זכויות בזמן גירושין

הליך גירושין הוא אחד ההליכים היותר קשים שאדם עלול לעבור. מדובר בהליך המשלב כמעט כל פגיעה אפשרית: פגיעה כלכלית, פגיעה חברתית ופגיעה אישית. בנוסף, הגירושים מסבים צער גם לילדים, אשר בעקיפין עלולים לחוות גם הם פגיעה ממשית. יחד עם זאת, חשוב לציין כי בהליך הגירושין יש זכויות העומדות לשני בני הזוג, ועם כל הכאב חשוב למצות את הזכויות הללו.  מהם בעצם גירושין ומדוע מדובר על הליך כה מורכב וכאוב? מהן הזכויות בזמן גירושין של שני בני הזוג? מהן הזכויות של האישה בהליך הגירושין ולאחריהם? מהן זכויות הגבר בכל התהליך? מה תפקידו של עורך דין גירושין, בדרך למיצוי הזכויות של שני בני הזוג? על כך במדריך הבא.

מהם בעצם גירושין?

כאשר זוג בוחר לחיות ביחד ולהקים משפחה, הוא בעצם עושה עסקה שהיא כלכלית במהותה. אמנם העסקה הזאת עטופה היטב ברומנטיקה, ועבור נשים רבות, ולא פחות מכך עבור גברים, הנישואין הן גולת הכותרת של החיים האישיים שלהם. לעסקה הכלכלית הזאת מביא כל אחד מבני זוג את היכולות שלו, ואיחוד הכוחות בין בני הזוג צריך להיות נקודת מוצא טובה להתפתחות אישית וכלכלית כאחת.

ואם כך הם הנישואין, הרי שהגירושין הם בדיוק ההפך הגמור. מגובר בפירוק של שותפות שהיא כלכלית מעיקרה, אבל יש לה השפעה נפשית ורגשית עבור כל המעורבים – שני בני הזוג, וכמובן הילדים שלהם.

למה גירושין הם כל כך קשים?

האמירה הגורסת שהשלם גדול מסך כל חלקיו, היא בדיוק האמירה שצריכה לאפיין נישואין תקינים. נישואין מעניקים ערך מוסף ליכולות של כל אחד מבני הזוג. בנוסף, הרכוש הצבור של בני הזוג מעניק להם מידה רבה של חירות ורווחה כלכלית.

הדבר לא תמיד בא לידי ביטוי בתחילת הדרך, אבל בהמשך זה בהחלט משמעותי. מהבחינה הזאת, הגירושין מחזירים את שני בני הזוג לנקודת ההתחלה, ולעיתים לנקודה הרבה פחות טובה ממנה.

אבל מעבר לפגיעה הכלכלית, קיימת גם הפגיעה הנפשית הכרוכה באובדן התא המשפחתי, ופגיעה רגשית הכרוכה באובדן הקשר הרצוף עם הילדים. הצירוף של כל אלה, עלול להיות כואב, בעיקר לבן הזוג שלא יזם את הגירושים ולא רצה בהם.

מהן הזכויות של בני הזוג בזמן גירושין?

החוקים העוסקים בגירושים בעולם, ובכלל זה במדינת ישראל, מעניקים זכויות שונות לכל אחד בני הזוג. זכויות בזמן גירושין ניתן לחלק לשלוש קטגוריות: זכויות משותפות, זכויות האישה וזכויות הגבר.

זכויות-בזמן-גירושין
זכויות-בזמן-גירושין

זכויות משותפות לשני בני הזוג בהליך הגירושין

אחת הזכויות החשובות ששני בני הזוג נהנים ממנה, היא הזכות לחלוקה של הרכוש המשותף, שבני הזוג צברו במהלך חיי הנישואין שלהם. כשמדברים על רכוש משותף מדברים על קניין פיזי: כספים, נדל"ן, רכבים, עסק וכל דבר שניתן לכמת ולמדוד את הערך הכספי שלו. אבל מעבר לקניין הפיזי, קיים גם קניין רוחני, שאת הפירות שלו יש לחלק בין בני הזוג.

גם השכלה ותעודה מקצועית שרכש אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין, יכולות להיות רכוש שניתן לכמת אותו. בנוסף, לשני בני הזוג יש זכויות משותפות גם על דור ההמשך – הילדים, שנקלעו שלא מרצונם להליך גירושין של ההורים.

זכויות פיננסיות

כאמור, כל הרכוש המשותף שנצבר במהלך שנות הנישואין, מתחלק בין בני הזוג. מדובר בכספים שנצברו, נדל"ן ורכוש אחר, כולל עסק משותף. אם אין הסכמה בין בני הזוג באשר לחלוקה, יכול עורך דין גירושין להביא את בני הזוג להסכמה על תנאי החלוקה. אבל בניגוד למה שנהוג לחשוב, במרבית המקרים יש הסכמה בין בני הזוג בעניינים הללו, וגם אם יש פה ושם חיכוכים, העניין נגמר בפשרה.

קניין רוחני

כאל המצב קצת יותר מסובך. אם בתוך תקופת הנישואין למד אחד מבני הזוג מקצוע יוקרתי ומכניס, כאשר בן הזוג השני מסייע במימון הלימודים וביצירת תנאי לימוד נוחים, הרי שלמעשה יש לו חלק בתוצאה הסופית – קרי התעודה המקצועית של בן הזוג המשכיל. כאן העניין מסובך במקצת, ונדרשת הערכה אקטוארית של ההכנסות הצפויות, כדי ליצור בסיס אמין לחלוקת הרכוש.

זכויות על הילדים

קיימת הסכמה כללית שלשני בני הזוג יש זכויות הקשורות בילדים. האפשרות הראשונה היא שהילדים יגורו אצל אחד מבני הזוג, כאשר לבן או בת הזוג יש הסדרי ראייה של הילדים. בדרך כלל, הילדים יהיו אצל האישה, ולאב יהיו הסדרי ראייה.

עם זאת, בשנים האחרונות יש נטייה גוברת של בתי המשפט למשפחה להסכים למשמורת משותפת, כאשר שני ההורים חולקים את הנטל של גידול הילדים.

למשמורת המשותפת יש משמעות כלכלית רבה, כיוון שהיא מייתרת את הצורך בתשלום מזונות ילדים. זה המקום להזכיר שרכוש שמלכתחילה היה שייך לאחד מבני הזוג, יישאר ברשותו ולא יחולק. גם ירושה שניתנה לאחד מהם, לא תחולק בין בני הזוג בגירושין.

מהן זכויות האישה בהליך הגירושין ולאחריו?

לכאורה, האישה בהליך הגירושין נחשבת לצד החלש, ולכן המחוקק מנסה, ובדרך כלל בהצלחה, לאזן בין הפגיעה באישה לבין הזכויות החוקיות שלה בהליך הגירושין. להלן הזכויות של האישה בהליך הגירושין.

משמורת על הילדים בגילאים צעירים

אם הילדים של בני הזוג הם בני פחות משש שנים, עומדת לאישה הזכות הנקראת "חזקת הגיל הרך". המשמעות היא שבכל מקרה, הילדים יישארו עם האם. כיוון שכך, מחויב האב בתשלום מזונות עבור הילדים. זאת, במטרה לחלוק עם האישה את הנטל הכספי הכרוך בגידול הילדים ובטיפול בהם.

מזונות ילדים

אם הילדים נשארים בחזקת האישה, הבעל חייב להמשיך ולשלם דמי מזונות ילדים, עד גיל 18. עם זאת, אם נקבעת משמורת משותפת לשני ההורים, עשויים תשלומי המזמנות להצטמצם ואף להתבטל.

מזונות אישה

מדובר בתשלום מזונות שהגבר חייב לאשתו, עד להשלמת הליך הגירושין וקבלת הגט. מכך משתמע, שאם הגבר מסרב להעניק לאשתו גט, הוא חייב להמשיך ולשלם לה מזונות, בסכום שייקבע על ידי בית המשפט.

הענקת גט לבעל

זכותה של האישה לסרב להעניק גט לבעל. בדרך כלל, בתי המשפט לא יכפו על האישה לתת גט, למעט במקרה של עקרות, זאז מתן הגט לא נתון לשיקול דעתה של האישה וניתן לכפות אותו.

בחירת בית המשפט שבו יתנהל הליך הגירושין

אף שהבחירה נתונה בידי כל אחד מבני הזוג, לרוב האישה היא זאת שבוחרת בין בית הדין הרבני לבין בית משפט אזרחי.

זכויות הגבר בהליך גירושין

הליך הגירושים כואב ובעייתי לשני הצדדים. מצד שני, לשני הצדדים יש גם זכויות. להלן זכויות הגבר בהליך הגירושין.

הסדרי ראייה ומשמורת על הילדים

כשמדובר במשמורת, עומדת לזכות האישה חזקת הגיל הרך, המעבירה אליה האופן אוטומטי את המשמורת על ילדים שהם מתחת לגיל שש. עם זאת, החוק מחייב את בני הזוג ליצור הסדרי ראייה, כלומר זמנים קבועים שבהם הילדים יפגשו עם האב, וישעו אצלו, בבית שלו, מעת לעת.

מעורבות בהחלטות חשובות בהקשר לילדים

גם במקרים שהילדים נמצאים בחזקתה של האם, זכותו המלאה של האב להיות מעורב בכל ההחלטות הקשורות בילדים שלו, כולל החלטות הנוגעות לבריאות שלהם, להשכלה שלהם ואפילו לפעילויות חברתיות.

משמורת משותפת

בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המגמה להעניק לשני ההורים משמורת משותפת על הילדים. הילדים חולקים את זמנם בין שני ההורים, ושני ההורים אחראים על שלומם ועל הטיפול בהם. עם זאת, חשוב להדגיש שבמקרה של משמורת משותפת, עשוי בית המשפט לשלול מהאם את דמי המזונות, כיוון שממילא האב ממלא את חלקו בעצם העובדה שהוא פנה למשמורת משותפת.

מתן גט לאישה

על פי ההלכה, ההחלטה על מתן גט לאישה נתונה בידי הגבר. עם זאת, גבר המסרב לתת גט לאשתו ללא סיבה, נחשב סרבן גט ובגלל הסירוב עלול בית המשפט להטיל סנקציות שונות על הגבר.

כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע לכם במיצוי זכויות בזמן גירושין?

עורך דין גירושין הוא עורך דין המכיר את נושא הגירושין, על בוריו. עורך דין גירושין מלווה את אחד מבני הזוג או את שניהם, לאורך כל תהליך הגירושין, שלעיתים הוא יכול להיות רצוף מהמורות. עורך הדין מסייע ללקוחות שלו לנסח את הסכם הגירושין המיטבי, בהתאמה לנסיבות ולנושאים השונים הנמצאים בליבת המחלוקת בין בני הזוג, ובכך מאפשר להם לסיים את הסאגה הלא נעימה על מי מנוחות, ולצאת איש איש לדרכו החדשה.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן.
המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

זכויות האישה בגירושין

ככל שזוג שהחליט להיפרד היה נשוי תקופה ארוכה יותר, כך הפרדת הרכוש והניסיון לחלק אותו בצורה הולמת והוגנת, עלול להיות בעייתי יותר. הדבר נכון תמיד

זכות ההולדה השלילית

במדינת ישראל קיימת ועומדת זכותו של אדם להוליד או להימנע מהולדה של צאצאים על פי רצונו ועל פי החלטתו. עימותים משפטיים רבים נסובו סביב סוגיית

זכויות הבעל בגירושין

הליך גירושין גולש לא אחת למאבק בין בני הזוג הנוגע לרכוש המשותף, לילדים ואפילו לקריירה של אחד מבני הזוג או של שניהם. על פי החוק

זכויות הילד מול זכויות ההורים

גירושין בין בני זוג הם מאתגרים וכרוכים לעיתים בעימותים רוויי יצרים בין בני הזוג. למרות זאת, הנושא שאינו שנוי במחלוקת הוא היחס לילדים והצורך למצוא

זכויות כלכליות לגרושים

הליך הגירושין וההפרדה המוחלטת בין בני הזוג, מקנה לכל אחד מהצדדים זכויות וחובות. הזכויות של כל אחד מהצדדים נוגעות למגוון רחב של תחומים. הזכויות הללו