סעד דחוף

החוק בישראל מאפשר לתובע שיוזם תביעת גירושין להגיש במקביל לבית המשפט המטפל בתביעתו, גם בקשה למתן סעד דחוף, ובכלל זה: צו לעיכוב יציאה מהארץ, צו עיקול, סעד דחוף בנושא מזונות ילדים או צו להבטחת הקשר של הקטין עם שני הוריו, בקשת צו לאישור פעולה רפואית דחופה בקטין/ה, צו לטיפול או אשפוז פסיכיאטרי דחוף לילד (בהיעדר הסכמה בין הוריו), צו לאישור יציאת קטינים לחו"ל בנסיבות דחופות, וכיוצא באלו.

בקשות למתן סעד דחוף, מוגשות לבית הדין לענייני משפחה, בעזרת עורך דין גירושין. בסקירה שלהלן נסביר מהם סעדים בגירושין בדיוק, באילו נסיבות לגיטימי להגיש בקשה למתן סעד דחוף בגירושין, במה סעד זמני בגירושין שונה מסעד דחוף, איך מגישים בקשה לסעד דחוף, וכיצד עורך דין גירושין מנוסה יכול לפשט עבורכם תהליכים.

מה זה סעד בגירושין?

סעד הינו מונח משפטי אשר משמעותו הוא שבית המשפט מסייע באופן משפטי לצד אחד במשפט במגוון נושאים. סעדים ודרישות לבית המשפט קיימים בכל משפט אזרחי, וגם פלילי, אולם הם מיוחדים במהותם בעת משפט גירושין.

סעדים בגירושין בדרך כלל מתייחסים לנושא הכלכלי המתבטא בדמי מזונות המגיעים לאם ולילדיה, חלוקת הרכוש על כל משמעותיו, המשמורת על הילדים וחלוקת הנטל ההורי. במהלך המשפט דנים בכל אחד מהסעדים הללו ונוספים להם, באופן אשר ייצג כל צד במשפט, והשופט בתיק יוכל לקבוע את פסק הדין ולקבל את ההחלטה הנכונה.

 

לאיזו ערכאה מגישים בקשה לסעדים בגירושין?

את הבקשה לסעדים ניתן להגיש יחד עם בקשת הגירושין, כך שהתיק כולו יכול להיות נדון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, כתלות בתובע הראשון אשר מגיש את התיק. כך או כך, יידרשו בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עורך דין גירושין אשר יוכל להתלוות אליהם בתיק זה ולדאוג לכך שהאינטרסים שלהם ממולאים.

מכיוון שמשפטי גירושין עלולים להימשך לאורך זמן רב, במקרים מסוימים, ובכדי "להקדים תרופה למכה" יידרשו סעדים זמניים מבית המשפט, באותן סוגיות אשר אין דרך להימנע מהחלטה בהם עד לדיון הצפוי בעניינם.

 

באיזה שלב בתביעת הגירושין יש להגיש את הבקשה למתן סעד דחוף?

את הסעדים הזמניים אפשר להגיש מבעוד מועד, בעיקר במצבים בהם ישנה ודאות או חשש עובדתי כי הם יידרשו, כמו למשל במקרה של חשש להברחת רכוש, הוצאת ילדים מהארץ או אי תשלום דמי מזונות.

סעד דחוף
סעד דחוף

באילו נסיבות לגיטימי להגיש בקשה למתן סעד דחוף בגירושין?

את הבקשה הדחופה אפשר להגיש במקרים בהם קיים חשש שייגרם נזק לאחד הצדדים, עד למועד הדיון בעניין. הבקשה תוגש כאשר יש בקשה לדמי מזונות או כאשר נדרש ביקור עם הקטין. במקרים בהם נדרשת דחיפות מיידית כמו למשל במצב רפואי או נסיבות מיוחדות, הסעד הדחוף ייתקבל גם ללא הגשת בקשה.

בקשה דחופה זו תיעשה רק במקרים חריגים, ולא בנושאים אשר יכולים להמתין לדיון הצפוי, לכן תוקפה יהיה עד למועד הקפאת ההליכים, ואם יידרש הוא יינתן לעוד 15 יום נוספים.

 

במה סעד דחוף בגירושין שונה מסעד זמני?

סעד זמני בגירושין הינו בקשה מבית המשפט לסנקציות או השארת זכויות מסוימות באופן זמני, עד להשלמת התביעה בנושא. סעדים זמניים צריכים להיות מובאים בפני בית משפט לענייני משפחה, והם עלולים לכלול צו יציאה מהארץ, צווים לעיקול, צו הרחקה או הגנה ואישורים שונים אשר נועדו להבטיח את המשך הטיפול בתיק באופן שוטף, כך שההחלטות תוכלנה להילקח ללא הפרעות או מגבלות.

את הסעד הזמני ניתן לדרוש בכל חשש שעולה משיבוש ההליכים, כמו למשל במקרה של הברחת רכוש משותף, אשר עלול לפגוע בהחלטות על חלוקת הרכוש בין בני הזוג או יציאה מהארץ של אחד ההורים עם הילדים, אלימות כנגד בן הזוג או הילדים. את הסעדים הזמניים, בכל מקרה שיהיו, יש להגיש עם עורך דין גירושין, אשר מלווה את התיק ומעורה בכל הפרטים המיוצגים בתיק.

ככלל, בקשה למתן סעדים זמניים לסוגיהם, נהוג להגיש לבית המשפט המטפל בתביעת הגירושין, במעמד ההגשה של התביעה העיקרית (בשלב של הגשת הבקשה ליישוב סכסוך הקודמת לפתיחת תביעת הגירושין עצמה). אולם בנסיבות דחופות מאוד, ישנה אפשרות גם להגיש את הבקשה למתן סעד זמני כסעד דחוף, עם התחייבות להגשת כתב התביעה הנוגע לאותו סעד זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים.

למשל, במידה ואישה חוששת כי הפרודה שלה ימלט עם ילדיהם לחו"ל, היא רשאית להגיש לבית המשפט בקשה לסעד דחוף של מתן צו לעיכוב יציאה מן הארץ, וזאת גם עם הדיון בנושא המשמורת טרם נפתח. אולם במצב כזה התובעת תידרש להגיש תביעת משמורת על ילדיה בתוך שבוע לכל היותר.

 

התנאים לקבלת סעד דחוף

ישנם שלושה פרמטרים שיש להקפיד עליהם בהגשת בקשות למתן סעדים זמניים, ובכלל זה בקשות לסעדים דחופים:

  1. עילת הבקשה צריכה להיות מנומקת באופן אשר יסביר בפירוט את הצורך הבוער להגבלת זכויות הנתבע.
  2. נימוק החשש כי ייגרם לתובע נזק אם בקשת הסעד לא תתקבל באופן מיידי.
  3. ההגשה צריכה להתבצע בתום לב, וממניעים ענייניים ומעשים בלבד.

 

כיצד מגישים בקשה לסעד דחוף בגירושין?

את הבקשה למתן סעד דחוף בגירושין, מוטב לנסח באמצעות עורך הדין המלווה בתיק, מכיוון שהיא דורשת נימוקים על דחיפות הבקשה, ללא פירוט הדיון בעניינה. עורך דין המנוסה בתחום זה ידע להבחין בקריטריונים אותם מחשיב בית המשפט כדחופים ומהותיים יותר.

יש לציין כי סעדים דחופים יידרשו רק באמת במקרים בהם אין ברירה אחרת, כדי להימנע מהתערבות ללא צורך בהליך, והאשמת הצד הנתבע בפעולה שאינה נעשית בתום לב. סעד דחוף שנענה בשלילה עלול לגרום נזק אשר יהיה גדול מהתועלת ולשנות את פסק הדין הסופי.

 

מעוניינים להגיש בקשה לסעד דחוף בגירושין? כך עורך דין גירושין מנוסה יכול לפשט עבורכם תהליכים

גירושין כידוע לכל, הם תהליך תובעני, הכולל מגוון רגשות קשים וכואבים. אולם, כדי להבטיח את הגינות ההליך, ולוודא כי צד אחד אינו נפגע יותר מהצד השני, בית המשפט מאפשר לדון בסעדים שונים הקשורים לגירושין. סעד הינו מונח משפטי אשר משמעותו היא שבית המשפט יסייע לצד אחד במשפט.

סעדים בגירושין יכולים לכלול סוגיות הקשורות למשמורת על הילדים, חלוקת הרכוש, שמירה על רמת חיים כללית ודרישה לדמי מזונות ועוד.

במקרים בהם ישנו חשש כי תיעשה על ידי אחד הצדדים בגירושין פעולה אשר תפגע בהליך, יכול התובע לדרוש סעד זמני או דחוף. דרישות אלו נובעות מכך שלפעמים ישנו חשש שתיגרם פגיעה בצד אחד עוד לפני תום הדיונים בעניין. סעד זמני ידרוש סנקציה או עיכוב של הליכים, אשר בגינם עלול ההליך להפגם כמו למשל רצון של אחד מבני הזוג להבריח רכוש, הוצאת ילדים מהארץ, אלימות וכו'.

בכל הליך המשפט ובקשת הסעדים השונים, ייוצגו בני הזוג על ידי עורך דין גירושין. עורך דין זה חייב להיות בעל ניסיון בתחום, באופן אשר יוכל להבטיח את התוצאה המקווה בסוף המשפט. כמו כן, עדיף שעורך הדין יהיה אמפתי לצד המיוצג, ויוכל להבין את מצוקותיו והבעיות אליהן הוא נקלע. כימיה והבנה בין לקוח לעורך דין יוכלו ליצור קשר טוב בין השניים, אשר יביא בתורו להארות והבנות אשר יטיבו עם מהלך המשפט כולו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא