זכויות האישה בגירושין

ככל שזוג שהחליט להיפרד היה נשוי תקופה ארוכה יותר, כך הפרדת הרכוש והניסיון לחלק אותו בצורה הולמת והוגנת, עלול להיות בעייתי יותר. הדבר נכון תמיד ונכון על אחת כמה וכמה אם הגירושין בין בני הזוג נערכים באווירה קשה או כשלאחד מבני הזוג או לשניהם יש צורך להקשות על הצד השני.

ההיגיון מלמד שכדי למצות את הזכויות טוב יותר, על כל אחד מבני הזוג להגיע מוכן להליך ולדעת מראש מהן הזכויות שלו, מהם החובות ומה הנושאים שצריך לדון בהם. במה מתמקדות המחלוקות בין בני זוג בהליך הגירושים? מהן זכויות האישה בגירושין? מהן הדרכים העומדות לרשותה לממש את הזכויות הללו? מה התפקיד של עורך דין גירושין בדרך למיצוי הזכויות של בני הזוג בהליך הגירושין? על כך בשורות הבאות.

הקדמה – זכויות בגירושין והמשמעות שלהן

הליך הגירושין הוא הליך שעם כל הקושי הכרוך בו, חייב להתנהל בצורה מסודרת. החוק במדינת ישראל מגדיר בצורה ברורה את הזכויות של כל אחד מהצדדים בהליך הגירושין. בראש ובראשונה, המחוקק קבע שהרכוש שכל אחד מהצדדים הביא איתו לנישואין יחזור אליו במלואו ואין אפשרות לבן או לבת הזוג לשעבר לטעון לבעלות על הרכוש, כולו או חלקו.

שאר הרכוש שנצבר יחולק בין בני הזוג על פי מפתח שייקבע על ידי השופטים או הדיינים כאשר השאיפה היא לחלק את הרכוש בצורה שווה וצודקת בין הצדדים. בשורות להלן נעסוק בעיקר בזכויות של האישה בהליך הגירושין והמשמעויות שלהן.

 

במה מתמקדות המחלוקות בין בני זוג בהליך הגירושין?

לפני שמתחילים לדון במחלוקות, חשוב לציין שהרוב המכריע של הליכי הגירושין מסתיים בצורה טובה ובמהירות כאשר בין בני הזוג יש הבנות והסכמות שאפשר ליישם אותן במהירות. עם זאת, כאשר אכן מתעוררות מחלוקות הן מתמקדות בנושאים הבאים:

  1. ממון ורכוש: המחלוקות בנושא מתמקדות באופן החלוקה של הרכוש ובמידת התרומה של כל אחד מבני הזוג ליצירה שלו.
  2. מחלוקת בענייני נדל"ן: מחלוקות בין בני הזוג נוגעות לרוב גם לענייני נדל"ן – מי יקבל את הבית או דירת המגורים וכן גם נכסים אחדים שבני הזוג צברו. תפיסת החלוקה שונה בין בית המשפט למשפחה לבין בית הדין הרבני כפי שיפורט בהמשך.
  3. קניין רוחני: לא אחת קורה שמתעוררות מחלוקות על מה שנקרא "קניין רוחני" קניין רוחני נוצר, למשל, כשאחד מבני הזוג לומד מקצוע מבוקש ומכניס אחרי הנישואין, כאשר בן הזוג השני תומך בבן הזוג שלומד. במידה רבה, בן הזוג הזה יכול לטעון שחלק מהכישורים המקצועיים שייך לו.
  4. ילדים: משמורת ומזונות: המחלוקות הנוגעות לילדים הן אולי היותר משמעותיות והיותר יצריות מבין כל המחלוקות. בדרך כלל הן נוגעות למשמורת על הילדים ולסכומי הכסף שהבעל הגרוש יעביר לגרושתו, אם היא מקבלת את המשמרת על הילדים.
  5. רכוש שיש לו ערך רגשי: לפעמים, המחלוקות בין בני זוג נוגעות לרכוש שיש לו משמעות רגשית – תמונות מסוימות או חפצים.
זכויות האישה בגירושין
זכויות האישה בגירושין

מהן זכויות האישה בגירושין ולמה חשוב לשים לב?

בדיונים הנוגעים לגירושין יש לאישה זכויות שאם היא תדע לעמוד עליהן ולנצל אותם בצורה הטובה ביותר, כך ההישגים שלה והתוצאות של הליך הגירושין תהיינה טובות יותר מבחינתה. עם זאת, חשוב להזכיר שגם לגבר יש זכויות בהקשר הזה ולעיתים הזכות המדוברת עומדת לשני הצדדים. להלן רשימת זכויות שיישום נכון שלהן יכול להניב פירות לאישה:

 

בחירת הערכאה השיפוטית – בית משפט למשפחה או בית דין רבני

הזכות לבחור את הערכאה השיפוטית היא זכות חשובה שאם היא מנוצלת נכון ואם לא ננקטו צעדים קודמים המגבילים אותה, מי שיכול לצאת ממנה נשכר היא בעיקר האישה. נהוג להניח שבחירה בבית הדין הרבני לניהול הליך הגירושין מיטיב עם האישה.

הדבר אמנם נכון, אבל עם הסתייגות. מבחינת דמי המזונות, הזכויות הסוציאליות והרכוש הרשום על שם שני בני הזוג, בית דין רבני אכן מיטיב עם האישה. עם זאת, הדיינים בבית הדין לא לוקחים בחשבון את התרומה של האישה למשק הבית. הדבר בהכרח מטה את החלוקה של הרכוש לטובת הגבר, בעיקר אם הוא המפרנס היחיד.

 

משמורת על הילדים בגיל הרך

אף שבשנים האחרונות הולכים ומתרבים המקרים שבהם קובע בית המשפט משמורת משותפת על הילדים, הרי שבמקרה של ילדים קטנים עומדת לאם "חזקת הגיל הרך". המשמעות המעשית של חזקת הגיל הרך היא שרק האישה מקבלת משמורת על הילדים שהם מתחת לגיל 6. רק במקרים נדירים נמנעת מהאם משמורת.

 

מזונות ילדים

נוכח העובדה שבחלק ניכר מהמקרים ובמיוחד בגיל הרך, האישה מקבלת משמורת על הילדים, זכותה של האישה לקבל מאבי הילדים גם מזונות ילדים.מדובר בסכום כסף קבוע, שהגובה שלו נקבע על ידי בית המשפט תוך שקלול ההכנסה של הבעל והיכולת שלו לעמוד בתשלומים הללו.

אם נקבעת משמורת משותפת, אזי יכול להיות שבית המשפט יחליט ששני הצדדים נושאים בחובת המזונות של הילדים, שזה אומר שהגבר משלם רק מחצית מדמי המזונות. אם אכן נקבעו דמי מזונות הגבר מחויב לשלם אותם בלי קשר למצבו הכלכלי.

 

מזונות אישה

ככל שהליך הגירושין מתארך חייב הגבר בנוסף למזונות הילדים, לשלם לאשתו מזונות אישה. התשלומים הללו נועדו לסייע לה לשמור על רמת חיים זהה לזאת שהייתה לה לפני התחלת הליך הגירושין, עד לסיומו המחלט של התהליך. מרגע שהתקבל הגט הבעל אינו חייב עוד במזונות אישה.

 

זכויות נוספות של האישה בגירושים

בנוסף לזכויות הללו, ואם הגרוש איננו ממלא את הנדרש ממנו בהליך הגירושין, יכולה האישה להפעיל נגדו אמצעים שונים החל מצווי עיקול על הרכוש או חשבונות הבנק שלו, עבור דרך צו מניעה ליציאה מהארץ וכלה בתפיסת נכסים, במטרה לאפשר לה לקבל כספים המגיעים לה או שעשויים להיות מגיעים לה בתום הליך הגירושין.

נקודת המוצא לקביעת הזכויות העודפות הללו היא שביחסים בין בני הזוג האישה היא בהכרח הצד החלש והזכויות העודפות לכאורה אמורות לאפשר לה למצות את מלוא הזכויות שלה בהליך הגירושין.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע לך למצות את זכויותיך בהליך הגירושין?

עורך דין המתמחה בדיני משפחה, הוא הגורם המקצועי שניתן להסתייע בו בהליך הגירושין. עורך הדין מכיר היטב את לשון החוק ואת הדרכים השונות המאפשרות לכל אחד מבני הזוג למצות את הזכויות שלו. במידת האפשר, עורך דין כזה ינסה לחתור להסכם בין הצדדים, שזה אומר שהגירושין יתבצעו בהסכמה מלאה תוך שההסכמה בין הצדדים מושגת שלא באמצעות בית המשפט.

אמנם החוק מחייב בני זוג שהגישו בקשה לגירושין לעבור הליך בוררות, אבל עורך דין איכותי שלמד את המצד והצליח להביא את שני הצדדים להסכמות יכול לחסוך גם אותה ולקצר מאוד את התהליך. ככל שבני הזוג מגיעים מוקדם יותר להסכמות כך נחסך כסף רב ונחסכת גם עוגמת נפש מכל הצדדים, כולל גם הילדים, שלא נחשפים למאבק גירושין מכוער שעלול להתפתח, אם הגירושים נערכים באווירה קשה.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא