סעד ביניים

סעד ביניים או בשמו הנוסף – צו ביניים, הוא צו שניתן בבית הדין לענייני משפחה או בבית דין רבני, לבקשתו של אחד מבני הזוג שנמצאים בהליכי גירושין. סעדי ביניים הם למעשה סעדים זמניים הניתנים במסגרת הליכי הגירושין שמתנהלים בבית המשפט, כאשר במרבית המקרים הבקשה למתן הסעד תוגש לקראת פתיחת תביעת הגירושין או בסמוך למתן פסק הדין.

מטרתו של סעד ביניים הינה לוודא כי פסק הדין בתביעת הגירושין יכובד וימומש על ידי שני הצדדים כנדרש, ולסקל מבעוד מועד כל ניסיון של מי מהצדדים לשיבוש ההליכים או להתנערות מהכרעת בית המשפט בסוגיות הכרוכות בתביעת הגירושין, ובכללן: חלוקת הרכוש, המשמורת והסדרי הראייה, חובת תשלום המזונות וכן מתן הגט עצמו.

מהי תכליתו של סעד ביניים בגירושין?

תכליתו של סעד ביניים בגירושין הינה למנוע תרחיש בו הצד שזכה בתביעת הגירושין שהתנהלה בבית הדין לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, נותר כשבידו פסק דין שאין לו אפשרות לממש לאור אי שיתוף פעולה מצד בן זוגו. מתן סעד הביניים על ידי הערכאה המטפלת בתיק הגירושין, מסייעת אם כן לשמר את הסטטוס קוו הקיים בין בני הזוג, ולהקפיא את המצב כמות שהוא עד שיינתן פסק דין בתביעת הגירושין ויוצא אל הפועל.

 

אילו סוגי סעדי ביניים ניתן לבקש מבית המשפט בתביעת גירושין?

צווי ביניים עשויים להינתן בשלל הקשרים. עם סוגי סעדי הביניים שמקובל לבקש מבית המשפט נמנים:

    • צווי מניעה
    • צווי עיקול
  • צווים לעיכוב יציאה מהארץ
  • צווי הגנה
  • צווי הרחקה

 

מתי יש צורך בסעד ביניים?

בהליכי גירושין וכחלק מהדיונים הנערכים בבתי הדין האזרחיים או הרבניים בהקשרם, עולה במקרים רבים הצורך בצו ביניים שיופעל מול אחד מבני הזוג.

הצורך הזה עלול להתעורר במצבים הבאים:

סעד ביניים
סעד ביניים

צו ביניים למניעת שיבוש הליכים

ישנם מקרים שבהם אחד הצדדים בגירושים נאלץ לפנות לבית המשפט המטפל כדי להוציא כנגד בן הזוג השני סעד ביניים מסוג צו ביניים מונע. המטרה בסעד ביניים כזה היא למנוע מהצד השני בגירושין לפעול באופן שישבש את התנהלות תביעת הגירושין. המושג "צו ביניים" מאגד תחתיו סוגים שונים של צווי מניעה, כשהנפוצים ביניהם הם בדרך כלל צווי עיקול.

גם צווי מנע מסוג צו חיפוש ואיתור חפצים ("צו אנטון פילר"), צו עיכוב יציאה מהארץ, צווי מרווה שנוגעים לנכסים שמחוץ לגבולות הארץ, או צו הרחקה – הם דוגמאות לסעדי ביניים הננקטים למניעת שיבוש הליכים במסגרת הליכי גירושין.

 

צו ביניים למניעת הברחת נכסים

המקרה השכיח ביותר שמצדיק מתן סעד ביניים הוא כשישנו חשש לכך שאחד מבני הזוג יבריח נכסים משותפים כדי למנוע את החלוק שלהם בגירושין. הברחת נכסים או רכוש עשויה להתבצע כמכירה של רכוש שהינו בבעלות משותפת של שני הצדדים, כהעלמת כספים מהחשבון, כהענקה של נכסים ב"מתנה" למשפחה או מכרים, כנטילת הלוואה פיקטיבית או מתן הלוואה כזו, בתור פדיון של תוכנית חיסכון או ביטוחי מנהלים, וכדומה.

במצבים כאלו עשוי להינתן סעד ביניים הנקרא צו עיקול זמני. את הסעד הזה כדאי לרוב לבקש כבר מתחילת הליכי הגירושין, מבלי שהצד השני ידע זאת עד שהצו יקלט בכל המנגנונים הרלוונטיים.

 

צו ביניים למניעת הימלטות של אחד הצדדים מן הארץ

במקרים רבים מנסה אחד הצדדים בגירושים לברוח מהארץ ברגע שמוגשת תביעת הגירושין. פעמים רבות תוגש במצב זה בקשה לסעד ביניים של צו עיכוב יציאה מן הארץ, על מנת שבן הזוג ששוקל לברוח לא יותיר את אשתו עגונה או יברח עם הילדים מבלי להודיע. פתרון זה עשוי להיות רלוונטי גם בעקבות מתן פסק דין בתביעת גירושין, ככל שהוא מיטיב עם צד אחד על חשבון הזכויות של הצד השני.

במצב שכזה עשוי להתעורר החשש לכך שהצד שחש מקופח, יברח לחו"ל כדי להתנער מחובתו כלפי בן זוגו. למשל, בהקשר של חובת תשלום דמי המזונות.

 

צו ביניים למניעת אלימות של אחד מבני הזוג

הצורך בסעד ביניים עלול להתעורר גם בנסיבות של איום או פגיעה פיזית מצד אחד מבני הזוג בגירושין. הבקשה שתוגש במצב כזה היא לצו ביניים מסוג צו הרחקה / צו הגנה, שנועד ליצור פירוד וריחוק בין בני הזוג בזמן הליכי הגירושין. זאת במטרה להימנע ממצב שבו הצד האלים פוגע בבן הזוג השני.

צו ביניים כזה עשוי להיות שימושי במקרים של בעל אלים או אב אלים, ובמסגרתו עשויים להיכלל איסורים שונים שיחולו על בן הזוג המורחק / המוגבל, כמו: איסור על כניסה או הגעה לקרבת ביתו של בן הזוג השני, איסור על הטרדה, איסור על נשיאת נשק, וכיוצא באלו. בית המשפט שהנפיק את צו ההגנה או צו ההרחקה רשאי גם לחייב את הצד האלים לשלם דמי ערבות כבטוחה למימוש צו הביניים.

 

מהם תנאי הסף לקבלת סעד ביניים?

על מנת לקבל סעד ביניים מבית המשפט, על הצד המבקש לעמוד במספר תנאים בסיסיים, שבהם:

  1. עילת תביעה מוצדקת
  2. חובת תום הלב
  3. ניקיון כפיים

 

נוסף על תנאי הסף האלו, המבקש ידרש להציג לערכאה הרלוונטית גם ראיות שיתמכו בטענתו כי יגרמו לו נזקים כבדים מלצד הנתבע, במידה וסעד הביניים המבוקש לא יאושר. יתר על כן, בית המשפט אינו מתיר זהות בין צו הביניים המבוקש לסעדים המרכזיים הנדרשים במסגרת תביעת הגירושים.

 

מדוע חשוב לפנות לעורך דין גירושין כשנדרש סעד ביניים?

אם ברצונכם לבקש מבית הדין המטפל בתביעת הגירושין שלכם סעד ביניים, ישנה חשיבות רבה לפנייה לליווי משפטי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה. עורך דין כאמור לעיל יוכל להגיש עבורכם בקשה למתן צו ביניים לבית המשפט הרלוונטי תוך שיפור הסיכויים לאישורה, ולמיצוי זכויותיכם בהליך.

 

על חשיבות הליווי המשפטי של עורך דין גירושין בבקשת סעדי ביניים

בהגשת בקשה לסעד ביניים, חשוב שעילת הבקשה תהיה מפורטת וברורה כך שתצדיק את הבקשה להגבלה זמנית של זכויותיו של הצד הנתבע, במקביל להמחשת החשש לפגיעה בצד התובע, ככל שבקשת צו הביניים לא תאושר. אי לכך, בכל תרחיש שבו עולה הצורך בקבלת סעד ביניים בהליכי גירושין, יש להסתייע בעורך דין גירושין מיומן לליווי התביעה מתחילתה ועד סופה ולהבטחת מיצוי זכויותיו של התובע והגנה על האינטרסים שלו בגירושין.

 

בשורה התחתונה

סעד ביניים בגירושין הוא בקשה שמגיש אחד הצדדים בגירושין לבית המשפט בכוונה להטיל סנקציות על בן הזוג השני, או להגן על זכויותיו הוא, על ידי הקפאת המצב הנתון עד שהגירושין יושלמו. בקשות למתן סעדי ביניים מטופלות לרוב מול בית המשפט לענייני משפחה, והן עשויות לכלול צו לעיכוב יציאה מהארץ, צווי עיקול, צו הרחקה או צו הגנה, וסעדים נוספים שנועדו להבטיח שהטיפול בתיק הגירושין יתבצע ללא שיבושים מיותרים.

סעד ביניים הוא פתרון שניתן לבקש, כאמור, כאשר עולה חשש לשיבוש ההליכים בגירושין, כמו במקרה של סיכון להברחת רכוש משותף, שעלול לפגוע ולעכב את ההחלטות על חלוקת הממון והנכסים בין בני הזוג, או בחשש ליציאה מהארץ של אחד הצדדים עם הילדים המשותפים, אלימות כלפי אחד מהצדדים או הילדים, וכדומה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא