זכויות הבעל בגירושין

הליך גירושין גולש לא אחת למאבק בין בני הזוג הנוגע לרכוש המשותף, לילדים ואפילו לקריירה של אחד מבני הזוג או של שניהם. על פי החוק בישראל, לכל אחד מבני הזוג יש זכויות וחובות שבאופן כללי חייבים להתקיים. אבל למרות שלשון החוק ברורה, קורה לא אחת שבני הזוג המתגרשים, נקלעים למאבקים בלתי נגמרים.

שאלות שעולות לעתים קרובות בנושא רגיש זה, הן: מהם הפרמטרים העיקריים לחלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג? מהם הנושאים העיקריים שלגביהם מתעוררות מחלוקות בין בני הזוג בהליך הגירושים? מהן זכויות הבעל בהליך גירושין? מהם החובות שלו ואיך דואג בית המשפט לכפות עליו למלא אותם? בשורות הבאות נרחיב, אם כן, את היריעה בכל מה שקשור בזכויות הבעל בגירושין ובחובות שלו.

הפרמטרים העיקריים לחלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג בהליך גירושין

אחד הנושאים החשובים בהליך הגירושין הוא אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג. אף שלשון החוק היא לכאורה ברורה למדיי בנושא הזה, ריבוי המחלוקות והמאבקים בין בני זוג בהליכי גירושין מעיד על כך שאין בכך די. טענות שונות עשויות לגרום לכך שהפסיקה בסיכומו של עניין תהיה שונה מהקביעה של החוק היבש. גם המקום שבו בחרו בני הזוג לעבור את הליך הגירושין עלול להשפיע על התוצאה הסופית – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. על פי החוק, הרכוש שבני הזוג מחזיקים בו נחלק לשני חלקים:

  1. רכוש שכל אחד מבני הזוג הביא איתו לנישואין: באשר לרכוש הזה החוק ברור. הקביעה החד משמעית היא שרכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני תחילת הנישואין יישאר ברשותו ללא עוררין. אם במהלך השנים בוצעה השקעה שהמטרה שלה להשביח את הנכס, כי אז השופטים יצרכו להעריך את השווי שלה ואיך אפשר להביא אותה לידי ביטוי בהסכם הסופי.
  2. רכוש שנצבר במהלך תקופת הנישואין: הרכוש שנצבר לאורך השנים יחולק בין בני הזוג על פי הקביעה של השופטים. אף שלכאורה הרכוש הזה אמור להיות מחולק שווה בשווה בין הצדדים הרי שיש לשופטים שיקול דעת בנושא שיכול לשנות את אופן החלוקה.

 

שני הסעיפים הללו הם הסעיפים העיקריים, אבל יחד איתם יש נושאים אחרים שיכולים להוות נושאים למחלוקת – קניין רוחני ומקצוע שנרכש בתקופת הנישואין ואיזון משאבים בין בני הזוג.

 

המחלוקת סביב זכות המשמורת על הילדים ותשלום מזונות

בשנים קודמות הנטייה של בתי המשפט במדינת ישראל היתה להעניק את המשמורת לאישה. בשנים האחרונות חלו שינויים וכעת יש התחזקות של הנטייה למשמורת משותפת. עם זאת, חזקת הגיל הרך עדיין משפיעה וילדים עד גיל 6 נמסרים כמעט תמיד לאישה. מנגד, הגבר מחויב לשלם מזונות לילדים עד גיל 18 ודמי מזונות לאישה לכל אורך הליך הגירושים ועד לסיום המוחלט שלו.

זכויות הבעל בגירושין
זכויות הבעל בגירושין

מהן זכויות הבעל בהליך הגירושין?

בהליך גירושין יש לכל אחד מהצדדים, לגבר וגם לאישה, זכויות שאי אפשר לשלול מהם. להלן הזכויות העיקריות של הגבר בהליך הגירושין:

 

הזכות למשמורת משותפת על הילדים

כבר הוזכר לעיל נושא המשמורת על ילדים שעברו את גיל 6 והוצאו מחזקת הגיל הרך. נכון להיום, זכותו המלאה של הבעל לדרוש משמורת משותפת על הילדים ובתי המשפט נוטים לאשר את הבקשות הללו, אם אין מניעה לכך מסיבה כל שהיא. לרוב, הזכות הזאת מלווה גם בהפחתה ניכרת של מזונות הילדים שהבעל משלם לגרושתו במטרה לסייע לה בגידול הילדים.

 

הזכות להסדרי ראייה

גם אם הוחלט שהילדים ישארו אצל האם, החוק מחייב את בני הזוג להגיע להסכמה באשר להסדרי ראייה – שזה אומר המועדים שבהם האב יפגוש את הילדים שלו והתקופות שבהן הילדים ישהו אצל האב.

 

הזכות לקבל את כל המידע על הילדים

אין לאם או לכל אחד אחר זכות להסתיר מהאב דבר הנוגע לילדים בשום מקרה ויש חובה להעביר לו כל מידע בכל מה שנוגע אליהם.

 

הזכות לחלוקה שוויונית של הרכוש שנצבר

כבר הוזכר לעיל נושא הרכוש אבל מצאנו לנכון לחזור ולהדגיש את זכותו של הגבר לקבל חלק שווה מהרכוש שנצבר במהלך שנות הנישואין, בלי כל קשר לתשלום מזונות ילדים. אם קיים חשש שהאישה עלולה לנקוט אמצעים להעלמת כספים או רכוש, הבעל רשאי לבקש סעד זמני ולבצע פעולות שיבטיחו את הרכוש עד למועד החלוקה שלו בין הצדדים.

 

מניעה או עיכוב במתן הגט

עד עתה עסקנו בנושאים הכלכליים הקשורים בהליכי הגירושין. בסעיף זה נעסוק במתן הגט, שלפחות על פי היהדות היא זכותו הבלעדית של הגבר. גם אם הליך הגירושין מתנהל בבית המשפט וגם אם בבית הדין הרבני, בסיכומו של עניין מגיעה העת שבה הגבר חייב לתת גט לאשתו.

כיוון שהליכי הגירושין בישראל מתנהלים על פי ההלכה, בית המשפט אינו יכול לכפות על הגבר מתן גט אלא רק לשדל אותו לעשות כך. ואכן ידוע על נשים רבות שנותרות עגונות רק משום שהגבר איננו מעניק להן גט. יש אמצעי לחץ שיכולים אולי לשכנע את הגבר, אבל בסיכומו של עניין זוהי ההחלטה שלו בלבד.

 

מהם החובות של הבעל בהליך הגירושין?

יחד עם הזכויות של הגבר בגירושין, חשוב לדעת שיש לו גם חובות. בדרך כלל החובות שלו הם כספיים או כלכליים ובראשם תשלום דמי מזונות והשתתפות בהוצאות שונות הקשורות בגידול הילדים ובשמירה על הבריאות שלהם. תשלום המזונות נקבע על ידי בית המשפט ויש קשר הדוק בין גובה תשלום המזונות לגובה ההכנסה של הגבר.

אם נקבע שהמשמורת על הילדים עוברת לאישה, כי אז המזונות שישלם הגבר אכן יהיו גבוהים. זאת, במטרה לשמור על רמת החיים של הילדים ולאפשר להם ליהנות מאורח חיים דומה לזה שהיה להם לפני הגירושין. אם נקבעה משמורת משותפת, תשלום המזונות יקטן מאוד.

 

מהם מזונות אישה ומה המשמעויות שלהם?

כל עוד הליך הגירושין נמשך יכול בית המשפט לפסוק שהגבר ישלם מזונות לאשתו, שיאפשרו לה לשמור על רמת החיים הקודמת שלה. תשלום המזונות האלה נקרא תשלום מזונות אישה והגבר יכול להפסיק לשלם אותו ברגע שהליך הגירושין מסתיים והאישה עומדת ברשות עצמה. לא אחת קורה שהליך הגירושין מתמשך רק בגלל שהאישה מעוניינת להמשיך ולקבל את דמי המזונות הללו.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע במיצוי זכויות הבעל והאישה בהליכי גירושין?

עורך דין גירושין מתפקד כגורם מקצועי דומיננטי אשר משפיע מאוד על הליך הגירושין. עורך הדין מייצג את הצדדים בהליך ויש לו חלק חשוב ותפקיד מרכזי בקביעת המתווה הסופי של הגירושים. עורך דין גירושין עם התמחות בדיני משפחה, יחתור תמיד להגיע אל התוצאה הסופית – קרי הסכם גירושין בין בני הזוג, במהירות הרבה ביותר האפשרית.

ככל שהגירושין מסתיימים מהר יותר כך נחסכות מכל הצדדים הוצאות כספיות וכן עוגמת נפש מרובה. אם לבני הזוג יש גם ילדים הרי שהם הנשכרים העיקריים מהליך גירושין מהיר, שמצמצם את הטלטלה שהם עוברים.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך הדין שישמור לכם על הירושה

ירושה זה כל הרכוש והנכסים שאדם משאיר אחריו כשהוא הולך לעולמו. זה יכול להיות כסף, בתים, מכוניות, תכשיטים, ואפילו חפצים בעלי ערך רגשי. ולמה צריך