זכויות כלכליות לגרושים

הליך הגירושין וההפרדה המוחלטת בין בני הזוג, מקנה לכל אחד מהצדדים זכויות וחובות. הזכויות של כל אחד מהצדדים נוגעות למגוון רחב של תחומים. הזכויות הללו יכולות להיות קשורות בילדים וגם בזכויות המשפטיות הכרוכות בגידול ובחינוך שלהם. כמו כן יש זכויות כלכליות לכל אחד מהצדדים. בשורות הבאות נתמקד בזכויות הכלכליות לגרושים ובמשמעות שלהם עבור כל אחד מן המעורבים.

על זכויותיהם של בני הזוג הגרושים בתום הליך הגירושין

גירושין בין בני זוג מחייבים יצירה של דפוס חיים חדש וארגון של מערכת היחסים הכוללת ביניהם. מדובר במערכת היחסים בין בני הזוג מצד אחד וביניהם לבין הילדים מצד שני. הזכויות והחובות של בני הזוג נוגעים הן לצד האישי והמשפחתי והן לצד הכלכלי והפיננסי. זה המקום להדגיש שלמרות הגירושין, חשוב שבני הזוג ינסו לשמור על קשר, ולו רק לטובת הילדים.

להלן תיאור קצר של הזכויות של בני הזוג בגירושים:

 1. משמורת על הילדים: אחת הזכויות החשובות ביותר של הורים בהליך הגירושין היא המשמורת על הילדים. עד לא מכבר היה נהוג להעביר את המשמורת לאישה. נכון להיום, למעט אם מדובר בילדים בגיל הרך, הנטייה היא להעניק משמורת משותפת. מבחינת הגבר יש להעברת משמורת לאישה שתי השפעות מיידיות: הראשונה – חלוקת זמן השהייה עם הילדים היא בלתי שוויונית ומעניקה לה את מרבית זמן השהייה עם הילדים. הדבר גורם בהכרח להפחתת האינטנסיביות של הקשר עם הילדים. אמנם יש הסדרי ראייה, אבל לרוב הם אינם מספקים ועלול להיווצר נתק עם הילדים. השפעה שנייה היא כלכלית – עצם העברת המשמורת לאישה מחייבת את הגבר בתשלום מזונות ילדים, שעליהם נדבר בהמשך.
 2. משמורת משותפת: בשנים האחרונות הולכים ומתרבים המקרים שבהם מחליט בית המשפט להעניק משמורת משותפת לשני ההורים על הילדים. כך נוצר איזון בין ההורים ומשתפר הקשר של האב עם הילדים שלו. מצד שני, תשלומי מזמנות ילדים פוחתים בצורה דרסטית או אפילו מתבטלים, מה שמפחית במידה רבה את הנטל על הגבר. חלק משמעותי ממאבקי הגירושין בבתי המשפט נסבים סביב הנושא הזה.
 3. שותפות בהחלטות החשובות בנוגע לילדים: גם בהעדר משמורת משותפת, שני ההורים נחשבים אפוטרופוסים של הילדים. מכאן שחייבת להתקיים שותפות מלאה בהחלטות הנוגעות להם. עם זאת, בנסיבות מסוימות מפקיע בית המשפט את זכות ההחלטה מאחד מבני הזוג. כך קרה במקרה של בן זוג שנמצא בכלא בגלל ניסיון לרצוח את אשתו ועשה שימוש בזכות הווטו שלו למנוע מהאישה לחסן את הילדים.

 

אילו זכויות כלכליות יש לגרושים ומהי משמעותן?

מעבר לזכויות הקשורות לילדים, המהוות במקרים רבים סיבה למאבקים יצריים ממושכים בין בני הזוג, יש לשני בני הזוג זכויות כלכליות. להלן עיקרי הזכויות השמורות לשני בני הזוג:

זכויות כלכליות לגרושים
זכויות כלכליות לגרושים

היחס לרכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין

רכוש שאחד מבני הזוג החזיק בו לפני הנישואין, יחזור אליו עם פירוק המשפחה. עם הרכוש הזה ניתן למנות נדל"ן – דירות מגורים, מבנים עסקיים, אדמות, עסקים וכל רכוש שאפשר להוכיח שלא נוצר או נרכש בתקופת הנישואין. בנוסף, ניתן למנות גם קצבאות פנסיה של אחד מבני הזוג כתוצאה משירות צבאי או בטחוני או אחר שהתרחש שלא בתקופת הנישואין.

 

היחס לרכוש שנרכש או נוצר בזמן הנישואין

כאן, הנטייה של בית המשפט היא לחלק את הרכוש בין שני הצדדים שווה בשווה. זאת, כמובן, ללא קשר לסכומי הכסף שכל אחד מבני הזוג הרוויח בעת תקופת הנישואין.

 • נדל"ן: נכס נדל"ן שנרכש בתקופת הנישואין יימכר ותמורתו תחולק. לחילופין תתבצע הערכת המחיר של הנכס ומי שיחזיק בו יחויב לשלם לצד השני את הערך הכספי של חלקו בנכס.
 • רכוש אחר: הערכה דומה תתבצע עבור כלל הרכוש שנצבר במהלך שנות הנישואין. הרכוש יימכר ותמורתו תחולק, או שמי שימשיך להחזיק בו ישלם לצד השני את חלקו בערך המשוער של הרכוש.
 • פיקדונות וחסכונות: אלה יחולקו שווה בשווה בין שני בני הזוג.
 • עסקים: בני הזוג יוכלו להמשיך לנהל את העסק במשותף, למכור אותו ולחלוק את תמורת המכירה או לבצע הערכה שלו בדומה להערכת נדל"ן, ומי שהעסק נותר אצלו יעביר לבן הזוג השני סכום כסף תמורת חלקו בעסק.
 • פנסיה המגיעה לאחד מבני הזוג: בדרך כלל יחולקו כספי הפנסיה, אם מי שמקבל אותם צבר אותם לאורך שנות הנישואין.
 • קניין רוחני: אם אחד מבני הזוג למד ורכש מקצוע כל שהוא במהלך הנישואין – חלק מההכנסות ייחשבו לרכוש של בן הזוג השני. לרוב יתבצע איזון אקטוארי באמצעות מומחים, במטרה לנסות ולגלות את הערך הכספי של ההכנסות העתידיות ולחלק אותן בין בני הזוג.

 

זכויות כלכליות של האישה בגירושין

מעבר לחלוקת הרכוש, קיימות ועומדות זכויות שונות הנוגעות לאישה וכן תשלומי מזונות ילדים. חשוב להדגיש כי מזונות ילדים בהיקף מלא משולמים רק אם האישה מקבלת משמורת על הילדים. אם מתקבלת ההחלטה להעביר את הילדים למשמורת משותפת, סכומי הכסף שישלם הגרוש כמזונות יהיו קטנים בהרבה ובמקרים רבים אפילו יבוטלו כליל, אם אין פער משמעותי בין ההכנסות של הגבר ושל האישה הגרושים.

 1. מזונות אישה: כל עוד נמשך הליך הגירושין, הגבר מחויב לשלם לאשתו מזונות אישה. הסכומים האמורים נועדו לשמור על רמת החיים של האישה כפי שהורגלה אליה במהלך חיי הנישואין. עם קבלת הגט יפסיק הגבר להעביר את התשלומים הללו לאישה. עם זאת, אישה שמסרבת להעניק גט לבעלה, עלולה לגלות כי הכסף הזה נשלל ממנה על ידי בית המשפט. מצד שני, גבר שמעגן את אשלו יחויב בתשלומים הללו כל עוד לא נתן לאשתו גט.
 2. מזונות ילדים: אם בית המשפט החליט להעניק את המשמורת על הילדים לאישה, הגבר מחויב להעביר לה דמי מזונות ילדים בסכומים שיקבע בית המשפט. הסכומים הללו נגזרים מגובה ההכנסה של הגבר ואין הלכה פסוקה באשר לגובה הסכום.

 

מה תפקידו של עורך דין גירושין לעניין הסדרת זכויות כלכליות לגרושים?

חלק משמעותי מהמאבק בין בני הזוג ניטש, כאמור, סביב העניין הכלכלי, ולא בכדי. כאשר זוג מגיש בקשה לגירושין החוק מחייב להפנות את הזוג להליך גישור. זאת, במטרה לנסות להגיע לפשרה כל שהיא שתמנע את הצורך בהתדיינות משפטית.

כבר בשלב הזה כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין לענייני משפחה. עורך הדין יסייע בהתוויית הסדר עתידי בין בני הזוג וינסה לפשר ביניהם בדרך להסדר. אם לא מושג הסדר שיהיה על דעת שני הצדדים, עורך הדין הזה עשוי להיות לעזר רב לכל אורך ההתדיינות המשפטית עד להשגת הסדר מניח את הדעת בין הצדדים.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך