סעד זמני

סעד זמני הוא צו שנועד לאפשר לזוגות המצויים בהליך גירושין להטיל הגבלות שונות זה על זה, או לפעול למימוש זכויות מסוימות, עד שתביעת הגירושין תוכרע. במאמר שלפניכם נסביר למה נועדו סעדים זמניים, אילו סוגי סעדים זמניים קיימים, באילו תרחישים הם ניתנים, איזו ערכאה משפטית מוסמכת להוציא צו לסעד זמני, וכיצד ניתן להפיק תועלת מסיוע משפטי של עורך דין גירושין בהקשר זה.

למה נועד סעד זמני בגירושין?

ייעודם של סעדים זמניים בגירושין הינו להקפיא סטטוס קוו מסוים, טרום הגשת תביעה הנוגעת בעניינים הכרוכים בגירושין, על מנת לוודא שפסק הדין שיינתן בתביעה יהיה רלוונטי ובר מימוש. במקרים מסוימים בא צו לסעד זמני גם להגן על אחד מבני הזוג בהליכי הגירושין, בין אם במישור של הגנה על שלומו ובטחונו ובין אם במובן של הגנה על זכויותיו (זכויות קנייניות, עסקיות ואחרות).

איזו ערכאה משפטית מוסמכת להוציא צו לסעד זמני

הערכאה המשפטית שמוסמכת לתת צו לסעד זמני, היא בית הדין הרבני או בית הדין לענייני משפחה.

סוגים של סעדים זמניים

צו לסעד זמני עשוי להינתן במגוון רחב של הקשרים ובכללם:

  • צו מניעה
  • צו עיקול
  • צו עיכוב יציאה מהארץ
  • צו הגנה
  • צו הרחקה

כדי לקבל סעד זמני בהליך הגירושין, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין גירושין מוסמך, שיוכל להגיש עבורכם את הבקשה למתן הצו בערכאה הרלוונטית ולדאוג לשמירה על זכויותיכם בהקדם.

 

באילו תרחישים נדרש סעד זמני

בהליכי גירושין וכחלק מהדיונים הנערכים בבתי הדין הרבניים או האזרחיים בעניינם, עולה לעתים הצורך לבקש צו למתן סעד זמני עבור אחד מבני הזוג. צורך זה עשוי לעלות במצבים הבאים:

סעד זמני למניעת שיבוש הליכים

ישנם מקרים שבהם אחד הצדדים בגירושין נאלץ לפנות לבית הדין המטפל בהליך להוציא כנגד בן הזוג השני סעד זמני מסוג צו מניעה. מטרתו של סעד זמני זה הינה למנוע כאמור, מהצד השני בגירושין לפעול באופן שעשוי לשבש את מהלכה של תביעת הגירושין.

סעד זמני
סעד זמני

למעשה, המושג "צו מניעה" מאגד תחתיו סוגים רבים של צווי סעד זמני, כאשר הנפוצים בשימוש בהליכי גירושין הם לרוב צווי עיקול, אודותיו נסביר בפרוטרוט בשורות הבאות.

גם צווי מניעה מסוג צווי חיפוש ואיתור חפצים (הידועים גם בכינוי "צו אנטון פילר"), צו לעיכוב יציאה מהארץ, צווי מרווה הנוגעים לנכסים שנמצאים מחוץ לגבולות הארץ, וצווי הרחקה – הם כולם דוגמאות לסעדים זמניים מסוג צו מניעה, שנדרשים לעתים מזומנות במסגרת הליכי הגירושין.

סעד זמני למניעת הברחת נכסים

המקרה השכיח ביותר שמצדיק מתן סעד זמני הוא קיומו של חשש לכך שאחד מבני הזוג ינסה להבריח נכסים משותפים כדי למנוע את חלוקתם בהליך הגירושין. הברחת נכסים או הברחת רכוש עשויה להתבצע על ידי מכירה של קניין המצוי בבעלות משותפת של שני בני הזוג, בהעלמת סכומי כסף מחשבון הבנק, בהענקת הנכסים כ"מתנה" לבני משפחה או חברים, בלקיחת הלוואות פיקטיביות או מתן הלוואות כאלו, כפדיון של תוכניות חיסכון למיניהן וכיוצא באלו. במצבים מסוג זה עשוי להינתן סעד מסוג צו עיקול זמני.

סעד מסוג זה רצוי בדרך כלל לבקש מבית הדין לענייני משפחה, בית הדין הרבני, או לשכת ההוצאה לפועל, כבר מתחילתם של הליכי הגירושין, ומבלי שהצד השני יהיה מודע לכך טרום קבלת הצו והתיעוד שלו בכל הרשויות הרלוונטיות.

סעד זמני למניעת בריחה של אחד הצדדים מהארץ

במקרים רבים מנסה אחד מהצדדים בגירושין להימלט מהארץ ברגע שמוגשת הגירושין. פעמים רבות תוגש במצב זה בקשה לסעד מסוג צו עיכוב יציאה מהארץ, על מנת שבן הזוג שעשוי לברוח לחו"ל לא יותיר את האישה עגונה או יקח עימו את הילדים מבלי להודיע להורה השני.

פתרון זה רלוונטי גם לאחר מתן פסק דין בתביעת הגירושין שמיטיב עם צד אחד על חשבון זכויותיו של הצד השני. במצב כזה עלול להתעורר חשש לכך שהצד שחש מקופח עקב הפסיקה, ימלט למדינה זרה כדי להתנער מחבותו כלפי הצד השני. למשל, חובת תשלום דמי מזונות.

סעד זמני למניעת אלימות במשפחה

הצורך בסעד זמני עשוי להתעורר גם במקרי גירושין בין בני זוג, שאחד מהם פוגע פיזית או מאיים בפגיעה פיזית בצד השני. הבקשה שתוגש במצב זה היא לסעד זמני מסוג צו הגנה או צו הרחקה, אשר מטרתו הינה ליצור פירוד וחציצה בין בני הזוג המסוכסכים תוך כדי הליכי הגירושין, כדי להימנע מתרחיש שבו הצד האלים מזיק לבן הזוג השני.

צו כזה עשוי להיות רלוונטי במקרה של בעל אלים או הורה אלים והוא עשוי להגדיר איסורים שונים החלים על הצד המורחק / המוגבל ובכללם: איסור על כניסה או הגעה לקרבת מקום המגורים של בן הזוג השני, איסור הטרדה, איסור על נשיאת כלי נשק, וכן הלאה. במסגרת זו עשוי בית הדין שמנפיק את צו ההגנה או ההרחקה לחייב את בן הזוג האלים לשלם דמי ערבות בתור בטוחה למימוש הצו מצידו.

מהם תנאי הסף שמאפשרים קבלת סעד זמני מבית המשפט?

כדי לקבל סעד זמני מבית המשפט, נדרש הצד המבקש לעמוד בכמה תנאי סף וביניהם:

  • עילת תביעה מוצדקת
  • תום לב
  • ניקיון כפיים

בנוסף לתנאי הסף הללו, נדרש המבקש להציג לבית המשפט גם תשתית ראייתית שתתמוך בטענה שיגרם לו נזק רב מלנתבע אם לא ינתן הסעד הזמני. כמו כן, אסור שתהיו זהות בין הסעד הזמני המבוקש לסעד העיקרי המבוקש במסגרת התביעה.

איך מגישים בקשה לקבלת סעד זמני?

את הבקשה לקבלת סעד זמני במסגרת צווי מניעה, ניתן להגיש לבית משפט לענייני משפחה או באחד מבתי הדין הרבניים, כנספח לתביעה המרכזית.

מהם השיקולים שלפיהם בוחר בית המשפט לאשר או לדחות את הבקשה למתן סעד זמני?

בבואו של בית המשפט לאשר או לדחות את הבקשה של אחד מבני הזוג לסעדים זמניים בגירושין, ישנה משמעות רבה להצגת ראיות שיתמכו בבקשה. ככלל, בסיס ראיות מוצק יותר מטעם מבקש הסעד, ישפר את הסיכויים לכך שבית המשפט יווכח בנחיצות הצו ויעתר לבקשתו.

אילו סוגי ראיות רלוונטי לצרף לבקשת סעדים זמניים בגירושין?

בהליכי גירושין שבהם מוגשת בקשה למתן סעד זמני לבית המשפט, רלוונטי להציג כמה שיותר ראיות שיתמכו בבקשה ובכללן: תיעוד מוקלט, תיעוד מוסרט, הודעות בכתב, הודעות דואר אלקטרוני, סמסים, הודעות ווסטאפ או הודעות בתוכנות מסרים, ועוד. בכוחה של כל ראיה כזו לחזק את דרישת המבקש להפעלת צו המניעה כנגד המשיב.

כמובן, בית המשפט בוחן גם את מהימנותן של הראיות המוצגות לו, התזמון בו מוגשת הבקשה, תום הלב של הצדדים, וכן את האופן בו צפויים הסעדים הזמניים המבוקשים להשפיע על מאזן הנוחות של כל אחד מהצדדים בתביעה.

על חשיבות הסיוע המשפטי מעורך דין גירושין בבקשת סעד זמני

בהגשת בקשה לסעדה זמני, עילת הבקשה צריכה להיות מנומקת באופן שיבהיר את הצורך בפגיעה זמנית בזכויותיו של הנתבע, ויסביר את החשש לפגיעה בתובע במקרה בו בקשת הסעד הזמני לא תאושר. לכן בכל מקרה בו מתעורר הצורך בקבלת סעד זמני בגירושין, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין גירושין מנוסה, שילווה את התיק מתחילתו ועד סופו ויסייע לתובע למצות את זכויותיו בהליך.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך