגירושין, וביניהם החלטות לגבי עתיד הילדים וחלוקת האחריות והמשמורת בין שני בני הזוג, החלטות כלכליות וחלוקת הרכוש הקיים, מקום מגורים בהווה ומקום מגורים עתידי ועוד. ישנם מרכיבים רבים להחלטות אלה, אשר משמעותם הינה כלכלית, רגשית ומשפחתית.בקשת סעד בתהליך הגירושין היא מונח משפטי אשר משמעותה הוא הדרישה למתן פתרונות במגוון נושאים, ביניהם חלוקת הרכוש, משמורת על הילדים, תשלום דמי מזונות ועוד. בכל אחת מדרישות אלו, יידרש בית המשפט לתת את החלטתו לאחר ששקל את כל הגורמים המרכיבים הקיימים.

למעשה, כל החלטה שתיפסק על ידי בית המשפט, לרבות החלטות על המשמורת וחלוקת הנטל ההורי תשפיע הן על עתיד ההורים והן על עתיד הילדים בכל האספקטים של החיים. בדרך כלל נושאים אלה מעלים אמוציות רבות בין ההורים, ומחלוקות אשר מבטאות את הפער הקיים בין בני הזוג על אופן ראייתם את החיים ואת העתיד.

בכדי לנסות לגשר ולפשר בין הצדדים, על כל צד להיות מיוצג על ידי עורך דין גירושין, אשר יוכל לדאוג לאינטרסים הספציפיים שלו, להוביל לפשרה במידת הצורך, וללוות באופן צמוד ואמפתי לכל אורך הדרך. אין להקל ראש בתהליך בחירת עורך הדין שייצג את משפט הגירושין, מכיוון שנודעת לו חשיבות רבה במהלך המשפט, ליועציו, המלצותיו ודרך ניהול המשפט בכללותו.

מהו סעד בגירושין

סעד הינו מונח משפטי אשר משמעותו הוא שבית המשפט מסייע באופן משפטי לצד אחד במשפט במגוון נושאים. סעדים ודרישות לבית המשפט קיימים בכל משפט אזרחי, וגם פלילי, אולם הם מיוחדים במהותם בעת משפט גירושין. סעדים בגירושין בדרך כלל מתייחסים לנושא הכלכלי המתבטא בדמי מזונות המגיעים לאם ולילדיה, חלוקת הרכוש על כל משמעותיו, המשמורת על הילדים וחלוקת הנטל ההורי.

במהלך המשפט דנים בכל אחד מהסעדים הללו ונוספים להם, באופן אשר ייצג כל צד במשפט, והשופט בתיק יוכל לקבוע את פסק הדין ולקבל את ההחלטה הנכונה. את הבקשה לסעדים ניתן להגיש יחד עם בקשת הגירושין, כך שהתיק כולו יכול להיות נדון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, כתלות בתובע הראשון אשר מגיש את התיק. כך או כך, יידרשו בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עורך דין גירושין אשר יוכל להתלוות אליהם בתיק זה ולדאוג לכך שהאינטרסים שלהם ממולאים.

מכיוון שמשפטי גירושין עלולים להימשך לאורך זמן רב, במקרים מסוימים, ובכדי "להקדים תרופה למכה" יידרשו סעדים זמניים מבית המשפט, באותן סוגיות אשר אין דרך להימנע מהחלטה בהם עד לדיון הצפוי בעניינם. את הסעדים הזמניים אפשר להגיש מבעוד מועד, בעיקר במצבים בהם ישנה ודאות או חשש עובדתי כי הם יידרשו, כמו למשל במקרה של חשש להברחת רכוש, הוצאת ילדים מהארץ או אי תשלום דמי מזונות.

מהם הסעדים המגיעים לאישה בעת הגירושין

על פי הנוהג, ועל פי נורמות החיים, לפחות כפי שהיו מוכרים בעבר, זכאית האישה למספר סעדים בעת גירושיה. זכויות אלו מגיעות לה, לפחות על פי העבר, מעצם תפקידה כמטפלת הילדים העיקרית, במצבים של משמורת חד צדדית, והנטל הכלכלי הנלווה לאחריות זו.

סעד בגירושין
סעד בגירושין

האם בדרך כלל תקבל את המשמורת על ילדיה, במיוחד כאשר הם מתחת לגיל 6, ואלא אם ישנם סיבות חריגות המונעות ממנה לדאוג לרווחתם. כיום, מצב זה, של משמורת האם כברירת מחדל משתנה במעט, או לפחות נוכח בדיונים רבים אשר מנסים לשנותו.

אולם הסעד המרכזי בו ייתבקש בית המשפט לדון יהיה בדבר המשמורת על הילדים וחלוקת ניהול הזמן שבטיפולם. בנוסף, האם תוכל להיות זכאית לדמי מזונות עבור ילדיה הקטינים. דמי המזונות הינם הכרח גם אם המשמורת הינה משותפת וגם אם האב נמצא בקשיים כלכליים. הדיון, במרבית המקרים, לא יעסוק בזכות לדמי מזונות, אלא בגובהם.

עד לסוף תביעת הגירושין, יחוייב האב לשלם דמי מזונות גם עבור האישה עצמה. ההיגיון אשר עומד מאחורי דרישה זו היא לשמר את אותה רמת חיים שהייתה קיימת לפני ההחלטה להתגרש. על הגבר ועורך דין גירושין המייצג אותו להוכיח בבית המשפט את יכולת ההשתכרות שלו, מסוגלותו ההורית והאם קיימת מציאות חיים שונה אשר לא מאפשרת או מצדיקה את הדרישות המופנות כלפיו.

סעד זמני בגירושין

סעד זמני בגירושין הינו בקשה מבית המשפט לסנקציות או השארת זכויות מסוימות באופן זמני, עד להשלמת התביעה בנושא. סעדים זמניים צריכים להיות מובאים בפני בית משפט לענייני משפחה, והם עלולים לכלול צו יציאה מהארץ, צווים לעיקול, צו הרחקה או הגנה ואישורים שונים אשר נועדו להבטיח את המשך הטיפול בתיק באופן שוטף, כך שההחלטות תוכלנה להילקח ללא הפרעות או מגבלות.

את הסעד הזמני ניתן לדרוש בכל חשש שעולה משיבוש ההליכים, כמו למשל במקרה של הברחת רכוש משותף, אשר עלול לפגוע בהחלטות על חלוקת הרכוש בין בני הזוג או יציאה מהארץ של אחד ההורים עם הילדים, אלימות כנגד בן הזוג או הילדים. את הסעדים הזמניים, בכל מקרה שיהיו, יש להגיש עם עורך דין גירושין, אשר מלווה את התיק ומעורה בכל הפרטים המיוצגים בתיק.

ישנם שלושה תנאים להגשת הסעד הזמני, והם: עילת הבקשה אשר צריכה להיות מנומקת באופן אשר יסביר בפירוט את הצורך בפגיעה בזכויות הנתבע, החשש כי ייגרם לתובע נזק אם בקשת הסעד לא תתקבל וההגשה צריכה להיות בתום לב, ולא מתוך מניעים אחרים כמו נקמה למשל.

סעד דחוף בגירושין

סעד דחוף, בדומה לסעד זמני, נידון בבית משפט לענייני משפחה, בליווי עורך דין גירושין. את הבקשה הדחופה אפשר להגיש במקרים בהם קיים חשש שייגרם נזק לאחד הצדדים, עד למועד הדיון בעניין. הבקשה תוגש כאשר יש בקשה לדמי מזונות או כאשר נדרש ביקור עם הקטין.

במקרים בהם נדרשת דחיפות מיידית כמו למשל במצב רפואי או נסיבות מיוחדות, הסעד הדחוף ייתקבל גם ללא הגשת בקשה. בקשה דחופה זו תיעשה רק במקרים חריגים, ולא בנושאים אשר יכולים להמתין לדיון הצפוי, לכן תוקפה יהיה עד למועד הקפאת ההליכים, ואם יידרש הוא יינתן לעוד 15 יום נוספים. את הבקשה עדיף שינסח עורך הדין המלווה בתיק, מכיוון שהיא דורשת נימוקים על דחיפות הבקשה, ללא פירוט הדיון בעניינה.

עורך דין המנוסה בתחום זה ידע להבחין בקריטריונים אותם מחשיב בית המשפט כדחופים ומהותיים יותר. יש לציין כי סעדים דחופים יידרשו רק באמת במקרים בהם אין ברירה אחרת, כדי להימנע מהתערבות ללא צורך בהליך, והאשמת הצד הנתבע בפעולה שאינה נעשית בתום לב. סעד דחוף שנענה בשלילה עלול לגרום נזק אשר יהיה גדול מהתועלת ולשנות את פסק הדין הסופי.

סעד בגירושין ובחינת סעדים בתסקיר סעד המבוצע על ידי עובד/ת סוציאלי/ת

עובדים סוציאליים מתמנים בדרך כלל על ידי בית המשפט, כאשר חילוקי הדעות והקונפליקטים המתגלים בין בני הזוג מחייבים החלטה של צד שלישי אשר יהיה אובייקטיבי וחיצוני. כאשר מוגשת לבית המשפט בקשת הגירושין עם דרישות לסעדים בעיקר נושא משמורת על הילדים, הוא עשוי לבקש שיכינו עבורו תסקיר סעד.

התסקיר שימולא למעשה ייקבע במידה רבה את החלטת בית המשפט, מכיוון שהוא נועד לקבוע ולהחליט בכל אותן סוגיות אשר ההורים אינם מסוגלים לעשות זאת, אולם התסקיר מתמקד בעיקר במשמורת על הילדים או בסוגיות חלוקת הזמן בטיפול בילדים בין ההורים.

כדאי ורצוי ששני בני הזוג יתכוננו לביקור של העובדת הסוציאלית ויכירו בחשיבותו ומשמעותו הגדולה להליך כולו. במהלך התסקיר שיוכן יתושאלו ההורים על אספקטים רבים בחייהם, לרבות כושר השתכרות, הטיפול בילדים, יחסיהם החברתיים והמשפחתיים.

כמו כן, יתושאלו הילדים על העדפותיהם, אורח חייהם ודרך הטיפול בהם. העובדת הסוציאלית רשאית להחליט על מספר פגישות, כולל פגישות עם המשפחה המורחבת או כל מי שנראה רלבנטי ומתאים להחליט בסוגיה של מסוגלות הורית. על פי הנתונים שייאספו, תוכל העובדת הסוציאלית, המייצגת את שירותי הרווחה, להחליט איך, כיצד והאם יוכלו הזמנים להתחלק בין ההורים.

סעד בגירושין: האם עורך דין גירושין נמצא במעמד של תסקיר סעד?

עורך דין גירושין לא יכול להיות נוכח בעת מעמד של תסקיר סעד, מכיוון שהמעמד אינו מתקיים בבית משפט, ולכן ההורים יכולים לייצג את עצמם במקומם הטבעי. כמו כן, הליך זה אינו משפטי ואף לא דומה לו, כך שנוכחות עורך הדין אינה רלוונטית להליך.

עם זאת, מכיוון שלתסקיר זו נודעת משמעות רבה וחשיבות מכרעת על התהליך כולו, רצוי להתייעץ טרם המועד הנקבע, עם עורך הדין המלווה את התיק. במרבית המקרים תסקיר הסעד, אשר נקבע על ידי בית המשפט, מתקיים כבר לאחר היכרות של המייצג והמיוצג, כך שהייעוץ יכול להיעשות ממקום של היכרות ואמפתיה של עורך הדין.

עורך הדין יוכל להכין את המיוצג באופן המיטבי לתסקיר זה, ולהאיר בפניו את כל אותן נקודות או חולשות שעדיף לו שלא יודגשו. לפעמים יוכל עורך הדין להמליץ על מומחים נוספים שיידרשו להכנת התסקיר ויוכלו להדגיש נקודות חוזק של המיוצג.

כמו כן, יוכל עורך הדין להמליץ ולוודא כי מיוצגו לא מטיל רפש על הצד האחר, גם אם הוא מדגיש את חוזקותיו לעומת החולשה של הצד השני. הניואנסים הנבדקים בתסקיר זה עלולים להיות קטנים אך משמעותיים להחלטה הסופית על יכולותיו, כישוריו והמסוגלות ההורית של הצד הנבדק.

לסיכום

גירושין הינו תהליך תובעני, הכולל מגוון רגשות קשים וכואבים. אולם, כדי להבטיח את הגינות ההליך, ולוודא כי צד אחד אינו נפגע יותר מהצד השני, בית המשפט מאפשר לדון בסעדים שונים הקשורים לגירושין. סעד הינו מונח משפטי אשר משמעותו היא שבית המשפט יסייע לצד אחד במשפט. סעדים בגירושין יכולים לכלול סוגיות הקשורות למשמורת על הילדים, חלוקת הרכוש, שמירה על רמת חיים כללית ודרישה לדמי מזונות ועוד.

במקרים בהם ישנו חשש כי תיעשה פעולה אשר תפגע בהליך, יכול התובע לדרוש סעד זמני או דחוף. דרישות אלו נובעות מכך שלפעמים ישנו חשש שתיגרם פגיעה בצד אחד עוד לפני תום הדיונים בעניין. סעד זמני ידרוש סנקציה או עיכוב של הליכים, אשר בגינם עלול ההליך להיפגם כמו למשל רצון של אחד מבני הזוג להבריח רכוש, הוצאת ילדים מהארץ, אלימות וכו'. בכל הליך המשפט ובקשת הסעדים השונים, ייוצגו בני הזוג על ידי עורך דין גירושין.

עורך דין זה חייב להיות בעל ניסיון בתחום, באופן אשר יוכל להבטיח את התוצאה המקווה בסוף המשפט. כמו כן, עדיף שעורך הדין יהיה אמפתי לצד המיוצג, ויוכל להבין את מצוקותיו והבעיות אליהן הוא נקלע. כימיה והבנה בין לקוח לעורך דין יוכלו ליצור קשר טוב בין השניים, אשר יביא בתורו להארות והבנות אשר יטיבו עם מהלך המשפט כולו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

סעד זמני

סעד זמני הוא צו שנועד לאפשר לזוגות המצויים בהליך גירושין להטיל הגבלות שונות זה על זה, או לפעול למימוש זכויות מסוימות, עד שתביעת הגירושין תוכרע.

סעד ביניים

סעד ביניים או בשמו הנוסף – צו ביניים, הוא צו שניתן בבית הדין לענייני משפחה או בבית דין רבני, לבקשתו של אחד מבני הזוג שנמצאים

סעד דחוף

החוק בישראל מאפשר לתובע שיוזם תביעת גירושין להגיש במקביל לבית המשפט המטפל בתביעתו, גם בקשה למתן סעד דחוף, ובכלל זה: צו לעיכוב יציאה מהארץ, צו

מתן סעד לאישה שזנתה

מערכות יחסים הן מטבען דבר מורכב מאוד. אנשים נשארים עם אותו בן זוג במשך שנים ארוכות, דבר שיכול לגרום לשחיקה, במיוחד בכל הנוגע לנושא המיני