הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

אחד הנושאים שהסכמי גירושין רבים עוסקים בהם הוא העברת זכויות בנדל"ן בעקבות ההסכם. מדובר בהליך שעשוי להוות פתרון הולם לסוגיית התמורה שבני הזוג זכאים לה וכן לאיכות החיים של הילדים. כשהזכויות בדירה מועברות לאפוטרופוס של הילדים אגב הסכם גירושין, נמנעת באופן אוטומטי האפשרות הבעייתית שהם יחליפו מקום מגורים בעקבות הגירושין.

מהי בעצם העברת זכויות בדירה בעקבות הסכם גירושין? מהם היתרונות הגלומים בהעברה כזאת לכל הצדדים? איך מתבצעת ההעברה הזאת בפועל ואיך מקבל הצד אשר מוותר על חלקו בדירה את התמורה עבורו? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא שבמקרים רבים מהווה נקודת מחלוקת משמעותית בין בני זוג המצויים בהליכי גירושין.

על חלוקת רכוש בין בני זוג והמשמעויות שלה

כאשר מערכת היחסים בין בני זוג מגיעה לסיומה, אחת הסוגיות המשמעותיות היא הרכוש המשותף שבני הזוג צברו. אם בני זוג ערכו הסכם גירושין הוא כולל קרוב לוודאי את העקרונות המנחים לחלוקת הרכוש. בהעדר הסכם, בית המשפט או בית הדין הרבני נוטה לחלק את הרכוש באופן שווה בין הצדדים. אם מדובר בנדל"ן, האפשרויות הן מכירת הנכסים וחלוקת התמורה, או העברת הבעלות על הרכוש לאחד מבני הזוג ואיזון משאבים ביניהם.

הדבר נכון במיוחד אם וכאשר עיקר הרכוש המשותף של בני הזוג הוא דירת המגורים. אם הזוג לא מגיע להסכמה הדירה עלולה להימכר, עם כל ההשלכות הנלוות לכך על הילדים. זה למעשה המצב שעליו מתבסס הצורך בהעברת הזכויות בדירה בהסכם גירושין.

 

העברה אגב גירושין – מה זה בעצם?

העברה אגב גירושין הוא הכינוי המשפטי שניתן להעברת זכויות בנדל"ן לידי בן הזוג שבקרוב יהפוך לגרוש. הליך כזה מתאפשר לרוב מכוחו של הסכם גירושין, אם קיים הסכם כזה בין בני הזוג. בדרך כלל נכללים בו סעיפים הנוגעים להעברת הרכוש ואיזון משאבים שיספק פתרון הוגן לשני הצדדים בנושא הרכוש. עם זאת, גם בהעדר הסכם גירושין אפשר להגיע להסכמה בנושא. בן הזוג שמקבל זכויות על הנכס יכול להעביר את תמורת החלק שלו בנכס לבן הזוג השני בשתי דרכים:

  1. העברה כספית ישירה: לאחר הערכת מחיר המכירה של הנכס וקביעת המחיר המוסכם על ידי שני הצדדים, יעביר הצד שקיבל את הזכויות על הנכס את תמורת החלק שלו לידי הצד השני במזומן. כך ייסגר המעגל וניתן יהיה לפתור את שאר הבעיות בצורה פשוטה יותר.
  2. איזון משאבים או קיזוז זכויות: דרך נוספת לסגירת החשבון, יכולה להיות איזון משאבים, שזה אומר העברת זכויות על רכוש אחר לידי בן הזוג. לחילופין קיימת האפשרות לקזז את הסכומים מתשלומי המזונות של הגבר לאשתו או מסכומים אחרים שאמורים להתחלק בין השניים כגון חסכונות, זכויות פנסיוניות וזכויות פיננסיות אחרות.
הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה
הסכם גירושין בו הועברו הזכויות בדירה

היתרונות של העברת זכויות על נכס נדל"ן במסגרת הסכם גירושין

שני היתרונות הגדולים הגלומים בהעברה אגב גירושין של נכס נדל"ן הם האפשרות לביצוע איזון משאבים מצד אחד והיעדר הצורך לתשלום מס על מכירת הנכס מצד שני. את נושא איזון המשאבים כיסינו כבר בסעיף קודם. לפיכך נביא הסבר קצר על ההימנעות מהצורך בתשלומי מס על מכירת הנכס. בנוסף, נעסוק גם ביתרונות העקיפים של העברה כזאת:

 

פטור ממיסים על ההעברה

כאשר מתבצעת מכירה של נכס נדל"ן, עלול המוכר להיות מחויב במיסים משני סוגים: הראשון הוא היטל השבחה – שזה אומר היטל בגין זכויות שלא נוצלו בנכס ואשר עשויות להוסיף לערך שלו אם וכאשר ימומשו. המס השני הוא מס שבח, שבו מחויב מי שיש ברשותו יותר מנכס נדל"ן אחד, או מי שהערך של הנכס שלו גבוה מסכום מסוים אשר נקבע מעת לעת. מס שבח הוא מס המוטל על תוספת הערך של הנכס. ואולם העברה של נכס נדל"ן בין בני זוג אגב הסכם גירושין איננה נחשבת למכירה. לפיכך היא פטורה ממס ומונעת הסתבכויות כספיות מיותרות.

 

יציבות עבור הילדים

יתרון נוסף של העברת זכויות בדירה בהסכם גירושין טמון בעובדה שהילדים של בני הזוג זוכים ליציבות במקום המגורים ואינם נאלצים לעבור דירה, עם כל המשמעויות הכרוכות בה. במצב שבו העולם של הילדים משתנה במהירות עקב הגירושין של ההורים, השמירה על סביבת המגורים, בית הספר והחברים מרככת במידה רבה את השבר שילדים רבים חווים כשההורים שלהם מתגרשים.

 

איך מתבצעת העברת הזכויות בפועל

על מנת שניתן יהיה להעביר את הזכויות, יש צורך להסתייע בשירותיו של עורך דין שיסייע לאורך כל הדרך ויישר את ההדורים. על מנת לבצע את ההעברה, חשוב להצטייד באישורים הבאים:

  1. הסכם גירושין: כיוון שמדובר בזכויות בנדל"ן, הרשויות המבצעות את ההעברה חייבות לוודא שההעברה מבוצעת על פי דין ובהסכמה של מי שחלקו בנכס נגרע למעשה.
  2. פסק דין המאשר את ההסכם: בנוסף להסכם, יש צורך לצרף את פסק הדין המאשר את ההסכם וניתן בבית המשפט או בבית הדין הרבני.
  3. פסק דין לגירושין: מדובר בפסק הדין המצהיר על בני הזוג כגרושים.
  4. אישור עירייה: מדובר באישור העירייה או הרשות המקומית על העדר חובות.
  5. אישור הבנק: אם קיימת משכנתא על הנכס הגוף שהעניק את המשכנתא, שזה בדרך כלל בנק, חייב לתת את ההסכמה שלו לביצוע ההעברה.
  6. שטרי מכר חתומים ומאומתים: שטר המכר מאפשר רישום הזכויות של מי שהנכס הועבר אליו בטאבו לטובתו.

 

אחרי שהועברו כל המסמכים הנדרשים יפעל עורך הדין לביצוע ההעברה בפועל של הבעלות המלאה על הנכס לידי בן הזוג שנשאר לגור בו. עם זאת, חשוב לוודא שאם תמורת העברת הנכס התחייב בן הזוג השני להעביר תמורה – שזה אומר בדרך כלל מזומנים, ההעברה לזכות בן הזוג שויתר על הנכס תתבצע במקביל בדיוק כפי שמקובל בעסקה של מכירת נדל"ן.

 

התמורה לצד המוותר על הנכס והתפקיד של עורך דין

הצד שמוותר על הנכס לטובת הצד השני בגירושין עושה זאת בדרך כלל תמורת כסף מזומן, איזון משאבים או וויתור על תשלומים עתידיים, על פי הפירוט להלן:

  1. העברת מזומנים: תשלום שמועבר על ידי מי שקיבל את הזכויות בנכס למי שהעביר אותן.
  2. איזון משאבים: העברת זכויות בנכס אחד תמורת העברת זכויות בנכס אחר, או וויתור על זכויות אחרות. למשל – בהסדר גירושין אפשר לחלק את הסכומים שנצברו בקרן הפנסיה של בני הזוג, מה שבפועל מפחית את ההכנסה מהפנסיה. העברת הנכס לאחד מבני הזוג יכולה להתבצע תמורת ויתור על הזכויות הממוניות האחרות.

 

בשורה התחתונה

אם וכאשר בני הזוג מחליטים לבצע העברת זכויות בדירה בהסכם הגירושין, מומלץ להסתייע בעורך דין שיסגור את כל הפינות ויוודא שההסכם מתקיים ככתבו וכלשונו, לתועלת כל הצדדים – שני בני הזוג והילדים. ככל שסגירת הקצוות תהיה טובה יותר, כך תימנענה טענות עתידיות על קיפוח או תביעות לתשלומים נוספים כנגד מי שכבר ויתר על הזכויות שלו בנכס.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא