הסכם גירושין

נישואין והקמת משפחה הם ביטוי למימוש עצמי ולהעברת האמונות והערכים של הזוג שמתחתן גם לדורות הבאים. אבל למרות הכוונות הטובות, כרבע מהזוגות הנשואים לא נשארים ביחד. לא אחת קורה שהליכי הגירושים מדרדרים את היחסים בין בני הזוג עוד יותר. עם זאת, הסכם גירושים מפורט יכול לפתור את הבעיה. מה זה הסכם גירושים? מתי חותמים על הסכם גירושין? מה קורה אם לזוג היה או ישנו הסכם נישואין תקף? מהם התחומים שבהם הסכם גירושין עוסק? האם יש סעיפים מיוחדים שחייבים להיכלל בו? מה התפקיד של עורך דין דיני משפחה בניסוח הסכם בין בני זוג בנושא הגירושין? על כך במדריך הבא.

מה זה הסכם גירושין ולמה זה כל כך חשוב?

כאשר חיי הנישואין של בני זוג עולים על שרטון ומגיעים אל סיומם העגום, הדבר הנכון והחיובי ביותר שאפשר לעשות הוא לנסות להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר בין שני בני הזוג העומדים להיפרד. הסכם גירושים הוא הביטוי האולטימטיבי להסכמה שכזאת והוא מאפשר לבני הזוג לסיים את חיי הנישואין שלהם בצורה מכובדת. במידה רבה, חתימה על ההסכם חוסכת הוצאות כספיות עצומות, הרבה זמן והרבה עוגמת נפש, שכל אחד מבני הזוג עלול לחוות תוך כדי התהליך וגם בסופו.

מתי חותמים על הסכם גירושין?

החתימה על ההסכם והאישור שלו מתבצעים אחרי שבני הזוג החליטו לסיים את חיי הנישואין שלהם. החתימה והאישור של ההסכם מסיימים למעשה את חיי הנישואין, וההסכם עצמו מכתיב את התנאים.

האם אפשר לחתום מראש על הסכם גירושין?

לא, אי אפשר לחתום מראש על הסכם כזה. זאת, כיוון שההסכם אמור לדון בצורה מפורטת בחלוקת הרכוש ובנושאים שייתכן שבמועד החתימה לא היו רלוונטיים. עם זאת, אפשר לחתום מראש על הסכם קדם נישואין שיסייע ביצירת הליך גירושים מהיר.

מה קורה כשלבני זוג יש הסכם נישואין קיים?

זוגות רבים, בעיקר בשנים האחרונות, חותמים על הסכמי נישואים עוד לפני שנכנסו מתחת לחופה. זוגות אחרים עושים זאת כשהם כבר נשואים. אין ספק שהסכם קדם נישואין מהווה צעד חשוב, המסיר עננה אפשרית מעל חיי הנישואין. עם זאת, הסכם נישואין איננו מונע את הצורך לחתום על הסכם גירושין, אם וכאשר מגיעה העת לפרק את החבילה.

למעשה אין סתירה בין שני ההסכמים. הסכם קדם הנישואין קובע את הדרך ואת הקווים הכלליים של סיום הנישואין. הסכם גירושין עוסק במה שקיים ובאופן שבו תתבצע בפועל חלוקת הרכוש וחלוקת הסמכויות בכל מה שקשור בילדים.

הסכם גירושין
הסכם גירושין

מגבלות בהסכם נישואין שיכולות להיפתר בעזרת הסכם גירושין

הסכם נישואין עוסק לרוב במגוון רחב של תחומים – פיננסיים, אישיים ומשפחתיים. עם זאת, הסכם נישואין יש בו משום מגבלה. הסכם כזה אינו יכול להבטיח לאף אחד מהצדדים מראש הסכמה לגט מהצד השני. למעשה, בית המשפט עלול שלא לאשר הסכם כזה בכלל. בנוסף, הסכם כזה לא יכול לעסוק בהון או ברכוש שטרם נצברו בעת חתימת הסכם הנישואין.

לפיכך, הסכם גירושין מהווה במידה רבה השלמה להסכם נישואין וסיום מסודר ומהיר של חיי הנישואין. הסכם הנישואין הוא למעשה מתווה מוגדר ואילו הסכם הגירושין הוא במידה רבה יישום של המתווה הזה. עם זאת, אין מניעה גם מבני זוג שלא היה ביניהם הסכם נישואין מלחתום על הסכם גירושין, שרק יועיל לשניהם בחשבון הסופי.

באילו תחומים הסכם גירושין עוסק?

הסכם גירושים יכול לעסוק בכל התחומים, בלי יוצא מן הכלל. בעת חתימת הסכם הגירושין, בני הזוג יודעים כל מה שאפשר וצריך לדעת איש על רעהו או רעותו. כיוון שכך ידועה גם ההתייחסות לכל דבר, או לכל הפחות אמורה להיות ידועה ההתייחסות הזאת. להלן התחומים העיקריים אותם הסכמי גירושין נועדו להסדיר.

הרכוש והממון שנצברו במהלך חיי הנישואין

הסכם הגירושין עוסק באופן החלוקה של רכוש וממון שבני הזוג צברו במהלך החיים המשותפים שלהם. זאת, בתנאי שאופן החלוקה לא הוסדר מראש בהסכם נישואין.

רכוש השייך לאחד מבני הזוג

רכוש כזה לא אמור להיות נושא לדיונים. עם זאת, יכול להיות מצב שבו בן זוג מסכים להעניק מרכושו לבן או לבת הזוג, במטרה לזרז את הליך הגירושין. זה לא קורה הרבה, אבל היו דברים מעולם.

משמורת ותשלום מזונות

הסכם גירושים נועד לטפל בנושא הזה או לפתור אותו בצורה מיטבית. הדבר קל יותר אם הסכם הנישואין עסק בנושא. אבל גם אם לא, פתרון מניח את הדעת מסיר במידה רבה את המכשול העומד בפני גירושים מוצלחים – כלומר כאלה שלא גרמו עגמת נפש והוצאות מיותרות ולא ארכו זמן מיותר. הניסיון מלמד כי נושא המשמורת על הילדים ותשלום המזונות מהווים סלע מחלוקת עיקרי, גם בין בני זוג שיש ביניהם הסכמה על כל השאר.

כיצד הסכם גירושין מסייע להתמודדות עם משקעי העבר?

ההסכם יכול לעסוק במגוון רחב של תחומים נוספים, כולל המשך שותפות בעסק או במיזם למרות הגירושין. כשמדובר בגירושים, אפשר לצפות במידה רבה של ודאות שבדיונים לקראת הסכם הגירושים יבואו לידי ביטוי משקעים שונים ומרירות שהצטברו במהלך חיי הנישואים. עם זאת, הסכם שנוסח כהלכה יכול לעקוף מהמורות ולאפשר לכל הצדדים המעורבים לצאת בכבוד מהמצב הלא נעים. משקעים ככל הנראה יישארו תמיד, אבל הסכם הגירושין יכול לצמצם אותם מאוד.

האם יש סעיפים מיוחדים שחייבים להיכלל בהסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא למעשה המסמך המסכם את ההסכמות בין בני הזוג לקראת הגירושים. לפיכך, חייבים להיכלל בו לכל הפחות סעיפים העוסקים בשני התחומים העיקריים – חלוקת הרכוש המשותף וההתנהלות בכל מה שקשור לילדים. הדברים אמורים בנושא המשמורת על הילדים, חלוקת האחריות בין ההורים ודמי המזונות שישלם הצד שלא קיבל משמורת לצד שקיבל אותה.

עם זאת, הסכם גירושים יכול לכלול גם סעיפים נוספים. למשל, יכול להיכלל בו סעיף העוסק בשותפות בין בני זוג בעסק משותף, כשבני הזוג יודעים שהשותפות ביניהם היא קריטית לקיומו של העסק. לדוגמה – זוג זמרים פופולאריים, שרק הופעה שלהם יחד יכולה להניב הכנסות משמעותיות.

הליך גישור לצורך השגת הסכם גירושין

אחת הדרכים היותר טובות להשיג הסכם גירושים איכותי היא להפנות את בני הזוג להליך גישור. מדובר בהליך שבו איש מקצוע מיומן בתחום מנסה לגשר על פערים בין בני זוג ולדחוף אותם לקראת הסכם גירושין שיהיה טוב לשני הצדדים. הניסיון מלמד שבני זוג שהסכימו להליך ונענו לו בלב שלם לא הפסידו. הליך הגישור הביא לפשרה שמיטיבה עם שני הצדדים וקיצר באופן משמעותי את התהליך. בנוסף, הגישור והשגת הסכם מנעו עלויות גבוהות, שהיו נלוות לדיונים משפטיים ממושכים, שהמרוויחים העיקריים מהם לא היו דווקא בני הזוג עצמם.

עורך דין דיני משפחה והתפקיד שלו בניסוח הסכם גירושין

אם וכאשר זוג מעדיף לנסח הסכם גירושים ולנהוג על פיו בדרך לסיום חיי הנישואין, איש המקצוע הנכון ביותר לצורך העניין הוא עורך דין דיני משפחה המכיר את הנושא מתמחה בניסוח הסכמי גירושים. עם זאת, ייתכן שבניסוח ההסכם ישתתף יותר מעורך דין אחד, אם כל אחד מהצדדים להסכם מיוצג על ידי עורך דין משלו. ככל שהמצב בין בני הזוג הוא מסובך יותר כך האפשרויות של עורך דין אחד, וגם אם הוא מנוסה ביותר, הן מוגבלות. לפיכך יהיה צורך בשיתוף פעולה כדי להביא להסכמה בין הצדדים.

בשורה התחתונה – מהן המשמעויות של הסכם גירושין?

ההסכם הוא תוצאה של המוכנות של בני הזוג להגיע להסכמה. קשה עד בלתי אפשרי להגיע להסכם גירושים איכותי אם שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם ומביאים לידי ביטוי את משקעי העבר ואת הטינה שהצטברה ביניהם לאורך הנישואין. רק אם בני הזוג מבינים כי הסכמה הדדית היא הדרך המועילה ביותר ללכת בה, אפשר להוציא לפועל הסכם גירושין.

אחרת הדיונים על הגירושים עלולים להימשך זמן רב ללא תוצאות. במקרה כזה, המפסידים העיקריים יהיו שני בני הזוג, שלא לדבר על הילדים שעלולים להיפגע גם הם. עם כל הצער על הנישואין שנכשלו, הסכם גירושין הוא הדבר הנכון והטוב ביותר שאפשר לשאוף אליו בתנאים החדשים שנוצרו.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

שכר טרחה – עורך דין הסכם גירושין

עריכת הסכם גירושין איננה עניין פשוט. הפעולה הזאת דורשת צירוף של מגוון מיומנויות שמעניקות לעורך הדין את הכלים שיאפשרו לו לנסח את ההסכם הטוב ביותר

עורך דין הסכם גירושין

עד לא מכבר נחשב הדיון בנושא הגירושין לדיון קטנוני ובלתי נאות, או לחילופין לדיון שעלול לפגוע בסיכויי ההצלחה של הנישואין. אבל דוגמאות אין ספור של

ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר את כלל הנושאים בין בני זוג החתומים עליו והמחליטים להתגרש. הסכם שמאושר על ידי בית המשפט ומקבל מעמד של פסק דין הוא